Αρχείο ετικέτας ΡΩΜΑΝΟΣ ΛΕΚΑΠΗΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

17 Δεκεμβρίου

,

546.—Σαν σήμερα η Ρώμη κυριεύτηκε από τους Γότθους. Με τις διαφωνίες που μεσολάβησαν μεταξύ των Ρωμαίων στρατηγών Βελισσάριου και Ναρσή, και, κατά την διάρκεια τής απουσίας  τού Βελισσάριου στην Κωνσταντινούπολη, οι Γότθοι συσπειρώθηκαν με αρχηγό τον Τωτίλα και βρήκαν την ευκαιρία να επανακυριεύσουν την Ρώμη, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)

,

,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)

.

……….Ὁ Βασίλειος ὁ Μακεδὼν βασίλευσε ἀπὸ τὸ 867 ἔως τὸ 886, γενόμενος ὁ ἀρχηγέτης τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, ἡ ὁποία διατηρήθηκε στὴν ἐξουσία ἔως τὸ 1081. Κατὰ τὴν βασιλεία του, Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)