ΚΥΠΡΟΣ 1962-1964. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΧΣΑΝ ΑΛΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

,

……….

……….Στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1962, ἀνατινάχθηκαν ἀπὸ τὴν ΤΜΤ δύο μουσουλμανικὰ τεμένη στὴν Λευκωσία. Ὁ Μουζαφέρ Γκιουρκάν, δικηγόρος καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐκδότες τῆς ἐφημερίδας «Τζιουμχουριέτ» Λευκωσίας, εἶχε τὴν πληροφορία ὅτι τὶς ἐκρήξεις προκάλεσαν τοῦρκοι τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως ΤΜΤ μὲ πολιτικὸ ἀρχηγό τὸν γενίτσαρο Ῥαούφ Ντεκτάς. Ἐπειδὴ ἀνακοίνωσε στὴν ἐφημερίδα ὅτι σὲ ἐπόμενη ἔκδοσή της θὰ ἀποκάλυπτε τὰ ὀνόματα τῶν βομβιστῶν, δολοφονήθηκε μεταξὺ 23-24 Ἀπριλίου, τὴν ὥρα ποὺ στάθμευε τὸ αὐτοκίνητό του· τὸ ἴδιο βράδυ δολοφονήθηκε στὸ σπίτι του, μπροστὰ στὴν γυναῖκα του καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ του, ὁ συνεκδότης τῆς ἐφημερίδας, Ἀϊχάν Χικμέτ.

……….Ὁ στρατηγὸς Σαμπρί Γιρμιμπέσογλου, κάποτε διοικητὴς τοῦ τμήματος εἰδικῶν πολεμικῶν ὑποθέσεων τῆς τουρκίας, ὁμολόγησε  τῷ 2010, ὅτι οἱ ἐκρήξεις εἶχαν στόχο τὴν πρόκληση ἐπεισοδίων, δικαιολογώντας τες λέγοντας ὅτι : «στὸν εἰδικό πόλεμο, ὁρισμένες ἐνέργειες ὅπως δολιοφθορές οἱ ὁποῖες ἐνοχοποιοῦν τὸν ἐχθρό, αὐξάνουν τὴν λαϊκή ἀντίσταση. Αὐτές οἱ ἐνέργειες ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ τὰ αἱματηρά Χριστούγεννα τοῦ 1963. (Πηγή ἐργασία τοῦ Κοινωνιολόγου καὶ Ἐγκληματολόγου κου Λάμπρου Γ. Καουλλᾶ (Lambros George Kaoullas), μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν ΤΜΤ στὸν ISIS» “From TMT to ISIS: Turkey conducts politics with the same old field manuals”)

……….Στὶς 20 μὲ 21 Δεκεμβρίου τοῦ 1963, μὲ ἀφορμή ἕνα περιστατικὸ στὴν ὁδό Ἑρμοῦ στὴ Λευκωσία, ὅταν ὁ ἔλεγχος ἑνός ὕποπτου γιὰ μεταφορὰ ὅπλων αὐτοκινήτου τουρκοκύπριου, ἐξελίχθηκε σὲ αἱματηρό ἐπεισόδιο, ξεσπᾶνε στὴν Κύπρο  τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς τούρκικης τρομοκρατίας, ποὺ ἔβαλαν σὲ τροχιά ὑλοποίησης τὰ σχέδια τῆς τουρκίας.

……….Ἀπό τὸ 1955, ὅταν στὴν τριμερὴ διάσκεψη τοῦ Λονδίνου, ὁ Ὑπ. Ἐξ. τῆς Ἑλλάδος ἐπέτρεψε τὴν παρεμβολὴ τῆς τουρκίας στὸ Κυπριακὸ, (παραβιάζοντας τὴν Συμφωνία τῆς Λωζάνης), ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέτρηση, μὲ τὴν τουρκία (ἔχοντας στὸ πλευρὸ της παρασκηνιακὰ τὴν Ἀγγλία) νὰ σχεδιάζῃ τὸν διαμελισμὸ τοῦ νησιοῦ, μὲ μεταφορὰ ἐποίκων ἀπό τὴν τουρκία, μὲ τὴν ἴδρυση τῆς ΤΜΤ, καὶ τὴν λαθραία ἀποστολή ὁπλισμοῦ. Ὅσοι ἀπό τοὺς τουρκοκύπριους διαφωνοῦσαν, δολοφονοῦνταν καὶ ἐπικρατοῦσε καθεστὼς τρομοκρατίας. Ἀπό τὴν πλευρᾶ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, παρ’ ὅλο ποὺ γνώριζε τὰ δρώμενα, δὲν ἔπραξε τίποτα ἀποτελεσματικό, ἀλλά ἀντιθέτως ὁ Μακάριος ἔδωσε τὴν πρόφαση στοὺς τούρκους μὲ τὴν ἐξαγγελία του γιὰ πρόθεση ἀλλαγῆς τῆς Συμφωνίας τῆς Ζυρίχης. Σὲ αὐτό τὸ κλῖμα τῆς κοχλάζουσας ἐντάσεως, ἡ ἀφορμή δόθηκε μὲ τὸ περιστατικὸ στὴ Λευκωσία.

ΚΥΠΡΟΣ 1964 – Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΧΣΑΝ ΑΛΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

,

Απόσπασμα από το βιβλίο με τίτλο : «ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ»

Eκδότης: Κίνηση γιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

……….Κύρια κατεύθυνση τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας ἦταν ὅτι, ἡ διὰ τῆς βίας μετακίνηση τοῦ τουρκοκυπριακοῦ πληθυσμοῦ ἔγινε, προκειμένου «νὰ προστατευθῇ ἀπό τὴν ἐξόντωση καὶ τὶς σφαγὲς ποὺ σχεδίαζαν ἐναντίον τῶν τουρκοκυπρίων ὁ Μακάριος καὶ οἱ Ἑλληνοκύπριοι».

……….Τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα ἀντέκρουσαν πειστικὰ οἱ (τουρκικὲς) ἀπαντήσεις τοῦ Ντερβὶς Ἀλί Καβάζογλου (ποὺ ἀργότερα δολοφονήθηκε), τοῦ δρα Ἰχσᾶν Ἀλῆ, τοῦ Ἰμπραχίμ Χασὰν Ἀζίζ καὶ τοῦ Νουρεττίν Μεχμὲτ Σεφέρογλου. Στὶς 5 Νοεμβρίου 1964, ὁ δρ. Ἰχσάν Ἀλῆ, ἀπέστειλε ἐκτενή ἐπιστολή πρὸς τὸν Φινλανδὸ διοικητὴ τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν στὴν Κύπρο (UNFICYP) στρατηγὸ Τιμάγια:

……….«Ἐξοχότατε, μὲ τὴν ἐπιστολή μου αὐτή ἐπιθυμῶ πάνω ἀπ’ ὅλα, νὰ κάμῳ ἔκκληση στὰ ἀνθρωπιστικά σας αἰσθήματα, τὰ ὁποία ἐλπίζω νὰ σᾶς ὁδηγήσουν στὴ λήψη πιὸ δραστικῶν μέτρων γιὰ νὰ σώσετε τὴν τουρκική κοινότητα ἀπό τοὺς τούρκους τρομοκράτες.

……….Ἔνιωσα τὴν ὑποχρέωση νὰ σᾶς γράψῳ αὐτό τὸ γρᾶμμα, ὄχι γιὰ νὰ ἐκφράσῳ ὁποιαδήποτε πολιτικὰ σχόλια, ἀλλά γιατὶ καθημερινὰ ἡ καρδιὰ μου ξεσκίζεται ἀπό τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑφίσταται ἡ τουρκική κοινότητα ἀπό τοὺς τούρκους τρομοκράτες. Εἶναι πραγματικὰ πολὺ λυπηρὸ, τὴν ἐποχή ποὺ ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ κατακτήσῃ τὸ διάστημα, νὰ βλέπομε τὴν τουρκικὴ κοινότητα νὰ βασανίζεται ἀχρείαστα καὶ χωρὶς κανένα λόγο ἀπό τοὺς τούρκους τρομοκράτες.

……….Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ὑποδείξῳ τὰ ἀκόλουθα γεγονότα:

……….(α) Ἀρκετοί τοῦρκοι ποὺ ἔχουν ἐπιστρέψει στὰ σπίτια τους, ἀπειλούνται ἀπό τοὺς τρομοκράτες γιὰ νὰ τοὺς ὑποχρεώσουν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια καὶ τὶς περιουσίες τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἄθλιες κατασκηνώσεις ποὺ ἦταν προηγουμένως.

……….(β) Οἱ τοῦρκοι τρομοκράτες, ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση καὶ μερικὲς ἀνεύθυνες ἐφημερίδες ἰσχυρίζονται ἀπό τὴν μία ὅτι οἱ τοῦρκοι ἔχουν ἀποκλεισθεῖ καὶ στερούνται βασικὰ εἴδη τροφίμων, ἐνῷ ἀπό τὴν ἄλλη οἱ τοῦρκοι τρομοκράτες δὲν ἐπιτρέπουν στοὺς τούρκους νὰ ἀγοράζουν τίποτα ἀπό τοὺς Ἕλληνες συμπατριῶτες τους ἤ νὰ ἔχουν ὁποιαδήποτε συναλλαγὴ μαζὶ τους. Ἄν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ τρομοκράτες συναλλάττονται μὲ τοὺς Ἕλληνες, δὲν ἐπιτρέπουν στὸν λαὸ νὰ κάμῃ τὸ ἴδιο. Δύο εἶναι οἱ λόγοι γι’ αὐτό. Πρῶτα γιατὶ πιστεύουν, λανθασμένα, ὅτι μὲ τὸ νὰ προσπαθήσουν νὰ ἀποτρέψουν τὶς συναλλαγὲς καὶ τὴν ἐπαφή μὲ τοὺς Ἕλληνες, θὰ δημιουργήσουν τὴν ἐντύπωση στὸ ἐξωτερικό ὅτι οἱ δύο κοινότητες δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν μαζὶ καὶ δεύτερο, γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν περίπτωση, μὲ τὸ νὰ κάμνουν οἱ ἴδιοι ἀγορές ἀπό τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ πουλοῦν στὴν κοινότητά τους σὲ ἐξαιρετικά ψηλὲς τιμὲς.

……….Μὲ ποιὲς ἀρχές ἤ ἠθική συμβιβάζονται αὐτές οἱ πράξεις; Θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν εἶχα καθόλου ἀνθρώπινα αἰσθήματα, ὅπως τοὺς τρομοκράτες, γιὰ νὰ μὴν λυπᾶμαι γιὰ τοὺς τούρκους συμπατριῶτες μου ποὺ μὲ ἐπισκέπτονται καὶ παραπονοῦνται καθημερινὰ μὲ δάκρυα στὰ μάτια. Κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι καθῆκον τῆς Κυπριακῆς κυβερνήσεως νὰ σώσῃ αὐτούς τοὺς ἀθώους καὶ καταπιεζομένους ἀνθρώπους ἀπό τὰ δόντια τῶν τρομοκρατῶν.

……….Ἡ «πράσινη γραμμὴ» ὅμως ποὺ δημιουργήθηκε ἀπό τοὺς ἀποικιοκράτες γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς σκοτεινοὺς τους σκοποὺς, δὲν ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση νὰ κάμῃ κάτι τέτοιο. Δὲν ἀμφιβάλλει κανένας ὅτι εἶναι πολὺ εὔκολο γιὰ τὴν κυπριακὴ κυβέρνηση νὰ σώσῃ τοὺς καταπιεσμένους τούρκους ἀπό τοὺς τρομοκράτες. Ἄν ὅμως ἡ κυβέρνηση ἤθελε ἀποφασίσῃ νὰ ἐξαλείψῃ τὴν τρομοκρατία καὶ νὰ σώσῃ τοὺς τούρκους, οἱ ἀποικιοκράτες καὶ οἱ συνεργάτες τους, ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν συνέχιση τῆς ἀνωμαλίας στὸν τόπο, θὰ χρησιμοποιήσουν τὴ διαστρεβλωμένη προπαγάνδα τους γιὰ νὰ δώσουν στὴ διεθνὴ κοινὴ γνώμη καὶ ἰδιαίτερα στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, τὴν ὁποία πάντοτε παραπλανούσαν, τὴν λανθασμένη ἐντύπωση ὅτι ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση ἀκολουθεῖ ἐπιθετική πολιτικὴ.

……….Ἐξοχότατε, εἶναι γιὰ τοὺς πιὸ πάνω λόγους ποὺ θεώρησα καθῆκον μου νὰ κάμῳ καὶ πάλι ἔκκληση στὰ ἀνθρωπιστικά σας αἰσθήματα. Ἄν σᾶς δηλώσῳ ὅτι, στὴν ἐπαρχία μου μόνο, χιλιάδες τοῦρκοι ὑποφέρουν ἀπό τοὺς τούρκους τρομοκράτες, πιστεύω ὅτι θὰ τὸ θεωρήσετε ἱερό σας καθῆκον νὰ ἐκθέσετε αὐτά τὰ γεγονότα στὰ Ἠνωμένα Ἔθνη καὶ στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση. Ἔν’όψει τῶν ἀδιαμφισβήτητων αὐτῶν γεγονότων, πιστεύω ὅτι εἶναι καθῆκον τῆς ἐξοχότητάς σας νὰ προσπαθήσῃ νὰ πείσῃ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ὅτι ὁ τουρκικὸς πληθυσμὸς ὑποφέρει ἀπό τὶς ἐνέργειες τῶν τούρκων τρομοκρατῶν  καὶ ὄχι ἀπό τοὺς Ἕλληνες συμπατριῶτες τους.

……….Ὁ πολιτισμὸς καὶ ὁ ἀνθρωπισμός ἀπαιτοῦν ὅπως ὅλοι ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ κυπριακὸ πρόβλημα, περιλαμβανομένης τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως, ἀφήσουν τὶς πολιτικὲς μηχανορραφίες καὶ ἀκολουθήσουν ρεαλιστικὴ πολιτικὴ καὶ σώσουν τὴν τουρκική κοινότητα ἀπό τὴν ἀξιοθρήνητη κατάσταση ποὺ βρίσκεται σήμερα»

……….Παρόμοιες καὶ ἐκτενέστερες ἐπιστολές, ὁ δρ Ἰχσάν Ἀλῆ ἀπέστειλε κατ’ ἐπανάληψη στὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Οὐ Θὰντ (16 Φεβρουαρίου 1965, 18 Αὐγούστου 1965 καὶ 15 Σεπτεμβρίου 1965), καθὼς καὶ πρὸς τὸν τοῦρκο πρωθυπουργὸ Σουάτ Οὐρκουπλου (24 Ὀκτωβρίου 1965).

……….Στὶς 8 Δεκεμβρίου 1965, ὁ Ἰχσάν Ἀλῆ τηλεγράφησε πρὸς τὸν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ τὸ ἀκόλουθο μήνυμα: «Ἀναμφισβήτητα, οἱ τοῦρκοι τῆς Κύπρου κινδυνεύουν ἀπό τοὺς τούρκους τρομοκράτες καὶ ὄχι ἀπό τοὺς Ἕλληνες ὅπως ἰσχυρίστηκε ὁ τοῦρκος ἀντιπρόσωπος στὰ Ἠνωμένα Ἔθνη.

……….Ὅλοι οἱ τοῦρκοι, ἐκτός τῶν τρομοκρατῶν, ἐπιθυμοῦν ἁρμονική συμβίωση μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἀνυπομονοῦν ν’ ἀκούσουν τὴν ἀπόφαση τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν ὅτι ὑποστηρίζουν τὴν ἐφαρμογή τῆς Ἐκθέσεως Πλάζα καὶ ὅτι καταδικάζουν κάθε ξένη ἐπέμβαση.

Παρακαλῶ κυκλοφορήσατε τὸ παρὸν τηλεγράφημα»

Ἡ τούρκικη προπαγάνδα παρουσίασε τὴν ἀποτρόπαια ἐγκληματική πράξη τούρκου στρατιωτικοῦ ποὺ δολοφόνησε τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς του, ὡς ἔγκλημα ποὺ διέπραξαν Ἕλληνες. Ὁ συγκεκριμένος τοῦρκος, μετὰ τὴν ἔγκλημα ποὺ διέπραξε τὴ νύχτα τῆς 24ης Δεκεμβρίου 1963, φυγαδεύτηκε καὶ δὲν μίλησε γιὰ χρόνια.
© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Μία απάντηση στο “ΚΥΠΡΟΣ 1962-1964. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΧΣΑΝ ΑΛΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ”

Αφήστε μια απάντηση