ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

20 Φεβρουαρίου

1043.—Ημερομηνία θανάτου τού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αλέξιου. Την θέση του θα αναλάβει ο Μιχαήλ Κηρουλάριος (ή Κηρρολάριος όπως τον αναφέρει ο Νικηφόρος Βρυέννιος).

1802.—Σαν σήμερα γεννήθηκε στο Μελένικο ο λόγιος και νομικός, Αναστάσιος Πολυζωίδης. Είναι περισσότερο γνωστός  γιά την έντιμη και θαρραλέα στάση του στην δίκη των Κολοκοτρώνη, Πλαπούτα και άλλων αγωνιστών, όταν ως πρόεδρος τού δικαστηρίου στο Ναύπλιο αρνήθηκε να υπογράψει μαζί με τον δικαστή Τερτσέτη την καταδικαστική σε θάνατο απόφαση «επ’ εσχάτη προδοσία», και γι’ αυτό διώχθηκε και φυλακίστηκε. Όταν ενηλικιώθηκε ο Όθωνας και ανέλαβε την βασιλεία, ο Αναστάσιος Πολυζωΐδης διορίστηκε Αντιπρόεδρος τού Αρείου Πάγου και Σύμβουλος Επικρατείας. Επί Κυβερνήτη Καποδίστρια είχε ταχθεί με τους αντικυβερνητικούς, αρθρογραφώντας εναντίον του, στην εφημερίδα “Απόλλων”.  Απεβίωσε στις 7/7/1873.

1807.Εντελώς ξαφνικά, εμφανίστηκε στην απροετοίμαστη Κωνσταντινούπολη αγγλικός στόλος, αξιώνοντας την άμεση διακοπή κάθε σχέσης τής Υψηλής Πύλης με την Γαλλία. Τότε, στα άμεσα οχυρωματικά έργα που διέταξε η τουρκική κυβέρνηση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ όχι μόνο προέτρεψε τους Έλληνες στην συμμετοχή τής κατασκευής τους, αλλά και ο ίδιος συμμετείχε χειρωνακτικά στην ενίσχυση των οχυρώσεων τής Πόλης κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον Άγγλο ναύαρχο. Εκτιμώντας ο σουλτάνος την κίνηση αυτή, τίμησε τον Πατριάρχη με πολλά δώρα, ενώ ο αγγλικός στόλος απέπλευσε άπρακτος.

1819.—Ο Ανδρέας Ζαΐμης μυεί στην Φιλική εταιρεία τον ποιμενάρχη Αμβρόσιο Φραντζή.  Σύμφωνα με άλλες πηγές, τον Αμβρόσιο μύησε ο συγγενής του και Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως, Γερμανός (Ζαφειρόπουλος).

1820.—«Ἐπιστρέφων ὁ Κυριάκος Καμαρινὸς ἐκ Πετρουπόλεως μὲ ἐπιστολάς ἐκ μέρους τοῦ Καποδιστρίου πρὸς τὸν Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην, ἐφονεύθη καθ’ ὁδόν ὑπό τῶν Φιλικῶν Εὐμορφοπούλου, Σφαέλου καὶ Καραβιᾶ». Ο Φιλικός και έμπορος από την Καλαμάτα, Κυριακός Καμαρινός, επιστρέφοντας από ταξίδι του στην Ρωσία δολοφονείται στην Δακία (σημ. Ρουμανία). Υπήρξε θυσία τής ίδιας τής Φιλικής Εταιρείας, γιά να μην διαρρεύσουν στα υπόλοιπα μέλη οι αντιρρήσεις τού Καποδίστρια ως προς την χρονική στιγμή εκδηλώσεως τής Επαναστάσεως.

1822.—«Ναυμαχία ἐν τῷ λιμένι Πατρῶν . Ἐν ταύτῃ τοῦ μὲν Ἑλληνικοῦ ἦρχον οἱ Μιαούλης, Σαχτούρης, Ἀποστόλης, Τσούπας, Κριεζῆς κ.λπ. τοῦ δὲ τουρκικοῦ ὁ Ἰσμαήλμπεης Γιβραλτάρ». Ξημερώματα τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου, ὁ Μιαούλης, ἔχοντας τὸ γενικὸ πρόσταγμα διέταξε ν’ ἀποπλεύσουν οἱ ναυτικὲς μοῖρες τῆς Ὕδρας, τῶν Σπετσῶν καὶ τῶν Ψαρῶν ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι πρὸς τὸ λιμάνι τῶν Πατρῶν. Ἡ τρικυμία ποὺ εἶχε ξεσπάσει τὶς προηγούμενες ἡμέρες, ἄλλαξε τὸ σχέδιο τοῦ Μιαούλη βάσει τοῦ ὁποίου ὁ Ἑλληνικὸς στόλος θὰ ἐπιτίθετο στὸν ἀραγμένο στὴν Ναύπακτο τουρκοκοαιγυπτιακό. Παρ’ ὅλη τὴν ἀναμονὴ βελτιώσεως τοῦ καιροῦ, αὐτὴ δὲν ἐρχόταν. Τότε, ὁ μεγάλος ναυμᾶχος μας, Ἀνδρέας Μιαούλης, ἀποφάσισε νὰ μετατρέψῃ τὶς δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες σὲ πλεονέκτημα γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ στόλο. Πράγματι, ὅταν  οἱ τουρκοαιγύπτιοι ἀντίκρυσαν μέσα στὴν τρομερὴ τρικυμία τὰ Ἑλληνικὰ πλοῖα, αἰφνιδιάστηκαν καὶ πανικοβλήθηκαν… Ὁ ἐχθρικὸς στόλος τράπηκε σὲ φυγὴ  καὶ βρῆκε καταφύγιο στὴν Ἀγγλοκρατούμενη Ζάκυνθο. Στὴν συνέχεια ἐπανέπλευσε στὴν Κωνταντινούπολη γιὰ νὰ ἐπανορθώσῃ τὶς τεράστιες ζημιὲς του. (Στην ναυμαχία των Πατρών γιά πρώτη φορά ελληνικά πλοία αντιμετώπισαν κατά παράταξιν τον στόλο τού σουλτάνου, χωρίς να χρησιμοποιήσουν πυρπολικά).

1825.—Η Κυβέρνηση, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της απέναντι στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον καθαιρεί και θέτει επί κεφαλής των στρατοπέδων τής Ανατολικής Ελλάδος τον Ιωάννη Γκούρα. Η διαταγή ανέφερε: «Γυμνώσατε τον αχάριστον από το λαμπρόν ένδυμα τής δόξης, οπού με την ανδρείαν σας και με την προς την Διοίκησιν και Νόμον πίστιν σας και στρατιωτικούς αγώνας σας γυμνόν όντα τον ενδύσατε...».

1826.—Ἐκδίδεται τὸ τελευταῖο φύλλο τῆς ἐφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά», στο Μεσολόγγι.  Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἑπίσημα διατάγματα καὶ τὶς εἰδήσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὰ «Ἑλληνικά Χρονικά» δημοσίευαν λεπτομερεῖς περιγραφὲς μαχῶν καὶ λοιπῶν συμβάντων τοῦ ἀγῶνος, καθὼς καὶ ὕμνους τῶν ἀνδραγαθημάτων ἤ τῶν φονευμένων στὶς μάχες, μὲ παραινέσεις πρὸς μίμηση τῶν γενναίων τους πράξεων. Ψυχὴ τῶν «Ἑλληνικῶν Χρονικῶν», ἦταν ὁ Ἑλβετὸς Φιλέλλην, Ἰάκωβος Μάγερ.

1827.—«Μάχη εἰς Πυργίσκους παρὰ τὰς ἐκβολάς τοῦ Ἰλισοῦ ποταμοῦ ἔξω τῶν Ἀθηνῶν καὶ νίκη τούρκων. Κατ’ αὐτήν οἱ Ἕλληνες ἐκυρίευσαν μίαν σημαίαν. Ἐνταῦθα ἀρχηγοί τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Μακρυγιάννης, Ἰ. Νοταρᾶς, Καλλέργης, Ἰγγλέσης, Σκουρτανίδης, Δοντᾶς, Σωτηρόπουλος καὶ Γ. Χελιώτης, τῶν δὲ τούρκων ὁ Μεχμὲτ Ῥεσίτ πασᾶς Κιουταχῆς».

1830.—Οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, υπογράφουν πρωτόκολλο στο Λονδίνο σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζουν την σχέση τού Λεοπόλδου με το στέμμα τής Ελλάδος.

1857.—Τερματίζεται η αγγλο-γαλλική κατοχή Αθηνών και Πειραιώς, γενομένη υπό το πρόσχημα εξαναγκασμού τής Ελλάδος εις ουδετερότητα κατά τον ρωσο-τουρκικόν πόλεμον, αλλ’ υπαγορευθείσα κυρίως εκ λόγων γενικωτέρας δυσαρεσκείας κατά τού Όθωνος και τής ασκουμένης υπ’ αυτού εθνικής πολιτικής.

1887.—Αυστρία και Ιταλία υπογράφουν μεταξύ τους το Σύμφωνο τού Βερολίνου, κατά το οποίο οι Ιταλοί θέτουν το ενδιαφέρον τους γιά την ευρύτερη περιοχή τής Βορείου Ηπείρου και τής περιοχής που μετέπειτα ονομάστηκε «αλβανία».

1891.—Είκοσι επτά διακεκριμένα μέλη τής αθηναϊκής κοινωνίας, ιδρύουν τον «Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο», υλοποιώντας μία ιδέα τού Νικόλαου Κοτσελόπουλου. Το ιδρυτικό καταστατικό τού Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου συντάχθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1891 και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 183 φύλλο τής «Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως» (28 Ιουνίου 1891). Την έγκρισή του υπέγραψαν ο Γεώργιος Α΄ και ο τότε υπουργός των Εσωτερικών – και πρωθυπουργός – Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης. Η έμπνευση τής ιδρύσεως τού Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ανήκει στον δικηγόρο αλλά και πτυχιούχο Γυμναστή, Νικόλαο Κοτσελόπουλο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Γενικός Γραμματέας τού συλλόγου. Ο Ιωάννης Φωκιανός, μέγιστη μορφή τού ελληνικού αθλητισμού, ήταν ο πρώτος πρόεδρος τού Π.Γ.Σ. με κύρος και πρωτοβουλίες σπουδαίες, και από κοινωνικής πλευράς, ενώ ο ξεχασμένος ουσιαστικά Νίκος Κοτσελόπουλος, ήταν ο ακάματος εργάτης, ο οποίος ως Γενικός Γραμματέας θεμελίωσε την λειτουργικότητα τού συλλόγου.

1905.—Στις εκλογές τής χώρας, ο Θ. Δηλιγιάννης λαμβάνει 142 έδρες σε σύνολον 235 και υπερισχύει τού Θεοτόκη· στις 13 Μαΐου έμελλε να δολοφονηθεί στην είσοδο τής Βουλής από τον Κώστα Γερακάρη. Ως προτεραιότητες τής νέας κυβερνήσεώς του, έθεσε το Κρητικό Ζήτημα μετά από την επανάσταση τού Θερίσου, τις ελληνορουμανικές σχέσεις λόγω των κουτσοβλάχικων σχολείων που υπήρχαν στην Ήπειρο και στην Μακεδονία, και το «σταφιδικό ζήτημα», το οποίο σχετιζόταν με τα υπέρογκα χρέη των αγροτών προς την Σταφιδική Τράπεζα.

.—Μία ελληνική ομάδα μακεδονομάχων πολιόρκησε την Οσνίτσανη και σκότωσε τρεις κατοίκους της, μεταξύ των οποίων και τον εξαρχικό ιερέα. Πιθανόν πρόκειται γιά το σώμα τού Βάρδα, το οποίο, σύμφωνα με το ημερολόγιο τού Κουκουλάκη, σκότωσε έναν εξαρχικό παπά και τέσσερεις άλλους στα Καστανοχώρια και κατά την συμπλοκή τραυματίστηκε ο Βαρδής Κελαϊδής στο χέρι (βλ.και 18/2).

1906.—Οι πάντα αιμοχαρείς βούργαροι μεταβαίνουν στην μονή Ζήτωφσε, στην περιοχή τού Κρουσόβου. Εκεί, απήγαγαν, απαγχόνισαν και κατόπιν (!!) κατακρεούργησαν τον ηγούμενο τής ιεράς μονής, Πέτρο. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με σφαγές αμάχων.

1907.—Τελεῖται στὴν Ἀθήνα ἡ κηδεία τοῦ  Γεώργιου Μουρούζη. Ὁ 44 ἐτῶν Ἕλληνας Τραπεζουντιακῆς καταγωγῆς, μὲ τὴν ἔντονη, παρορμητικὴ προσωπικότητα καὶ τὸν ταραχώδη βίο, ἀπεβίωσε στὶς 9 Φεβρουαρίου 1907 στὸ Παρίσι, ὑπό ἀδιευκρίνηστες συνθῆκες.

.—Ο πρόξενος Σαχτούρης με αναφορά του προς την Ελληνική κυβέρνηση, πιστοποιεί την ανθελληνικότατη στάση των Γάλλων υπέρ τής βουργαρίας. Γράφει ο ιστορικός Κυρ. Παπακυριακού ότι, «Οι αντιπρόσωποι τής Γαλλίας ήταν απροκάλυπτα βουλγαρόφιλοι. Προέτρεπαν τις “αδελφές τού ελέους” που πήγαν στην Μονοκκλησιά γιά να βοηθήσουν τους πληγέντες, να παραμείνουν στην βουλγαρική Εκκλησία έτσι ώστε να μην καταστρέψουν οι Βουλγαροκομιτατζήδες την περιουσία τους. Ο αξιωματικός Verand διαμαρτύρονταν εντόνως όσες φορές οι τούρκοι προέβαιναν σε κατάσχεση όπλων των βουργάρων. Ο αξιωματικός Compocaso ζήτησε από το Μουτεσαρίφη των Σερρών να διορισθούν σχισματικοί μουχτάρηδες (πρόεδροι) στα προσχωρήσαντα με την βία στην Βουλγαρική Εξαρχία χωριά Εγρί Εδρέ, Γόρνιτσα και Γράτσιανη, και να τους χορηγηθούν βουλγαρικές σφραγίδες, παρότι τούτο απαγορεύονταν ρητά από την τουρκική κυβέρνηση.» Οι αιωνίως ανθέλληνες και ύπουλοι Φράγκοι, από τότε και γιά δεκαετίες μετά έβλεπαν την βουργαρία ως προσοδοφόρα αγορά γιά τα όπλα τους.

1908.—Καθημερινά τα εγκλήματα των βουργάρων στην Μακεδονία. Οκταμελής συμμορία πυρπόλησε δύο κατοικίες και δολοφόνησε πατέρα με τα δύο του τέκνα, σε χωριό κοντά στο Σιδηρόκαστρο.

1910.—Με μεγαλοπρέπεια τελείται η κηδεία τού Μητροπολίτη Σμύρνης, Βασιλείου. Ο Βασίλειος, εξελέγη μητροπολίτης Σμύρνης στις 22 Δεκεμβρίου 1884. Εκτός από κάτοχος τής κλασικής παιδείας, ήταν και γλωσσομαθής (γνώριζε γαλλικά, γερμανικά και κυρίως τουρκικά), ενώ οι διοικητικές του ικανότητες είχαν ήδη δοκιμαστεί στην μητρόπολη Αγχιάλου. Παράλληλα, ήταν υπόδειγμα ευλαβούς ιεράρχη, ενώ ήταν γνωστός γιά την αφιλοχρηματία του. Βοήθησε ιδιαίτερα στην ανανέωση και ενίσχυση τής εκπαιδευτικής κινήσεως στην Σμύρνη.

1913.—Οι βούργαροι επιτίθενται αιφνιδιαστικά στην Νιγρίτα, αλλά μετά από τριήμερο αγώνα υποχρεώνονται να υποχωρήσουν προς τις Σέρρες. Σαν σήμερα, μόλις 130 άνδρες τού Στρατού μας, με μερικούς κατοίκους τού χωριού Τερπνή, κατάφεραν να συγκρατήσουν ένα ολόκληρο βουργαρικό τάγμα, και να αποτρέψουν την είσοδό του στην Νιγρίτα. Στις αρχές Φεβρουάριου 1913, οι μέχρι τότε σύμμαχοι των Ελλήνων, θέλοντας να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη εισέβαλαν από τις γέφυρες τού Στρυμόνα στο Στρυμονικό και στην Κουμαριά, έσφαξαν τις ελληνικές φρουρές των γεφυρών (10 άντρες συνολικά), έσφαξαν στο Δημητρίτσι άλλη μία φρουρά 10 άντρων, και στρατοπέδευσαν στο Ξυλότρο (Άγια Παρασκευή). Εκτός από μάχιμους,  έσφαξαν και άμαχο πληθυσμό, ιδίως στο Δημητρίτσι. Ο λοχαγός Γαργαλίδης, έστειλε στην Τερπνή γιά την αντιμετώπιση των βούργαρων εισβολέων έναν λόχο του, με 130 οπλίτες και 6 αξιωματικούς.

.—Με το πρώτο φως τής ημέρα, το 2ο τμήμα Στρατιάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση με μεγάλη σφοδρότητα και το 1ο Σύνταγμα Ευζώνων κατόρθωσε να φθάσει στις παρυφές των Ιωαννίνων, στον Άγιο Ιωάννη, φροντίζοντας να καταστρέψει την επικοινωνία τής πόλεως με τα οχυρά τού Μπιζανίου.

.—Την νύχτα τής ιδίας ημέρας, ο διοικητής τού τουρκικού στρατού, Εσσάτ πασάς, αφού προηγουμένως ζήτησε την μεσολάβηση τού μητροπολίτη Ιωαννίνων Γερβάσιου, έστειλε αξιωματικούς του, στο ελληνικό στρατηγείο τού Εμίν-Αγά, γιά να διαπραγματευτεί την παράδοση τής πόλεως. Με την συμφωνία που υπογράφηκε, χίλιοι τούρκοι αξιωματικοί, τριάντα δύο χιλιάδες άνδρες και εκατόν οκτώ πυροβόλα, θα παραδοθούν στους Έλληνες άνευ όρων.

.—Στο οχυρό Μπιζάνι, οι τούρκοι οι οποίοι μόλις έχουν λάβει την διαταγή συνθηκολογήσεως, υψώνουν αμέσως λευκή σημαία και παραδίδονται.

.—Επαναλαμβάνονται οι εργασίες τής Βουλής μετά από πεντάμηνη διακοπή λόγω τού Βαλκανικού Πολέμου. Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ενημερώνει το Σώμα γιά τις πολεμικές επιχειρήσεις και τις διπλωματικές εξελίξεις τού πολέμου.

1914.—Ανακήρυξη προσχωρήσεως τής Επαρχίας Κολωνίας στην Αυτόνομη Πολιτεία τής Βορείου Ηπείρου. Στην ανακήρυξη προχώρησε ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Διονύσιος Λεόντιος, ο οποίος συνόδευε τον Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδωνα Βλάχο, κατά την επίσκεψή του στο Λεσκοβίκι· προηγήθηκε συνεννόηση με τα εκεί τμήματα τού Ιερού Λόχου.

1919.—Το 1ο Σύνταγμα πεζικού, απέπλευσε από το λιμάνι τής Θεσσαλονίκης με τα πλοία «Τίγρης» «Σηκουάνας» και «Ραιδεστός», με προορισμό το μέτωπο τής Μεσημβρινής Ρωσίας.

.—Ολοκληρώνεται η μεταφορά τού 7ου Συντάγματος Πεζικού το οποίο απέπλευσε από τον όρμο τού Σταυρού γιά την Ουκρανία, με το πλοίο «Χίος».

1920.—Ο Ελληνικός στρατός Μ. Ασίας, εκκαθαρίζει την περιοχή του.

1921.—Στο μέτωπο των εμπόλεμων Ελλήνων και τούρκων, σημειώνεται δράση περιπόλων και πυροβολικού.

1922.—Η Ελληνική στρατιά στην Μ. Ασία βρίσκεται σε ετοιμότητα γιά την επίθεση που θα κάνει ο τουρκικός στρατός.

1924.—Δήλωση τού Αλέξανδρου Παπαναστασίου: “Θα κηρυχθεί η δημοκρατία, έστω και εάν δεν είναι σύμφωνος ο Βενιζέλος”. Αν και έγιναν οι εκλογές – παρωδία, οι οποίες έφεραν το κόμμα τού Βενιζέλου στην κυβέρνηση, ο ίδιος δεν έλεγε να καταλύσει το πολύμηνο στρατιωτικό καθεστώς που είχε κηρύξει στην χώρα.

1926.—Το καθεστώς τού Θ. Πάγκαλου, αποφασίζει τον εκτοπισμό των Καφαντάρη και Πλαστήρα στην Γευγελή, ενώ άλλοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αποστέλλονται στην Σαντορίνη.

1927.—Ο δεκαεξάχρονος Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, “σκοράρει” στο φιλικό τού Ολυμπιακού εναντίον τού Φαληρικού Συνδέσμου (6-2). Ο Τσέχος Κόπσιβα (Kopsiva), προπονητής τής ομάδας, τον είχε επιλέξει γιά την θέση τού έξω αριστερά. Τα υπόλοιπα τέρματα, πετυχαίνουν τα αδέρφια του, Κώστας (2), Βασίλης (2) και Γιώργος. Οι πέντε αδερφοί Ανδριανόπουλοι έγιναν “συνώνυμοι” σχεδόν με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Γιάννης, ο μεγαλύτερος, είχε ήδη καθιερώσει το κόκκινο χρώμα στην ομάδα. Στον αντίποδα, ο ”αιώνιος” αντίπαλος Παναθηναϊκός, είχε τους αδελφούς Μπόγδανους (Δημήτρης, Δημοσθένης και Τάσος), που έπαιξαν την περίοδο 1926-32.

1930.—Ιδρύεται η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.) με την επωνυμία Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος από τον Ορειβατικό Αθηνών και τον Ορειβατικό Πατρών. Την δεκαετία τού 1930, με πρωτοβουλία της, συνέβαλε στην δημιουργία τού πρώτου Τάγματος Ελλήνων Χιονοδρόμων στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

1931.—Ο περιορισμός των σελίδων και η απαγόρευση κάθε παροχής δώρων ή βιβλίων, είναι τα νέα μέτρα κατά τού Τύπου, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.

.—Η Θεσσαλονίκη θρηνεί τον εκδότη τής εφημερίδας “Νέα Αλήθεια”, Ιωάννη Κούσκουρα.

1932.—Νέα μέτρα κατά τής ελευθερίας τού Τύπου από την κυβέρνηση Βενιζέλου.

1934.—Απεβίωσε ο οπλαρχηγός, Στυλιανός Γαλερός. Συμμετείχε στην Κρητική Επανάσταση τού 1897-98, ενώ, κατά τους Βαλκανικούς πολέμους συγκρότησε και εξόπλισε τον Νοέμβριο τού 1912 με δικά του έξοδα, σώμα Κρητών εθελοντών υπό τις διαταγές τού καπετάν Ιωάννη Πολυξίγκη. Το σώμα των Κρητών εθελοντών συμμετείχε μαζί με τμήματα τού Ελληνικού Στρατού υπό τις διαταγές τού ταγματάρχη Σπύρου Σπυρομήλιου και με μικρή δύναμη Χιμαριωτών, στις επιχειρήσεις γιά την κατάληψη τής Χιμάρας και την απελευθέρωσή της από τους τούρκους.

1941.—Στο ελληνοϊταλικό μέτωπο, οι ιταλικές δυνάμεις με αντεπίθεση προσπαθούν να ανακαταλάβουν τις θέσεις Γκόλικο και Πέστανη.

.—Η ιταλική αεροπορία βομβάρδισε την Πρέβεζα. Κατά την περίοδο 1940-41, η Πρέβεζα βομβαρδίστηκε αρχικά την 28ην Οκτωβρίου 1940 από την ιταλική αεροπορία, ενώ στις 13 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου τού 1941, από τους Γερμανούς.

.—Δεκαοκτώ καταδιωκτικά τα οποία συνοδεύουν βομβαρδιστικά μας, συναντούν στο Σεντέλι διπλάσια εχθρικά. Μετά από έναν πεισματώδη αγώνα, οι Έλληνες πιλότοι κατάφεραν να προστατεύσουν τα βομβαρδιστικά και να καταρρίψουν τρία εχθρικά αεροπλάνα. Αυτή ήταν και η τελευταία σημαντική σύγκρουση στο Ηπειρωτικό μέτωπο.

1943.—Μετά από επιδρομή των απολίτιστων Ιταλών στην Ι. Μονή Παρνασσίδος, στην Φωκίδα, συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν ο ιερομόναχος Αγαθόνικος Καρούζος και ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Σπυρίδων Καφατζάκης.

1946.Εκλέγεται ο Μάξιμος Ε΄ νέος Οικουμενικός Πατριάρχης, μέχρι την 18ην Ὀκτωβρίου 1948, οπότε και παραιτήθηκε. «Τὴν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 20ής Φεβρουαρίου 1946, ἑπομένην τῆς κηδείας καὶ τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ Βενιαμίν, συνῆλθεν ἡ ἐνδημοῦσα σύνοδος εἰς τὴν αἴθουσαν συνεδριῶν τῆς Ἱ. Συνόδου ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ προεδρεύοντος α´ τῇ τάξει Χαλκηδόνος Μαξίμου, ἐκήρυξεν ἐπισήμως χηρεύοντα τὸν θρόνον, ἀπεφάσισε δ᾽ ὅπως ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου πατριάρχου γενήσεται αὐθημερὸν περὶ τὴν 14ην ὥραν ἀπογευματινήν. Ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου πατριάρχου Μαξίμου Ε΄ ἐγένετο τὴν ἑπομένην, Πέμπτην 21ην Φεβρουαρίου 1946 καὶ ὥραν 11ην, ἐν τῷ πατριαρχικῷ ναῷ».

1948.—Οι κομμουνιστές πραγματοποιούν μεγάλη επίθεση στο Γύθειο τής Πελοποννήσου. Έφθασαν να επιτεθούν ακόμη και στις φυλακές τής πόλεως, όπου και απελευθέρωσαν έγκλειστους καταδικασμένους.

1952.—Τα δύο κυβερνητικά κόμματα – Ν. Πλαστήρα και Σοφοκλή Βενιζέλου – τάσσονται υπέρ τού ανασχηματισμού τής κυβερνήσεως. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος είχε γίνει Αντιπρόεδρος και υπουργός των Εξωτερικών στην κυβέρνηση Πλαστήρα από το 1951 έως και το 1952. Αναπλήρωσε τον πρωθυπουργό Πλαστήρα μετά από την ασθένειά του, από τις 11 Μαρτίου τού 1952 και στην περίοδο αυτή διαπραγματεύθηκε την ένταξη τής Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, αποδέχθηκε την συμμετοχή τής χώρας στον πόλεμο τής Κορέας, και έδωσε το δικαίωμα τού Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι στις γυναίκες.

1954.—1.148 Έλληνες όμηροι (κυρίως γυναικόπαιδα), κρατούμενοι στην Ουγγαρία, αποδίδονται στην Ελλάδα, μετά τον βίαιο εξαναγκασμό τους το 1948 από τον ΕΛΑΣ, να μεταβούν στην Ουγγαρία.

.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Αργύρης Βελίκανος, κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως δοκιμής αεροσκάφους F-84G τής 112 Πτέρυγας Μάχης, λόγω προσκρούσεως και συντριβής τού αεροσκάφους στο όρος Πάρνηθα Αττικής.

1959.—Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ τής Κύπρου, απευθύνει Διάγγελμα προς τον λαό τού νησιού, μέσω τού οποίου δηλώνει πως, τα υπογραφέντα τής Συμφωνίας στο Λονδίνο την χθεσινή ημέρα «χαρακτηρίζονται ότι θέτουν τα θεμέλια τής ελευθερίας και τής ανεξαρτησίας». Δύο ημέρες νωρίτερα, δήλωνε δημοσίως ότι δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε Συμφωνία κι’ αν προκύψει.

.—Την ίδια ημέρα, επιστολή τού Μακαρίου προς τον Στρατηγό Γρίβα έγραφε: «….Εθεώρησα ότι είχον υποχρέωσιν να υπογράψω την Συμφωνίαν, διά τής οποίας τίθεται άμεσον τέρμα εις την Βρεταννικήν εν Κύπρω κυριαρχίαν και δημιουργείται μία μικρά Ελλάς εις την περιοχήν αυτήν τής Ανατολικής Μεσογείου.» Βέβαια, εκτός τού ότι οι Άγγλοι δεν έφυγαν ούτε σήμερα που γράφουμε αυτές τις σειρές, κατά την απαίσχυντη εκείνη Συμφωνία (την οποία υπέγραψαν ό λ ο ι), συν τοις άλλοις, απέκλειε ισοβίως την Ένωση με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ολική ή μερική πολιτική, ή έστω τελωνειακή (…)

1960.—Λίγη ὥρα πρὶν ἀνέβει στὴν σκηνή, ὁ Ποντιακῆς καταγωγῆς Βασίλης (Ταυλαρίδης) Λογοθετίδης, ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή. Εἶχαν περάσει 62 χρόνια ἀπό τὴν ἡμέρα ποὺ γεννήθηκε στὸ Μυριόφυτο τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης. Θεμελίωσε καὶ καθιέρωσε ἕναν νέο τρόπο ἑρμηνείας στοὺς ρόλους του, ἀποτυπώνοντας καὶ δημιουργῶντας τὸν τύπο τοῦ ἔντιμου καὶ εὐγενικοῦ Ἕλληνα.  Ὁ Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, ἔγραψε ὅτι, γιὰ τὸν Λογοθετίδη, «ἡ ὥρα τῆς πικρῆς μοναξιᾶς κάνει πιὸ ἀνθρώπινη τὴν ἄλλη ἐκείνη ὥρα τοῦ γέλιου». Αὐτή ἦταν ἡ πορεία τοῦ Λογοθετίδη· ἀπό τὴν ὥρα τῆς μοναξιᾶς στὴν ὥρα τοῦ γέλιου καὶ ἀντίστροφα.

1971.—Ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα ρυθμίζουν πλέον την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους τής Αθήνας.

1975.—Η κυβέρνηση τής Κυπριακής Δημοκρατίας, καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να ορίσουν προθεσμία γιά την αποχώρηση των 40.000 τουρκικών στρατευμάτων από το νησί (2020 και ακόμα περιμένει…).

1977.—Σημειώθηκε επίθεση τής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΛΑ στην αποθήκη προϊόντων τού Στασινόπουλου, στην οδό Πειραιώς.

1979.—Δημοσιεύεται νέος νόμος (868/1979) περί διαζυγίου με το αιτιολογικό «τής μακροχρονίου διακοπής τής εγγάμου συμβιώσεως». Όριζε ότι γιά ένα εξάμηνο (και μόνο γιά το μεταβατικό αυτό διάστημα), θα ίσχυε εξαιρετικά ως λόγος διαζυγίου η εξαετής τουλάχιστον διακοπή τής εγγάμου συμβιώσεως.

1981.—Απεβίωσε ο φιλόσοφος, Καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός, Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος. Ο Θεοδωρακόπουλος είχε γεννηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 1900 στον Βασσαρά Λακωνίας. Με σπουδές Κλασικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στην Βιέννη και Χαϊδελβέργη, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου δίδαξε στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, ενώ ασχολήθηκε και με την συγγραφή.

1992.—Μαθαίνουμε ότι, στην Θεσσαλονίκη, ο καρδιοχειρουργός Π. Σπύρου και η ομάδα του πραγματοποίησαν με επιτυχία την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην χώρα. Η επέμβαση έγινε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου», ενώ ο ίδιος ο καθηγητής με την ομάδα του, λίγο αργότερα, έκανε την πρώτη ταυτόχρονη διπλή μεταμόσχευση καρδιάς-πνεύμονα.

2006.—Κατέπεσε ελικόπτερο UH-1H τής αεροπορίας στρατού, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων αξιωματικών.Το πλήρωμα τού ελικοπτέρου αποτελούσαν οι:  Λοχαγός Χρήστος Καρυπίδης, κυβερνήτης από τα Γιαννιτσά, 38 ετών. Ανθυπασπιστής Ηλίας Καραμπάς, συγκυβερνήτης από την Θεσσαλονίκη, 37 ετών. Αρχιλοχίας Αδάμ Αδαμόπουλος, μηχανικός από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 39 ετών και ο Επιλοχίας Κωνσταντίνος Φωτιάδης, μηχανικός από τα Αδώνεια Πιερίας, 38 ετών.

2015.—Τρίτη και τελευταία διαπραγμάτευση τού Υπ. Οικ. Γιάνη (με ένα ν) Βαρουφάκη, τής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το Γιούρογκρουπ, η οποία θα καταλήξει στις 27 Φεβρουαρίου, στην υπογραφή μίας συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Βάσει αυτής τής Συμφωνίας, δόθηκε στην ελλαδική κυβέρνηση τετράμηνη παράταση στην Δανειακή Σύμβαση. Κατά την διάρκειά της, οι ελληνικές αρχές σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, «θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μία επιτυχημένη ολοκλήρωση τής αξιολόγησης, έτσι ώστε να σχεδιαστούν οι περαιτέρω διευθετήσεις». Η ελληνική «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» (MFFA), αρχικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Όμως στις 19 Δεκεμβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο τού EFSF αποφάσισε να χορηγήσει τεχνική παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Στις 27 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε να επεκτείνει την ελληνική σύμβαση κατά τέσσερεις μήνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Επί τής ουσίας πρόκειται γιά μία παράταση τής Δανειακής Σύμβασης, η οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μνημόνιο.

2017.—Στο Γιούρογκρουπ (Eurogroup), η κυβέρνηση – παρά τις περί τού αντιθέτου διαβεβαιώσεις που έχουν προηγηθεί – δέχεται την προ-νομοθέτηση μέτρων που θα εφαρμοστούν μετά το τέλος τού προγράμματος, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο γιά την επιστροφή των θεσμών (πρώην Τρόϊκας), στην Αθήνα.

2018.—Ανοικτή επιστολή στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, έστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κατόπιν δηλώσεων τού πρώτου, σχετικά με το Σκοπιανό ζήτημα, στην οποία έγραφε: «Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σάς καλεί, γιά τον επιπλέον λόγο ότι είσθε παλαιός και σημαίνων εταίρος της (!..), γιά την αποφυγή αμφιλεγομένων θέσεων, που δεν αντιπροσωπεύουν την συντριπτική πλειοψηφία των Θεσσαλονικέων και εκθέτουν εν τω προσώπω σας την πόλη μας. Και σάς καλεί, κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, να μην δυσχεραίνετε το έργο τής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας τής χώρας μας, που η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εύχεται και ελπίζει να πετύχει μίαν εθνικώς αποδεκτή και συμφέρουσα λύση τού μείζονος αυτού προβλήματος». Υπενθυμίζουμε ότι ο μουχτάρης Θεσσαλονίκης και μέλος τής Ε.Μ.Σ. (!..) είχε χαρακτηρίσει το συλλαλητήριο Ιαν. 2018 ως «κατάπτυστο» το οποίο «πρέπει να το σταματήσει ο Τσίπρας». Και οι δηλώσεις του συνέπεσαν με τον άρθρο τού έτερου εταίρου και πρώην προέδρου τής Ε.Μ.Σ. Νίκου Μέρτζου, γιά «έντιμο συμβιβασμό» (βλ. 7/1/2018). Δεν λησμονούμε βεβαίως και τον βρωμερό τρόπο με τον οποίο απαξίωσε τα εκατοντάδες χιλιάδες γενοκτονημένα θύματα τού Μουσταφά Κεμάλ.

2019.—Την επέκταση τού πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας γιά την Ελλάδα κατά έξι μήνες, όπως προβλέπεται από τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό γιά την οικονομική διακυβέρνηση τής Ευρωζώνης (two-pack), ανακοίνωσε σαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, «αυτή η επέκταση αποτελεί μέρος τής κανονικής και αναμενόμενης διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής στήριξη γιά την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο τού προγράμματος στήριξης τής Ελλάδας, στην βάση των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών».

.—(ΦΕΚ Β’ 501/20-02-2019) Με τροποποίηση τής αποφάσεως γιά την λειτουργία τού τραπεζικού μητρώου την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, μπαίνουν στο στόχαστρο των φορο-ελεγκτικών υπηρεσιών οι τραπεζικές θυρίδες και τα δάνεια των φορολογουμένων. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες τής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) γιά τον έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, εντοπισμό μαύρου χρήματος, αλλά και γιά ταχύτερες και αποτελεσματικότερες κατασχέσεις εναντίον όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση