Αρχείο ετικέτας ΥΠΑΤΙΑ

Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΕΛΙΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

,

.

……….Μετά τον θάνατο τού Αυτοκράτορα Αρκάδιου, την 1η Μαΐου τού 408, τον διαδέχθηκε ο ανήλικος γυιός του, Θεοδόσιος Β΄ υπό την εποπτεία τού ικανού πατρικίου Ανθέμιου.   Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΕΛΙΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

,

Τὸ χειρόγραφο τοῦ Θέωνος, ἀντικείμενο ἔρευνας τῆς κυρίας Σκοῦρα Ἰωάννας.

……….

Ἡ ἀνακάλυψη τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

.

……….Στὶς 5 Μαρτίου τοῦ 2014,  ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ ΜΙΘΕ (ἕδρα τῆς Ἱστορίας τῶν Μαθηματικῶν) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, παρουσίασε στὸ Παρίσι τὴν ἀνακάλυψη ἑνὸς χειρογράφου, βάσει τοῦ ὁποίου ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ μαθηματικὸς Θέων χρησιμοποίησε τὴν «ἀλγεβρική» μέθοδο τοῦ Διόφαντου («διὰ τῆς τῶν Διοφαντείων ἀριθμῶν ἀγωγῆς»), γιὰ νὰ λύσῃ ἕνα ἀστρονομικὸ πρόβλημα τοῦ Πτολεμαίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ