Αρχείο ετικέτας ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

.

ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΙ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ -FONDAZIONE QUERINI S
Οἱ καμάρες τοῦ ὑδραγωγείου στὴν λιμνοθάλασσα.
Περιεχόμενα : Πολιτισμός, λαογραφία, παράδοση, ἐπαγγέλματα καὶ ἀσχολίες τοῦ τόπου, ἀρχιτεκτονική, ἱστορία.
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

,

……….[] Τὸ 1684 τὴν κατέλαβαν οἱ Ἐνετοί καὶ ἐπισημοποίησαν τὴν κατοχὴ τους μὲ τὴν συνθήκη τοῦ Κάρλοβιτς τὸ 1699. Ἡ πρωτεύουσα Ἁγία Μαῦρα μεταφέρθηκε ἀπό τοὺς Ἐνετούς στὴ σημερινὴ της θέση, ποὺ τότε ὀνομαζόταν «Ἀμαξική». Ἀπό τὴν χρονιὰ αὐτή οἱ πολιτικὲς τύχες τῆς Λευκάδας εἶναι ἴδιες μὲ τὶς τύχες τῶν ἄλλων Ἰονίων νήσων. Κάτω ἀπό τὴν σημαία τῆς Βενετίας, τὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου ἀπόκτησαν γιὰ πρώτη φορὰ πολιτική ἑνότητα, ἄν καὶ ἡ Βενετικὴ κυριαρχία δὲν ὑπῆρξε ἡ ἴδια σὲ ὅλα τὰ νησιά. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ