Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ (18-24 Νοεμβρίου 1826) ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΟΦΥΪΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

.

«Ο Καραισκάκης καταστρέφει τους τούρκους στην Αράχωβα». Έγχρωμη λιθογραφία P.Von Hess

,

Ἡ μάχη τῆς Ἀράχωβας

,

……….[ ]Γύρω κι ἀπέναντι ἀπ’ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γίνεται ἡ μεγάλη μάχη ποὺ χαρακτηρίστηκε σὰν δεύτερη Ἐπανάσταση τῆς Ῥούμελης. Γιὰ μία ἀκόμη φορά, πλούσια ἐξέχεε τὴν Χάρη του ὁ Τροπαιοφόρος Γεώργιος, ὁδηγώντας στὴν κρίσιμη ὥρα τοὺς Ἕλληνες. Ὅντως ἡ σημασία τῆς μάχης ἐκείνης ἦταν καθοριστικὴ γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς Ἐπαναστάσεως, ἡ ὁποία μετὰ τὴν πτώση τοῦ Μεσολογγίου, «ἔπνεε τὰ λοίσθια».

……….Ὁ Σουλτάνος ἐκμεταλλεύτηκε τὴν πτώση τοῦ ἠθικοῦ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐξαπέλυσε «φιρμάνι στοὺς ῥωμιοὺς» νὰ προσκυνήσουν, νὰ παραδώσουν τὰ ὅπλα τους καὶ νὰ πάρουν γενικὴ ἀμνηστία. Κρίσιμη ἡ στιγμή, στ’ ἀλήθεια γιὰ τοὺς τυραννισμένους ῥωμηούς. Τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου, μᾶς δείχνει ἡ ἐπιστολή τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ Ἀνδρέα Ζαΐμη: «Ἡ Ἑλλάς προσκυνεῖ καὶ πάσχισον διὰ τὴν κοινὴν σωτηρία».

……….Τὰ σχέδια τῶν τούρκων ἦταν νὰ πατάξουν τὴν Ῥούμελη καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν ὕστερα τὴν κατάληψη τῆς Πελοποννήσου. Ματαιώθηκαν ὅμως ἀπό τὸν Γ. Καραϊσκάκη, ποὺ διορίστηκε ἀρχιστράτηγος τῆς Ῥούμελης. Στὴν κρίσιμη ὥρα συγκέντρωσε τοὺς θορυβημένους ὁπλαρχηγούς τῆς Ῥούμελης καὶ κατέλαβε τὴν Ἀράχωβα. Ἔδωσε ἔτσι μὲ τὰ ὅπλα τὴν ἀπάντηση στὸ φιρμάνι τοῦ Σουλτάνου.

……….Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη πρὸς τὸν Καραϊσκάκη εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἱστορικῆς δικαίωσης τοῦ στρατάρχη. «Ἡ Πατρίς εἰς αὐτήν τὴν περίστασιν ἐγνώρισε τί εἶναι ὁ Καραϊσκάκης καὶ ὅτι χωρὶς Καραϊσκάκην δὲν εκατορθοῦτο ὅ,τι θαυμασίως κατωρθώθη ἔως τὴν σήμερον».


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

  • (Στὸ τραγούδι ἡ “μικρή” Τζένη Ξεφτέρη ποὺ βλέπει μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς της. Στίχοι : Θεόδωρος Σαντᾶς, Μουσική: πατὴρ Θεόδωρος Τσαμπατζίδης).

(Βάστα καρδιά, βάστα ψυχή, βάστα Καραϊσκάκη, μὴ γονατίσῃ ὁ ῥαγιᾶς..)

Αφήστε μια απάντηση