Αρχείο ετικέτας ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο ΡΕ-ΑΛΕΞΗΣ:ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - FAMAGUSTA

.

Ο ΡΕ- ΑΛΕΞΗΣ: ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

., .

……….Μία ἰδιαίτερα ἀξιόλογη ἀλλά ὄχι καὶ τόσο γνωστὴ μορφὴ τῆς περιόδου τῆς φραγκοκρατίας, ἦταν ὁ Κύπριος δουλοπάροικος καὶ ἐπαναστάτης Ἀλέξης, ποὺ ἀποκαλέστηκε Ρὲ-Ἀλέξης (=βασιλιᾶς Ἀλέξης). Ὑπῆρξε ὁ ἡγέτης ἐπανάστασης τῶν Κυπρίων χωρικῶν καὶ δουλοπαροίκων κατὰ τῶν Φράγκων κυριάρχων. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΡΕ-ΑΛΕΞΗΣ:ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ-ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

,

,

……….Ἡ ἀνάμνηση ποὺ ἄφησαν στὴν Κύπρο οἱ Ναΐτες εἶναι πράγματι ὀδυνηρή. Οἱ Κύπριοι ἔνοιωσαν στὸ ἀκέραιο τὸ βάρος τῆς νέας σκλαβιᾶς. «Τίς ἰκανός ἐκτραγωδήσαι τὰς θλίψεις αὐτῶν;», Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ-ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ