Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ

.

κρητική επανάσταση.

Ἐπαναστάσεις  ἀπὸ τὸν 13ο ἔως τὸν 16ο αἰῶνα
Μεταξὺ αὐτῶν ἀναφέρονται τῶν ἀδελφῶν Χορτάτζηδων καὶ τοῦ Ἀλεξίου Καλλέργη

.

……….Οἱ Κρητικοί δὲν ἀποδέχθηκαν παθητικά τὴν στέρηση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς τους ἐλευθερίας ἀπὸ τοὺς ἀλλοφύλους κατακτητές. Ὁ ἀνυπότακτος κρητικὸς λαός πάλεψε μὲ σθένος κατὰ τῶν κατακτητῶν, ὑφιστάμενος τρομερές κακώσεις καὶ κακουχίες.

……….Ἡ ἀντίσταση, ποὺ προβλήθηκε, ὑπῆρξε παροιμιώδης γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Φραγκοκρατίας. Συνεχῶς τὸ νησί τελοῦσε ὑπὸ ἐπαναστατικὸ ἀναβρασμό, λόγῳ τῶν φιλελευθέρων φρονημάτων τῶν Κρητικῶν. Κυρίως ὅμως στὶς ἑκάστοτε συγκρούσεις ἡ Βενετία ἐπικρατοῦσε, γιατὶ εἶχε πληθῶρα ὑλικῶν μέσων καὶ γιατὶ οἱ Κρῆτες ἄρχοντες εἶχαν μεταξὺ τους ἔντονες διαφωνίες καὶ ἀντιθέσεις, ποὺ τὶς ὑπαγόρευαν τὰ διαφορετικά κατὰ περίπτωση συμφέροντα τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτούς.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση