ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

24 Φεβρουαρίου

391.—Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α΄, ανανεώνει την από το 382 (βλ. 21/12), πλήρη – με ποινή θανάτου και δήμευση τής περιουσίας των ενόχων – απαγόρευση κάθε μορφής θυσίας, μαντικής, ψαλμωδιών προς τιμή των θεών τής αρχαίας θρησκείας, καθώς και επισκέψεων σε Ναούς της.

628.—Ο Ρωμαϊκός Στρατός με επί κεφαλής τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο, περνά με πολύ δυσκολία τα Κουρδικά όρη και σπεύδει να συναντήσει τους Πέρσες. Ήταν το πιό δύσκολο σημείο στην πορεία τού στρατεύματος, μιάς και στην περιοχή χιόνιζε ασταμάτητα γιά έναν ολόκληρο μήνα. Μετά την ήττα που υπέστη ο Χοσρόης στην Νινευί, κατάφερε να διαφύγει με 40.000 άνδρες, αποφεύγοντας μία απ’ευθείας σύγκρουση με τον Ηράκλειο, αρνούμενος να συνθηκολογήσει, ενώ παράλληλα συγκέντρωνε στρατεύματα.

1525.—Ο πάπας Κλήμης ο Ζ΄ αποστέλλει τον Έλληνα λόγιο (Ιωάννη) Ιανό Λάσκαρι ως μεσολαβητή στον Γερμανό βασιλέα Κάρολο Ε΄, γιά την απελευθέρωση τού αιχμάλωτου βασιλέα τής Γαλλίας, Φραγκίσκου τού Α΄.

1621.—Αρκετά ισχυρή σεισμική δόνηση, ίσως 6,2 Ρίχτερ, συγκλονίζει την ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες των μοναχών τής Ιεράς μονής Βαρλαάμ, μέχρι και την 28η τού μήνα η γη σείονταν ημέρα και νύκτα.

1821.—«Δευτέρα προκήρυξις Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου ἐκ τοῦ Γενικοῦ στρατοπέδου Γαλατᾶ τοῦ Ἰασίου πρὸς τοὺς Γραικοὺς τῆς Μολδαυΐας καὶ Βλαχίας, ἵνα κινηθῶσι πρὸς ἐπανάστασιν». Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, απευθύνει από το Ιάσιο, ενθουσιώδη προκήρυξη προς τους Έλληνες τής Μολδοβλαχίας, προτρέποντάς τους να επαναστατήσουν κατά τού τουρκικού ζυγού. (Μάχου Ὑπέρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.-ἀπόσπασμα):  «[…] Ἄς πολεμήσωμεν εἰς τοὺς τάφους τῶν Πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι, διὰ νὰ μᾶς ἀφήσωσιν ἐλευθέρους, ἐπολέμησαν καὶ ἀπέθανον ἐκεῖ !.. Εἰς τὰ ὅπλα λοιπὸν φίλοι· ἡ Πατρὶς Μᾶς Προσκαλεῖ!».

1822.Κυκλοφορεί στο Αγρίνιο το επίσημο κυβερνητικό όργανο τής Γερουσίας τής Δυτικής Ελλάδος, η χειρόγραφη εφημερίδα «Αχελώος». Η πράξη συνόδευσε την αλλαγή έδρας, όταν η Γερουσία είχε μεταφερθεί από το Μεσολόγγι στο Αγρίνιο. «[…] Χαρακτηριστικὸν τοῦ πόσον καθίστατο αἰσθητὴ ἡ ἔλλειψις δημοσιογραφίας, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐλλείψει τυπογραφικῶν μέσων, ἐξεδόθησαν κατὰ τὴν περίοδον ταύτην εἰς πλεῖστα μέρη τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος ἐφημερίδες χειρόγραφοι. Οὕτω, τῷ 1822 ἐξεδόθη εἰς Μεσολόγγιον ἡ ἐφημερὶς «Αἰτωλική», εἰς δὲ τὸ Βραχώρι, ἕδραν τῆς διοικήσεως τῆς Δυτικῆς Χέρσου Ἑλλάδος, ἐξεδόθη ὁ «Ἀχελῷος». Ἐπίσης ἀναφέρεται μία ἄλλη εἰς Γαλαξείδι καὶ ἄλλαι ἀλλαχοῦ, τῶν ὁποίων δὲν διεσώθησαν οὔτε φύλλα, οὔτε κἄν τὸ ὄνομα…».

1825.—Λαμβάνει χώρα η Συνδιάσκεψη τής Πετρουπόλεως μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων τής Ευρώπης. Σκοπός τής Συνδιασκέψεως ήταν η ρύθμιση τής καταστάσεως η οποία δημιουργήθηκε λόγω τής Ελληνικής Επαναστάσεως. Η Συνδιάσκεψη αποφάσισε πρόταση μεσολαβήσεως προς την τουρκία και διακοίνωση προς την Πύλη, με την οποία θα απαιτούσαν να δεχθεί την συνδρομή των Δυνάμεων γιά κατάπαυση των ταραχών στις ελληνικές περιοχές. Στην περίπτωση που η τουρκία δεχόταν τις προτάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, θα προσπαθούσαν να πείσουν την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει παραχωρήσεις στους υπόδουλους, τις οποίες αποφάσισε το συνέδριο γιά την αποκατάστασης τής ειρήνης. Οι πρέσβεις δε, σύμφωνα με την απόφαση τού συνεδρίου, θα τηρούσαν αυστηρά μία γλώσσα σεβασμού προς τα δικαιώματα τού σουλτάνου […] Η συνδιάσκεψη τής Πετρουπόλεως θα λήξει στις 24 Απριλίου 1825.

1828.Οι Ρώσοι γνωστοποιούν στις Μεγάλες Δυνάμεις ότι, εάν συνεχίσει η στάση τής τουρκίας και των ιδίων κατά των Χριστιανών, θα λάβουν πολεμικά μέτρα εναντίον των τούρκων.

1867.—Σεισμός αναστατώνει τους κατοίκους τής Κρήτης και πολύ περισσότερο αυτούς τής περιοχής Χανίων.

1878.—Καταπνίγεται άλλη μία επανάσταση των Ελλήνων τής Βορείου Ηπείρου, η οποία ξεκίνησε μόλις στις 12 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά από την απόβαση 400 εθελοντών υπό τον Μοίραρχο Χωροφυλακής Γ. Στεφάνου (ή Στεφανίδη), ακολούθησε εξέγερση των Ελλήνων Ομοεθνών με επίκεντρο το Λυκούρσι στους Αγίους Σαράντα. Δυστυχώς, κατέληξε σύντομα, ενώ ακολούθησαν φρικαλέες αγριότητες από τους τουρκαλβανούς.

1903.—Απεβίωσε ο γιατρός και σημαντικότερος Έλληνας περιηγητής των νεώτερων χρόνων, Παναγιώτης Ποταγός. Ήταν ένας σύγχρονος «Οδυσσέας τής Ασίας και τής Αφρικής», και ο μόνος που δικαιούται τον χαρακτηρισμό τού εξερευνητή,  Η εντελώς ξεχωριστή προσωπικότητα, η ιδιόμορφη ιδιοσυγκρασία και τα προσωπικά βιώματά του, κατηύθυναν τον Παναγιώτη Ποταγό στο «έντιμον στάδιον» των ριψοκίνδυνων περιηγήσεων (οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κόντεψαν να τού στοιχίσουν την ζωή). Όπως έγραψε ο ίδιος: «[…] Διακινδύνευσα τὴν ζωὴ μου γιὰ τὴν τιμὴ τῆς χώρας μου, ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀντιπροσωπεύεται μόνο ἀπὸ τὸ ἔδαφός μας καὶ τὰ ἔνδοξα ἐρείπιά μας, ἀλλὰ ἀπὸ ἑμᾶς τοὺς ἴδιους, στὴν προσπάθειά μας νὰ γίνουμε ἀντάξιοι τῶν προγόνων μας». (Εκτός τής 24ης Φεβρουαρίου, ως ημερομηνία θανάτου αναφέρεται και η 13η προς 14η Φεβρουαρίου).

1905.—Επιστολή τού Μακεδονικού Κομιτάτου των Αθηνών με σημερινή ημερομηνία, ενημερώνει τον καπετάν Βάρδα ότι σύντομα φθάνουν επικουρικές δυνάμεις προς βοήθειάν του. Ήταν εξαιρετικής εντάσεως η βαρυχειμωνιά εκείνον τον χρόνο, τόσο, που το κομιτάτο έγραφε: «[…] Ο κ. Μάλλιος θα σας ειπεί προφορικώς πόσον χρόνον αναμένει την βελτίωσιν τού καιρού όπως έλθει προς συνάντησίν σας.» Παρακάτω έγραφαν ότι γύρω στις 15 Μαρτίου θα έλθουν οι Μπουκουβάλας και Ζούκης, με δύο σώματα δυνάμεως 50 και 60 ανδρών έκαστο.

1907.—Μεγάλη μάχη σημειώθηκε στο χωριό Νικοσλάβη (Νικόκλεια) τού Ν. Σερρών, όταν τις πρωινές ώρες οι τούρκοι πολιόρκησαν την κατοικία τού ιερέα τού χωριού στο οποίο φιλοξενούνταν ο Μακεδονομάχος Παπαπασχάλης (καπετάν Ανδρούτσος). Ένας τούρκος, δήθεν φίλος, πρόδωσε τους Μακεδονομάχους οι οποίοι έφθασαν στο χωριό γιά να κυνηγήσουν συμμορία βούργαρων. Στην 2,½ ωρών μάχη έπεσαν δύο άνδρες του, ένας καλόγηρος, αλλά και ο ίδιος ο καπετάν Ανδρούτσος όταν πλέον τού τελείωσαν οι σφαίρες (τους υπόλοιπους άνδρες τού σώματος μπόρεσε να τους διώξει). Γιά να τον εκδικηθούν οι τούρκοι από τις 14 απώλειες που μέτρησαν, νεκρό ακόμη, τον κατατεμάχισαν και πέταξαν την σορό του σε έναν λάκκο γιά να τον φάνε τα σκυλιά. Έτσι ένδοξα τελείωσε η δράση τού καπετάν Ανδρούτσου, η οποία άρχισε στις 4 Οκτωβρίου 1906 (βλ. ημερ.) Εκτός των τούρκων και των βουργάρων, αυτοί που επίσης πανηγύρισαν την απώλεια τού μεγάλου ανδρός ήταν οι… Γάλλοι αντιπρόσωποι των Σερρών.

1908.—Αρχίζει η άφιξη τής 3ης Βασιλικής Αγγλικής Στρατιάς στην Κρήτη, η οποία θα ολοκληρωθεί δύο ημέρες μετά, στις 26 τού μήνα.

1911.—Ανακαλύπτονται νέες μεγάλες καταχρήσεις στο στράτευμα και δεκάδες αξιωματικοί παραπέμπονται στην δικαιοσύνη.

1913.—Ο εθνεγέρτης Μητροπολίτης Παραμυθίας και Φιλιατών, Νεόφυτος, τέλεσε δοξολογία γιά την απελευθέρωση τής Παραμυθίας από τον Ελληνικό στρατό. Όπως περιγράφει τηλεγράφημα τού  Γενικού Στρατηγείου Ιωαννίνων:  «Λαμβάνω τὴν τιμὴν ἀναγγείλω ὅτι ἀντισυνταγματάρχης Ἠπίτης εἰσῆλθεν 23ην τρέχοντος 1 μ.μ. ὥραν εἰς Παραμυθίαν μετὰ ταγμάτων Φιλιακοῦ, Πλατῆ, λόχου Παπαδάκη, δύο οὐλαμῶν πυροβολικοῦ καὶ οὐλαμοῦ ἱππικοῦ. Ἀναμένονται ἐκεῖ διὰ Σκάλας Παραμυθίας ὑπόλοιπαι δυνάμεις. Ἐτελέσθη ἀμέσως δοξολογία χοροστατοῦντος Μητροπολίτου Νεοφύτου. Συγκίνησις πλήθους κλαίοντος ἐν ἐκκλησίᾳ κατόπιν ὡραίας προσλαλιᾶς Μητροπολίτου περὶ Ἑλλάδος. Περισυλλογὴ ὅπλων ἤρχισεν. Ἀναμένεται κατάληψις Μαργαριτίου.» Πριν από την Μητρόπολη Παραμυθίας και Φιλιατών, ο Νεόφυτος ήταν Μητροπολίτης Βάρνας, αλλά τον Ιούνιο τού 1906 εκδιώχθηκε λιθοβολούμενος από τους βούργαρους.

.—Απόσπασμα τής Πέμπτης Μεραρχίας τού Ελληνικού Στρατού, με επικεφαλής τον λοχαγό Α. Παπανικολάου, κυριεύει το Καλπάκι και απελευθερώνει την Κόνιτσα. Οι υποδοχή τους  από τους Έλληνες ήταν θερμότατη. Η απελευθέρωση τής Κόνιτσας ήταν επακόλουθο τής νίκης των Ελλήνων στα Ιωάννινα και το Μπιζάνι (21/2), με αποτέλεσμα την άμεση αποχώρηση τού διοικητή τής περιοχής, Τζαβήτ πασά με τα οθωμανικά του στρατεύματα.

.—Οι Ελληνικές δυνάμεις εκδιώκουν τους βούργαρους εκ τού χωρίου τής Νιγρίτης και πιέζουν αυτούς εις το χωρίον Τσερκέσκιοϊ.

.—Οι βούργαροι αναγκάζονται να συμπτυχθούν στις Σέρρες, μετά από τις μεγάλες μάχες οι οποίες άρχισαν στις 20 τού μήνα γύρω από την Νιγρίτα.

1919.—Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Μεσημβρινή Ρωσία μάχεται εναντίον των μπολσεβίκων στην Χερσώνα.

.—Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3° τής κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε την Κυπαρισσία. Προκάλεσε αρκετές μικροζημιές.

1920.—Το Γενικό Στρατηγείο, επειδή η παθητική στάση επηρέασε το ηθικό τού Ελληνικού Στρατού, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προφορικές οδηγίες τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως, πρότεινε την ανάληψη επιθετικής ενέργειας μετά από δέκα πέντε ημέρες, με τρόπο όμως που να δικαιολογείται/εγκρίνεται αυτή από  τους  δήθεν Συμμάχους. Όμως, μετά από την σύσταση τού Βρετανού υπουργού των Εξωτερικών, ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ακύρωσε τις προφορικές οδηγίες που είχε δώσει στον Αρχιστράτηγο γιά ανάληψη επιθετικής ενέργειας στην Μικρά Ασία. Μετά από αυτό, ο αρχηγός τού Στρατού, εξέθεσε την επιδεινούμενη σε βάρος τού Ελληνικού Στρατού κατάσταση, εξ αιτίας τής παθητικής στάσεως, με μακροσκελές υπόμνημα προς τον Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως. Απάντηση θα λάβει στις 2 Μαρτίου.

.—Στο Μέτωπο τής Μ. Ασίας, ο Ελληνικός Στρατός συνάπτει μάχες προφυλακών με τους τούρκους.

1921.—Στην Διάσκεψη τού Λονδίνου, όπου συμμετέχουν και εκπρόσωποι τού κεμαλικού καθεστώτος τής Άγκυρας με υπόδειξη τής Ιταλίας, κλήθηκε και ο υπουργός Στρατιωτικών Δημήτριος Γούναρης, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει σεβαστή η Συνθήκη των Σεβρών. Η Συνθήκη των Σεβρών δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από τον Κεμάλ, ενώ η Γαλλία διατύπωσε τις επιφυλάξεις της· δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη Συνθήκη παρομοιάζεται με τις εύθραυστες πορσελάνες των Σεβρών. Ήδη στο παρασκήνιο, οι δήθεν σύμμαχοι, ανέπτυσσαν σχέσεις με το κεμαλικό καθεστώς. Ενδυναμωμένος  ο Κεμάλ οικονομικά και διπλωματικά από την υποστήριξη των Μπολσεβίκων, των Γάλλων και των Ιταλών, πρόβαλε παράλογες απαιτήσεις, αναγκάζοντας την ελληνική κυβέρνηση να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις.

.—Σε ολόκληρο το μέτωπο της Μ.Ασίας, γίνετε δράση περιπόλων και πυροβολικού.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία, οχυρώνει τις θέσεις της και ανιχνεύει με περιπόλους τις θέσεις τού εχθρού.

1926.—Απεβίωσε ο συνθέτης πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής, Θεμιστοκλής Πολυκράτης. Γεννήθηκε στα 1863 στην Φιλιππούπολη και καταγόταν από την Ήπειρο.

1929.—Στην πόλη των Σερρών, διοργανώθηκε σαν σήμερα ο πρώτος διαγωνισμός γιά την ανάδειξη τής «Μις Σέρραι». Νικήτρια αναδείχθηκε η Άννα Δόστη. Όπως έγραψαν οι εφημερίδες τής εποχής: «[…] Η εκλεγείσα, τέλειος τύπος Ελληνικής καλλονής, εγεννήθη εις Μελένικον και από δεκαεξαετίας κατοικεί εις την πόλιν μας. Είναι ηλικίας 21 ετών, υψηλή, με ωραίους αμυγδαλωτούς οφθαλμούς αναδίδοντας ελκυστικωτάτας λάμψεις, με κομμένα μαλλιά και με παράστημα ηγεμονικό. Τα κατέρυθρα χείλη της αποφράσσουν δύο μαργαριτταρώδεις οδοντοστοιχίας όπισθεν των οποίων – κατά την προσφυεστάτην παρομοίωσην ενός Γάλλου σοφού – “το χαμόγελον προσλαμβάνει την όψιν ανατολής ηλίου πισ’ από ανθοστολισμένα βουνά”.»

1934.—Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον τής κυβερνήσεως, γιά το θέμα τού Βαλκανικού Συμφώνου (βλ.και 9/2).

1941.—Στο πολεμικό μέτωπο, οι Ελληνικές και Ιταλικές δυνάμεις, περιορίζονται σε δράση πυροβολικού και περιπόλων.

.—Άγγλοι  καταδρομείς, αποβιβάστηκαν την αυγή στην Μεγίστη. Η αιφνίδια παρουσία τους, απέβλεπε στην προσέγγιση των ιταλικών ένοπλων δυνάμεων Ρόδου και Λέρου προς την περιοχή τού στόχου. Επρόκειτο γιά καλοσχεδιασμένο αντιπερισπασμό, ο οποίος ήταν αναγκαίος γιά να περάσει ανενόχλητη η βρετανική νηοπομπή βοήθειας από τον δίαυλο τής Δωδεκανήσου, και να φτάσει στον Πειραιά.

1943.—Διήμερη γενική απεργία στην Αθήνα και τον Πειραιά, λόγω τής εξαγγελίας (23/2) εφαρμογής από τους κατακτητές τού μέτρου τής πολιτικής επιστρατεύσεως. Κατά την διάρκειά της σημειώθηκαν βίαιες διαδηλώσεις και πυρπόληση τού υπουργείου Εργασίας. Αστυνομία και καραμπινιέροι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι διαδηλώσεις θα επαναληφθούν στις 5 Μαρτίου 1943, με αποτέλεσμα την ματαίωση τού μέτρου. Η διαταγή γιά την πολιτική επιστράτευση έλεγε: «[…] Επί τη βάσει τής υπό τού Φύρερ και Ανωτάτου Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγηθείσης μοι εξουσιοδοτήσεως, διατάσσω τα κάτωθι: Άρθρον 1ον. Έκαστος κάτοικος τής Ελλάδος, ηλικίας από 16 μέχρι 45 ετών, είναι υποχρεωμένος, εάν το απαιτήσουν αι περιστάσεις, ν’ αναλάβη υποδεικνυομένην εις αυτόν εργασίαν διά γερμανικάς ή ιταλικάς υπηρεσίας….».

.—Συμπλοκές Ιερολοχιτών με Γερμανούς στην Αφρική χωρίς απώλειες, ενώ, σε άλλο πεδίο, μετά από πρόσκρουση τζιπ σε νάρκη ένας δικός μας τραυματίζεται.

.—Λήγουν οι συντονισμένες επιθέσεις των Γερμανών στην Παναγιά τις οποίες πέτυχε να αποκρούσει ο ΕΔΕΣ τού Ναπολέοντα Ζέρβα. Οι γερμανικές επιθέσεις είχαν αρκετά μεγάλη διάρκεια μιάς και ξεκίνησαν από τις 14 Φεβρουαρίου 1943.

1944.Οι Γερμανοί, οδηγούν 204 Πελοποννήσιους κρατούμενους τής φυλακής Παλαιοχούνης Βαλτετσίου, σε παρακείμενη περιοχή, και τους εκτελούν.

.—Εκτελέστηκαν από τούς Γερμανούς στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, στην θέση Βίγλες, κοντά τού Χωριού Μαλωττά (Ν. Αρκαδίας), 212 αθώοι τούς οποίους κρατούσαν στις φυλακές Τριπόλεως. Την προηγούμενη ημέρα, κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ είχαν στήσει ενέδρα στο σημείο. Τα περισσότερα από τα θύματα, ήταν από την Καλαμάτα, αλλά υπήρξαν και άλλα από την Μεγάπολη καθώς και Λάκωνες.

1947.—Συνιστάται υπό την προεδρία τής βασίλισσας Φρειδερίκης, Εθνικό Ίδρυμα γιά την εξύψωση τού ηθικού, μορφωτικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου τού ελληνικού λαού.

.—Ο Βρετανός Πρέσβης στις Η.Π.Α., γνωστοποίησε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών την αδυναμία τής Βρετανίας να συνεχίσει την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ελλάδα μετά τις 31 Μαρτίου 1947.

1948.—Ο άτυχος ιερέας Νικόλαος Βάϊος, εφημέριος τού Πλαταμώνα τής Μητροπόλεως Λαρίσης, φονεύεται από νάρκη την οποία είχαν τοποθετήσει κομμουνιστές.

1954.—Καθορίζεται ο νέος νόμος περί εκλογής βουλευτών.

1964.—Δημοσιεύματα τού ελληνοκυπριακού Τύπου, αποκαλύπτουν μυστικό σχέδιο των τούρκων, σύμφωνα με το οποίο στον μελλοντικό τουρκοκυπριακό τομέα θα περιληφθούν η Αμμόχωστος, η Κυρήνεια και η μισή Λευκωσία.

1966.Γίνεται γνωστό ότι, οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, καλούν τον Ανδρέα Παπανδρέου ως συμμέτοχο και κατ’ επέκταση συνένοχο.

1971.—Δεκαπέντε Έλληνες ναυτικοί αγνοούνται μετά το ναυάγιο τού πλοίου «Ιόλη», στην Ιρλανδία.

1973.—Κηδεύεται η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ, Κατίνα Παξινού, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών. Η εμφάνισή της στην πρόζα έγινε το 1929, όπου καθιερώθηκε ως πρωταγωνίστρια δραματικών ρόλων. Μαζί με τον Μινωτή, ο οποίος την έπεισε να αφιερωθεί στο θέατρο, η καριέρα της θα απογειωθεί. Η Γερμανική κατοχή θα την βρει στην Αγγλία, και μετά από πολλές περιπέτειες, θα βρεθεί στις Η.Π.Α., όπου το αστέρι της έλαμψε, τόσο στο θέατρο τού Μπρόντγουεϊ, όσο και στον κινηματογράφο τού Χόλλυγουντ.

1975.—Σκηνοθετείται και «αποκαλύπτεται» δήθεν απόπειρα πραξικοπήματος (τού αποκληθέντος «τής πυτζάμας»). Με αφορμή αυτό, διώχθηκαν διακόσιοι εβδομήντα πέντε (275) εθνικόφρονες αξιωματικοί από το Στράτευμα. Η ανακοίνωση τού υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αβέρωφ, σχετικά με το γεγονός, έλεγε τα εξής: «[…] Κατόπιν συγκεκριμένων πληροφοριών περί συνωμοτικών κινήσεων ελαχίστων αξιωματικών, απεφασίσθη η λήψις μερικών εκτάκτων μέτρων. Μεταξύ των μέτρων τούτων περιλαμβάνεται και η επιφυλακή των φρουρών τού λεκανοπεδίου Αττικής. Τα μέτρα απεφασίσθησαν κατόπιν εισηγήσεως τού υπουργού Εθνικής Αμύνης, εις σύσκεψιν τής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ήτις έλαβεν χώραν περί την μεσημβρίαν τής Δευτέρας 24ης Φεβρουαρίου, υπό την προεδρίαν τού πρωθυπουργού κ. Καραμανλή. Αι φήμαι αι οποίαι εκυκλοφόρησαν κατόπιν τούτου περί κάπως ευρυτέρας εκδηλώσεως απειθαρχίας εις το στράτευμα, ουδόλως ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα και ουδ’ επί στιγμή έθεσαν θέμα διαταράξεως τής τάξεως εις οιανδήποτε φρουράν τής χώρας. Βεβαιούται κατηγορηματικώς ότι πρόκειται περί ανοήτων κινήσεων ελαχίστων αμετανοήτων, συνδεομένων με τους συλληφθέντας πρωτεργάτας τής δικτατορίας. Εις τα πλαίσια τής αποκατασταθείσης δημοκρατικής ομαλότητος, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνει και θα λάβει, τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα, αποφασισμένη να πατάξει αμειλίκτως οιονδήποτε παρεκκλίνει από την οδόν τού καθήκοντος και τής τιμής».

1976.—Χάνει την ζωή του ο  πιλότος μας  Ανδρέας Γιουλής, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως χειριστής κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, κατέπεσε στην Χάλκη Λαρίσης και καταστράφηκε.

.—Την ίδια ημέρα, κατέπεσε και συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο τού Αράξου, ο πιλότος μας Σπυρίδων Ρούλιας. Ο χειριστής χρησιμοποίησε το αλεξίπτωτο, το οποίο όμως λόγω τού μικρού ύψους και τής θέσεως τού αεροσκάφους κατά την στιγμή τής εγκαταλείψεως, δεν άνοιξε, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. http://www.pasoipa.org.gr/

1980.—Μία ἀπό τὶς μεγαλύτερες οἰκολογικές καταστροφὲς συμβαίνει στὸν κόλπο τῆς Πύλου μὲ τὴν βύθιση τοῦ δεξαμενόπλοιου «Irenes Serenade». Τὸ δεξαμενόπλοιο, 110.000 τόνων, 300 μέτρων μήκους και 77 μέτρων πλάτους, τῆς ἑταιρίας Τσάκος, μὲ πλήρωμα 31 ναυτικούς, βούλιαξε στὸ λιμάνι τῆς Πύλου παρασύροντας στὸν θάνατο δύο μέλη τοῦ πληρώματος τὰ ὁποῖα δὲν πρόλαβαν ν’ ἀπομακρυνθοῦν. Ἀπὸ τὴν βύθιση προκλήθηκε καὶ περιβαντολογική καταστροφή. Μεγάλη ποσότητα τοῦ διαρρεύσαντος πετρελαίου, κάηκε καὶ δὲν κατέληξε στὴν θάλασσα. Το βυθισμένο πλοῖο, ἑκατόν πενήντα τρία χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, «κάθισε» πάνω στὰ ναυαγισμένα κουφάρια τῆς τουρκοαιγυπτιακῆς ἁρμάδας. Ἡ εἴδηση καὶ ἡ ὑποβρύχια «ἀνταπόκριση» ἀπό τὸν δύτη-ἐρευνητή Ἀλέξη Παπαδόπουλο, μὲ εἰκόνα καὶ ἦχο στὸ βραδυνὸ δελτίο εἰδήσεων τῆς Ε.Ρ.Τ., ἦταν πρωτοποριακὴ γιὰ τὴν ἐποχή. Τὸ δεξαμενόπλοιο μετέφερε 120 χιλιάδες τόννους «γκρούτ όιλ» (πρωτογενοῦς πετρελαίου) ἀπό τὴν τουρκία, μὲ προορισμὸ τὴν Εὐρώπη. Στὴν Πῦλο εἶχε ἀράξει στὶς 23 Φεβρουαρίου γιὰ νὰ παραλάβῃ τρόφιμα. Ἡ βύθιση προῆλθε ἀπό πυρκαγιὰ ποὺ ξέσπασε ἐξ αἰτίας σπινθῆρα ὁ ὁποῖος προκλήθηκε ἀπό τὴν τριβὴ τῆς ἀλυσίδας κατὰ τὴν πόντιση τῆς ἄγκυρας. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ φορτίου ἀπό τὶς ἀνοικτές δεξαμενές, προκλήθηκε ἡ πρώτη ἔκρηξη στὸ πρόσθιο μέρος τοῦ δεξαμενόπλοιου, ἡ ὁποία ἀκούστηκε σὲ ὅλη τὴν Πῦλο, τρίζοντας τὰ τζάμια τῶν σπιτιῶν. Ἀκολούθησαν ἀπανωτές ἐκρήξεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθοῦν τεράστια ρήγματα στὸ δεξαμενόπλοιο, ἐνῷ ὁ καπνὸς σκοτείνιασε τὴν περιοχὴ τῆς Σφακτηρίας. Τὸ φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε μετὰ ἀπό μία τελευταία ἰσχυρή ἔκρηξη, τὴν ἐπόμενη ἡμέρα, Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 1980, στὸν κλειστὸ κόλπο τῆς Πύλου, σὲ βάθος 47 μέτρων.

.—Απεβίωσε στο Λονδίνο ο Γιώργος Ανδριανόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές τού ελληνικού αθλητισμού, ως επί κεφαλής τής θρυλικής πεντάδας τού προπολεμικού «Ολυμπιακού» και τής Εθνικής Ομάδας. Δύο φορές (το 1932 και το διάστημα 1954-1967), διετέλεσε πρόεδρος τού «Ολυμπιακού», αλλά διακρίθηκε και στην πολιτική σκηνή σαν Δήμαρχος Πειραιά, σαν βουλευτής τής Ε.Ρ.Ε., αλλά και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας.

1981.—Σεισμός 6,7 Ρίχτερ με επίκεντρο τις Αλκυονίδες Νήσους, συγκλονίζει την Αθήνα, την περιοχή τής Κορινθίας, τής Εύβοιας και μεγάλο τμήμα τής Κεντρικής Ελλάδος και τής Πελοποννήσου. Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 20, κυρίως από καρδιακές προσβολές. Περίπου 85.000 κτήρια  υπέστησαν βλάβες (από αυτά πάνω από 20.000 κρίθηκαν ως μη επισκευάσιμα). Παρατηρήθηκαν σε διάφορα μέρη φαινόμενα ρευστοποιήσεως, πτώσεις βράχων καθώς και ασθενές θαλάσσιο κύμα βαρύτητας. Οι μετασεισμοί είχαν διάρκεια περίπου έναν μήνα, με αρχή αυτόν τής 24 Φεβρουαρίου, ο οποίος συνέβη στις 22:54 το βράδυ.

.—Φορτώνεται στον Πρίνο τής Θάσου το πρώτο φορτίο ελληνικού αργού πετρελαίου.

1984.—Απεβίωσε ο αξέχαστος ηθοποιός, κωμικός τής πρόζας και τού μουσικού θεάτρου, Κούλης Στολίγκας. Γεννήθηκε στην πόλη τής Δράμας το 1910, ή το 1909, και το πραγματικό του όνομα ήταν Σίσκος Ιωάννης. Με χαρακτηριστική παρουσία και πηγαίο χιούμορ, διακρίθηκε ιδιαίτερα στην οπερέτα, στην επιθεώρηση και στις κινηματογραφικές κωμωδίες. Από το 1946 που εμφανίστηκε γιά πρώτη φορά στον κινηματογράφο σε ταινία τής Φίνος Φιλμ, και μέχρι το τέλος τής καριέρας του, έπαιξε σε περισσότερες από 50 ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήθηκε από το κοινό. Στο θέατρο έπαιξε περισσότερο σε επιθεωρήσεις και συνεργάστηκε με επίσης γνωστούς και αγαπητούς ηθοποιούς.

1993.—Στην βόρεια Θράκη, ανακαλύπτεται το πρώτο βυζαντινό μεταλλείο χρυσού, που ανήκει στον 5ο αιώνα. Πολυάριθμα ήταν τα μεταλλεία τής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Α. Σιδέρης, αναλύοντας την οικονομία εκείνης τής περιόδου, αναφέρει, ότι υπήρχαν μεταλλεία χρυσού στην Δακία (σημερινή Ρουμανία), στην Θράκη, στην Δαλματία και την Αίγυπτο. Ο Α. Ανδρεάδης, αναφερόμενος στα δημόσια έσοδα τής Αυτοκρατορίας, υπενθυμίζει τους υπολογισμούς τού Κ. Παπαρρηγόπουλου, βάσει των οποίων έφταναν σε 600 και πάνω εκατομμύρια χρυσά φράγκα, απ’ τα οποία τα μισά ξοδεύονταν γιά την Κωνσταντινούπολη. Αυτή η τεράστια συσσώρευση χρυσού και άλλου πλούτου, και η βελτίωση των οικονομικών τής Αυτοκρατορίας, αποτέλεσαν την ακλόνητη βάση τού βυζαντινού νομίσματος. Πλήθος εκκλησιών και άλλων ιδρυμάτων τής Δύσεως, οικοδομήθηκαν χάρις στα λείψανα τής Κωνσταντινουπόλεως, μετά από την κατάληψή της το 1204 από τους Φράγκους. Κατά την απίστευτου μεγέθους λεηλασία εκείνη, «οι σταυροφόροι επέπεσον λαύροι κατ’ αυτών».

.—Εξουδετερώθηκαν δύο βόμβες στις τράπεζες ΕΤΒΑ στην οδό Πανεπιστημίου και στην ΕΤΕΒΑ στην λεωφόρο Αμαλίας. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν στις συνεργαζόμενες (πλέον) τρομοκρατικές οργανώσεις, «ΕΛΑ» και «1η ΜΑΗ».

1996.—Η Ορθόδοξη Εκκλησία τής Ρωσίας διακόπτει τις σχέσεις της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξ αιτίας τής διενέξεως γιά την Εκκλησία τής Εσθονίας.

2000.—Αποκαλυπτήρια τού ανδριάντα τού Χαρίλαου Τρικούπη. Το γλυπτό τοποθετήθηκε στο νοτιοδυτικό άκρο τού περιβόλου τού Μεγάρου τής Βουλής, ενώ ο ανδριάντας τού Ελευθέριου Βενιζέλου (επίσης έργο τού Γιάννη Παππά το 1987), τοποθετήθηκε στο βορειοδυτικό άκρο τού περιβόλου. Εγκαινιάστηκε επίσης ο πενταώροφος υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων.

2011.—Λογοκρισία χειρίστου είδους! Η δημοσιογράφος τού Δημοτικού ραδιοφώνου τής Θεσσαλονίκης (FM 100), Δέσποινα Μηλιάδου, κλήθηκε σε απολογία από την αντιπρόεδρο τής ΔΕΠΘΕ Σοφία Ασλανίδου, διότι σε εκπομπή την 24η Φεβρουαρίου 2011 και αναφερόμενη στο θέμα που προέκυψε με τις αλβανικές φωνασκίες εναντίον τού Έλληνα Προξένου Κορυτσάς και στην ανάκλησή του, χρησιμοποίησε τον όρο «Βόρειος Ήπειρος»! Ήδη, έχει ειπωθεί στην εμβρόντητη δημοσιογράφο, ότι «η χρήση τού όρου δεν είναι παραδεκτή γιατί προκαλεί»!

2015.—Απορρίφθηκε με 216 «κατά» και μόνο μία ψήφο «υπέρ», η άρση ασυλίας τού βουλευτή τής Ν.Δ., Άδωνη Γεωργιάδη. Η Πρόεδρος τής Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε ζητήσει (με «ομόφωνη απόφαση» τού προεδρείου τού Κοινοβουλίου), αναβολή τής συνεδριάσεως, διότι θεώρησε ότι η άρνηση χορηγήσεως αδείας στους προφυλακισμένους βουλευτές τής «Χρυσής Αυγής» (με συνέπεια να μην συμμετάσχουν στην διαδικασία), δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Αυτό ήταν η αφορμή γιά να ακολουθήσουν οι γνωστές «κοκορομαχίες» τής Βουλής, με τους βουλευτές τής Ν.Δ. και τού ΠαΣοΚ να επικρίνουν την Ζωή Κωνσταντοπούλου και το εάν μπορεί η Βουλή να λειτουργεί και να λαμβάνει αποφάσεις με προφυλακισμένους βουλευτές.

2018.—Όταν η κυβέρνηση αφουγκράζεται τον «λαϊκό παλμό»… Μερική κατάληψη και υλικές ζημιές σημειώθηκαν σαν σήμερα στις πτέρυγες Α και Δ των φυλακών Κορυδαλλού από μέλη των «Πυρήνων τής Φωτιάς» και άλλων κρατούμενων, με αφορμή την μεταγωγή τού κρατούμενου Κώστα Γιαγτζόγλου στις φυλακές Λάρισας. Ο Κώστα Γιαγτζόγλου κρατείτο στις φυλακές γιά το δέμα με εκρηκτικά το οποίο τραυμάτισε τον πρώην πρωθυπουργεύοντα Λουκά Παπαδήμο (βλ. 25/5 & 01/11/2017). Τελικά, τις απογευματινές ώρες οι ‘’διαμαρτυρόμενοι’’ συναντήθηκαν με εκπρόσωπο τού υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος δεσμεύτηκε γιά την επιστροφή τού Κώστα Γιαγτζόγλου από τις φυλακές Λάρισας στον Κορυδαλλό. Ταυτοχρόνως, ο εκπρόσωπος τού υπουργείου δεσμεύτηκε (!..) να μην ασκηθούν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις εις βάρος των κρατούμενων που συμμετείχαν στην ‘’διαμαρτυρία’’. Μεταξύ των ‘’διαμαρτυρόμενων’’ ήταν και ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

2019.—Στην μεγαλειώδη τελετή που έλαβε χώρα στην αίθουσα τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Παλαιά Βουλή), παρουσιάστηκε ενώπιον φίλων και επίσημων προσκεκλημένων η στολή τού Ιερού Λόχου με την οποία θα ενδύεται στο εξής (σε εμφανίσεις σχετικές με την Ελληνική Επανάσταση), η φιλαρμονική «Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ». Η φιλαρμονική «Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ» αναβίωσε ενδυματολογικά τον Ιερό Λόχο τού Αλέξανδρου Υψηλάντη, κατασκευάζοντας τις μαύρες στολές των Ιερολοχιτών τού 1821. Ταυτόχρονα, το ρεπερτόριό της υιοθέτησε Σμυρναίικα εμβατήρια, αλλά και Μεσολογγίτικους παραδοσιακούς σκοπούς, ακούσματα τα οποία με την συμμετοχή τής γκάιντας στην σύνθεση των οργάνων, δημιούργησαν μία πρωτόγνωρη γιά τις Ελληνικές φιλαρμονικές ηχητική εντύπωση. Η γενέθλια πράξη τού εγχειρήματος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 24η Φεβρουαρίου 2019, επέτειο κηρύξεως τής επαναστάσεως απ’ τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.

.—Σοβαρά προβλήματα συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι που φθάνουν τα 9 και στο Αιγαίο τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, στις περισσότερες περιοχές τής χώρας. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια τού Πειραιά, τής Ραφήνας και τού Λαυρίου, ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων γιά τον Αργοσαρωνικό και την Σαλαμίνα. Στην Ρόδο οι ισχυροί άνεμοι έφτασαν τα 12 μποφόρ!  Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου, στο ύψος τού Φόδελε, επικράτησε χάος καθώς λίγο μετά τις εννέα το βράδυ σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν δεκάδες οχήματα. Το ύψος του μάλιστα ξεπέρασε τους δέκα πέντε πόντους, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά τής τροχαίας γιά την ρύθμιση τής κυκλοφορίας.

.—Το B.B.C. ανακάλυψε ξαφνικά ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία «αόρατη μειονότητα– οι Μακεδόνες Σλάβοι […] τής οποίας την ύπαρξη αρνούμεθα επί δεκαετίες».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση