Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΚΑΙ IOΥΛIO ΤΟΥ 1920

Η διασυμμαχική Θράκη 1920
Η διασυμμαχική Θράκη 1920

 

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1920

.

……….Ἡ φοβερὴ ἀνθρωποσφαγὴ τοῦ Α΄ παγκοσμίου πολέμου εἶχε τελειώσει ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο, μὲ τὴν ἦττα τῆς Γερμανίας, Αὐστροουγγαρίας, καὶ τῶν συμμάχων τους, Βουλγαρίας καὶ Τουρκίας, ποὺ ἐπισημοποιήθηκε στὴν ἀνακωχὴ τῆς 11ης Νοεμβρίου τοῦ 1918.

……….Ἡ Ἑλλάδα ἄρχισε νὰ δρέπῃ τοὺς καρποὺς τῆς νίκης, ἀνάλογους μὲ τὶς θυσίες καὶ τὴν συνεισφορὰ της σ’ αὐτή. Στὶς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 1919, ἡ ΙΧ Ἑλληνικὴ Μεραρχία ὑπὸ τὸν Στρατηγὸ Λεοναρδόπουλον, ἀπελευθέρωνε τὴν Ξάνθη.  Ἡ αὔρα τῆς ἐλευθερίας ἔπνεε ὅλη τὴ Θρᾲκη.

……….Καινούργια ὅμως περιπλοκὴ παρουσιάσθηκε καὶ πάλι στὶς 4 Ἀπριλίου 1920. Ὁ Διοικητὴς τοῦ εἰς Ἀδριανούπολιν ἐδρεύοντος Α’ Τουρκικοῦ Σώματος Στρατοῦ, γιὰ νὰ προλάβῃ τὴν κατάληψι τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ, ἐπανεστάτησε κατὰ τῆς Σουλτανικῆς Κυβερνήσεως καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἐπανιδρυθέντος τουρκικοῦ θρᾳκικοῦ Κομιτάτου, ἀνεκήρυξε τὴν αὐτονομία τῆς Θρᾲκης.

……….Στὴν Δυτικὴ ὅμως δὲν πρόλαβε νὰ κάνῃ τίποτε, γιατὶ μὲ τὴν συνθήκη τοῦ Σὰν Ρέμο, παραχωρήθηκε ὁλόκληρη στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς 14 Μαΐου τοῦ 1920, ἄρχισε ἡ κατάληψίς της ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ. Τὴν χαραυγὴ τῆς ἱστορικῆς ἐκείνης ἡμέρας τῆς 14ης Μαΐου, ἡ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν, Παμίκο Ζυμπρακάκη Μεραρχία Σερρῶν, πέρασε τὴν γραμμὴ Σώστη-Μεσούνης, στὴν ὁποῖα εἶχε προωθηθῆ ἀπὸ τὴν προηγουμένη καὶ στὶς 9 τὸ πρωί εἰσήρχετο στὴν Κομοτηνὴ. Ἡ κατάληψις τῆς Δυτικῆς Θράκης, δημιούργησε τὶς εὐνοϊκὲς προϋποθέσεις, γιὰ νὰ προέλασῃ ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός, πρὸς ἀπελευθέρωσι καὶ τῆς Ἀνατολικῆς.

Τὸ Σχέδιον ἐνεργείας τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιᾶς χωρίσθηκε σὲ   τρεῖς φάσεις.

……….Οἱ πρῶτες δύο φάσεις τῆς ἐκστρατείας ἀπελευθερώσεως τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης, ποὺ περιελάμβαναν τὶς κύριες ἐπιχειρήσεις, διήρκεσαν ἕξ μονάχα ἡμέρες καὶ αὐτές θὰ ἐξιστορήσῳ ἡμέρα πρὸς ἡμέρα. Ἄλλες τόσες διήρκεσεν ἡ τρίτη Φάσις διὰ τὴν ἐκκαθάρισι τῶν ἐχθρικῶν ἑστιῶν ἀντιστάσεως, ὅπου καὶ ὅσων εἶχαν ἀπομείνει καὶ τὴν ἐπάνδρωσι τῶν πρὸς τὴν βουλγαρία καὶ σουλτανικὴ τουρκία συνόρων.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση