Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

,

,

Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ΤΡΩΙΛΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ
” Ἡ καταδίωξις τοῦ Τρωίλου”. Μία ἀπό τὶς ἕξι διακοσμητικὲς ζῶνες τοῦ Μελανόμορφου ἑλικωτοῦ κρατήρα γνωστοῦ ὡς “ἀγγεῖο Francois”. 570-565 π.Χ. Ύψος 66 εκ. Φλωρεντία, Museo Archeologico Etrusco.
Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Ἐκτός ἀπό ποιητής, ἱστορικός, φιλόσοφος κ.λπ, κ.λπ, ὁ Ὅμηρος ἦταν καὶ γεωγράφος. Αὐτό εἶναι καὶ τὸ θέμα τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου, ἡ γεωγραφία τοῦ Ὁμήρου δηλαδὴ, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ συγκεκριμένη περιοχή, αὐτή τοῦ Πόντου.

Οἱ ἀναφορές τοῦ ποιητὴ γιὰ αὐτό τὸ κομμάτι τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν εἶναι πολλές, ἀπό τὰ λίγα τὰ ὁποῖα καταφέραμε νὰ ἀντλήσουμε, ὡς πρῶτο συμπέρασμα ἔχουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλες οἱ πόλεις καὶ οἱ λαοὶ τοῦ Πόντου ποὺ ἔλαβαν μέρος στὸν Τρωικὸ πόλεμο, εἶχαν λάβει τὸ μέρος τῶν Τρώων. Αὐτό εἶναι καὶ λογικό, ἀφοῦ ἦταν οἱ πιὸ κοντινοὶ τους σύμμαχοι, ἐνῷ, οἱ Ἀχαιοί ἦταν πολὺ μακρύτερα, ὁπότε δυσκολότερα θὰ μπορούσαν νὰ συμμαχήσουν μὲ αὐτούς.

Στὶς παρακάτω σειρὲς θὰ βρεῖτε ὁνόματα πόλεων, ἀνθρώπων καὶ φυλῶν τὰ ὁποῖα ἄν μὴ τι ἄλλο, πιστοποιοῦν τὴν ἑλληνικότητα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Πόντου ἀπό τὰ χρόνια τοῦ μύθου ἀκόμη.

Σὲ αὐτό τὸ σημεῖο νὰ διευκρινίσουμε πὼς γιὰ ἑμᾶς ὁ μύθος δὲν εἶναι αὐτό ποὺ λέμε παραμύθι (ἡ ἀντίθετη λέξη τοῦ μύθου), ἀλλά ἡ ἱστορία αὐτή ποὺ δὲν καταγράφηκε, ἀλλά σώθηκε στοὺς αἰῶνες περνῶντας ἀπό στόμα σὲ στόμα.

Ξεκινοῦμε λοιπὸν μὲ τὴν Β΄ ραψωδία τῆς Ἰλιᾶδος, ὅπου συναντοῦμε τοὺς Παφλαγόνες.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση