ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

,

565665665655656565656556

.

(…) Ἡ Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ μὲ τὴν ἐπιλογή τοῦ συγκεκριμένου θέματος, θέλησε νὰ φέρῃ στὸ φῶς ἄγνωστα στὸ εὐρύ κοινό στοιχεία, ποὺ ἀφοροῦν τοὺς νεκροὺς τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς ποὺ σκοτώθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, γιὰ τὴν ταφὴ τῶν ὁποίων ἐλάχιστα γνωρίζουμε.

(…) Ὁ ἀπρόκλητος αὐτός πόλεμος συνέγειρε καὶ συσπείρωσε τὶς δυνάμεις τοῦ Ἔθνους, γιγάντωσε τὴ δύναμη ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τῆς διασπορᾶς, καὶ ὅλοι μαζὶ, ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὡς ἕνας ἄνθρωπος, ἔτρεξαν στὸ μέτωπο ἀποφασισμένοι νὰ πολεμήσουν τὸν εἰσβολέα πιστοὶ στὸν ὄρκο τους, ὅπως τὸ καθῆκον τὸ ἐπιτάσσει, καὶ ἡ πατρίδα τὸ ἀπαιτεῖ. Καὶ πολέμησαν.

13.936 ἀξιωματικοί καὶ ὁπλίτες ἔπεσαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν. Ὅμως ἡ τραγική μοῖρα ἐπιφύλαξε σὲ 7.976 νεκροὺς μας, νὰ μείνουν γιὰ πάντα ἐκεῖ, ἄλλοι θαμμένοι, ἄλλοι ἄταφοι, πέρα ἀπό τὰ σύνορά μας, διάσπαρτοι στὴν Βόρειο Ἤπειρο χωρὶς νὰ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ποῦ ἔχουν ταφεῖ, ξεχασμένοι στὸ διάβα τοῦ χρόνου, παραμένοντας ἄγνωστοι στρατιῶτες. Καὶ σὲ ὅλους μας γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Γιατὶ ;…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο γιὰ τοὺς νεκροὺς ἥρωες στὸ:

www.e-istoria.com

696969696969

Αφήστε μια απάντηση