ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

,

,

……….Στὶς 19 αὐγούστου τοῦ 1902, κοντὰ στὸ χωριὸ Τρίγωνο (Ὄστιμα) ἔγινε ἀποφασιστική μάχη διαρκείας ὀκτώ ὡρῶν μεταξὺ τῶν σωμάτων τοῦ καπετᾶν Κώττα καὶ τοῦ Τσακαλάρωφ. Στὴ μάχη πῆραν μέρος καὶ οἱ ἀδελφοί Τσάμη καὶ ἄλλοι Πισοδερίτες, ἐξαναγκάζοντας τὸν Τσακαλάρωφ νὰ ἀποσυρθῇ ἀπό τὴν περιοχή.

……….Ἀρχικά ὁ Κώττας εἶχε μυηθεῖ στὴν ΕΜΕΟ, ἐξαπατημένος ἀπό τοὺς πολυμήχανους βούλγαρους προπαγανδιστὲς γιὰ τοὺς πραγματικοὺς σκοποὺς τους. Μὲ τὴν πάροδο ὅμως τοῦ χρόνου, ὁ ἀγέρωχος ὐπερασπιστής τῶν Κορεστίων, ἄρχισε νὰ διακρίνῃ τοὺς ἀπώτερους σκοποὺς τῆς βουλγάρικης Ὀργανώσεως. Οἱ ἀλλεπάλληλοι φόνοι Πατριαρχικῶν ἱερέων καὶ Ἑλληνοδιδασκάλων, δὲν συμβιβάζοντο μὲ τὸν ἀπελευθερωτικό καὶ χριστιανικὸ ἀγὼνα, τὸν ὁποῖο ἔλεγαν ὅτι ἔκαναν.

……….Καθοριστικό ρόλο στὴν προσχώρησή του στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα ἔπαιξε ἡ συνάντησί του μὲ τὸν Γερμανὸ Καραβαγγέλη. Ὁ ἱεράρχης τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τοὺς πρωτοστᾶτες τοῦ Ἀγῶνα τοῦ εἶχε πεῖ:

«Ἐσεῖς εἴσαστε Ἕλληνες ἀπό τὴν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ πέρασαν οἱ σλαύοι καὶ σᾶς ἐξεσλαύωσαν. Ἡ μορφὴ σας εἶναι Ἑλληνική καὶ ἡ γῆ ποὺ πατοῦμε εἶναι Ἑλληνική. Τὸ μαρτυροῦνε τὰ ἀγάλματα ποὺ εἶναι κρυμμένα μέσα της. Καὶ αὐτά εἶναι Ἑλληνικά καὶ τὰ νομίσματα ποὺ βρίσκομε εἶναι Ἑλληνικά καὶ οἱ ἐπιγραφές εἶναι Ἑλληνικές»…

ἔτσι ἀπό ἐκείνη τὴν στιγμὴ ὁ Ἑλληνισμός τῶν Κορεστίων απέκτησε καὶ ἐπισήμως τὸν ὑπερασπιστήν του.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὴν δράση τῶν Μακεδονομάχων μας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση