Αρχείο ετικέτας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΜΑΛ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1920)

 

1920. Ἕλληνας στρατιώτης στὶς Σάρδεις.

,

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΜΑΛ – ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ

,

……….Ἡ αὐξανόμενη δύναμη τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ, ἰδίως μετὰ τὴν γαλλικὴ ἀνακωχή, ἐπέβαλαν τὴν ἀνάγκη ὅπως ὁ Ἑλληνικός Στρατὸς προελάσῃ καὶ καταλάβῃ τὴν σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Πανόρμου, ποὺ ἦταν ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ Στρατοῦ μας καὶ τῶν Συμμάχων στὴν Κωνσταντινούπολη. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΜΑΛ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1920)

Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)

,

Τμήμα βουργαρικού στρατού που επέτρεψαν οι Έλληνες να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της.
Τμήμα βουργαρικού στρατού που επέτρεψαν οι Έλληνες να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της.

 

Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)
,
Ἐπεισόδιον ἐν Γουμέντσῃ μετὰ βουλγάρου ὑπαλλήλου.

,
……….Ὡς προανέφερον, ὑπῆρχε συμφωνία περὶ τοῦ τὶς ἐκ τῶν Συμμάχων θὰ ἤσκει τὴν πολιτικὴν διοίκησιν. Τὴν συμφωνίαν ταύτην οἱ Βούλγαροι δὲν ἐσέβοντο, καὶ ἐνῷ προφανῶς δὲν ἐδικαιοῦντο εἰς ἄσκησιν διοικήσεως, ἔστελλον οὐχ ἦττον ὑπαλλήλους εἰς τὰ διάφορα χωρία καὶ τὰς κωμοπόλεις, ἁπλῶς ἵνα δείξουν εἰς τοὺς κατοίκους, ὅτι καὶ αὐτοί, ἴσα δικαιώματα ἔχουν εἰς τὴν πολιτικὴν διοίκησιν. Οὕτω συνέβη καὶ ἐν Γουμέντσῃ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)