Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 1942

,

,

Ἕλληνες ποὺ ὁδηγοῦνται στὰ τάγματα ἀναγκαστικῆς "ἐργασίας" λόγῳ ἀδυναμίας πληρωμής τοῦ δυσβάσταχτου φόρου ποὺ ἐπέβαλαν οἱ τοῦρκοι.
Ἕλληνες ποὺ ὁδηγοῦνται στὰ τάγματα ἀναγκαστικῆς “ἐργασίας” λόγῳ ἀδυναμίας πληρωμής τοῦ δυσβάσταχτου φόρου ποὺ ἐπέβαλαν οἱ τοῦρκοι.

,

Στὶς 11 Νοεμβρίου τοὺ 1942, ψηφίστηκε ἀπό τὴν τουρκικὴ ἐθνοσυνέλευση, ὁ νόμος περὶ Φόρου Περιουσίας, γνωστὸς καὶ ὡς Βαρλίκ Βεργκισί [Varlik Vergisi]. Οἱ ἐπιτροπές ἀποτίμησης ποὺ συγκροτήθηκαν βάσει αὐτοῦ τοῦ νόμου, θὰ καθόριζαν τὸ ποσὸ ποὺ θὰ πλήρωνε ὁ κάθε ὑπόχρεος. Οἱ ἀποφάσεις τους ἦταν τελικὲς καὶ ἀπρόσβλητες.

Στὴν περίπτωση μὴ πληρωμῆς, ἡ περιουσία τους θὰ κατήσχετο γιὰ νὰ ἐκποιηθῇ. Ἐάν καὶ πάλι δὲν ἦταν δυνατή ἡ ἀποπληρωμή τοῦ δισβάστακου φόρου, οἱ ὁφειλέτες καταδικάζονταν σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα. Τὸ 87% τῶν φόρων κλήθηκαν νὰ πληρώσουν οἱ μὴ μουσουλμᾶνοι, τὸ 7% μουσουλμᾶνοι καὶ τὸ 6% διάφοροι ἄλλοι. Τὸ ποσοστό τῶν μουσουλμάνων στὴν φορολόγηση ἔγινε γιὰ νὰ τηρηθοῦν τὰ προσχήματα. Στὴν πραγματικότητα ἡ φορολογία ποὺ καταλογίσθηκε σὲ τούρκους ἦταν εἰκονική ὥστε νὰ μὴ θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι ἐνέργεια εἰς βάρος τῶν μειονοτήτων.

Ὡς ἀποτέλεσμα, οἱ Ἕλληνες ἀναγκάστηκαν νὰ ξεπουλήσουν ἔναντι ἐξευτελιστικοῦ τιμήματος τὰ ἀκίνητά τους ποὺ φυσικὰ ἀγοράστηκε ἀπό τοὺς τούρκους. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1943, ἄρχισαν οἱ ἀναγκαστικές κατασχέσεις καὶ ἀκολούθησε ἡ ἐξορία στὰ τάγματα ἐργασίας.

,

Διαβᾶστε τὸ ἄρθρο γιὰ ἀκόμη ἕνα διωγμὸ τῶν Ἑλλήνων στὸ : http://www.omogeneia-turkey.com/history/

,

Αφήστε μια απάντηση