Αρχείο ετικέτας Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

,

Νικόλαος Γύζης – “Κρυφό Σχολειό”, 1885. Λάδι σὲ ξύλο, 58×74 εκ.

,

……….Τὰ περί «μύθου» γιὰ τὸ «Κρυφὸ Σχολειό» τὰ ὑποστήριξε στὸν Ι΄ τόμο τῆς νεώτερης «Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» (1974), ὁ ἐκλιπών, Ἄλκης Ἀγγέλου, διατελέσας καθηγητὴς τῆς συγκριτικῆς φιλολογίας στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975-1984), καθώς καὶ στὸ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο (1985-86). Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 9-7-1821.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς καὶ ἡ 9η Ἰουλίου 1821

 .

……….Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Κύπρο δὲν ἐκδηλώθηκε ἔνοπλη ἐξέγερση, οἱ τοπικὲς Ἀρχὲς ἐφάρμοσαν σειρὰ ἀπὸ μέτρα, ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας, καὶ στὸν ἐκφοβισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ. Τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν ἀποτελοῦν τὴν τραγικότερη πτυχὴ τῶν μεγάλων δοκιμασιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821