ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 1896

.

1896 Κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο [Ἀθανασίου Κωνσταντῖνος]
1896   Κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο   (Ἀθανασίου Κωνσταντῖνος)
,

,ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 1896

 

,ΦΡ.ΤΑΜΠΑΚΗ-ΙΩΝΑ

……….Ὁ Γάλλος ταξιδιώτης ποὺ πραγματοποιεῖ τὸ ταξίδι του στὴν Ἑλλάδα στὰ πλαίσια τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τοῦ 1896, δὲν εἶναι ὁ μοναχικὸς ἐπισκέπτης ποὺ ἐπιχειρεῖ μὲ δυσκολίες ἕνα εἶδος προσκυνήματος στὰ μνημεῖα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος ἤ μία ἐπίσκεψη σὲ ἄγνωστη γραφικὴ ἤ ἐξωτική χώρα μὲ ἰδιαίτερα ἤθη κι ἔθιμα.

……….Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπαρχή τοῦ σύγχρονου μαζικοῦ τουρισμοῦ, τῆς ὀργανωμένης καὶ ἄνετης διαμονῆς. Στὰ κίνητρα τοῦ ταξιδιώτη, προστίθεται ἡ ἐμπειρία τοῦ ἀθλητικοῦ γεγονότος τῶν διεθνῶν ἀγώνων καθὼς καὶ ἡ συμπαράσταση στοὺς ἀθλητές τῆς ἐθνικότητάς του.

……….Ὁ γαλλικὸς Τύπος, προβάλλοντας τὶς διαφημιστικὲς ἀφίσες τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων οἱ ὁποῖες κυκλοφόρησαν κατὰ τὴν περίοδο προετοιμασίας τῆς παγκόσμιας αὐτῆς συνάντησης, ἐκθειάζει τὴ γοητεία τοῦ ταξιδιοῦ συμμετοχῆς στοὺς ἀγῶνες ποὺ τελοῦνται στὴν Ἑλλάδα. Ἡ πρωτόγνωρη αὐτή ἐμπειρία ἑνός θεσμοῦ ἀνανεωμένου, σύγχρονου, ζωντανοῦ, προσφέρεται σὰν «εὐκαιρία» ἤ «πρόσχημα» γιὰ τὴν ἐπίσκεψη στὰ μνημεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

……….Σκοπὸς τῆς παρούσας μελέτης εἶναι νὰ παρουσιάσει μιὰν ἀντιπροσωπευτική εἰκόνα τῆς ἀπήχησης τοῦ γεγονότος στὸν γαλλικὸ Τύπο…

……….(…) Ἀνταποκριτές, δημοσιογράφοι ἤ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, ἀναλαμβάνουν τὴ μεταφορὰ τῶν μηνυμάτων ἀπό τὴ διεξαγωγὴ τῶν ἀγώνων, γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἐντύπων, ἡ διεύθυνση τῶν ὁποίων τοὺς ἀναθέτει τὴν εἰδική αὐτή ἀποστολή. (…) Στὴν Τρίτη Ἐπιστολή, ὁ συγγραφέας ἐπανέρχεται μὲ περισσότερες λεπτομέρειες στὴν περιγραφὴ τοῦ παναθηναϊκοῦ σταδίου, μὲ ἀναφορές στὸν περιβάλλοντα χῶρο, τὸν Ἰλισσό, στοὺς στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς, στὰ ἐρείπια τοῦ θεάτρου τοῦ Διονύσου, στὴν Ἀκρόπολη. (…) Συνεπὴς στὴν ἀπόδοση τῆς ἐπικαιρότητας, περιγράφει στιγμιότυπα τῶν προσπαθειῶν τῶν ἀθλητῶν, τοῦ Χριστόπουλου, τοῦ Λούη κ.λ.π. (…) Τὸ ἀγώνισμα τοῦ μαραθωνίου δρόμου ποὺ ὁδηγεῖ τὸ Σπύρο Λούη στὴ νίκη ἀναπτύσεται μὲ λεπτομέρειες γιὰ τὸ ἱστορικό τῆς μάχης τοῦ Μαραθώνα καὶ μὲ σχόλια γιὰ τὴν ὑποδοχή τοῦ μαραθωνοδρόμου.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε  στό : www.e-istoria.com 
,

Ὁ Μαραθώνιος στοὺς Ὀλυμπιακούς Ἁγῶνες τοῦ 1896 καὶ τὸ κύπελλο τοῦ Σπύρου Λούη

Αφήστε μια απάντηση