Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1943

,

 Ἀεροφωτογραφία τῆς Λέρου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς ἐπιδρομῆς.
Ἀεροφωτογραφία τῆς Λέρου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς ἐπιδρομῆς.

,

Γιάννης Τερνιώτης, Profiles: Richard J.Caruana

,

……….(…) Ἡ ἐπιχείρηση ποὺ εἶχε σχεδιαστεῖ ἀπό τὸ γερμανικὸ ἐπιτελεῖο γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Λέρου καὶ ἀργότερα τῆς Σάμου, εἶχε πάρει τὴν κωδικὴ ὀνομασία «Λεοπάρδαλη» καὶ ἀργότερα στὶς 6 Νοεμβρίου μετονομάστηκε σὲ «Τυφῶν».

……….(…) Ἡ μόνη συμμαχικὴ ἀεροπορικὴ παρουσία καταδιωκτικῶν στὴν περιοχή, βασιζόταν στὰ «Beaufighter» ἀπό τὴν μακρινὴ Κῦπρο, τὰ ὁποῖα ὅλο τὸ διάστημα μέχρι τὴν ἄφιξη τῶν Γερμανῶν στὸ νησί, εἶχαν ὡς ἀποστολὴ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ βύθιση τῶν ἐχθρικῶν νηοπομπῶν.

……….(…) Μέχρι τὶς 10 Νοεμβρίου,  ὁ γερμανικὸς ἀποβατικὸς στόλος, ὑπὸ τὸν ὑποστράτηγο Μύλλερ, διοικητὴ τῆς 22ης Μεραρχίας πεζικοῦ Κρήτης, εἶχε συγκεντρωθεῖ στὴν περιοχὴ τῆς Κῶ καὶ τῆς Καλύμνου, ὁλοκληρώνοντας τὶς προετοιμασίες γιὰ τὴν προσπάθεια ἀνακατάληψης τῆς Λέρου. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπίσημες ἀναφορές, εἶχαν συγκεντρωθεῖ 25 ἀποβατικὰ σκάφη, ἕνα ἀτμόπλοιο καὶ μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ ἀκάτους μὲ στρατεύματα, καΐκια μὲ ἐφόδια, ἔχοντας ὡς συνοδεία δύο ἀντιτορπιλλικά, δύο τορπιλλακάτους, τρία ἀνθυποβρυχιακὰ σκάφη καὶ ἕξι βοηθητικά. Πολλὰ ἀπὸ τὰ σκάφη αὐτὰ εἶχαν ὑποστεῖ ζημιὲς στὸ Αἰγαῖο ἀπὸ τὶς βρετανικὲς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ την δράση τῶν συμμαχικῶν ἀντιτορπιλλικῶν.

……….Τὶς βρετανικὲς δυνάμεις στὴν Λέρο (ὑπὸ τὸν ταξίαρχο Τύλνεϊ) ἀποτελοῦσαν δύο τάγματα, τὸ Royal Irish Fusiliers καὶ τὸ King’s Own Royal Rifles, καθὼς κι ἕνας λόχος τῶν Royal West Kents. Αὐτὰ ὑποστηρίζονταν ἀπὸ μία μικτὴ καταδρομικὴ ὁμάδα τοῦ SBS καὶ τοῦ LRDG, καθὼς καὶ ἀπὸ τῆς ἀμφίβολης μαχητικῆς ἰκανότητας ἰταλικὲς μονάδες ποὺ εἶχαν παραμείνει στὸ νησί. Ἡ ἄμυνα τῆς Λέρου ἦταν σημαντικὰ καλύτερη καὶ πιὸ ὀργανωμένη ἀπὸ ἐκείνη τῆς Κῶ, λόγῳ τῶν ἐκτεταμένων ὀχυρωματικῶν ἔργων, τῶν πολυάριθμων ἐπάκτιων κλπ ἀντιαεροπορικῶν πυροβολείων, τῶν ναρκοπεδίων στὴν θάλασσα κ.ἄ.

……….(…) Τὰ ξημερώματα τῆς 11ης Νοεμβρίου, οἱ Γερμανοὶ ἄρχισαν τὶς ἀποβατικὲς τους προσπάθειες στὴν Λέρο, μὲ ἀρχικό σημεῖο ἀπόβασης τὰ Ἄλιντα (…). Οἱ ὑπερασπιστές τῆς Λέρου ἔπρεπε πλέον νὰ πολεμήσουν ἐναντίον ὑπερτέρων ἐχθρῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὸ προνόμιο νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ Stukas καὶ τὰ Ju 88 ὡς ἱπτάμενο πυροβολικό, ποὺ ἐκμηδένιζε κάθε ἑστία ἀντίστασης.

……….(…) Ὅσες ἀπὸ τὶς γερμανικὲς δυνάμεις εἶχαν ἀποβιβαστεῖ στὴν Λέρο, ἀντιμετώπιζαν σκληρὴ ἀντίσταση ἀπὸ τοὺς ἀμυνόμενους. Τὸ δύσβατο καὶ βραχῶδες νησί, δὲν ἦταν τὸ ἰδεῶδες πεδίο μάχης καὶ τὰ καλοεκπαιδευμένα βρετανικὰ στρατεύματα ἦταν σκληροὶ ἀντίπαλοι, παρ’ ὅλο ποὺ στεροῦντο πυροβολικοῦ καὶ ἀεροπορικῆς καλύψεως.

……….(…) Γύρω στὸ μεσημέρι τῆς 14ης ὁ ὁρίζοντας νοτίως τῆς Λέρου γέμισε ἀπὸ γερμανικὰ μεταγωγικὰ ἀεροσκάφη Ju 52/3m τὰ ὁποῖα πετοῦσαν χαμηλὰ σὲ κλειστὸ σχηματισμὸ καὶ γρήγορα ἄρχισαν νὰ ρίχνουν 600 ἀλεξιπτωτιστὲς τῆς Μεραρχίας καταδρομῶν «Brandenburg», στὸ στενότερο σημεῖο στὸ κέντρο τῆς Λέρου. Ταυτόχρονα καταδιωκτικὰ Me 109, ἐφορμοῦσαν καὶ πολυβολοῦσαν κάθε σημεῖο κίνησης στὸ ἔδαφος.

RAF Leros 1943……….(…) Κατὰ τὶς πρωινὲς ὧρες τῆς 15ης Νοεμβρίου, συμμαχικὰ ἀντιτορπιλλικὰ κατάφεραν νὰ προωθήσουν στὴν Λέρο ἐνισχύσεις ἀπό τὴν Σάμο.

……….Ἐνῶ οἱ Βρετανοὶ στὸ νησὶ πραγματοποιοῦσαν ἀντεπιθέσεις μὲ μεγάλες ἀπώλειες, τὰ Beaufighter, συνέχιζαν νὰ δροῦν στὴν περιοχή. Ἕξι ἀεροσκάφη τῆς 227 καὶ ἕνα τῆς 47ης Μοῖρας ἀπό τὴν Λακατάμια, φθάνοντας νότια τοῦ νησιοῦ, ἀναχαιτίσθηκαν ἀπὸ ἕνα σχηματισμὸ μονοκινητηρίων καταδιωκτικῶν τῶν Γερμανῶν. Τὰ Beaufighter τελικὰ ἀναγκάστηκαν νὰ ἀποχωρήσουν κινούμενα πρὸς ἀνατολᾶς καὶ ἐπέστρεψαν στὴν Κῦπρο. Ἡ 16η Νοεμβρίου 1943, ἦταν ἡ τελευταῖα ἡμέρα τῆς μάχης τῆς Λέρου. Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ νησιοῦ ἀναγκάστηκαν νὰ σταματήσουν τὸν ἄνισο ἀγῶνα καὶ παραδόθηκαν τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας (3.200 Βρετανοὶ καὶ 5000 Ἰταλοί). Οἱ καταδρομεῖς τοῦ SBS καὶ τοῦ LRDG καὶ ἐλάχιστοι ἄλλοι, κατόρθωσαν μὲ μικρὲς βάρκες νὰ διαφύγουν στὰ γειτονικὰ νησάκια καὶ κατόπιν στὴν τουρκία. Γιὰ τοὺς Γερμανούς οἱ άπώλειες ἦταν ὑπερβολικὰ μεγάλες. 1100 νεκροὶ ἀπὸ τοὺς 3000 ἄνδρες ποὺ ἀποβιβάστηκαν στὸ νησί. Οἱ Βρετανοί ἀναγκάστηκαν νὰ ἀποσύρουν τὴν φρουρὰ τῆς Σάμου κατὰ τὶς δύο ἐπόμενες ἡμέρες, ἐνῶ διατήρησαν τὸν ἔλεγχο μόνο τοῦ Καστελόριζου μὲ ἐλάχιστη δύναμη.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μὲ τὶς λεπτομέρειες τῆς πολυήμερης μάχης μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
*** ** ***
(Στιγμιότυπα ἀπό τὸ «Wochenschau» ποὺ λήφθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γερμανικῆς ἐπιχειρήσεως καταλήψεως τῆς Λέρου (Operation "Leopard" November 1943).

Αφήστε μια απάντηση