Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΑΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ (4/1/1833)

,,

Ἔργο τοῦ Ludwig Köllnberger. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

,

……….Μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἐπικρατοῦσε ἀπόλυτη ἀναρχία. Ἡ Κυβέρνηση ὑπό τοὺς Κωλέττη, Ζαΐμη καὶ Μεταξᾶ (Διοικητικὴ Ἐπιτροπή) ἀντιμετώπιζε βαριὲς κατηγορίες γιὰ ἀνικανότητα διοίκησης καὶ ἔλλειψη χρημάτων. Ἀντιμέτωπη ἦταν ἡ Στρατιωτικὴ Ἐπιτροπή ὑπό τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στὸ Ἄργος ὑπῆρχε τρίτο κόμμα (Ἐπιτροπή) ὑπό τοὺς Κριεζώτη, Τσώκρη καὶ Στράτο. 

……….Ἡ Κυβέρνηση Ναυπλίου θέλοντας νὰ ἐκμηδενίσῃ τὴν Στρατιωτικὴ Ἐπιτροπή τοῦ Ἄργους, ἔπεισε τὸν Γάλλο Στρατηγό Κορβέ νὰ στείλῃ στὸ Ἄργος τέσσερεις λόχους (800 ἄνδρες) δῆθεν γιὰ νὰ προστατευθῇ τὸ Ἄργος ἀπό τὴν ἀναρχία. Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὶς διαμαρτυρίες τοῦ Τσώκρη καὶ τῶν ὑπολοίπων, στὶς 2 Ἰανουαρίου 1833, ὁ Νῶδ, ἐπικεφαλῆς τῶν Γάλλων, ἦλθε στὸ Ἄργος καὶ κατέλαβε τοὺς στρατῶνες. Τὴν ἐπομένη, ἔφτασε καὶ ὁ συνταγματάρχης Στοφέλ μὲ στρατό καὶ πυροβόλα.

……….Οἱ Ἀργεῖοι, διαμαρτυρήθηκαν καὶ δυσανασχέτησαν γιὰ τὴν ἀναίτια κατοχή. Ὁ Στόφελ κατέλαβε αὐθαίρετα τὴν οἰκία Καλλέργη – ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε – παρὰ τοῦ ὅτι τὴν  ὑπερασπίστηκε ἀνεπιτυχῶς ὁ ὑπολοχαγὸς Σπ. Καλλισγοῦρος. Ὁ Στόφελ συνέλαβε τὸν Καλλισγοῦρο καὶ τὸ  ἐπόμενο πρωί τὸν τουφέκισαν στὸν κῆπο τοῦ κτηρίου (!..)


Αφήστε μια απάντηση