Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

,

Ἔκδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὰ βουλγαρικὰ ἐγκλήματα σὲ Θρᾲκη καὶ Μακεδονία.
Ἔκδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὰ βουλγαρικὰ ἐγκλήματα σὲ Θρᾲκη καὶ Μακεδονία.

Ἀπόσπασμα ἀπό τὸ ἐξαιρετικό ἔργο μὲ τίτλο «Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας στὸ Νομὸ Σερρῶν», τοῦ καθηγητοῦ  Κυριάκου Παπακυριάκου.

……….(…) Ὁ πρόξενος Σαχτούρης ρώτησε μία μέρα τὸν Μητροπολίτη Σερρῶν Γρηγόριο Ζερβουδάκη: «Δεσπότη μου ἔχω μία ἀπορία. Πῶς συμβαίνει νὰ ψάλλετε πολυχρόνιο καὶ νὰ εὔχεσθε ὑπέρ τῆς Αὐτοῦ Γαληνοτάτης Αὐτοκρατορικῆς μεγαλειότητος τοῦ Πατισᾶχ, καὶ ἀντιθέτως βοηθᾶτε τοὺς ἀντάρτες τοῦ βασιλέως Γεωργίου τοῦ Α’;». Ὁ Μητροπολίτης τοῦ ἀπάντησε μὲ είλικρίνεια: «Α! τέκνον μου. Ὅταν εὔχομαι ὑπέρ τοῦ Σουλτάνου τὸ κάνω μὲ τὰ χείλη. Ἡ σκέψις μου εἶναι ἄλλη καὶ ἡ ψυχή μου βγάζει ἀντίθετη εὐχή».

……….(…) Τὸ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο παρακολουθοῦσε μὲ πόνο ὅσα συνέβαιναν στὴν Μακεδονία καὶ Θρᾲκη καὶ ὑφίστατο πολλὲς πιέσεις ἀπό τὴν τουρκική κυβέρνηση μὲ βαριὲς κατηγορίες κατὰ τῶν Μητροπολιτῶν γιὰ νὰ τοὺς μεταθέσῃ, ἐπειδή θυσίαζαν καὶ τὴν ζωή τους ἀκόμη, γιὰ τὴν προστασία τοῦ ποιμνίου τους καὶ ἀγωνίζονταν ἡρωικά γιὰ νὰ τὸ στηρίζουν ἠθικά, κατὰ τὴν ἅμυνά του ἐναντίον τῶν κακουργημάτων τῶν Σχισματικῶν.

……….Ὁ τότε Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ’, κάλεσε τὸν πρόξενο τῶν Σερρῶν Σαχτούρη στὴν Κωνσταντινούπολη, προκειμένου νὰ ἐνημερωθῇ γιὰ τὴν έν γένει κατάσταση τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μητροπόλεών της. Ὁ πρόξενος τοῦ διηγήθηκε λεπτομερῶς τὰ πάντα, ὅλα ὅσα συνέβαιναν στὴ Μακεδονία, κι ἐκεῖνος ἐπί ὧρες ἄκουγε μὲ πολλὴ συγκίνηση καὶ πόνο ψυχῆς τὰ μαρτύρια ποὺ ὑφίσταντο οἱ Πατριαρχικοὶ γιὰ τὴν πίστη τους καὶ γιὰ τὴν ἅμυνα ποὺ ὀργάνωσαν νὰ διασώσουν τὴ ζωή τους καὶ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση