Αρχείο ετικέτας ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΟΦΙΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ

479 π. Χ – 2015 μ. Χ. ΠΛΑΤΑΙΕΣ, ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ – Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ (ΤΡΙΚΑΡΗΝΟΥ) ΟΦΕΩΣ

.

,

479 π. Χ – 2015 μ. Χ. Πλαταιές, Μαντείον Δελφών, Κωνσταντινούπολις – η μοίρα  τού  αφιερωματικού χάλκινου τριπλού (τρικάρηνου) όφεως

.

……….Ὅταν μετὰ τὴν νικηφόρο μάχη τῶν Πλαταιῶν τῷ 479 π. Χ., ἀπὸ τὸ δέκατο τῶν λαφύρων κατασκευάσθηκε καὶ ἀφιερώθηκε στὸ ἱερὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν χρυσὸς τρίποδας-λέβητας, τοποθετημένος πάνω σὲ τρεῖς περιπλεγμένους χάλκινους ὄφεις, κανεὶς δεν θὰ εἶχε φανταστεῖ τὴν μοῖρα ποὺ περίμενε αὐτὸ τὸ ἀφιέρωμα. Συνέχεια ανάγνωσης 479 π. Χ – 2015 μ. Χ. ΠΛΑΤΑΙΕΣ, ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ – Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ (ΤΡΙΚΑΡΗΝΟΥ) ΟΦΕΩΣ

479 π.Χ.-Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ – Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

,

,

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ – Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 

 .

Περσικές προτάσεις προς τούς Αθηναίους

……….Ο Μαρδόνιος προσπάθησε με την διπλωματία να διχάσει τούς Έλληνες, πριν επιχειρήσει να επιτύχει τούς σκοπούς του με τα όπλα. Είτε επειδή γνώριζε τις διαφωνίες των Ελλήνων, είτε επειδή τις υποπτευόταν, απευθύνθηκε προς τούς Αθηναίους, κρίνοντας ότι η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονταν (η πόλη τους ήταν κατεστραμμένη και οι ίδιοι διασκορπισμένοι, ενώ όσοι είχαν επιστρέψει στην Αθήνα ήταν εκτεθειμένοι σε μία νέα περσική επίθεση), καθώς και τα παράπονα γιά την αδράνεια των Πελοποννησίων συμμάχων τους, θα τούς έκαναν να ενδώσουν. Συνέχεια ανάγνωσης 479 π.Χ.-Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ – Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ