Αρχείο ετικέτας ΡΩΜΑΝΟΣ ΛΕΚΑΠΗΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

17 Δεκεμβρίου

,

546.—Σαν σήμερα η Ρώμη κυριεύτηκε από τους Γότθους. Με τις διαφωνίες που μεσολάβησαν μεταξύ των Ρωμαίων στρατηγών Βελισσάριου και Ναρσή, και, κατά την διάρκεια τής απουσίας  τού Βελισσάριου στην Κωνσταντινούπολη, οι Γότθοι συσπειρώθηκαν με αρχηγό τον Τωτίλα και βρήκαν την ευκαιρία να επανακυριεύσουν την Ρώμη, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ