ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11 Απριλίου

491.—Ο Αναστάσιος Α΄ ο Δίκορος, ανεβαίνει στον θρόνο τής Αυτοκρατορίας. Ο Φλάβιος Αναστάσιος όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 430 στο Δυρράχιο από γονείς ταπεινής καταγωγής και είχε ένα ιδιαίτερο φυσικό χαρακτηριστικό. Οι κόρες των ματιών του είχαν διαφορετικό χρώμα, έτσι το ένα μάτι φαινόταν μαύρο ενώ το άλλο γαλανό, γι’ αυτό και τον ονόμαζαν «δίκορο». Από νωρίς απέκτησε φήμη γιά τις διοικητικές του ικανότητες εξασφαλίζοντας την εύνοια τής κόρης τού Αυτοκράτορα Λέοντα Α΄, Αριάδνης. Η Αριάδνη, μετά την χηρεία της (ήταν παντρεμένη με τον Ζήνωνα) και ως Αυτοκράτειρα, προώθησε στον θρόνο τον Αναστάσιο, όπου στις 11 Απριλίου 491 τον ανέδειξε Αυτοκράτορα. Το χαρακτηριστικότερο ίσως σημείο στην πορεία τού Αυτοκράτορα, ήταν ότι  πρέσβευε το δόγμα τής αιρέσεως τού Ευτυχούς (μονοφυσιτισμός), το οποίο τον οδήγησε και σε σύγκρουση με τον Πατριάρχη Ευφήμιο. Η διένεξη αυτή διευθετήθηκε με την έγγραφη ομολογία πίστεως τού Αναστάσιου στο Ορθόδοξο δόγμα. Ο Αυτοκράτορας Αναστάσιος πέθανε άτεκνος το 518, γιά να τον διαδεχθεί ο αρχηγός των βασιλικών σωματοφυλάκων τότε, Ιουστίνος.

1034.—Δολοφονήθηκε ο Αυτοκράτορας Ρωμανός Γ΄. Ο Ρωμανός Γ΄ ο Αργυρός ή Αργυρόπουλος, ανήλθε στον θρόνο το 1028. Ήταν Πατρίκιος από την Ιεράπολη τής Φρυγίας και ανέλαβε τον θρόνο σε ηλικία 60 ετών, κατ’ εντολήν τού άτεκνου Κωνσταντίνου Η΄, τρείς ημέρες πριν εκείνος πεθάνει. Ο άτυχος Ρωμανός Γ΄ βρήκε φρικτό θάνατο με πνιγμό στο λουτρό του, από την σύζυγό του Ζωή και τον εραστή της, Μιχαήλ. Ως Μιχαήλ Δ΄ Παφλαγών πλέον (αφού πρώτα ετέλεσαν τους γάμους τους  την ίδια ημέρα τής δολοφονίας τού Ρωμανού Γ΄), συγκυβέρνησε με την Αυτοκράτειρα Ζωή μέχρι το 1041, όπου πέθανε αυτοέγκλιστος στην Μονή Αγίων Αναργύρων από τις ενοχές γιά την δολοφονία τού προκατόχου του.

1500.—Στὶς 11 ἤ 14 Ἀπριλίου, ἐπιστρέφοντας στὴν Φλωρεντία, ἔχασε τὴν ζωὴ του ἀπὸ πνιγμό ὁ Ἕλλην λόγιος, ποιητὴς ἀλλὰ καὶ Στραντιότι, Μιχαὴλ Μάρουλος, Ταρχανιώτης. Τὸ τραγικὸ ἀτύχημα συνέβη ὅταν παρασύρθηκε ἀπὸ τὰ ὀρμητικὰ νερὰ ποταμοῦ, προσπαθώντας νὰ τὸν διασχίσῃ μὲ τὸ ἄλογό του. Οἱ μεστοὶ ἀγάπης καὶ θαυμασμοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα στίχοι του, καὶ ἡ πολυκύμαντη καὶ πολυσήμαντη ζωὴ του, ἔχουν τὴν δύναμη καὶ τὴν τέχνη νὰ συγκινήσουν καὶ τὸν σύγχρονο Ἕλληνα. Γεννημένος στὴν Κωνσταντινούπολη, πιθανὸν τὸν ἴδιο χρόνο τῆς Ἁλώσεως (1453), ἤ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐπόμενου, αἰσθανόταν σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ «φυγὰς Ἕλληνας», παρ’ ὅτι ὅταν οἱ γονεῖς του ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἦταν βρέφος καὶ ὅλη του ἡ παιδεία καὶ ἡ ποίηση, ἀνῆκαν στὸν Ἰταλικό Οὑμανισμό. Ὁ Μάρουλλος διέφερε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες λογίους τῆς Ἰταλίας διότι ὅπως παρατηρεῖ ὁ καθηγητὴς Δ.Α. Ζακυθηνός, «[…] δέν ἠρκέσθη εἰς μίαν ξηρὰν γραμματικὴν καὶ ἑρμηνευτικὴν λογιότητα, ἀλλὰ προσεπάθησε νὰ καταστήσῃ ζωντανὰς τὰς ἀξίας τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ».

1679.—Ημερομηνία γεννήσεως τού μάχιμου λόγιου κληρικού (και μετέπειτα μοναχού) από την Κέρκυρα, Φραγκίσκου Προσαλέντη.

1769.—Εξελέγη νέος Οικουμενικός Πατριάρχης ο Θεοδόσιος Β΄ (κατά κόσμον Χριστιανόπουλος). Καταγόταν από την Κρήτη όπου και ήταν ηγούμενος.

1821.—«Οἱ ἐκ Σπετσῶν πλοίαρχοι Γκίκας, Τσούπας, Ν.Ι. Ράπτης, Ν.Δ. Λαζάρου Ὀρλώφ, Ἀναγ. Χατζηαναργύρου, Β.Ν. Ὀρλώφ, Γ.Χ. Κούτσης, Α. Ἀνδρέου, Παῦλος Χατζηανάργυρος καὶ Ἀναστ. Κολανδροῦτσος, συνέλαβον παρὰ τὴν Μῆλον καὶ Κίμωλον δύο τουρκικὰ πλοῖα». Ο Νικόλαος Ράπτης και οι πλοίαρχοι των Σπετσών με οκτώ σπετσιώτικα πλοία, επιτίθενται εις τον λιμένα τής Μήλου εναντίον μιάς τουρκικής κορβέτας με 26 κανόνια, ενός βρικίου με 16 κανόνια και ενός μεταγωγικού πλήρους πολεμικού υλικού και τα κυριεύουν. Το πολεμικό υλικό μεταφέρθηκε στην Μονεμβασία.

.—Ο αγωνιστής Πέτρος Μαυρομιχάλης ενεργεί επίθεση κατά των τούρκων στο Μεσοχώρι τής Πυλίας στην Μεσσηνία. «Μάχη εἰς τὸ χωρίον Μεσοχῶρι τοῦ Δήμου Μεθώνης τῆς Πυλίας, ἀποβεῖσα ἀμφίρροπος. Ἀρχηγὸς ἐν αὐτῇ ἦτο ὁ Κ. Πιεράκος Μαυρομιχάλης».

.—Οι τούρκοι τής Μεθώνης, αποκεφαλίζουν τους πρόκριτους τής πόλεως στα τείχη των φρουρίων της. «Ἀπεκεφαλίσθησαν ἐντὸς τοῦ φρουρίου Κορώνης οἱ πρόκριτοι Κ. Λαχανᾶς καὶ Γ. Τσαπόπουλος».

1825.—Ο Ι. Γκούρας αποκρούει τους τούρκους παρά το Τουρκοχώρι. «Μάχη Τουρκοχωρίου, τοῦ Δήμου Ἐλατείας τῆς Ἐπαρχίας Λοκρίδος, καὶ νίκη Ἑλλήνων, ὦν ἀρχηγὸς ἦτο ὁ Γκούρας, τῶν δὲ τούρκων ὁ Ταχὴρ Ἀμπάζμπεης Ντίμπρας».

.—Ὁ Ἑλληνικὸς στόλος πρὸ τῆς Σούδας, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν Μιαούλη καὶ Τσαμαδοῦ».

.—Ο ελληνικός στόλος υπό τον Μιαούλην συλλαμβάνει δύο πλοία μεταφέροντα πολεμικό υλικόν στον Ιμπραήμ. «Ὁ Ἑλληνικὸς στόλος ὑπὸ τοὺς Μιαούλην καὶ Τσαμαδὸν συνέλαβε πλησίον τῆς Καμένης δύο πλοῖα, φέροντα τὸ μὲν Ῥωσικήν, τὸ δὲ Αὐστριακὴν σημαίαν καὶ κομίζοντα τροφὰς εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ Ἰμβραὴμ πασᾶ».

.—«Ἄφιξις Μεχμὲτ Ρεσὶτ πασᾶ Κιουταχῆ ἔξω τοῦ Αἰτωλικοῦ».

1826.—Σαν σήμερα μετά από την επιχειρηθείσα Έξοδο, οι έμπειροι πολεμιστές μαζί με ελάχιστα γυναικόπαιδα, ξεπερνώντας μύριες δυσκολίες και την επέλαση τού αιγυπτιακού ιππικού, κατόρθωσαν να διασωθούν στο στρατόπεδο τής Δερβέκιστας περί τους 1.500-3.000. Η συντριπτική όμως μάζα των γυναικόπαιδων έμεινε δυστυχώς «εδώθε με τον Χάρο», γιατί μέσα στην απερίγραπτη σύγχυση που ακολούθησε και σημαδεύτηκε με τον θάνατο τού Αρχηγού των Μεσολογγιτών Θανάση Ραζηκότσικα, γύρισαν εσπευσμένα πίσω στην μαρτυρική πόλη, όπου όμως είχε εισβάλλει ο εχθρός από τις αφύλακτες πλέον ντάπιες. Αρκετές γυναίκες αυτοκτονούν. Πολλά αγόρια άνω των δώδεκα ετών σφάζονται. Όσα γυναικόπαιδα επέζησαν, σύρθηκαν στον εξανδραποδισμό και την ατίμωση. Κατά την Έξοδο φονεύθηκε επίσης ο Ελβετός Φιλέλληνας και εκδότης των «Ελληνικών Χρονικών» Ιωάννης— Ιάκωβος Μάγερμε την Ελληνίδα γυναίκα του και τα παιδιά τους, καθώς και οι Φιλέλληνες Σπέτσεμπεργκ, Ντίτμαρ, Ντελωναί, Λουτσώφ, Σέπαν και Κλέμπε.

.—Ο γέρων Χρήστος Καψάλης αφού συγκέντρωσε στην πυριτιδαποθήκη τού Ανεμόμυλου ασθενείς, βαριά τραυματισμένους και πολλές γυναίκες με παιδιά, τον ανατινάζει παρασύροντας στον θάνατο πάνω από χίλιους τουρκοαιγυπτίους. [Υπάρχει και η εκδοχή (βλ. Εγκυκλ. Δρανδράκη) ότι ο ηρωικός Καψάλης ανατίναξε το σπίτι του και όχι τον Ανεμόμυλο, αλλά την θέση τού Ανεμόμυλου αναφέρουν ο Διονύσιος Κόκκινος στην «Ελληνική Επανάσταση», ο Κασομούλης, αξιωματικός τής φρουράς τού Μεσολογγίου στα «Ενθυμήματα», και η «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους» τής Εκδοτικής Αθηνών.]

«Τ Μεσολόγγι, σκέλεθρο, γυμνό, ξεσαρκωμένο,

δν παραδίδει τ’ ρματα, δν γέρνει τ κεφάλι,

κρατ γι νεκροθάπτη του, τν Χρστο τν Καψάλη». Βαλαωρίτης.

.—Ο φιλότουρκος πρόξενος τής Αυστρίας  αββάς Μικαρέλλι, γράφει στον υποπρόξενο τού πάπα και τής Σαρδηνίας σε σχετική επιστολή του: «Εξακισχίλιαι γυναίκες και παιδιά είναι αιχμάλωτοι των Αιγυπτίων. Τρείς χιλιάδες και εκατόν ζεύγη ώτων απεκόπησαν και απεστάλησαν ως τρόπαια εις την Κωνσταντινούπολιν».

1828.—«Ὁ Ἄστυγξ ἐκυρίευσε τὸν Πόρον, νησίδιον ἔξω τοῦ Αἰτωλικοῦ».

1833.—Συνεχίζει το σεισμικό φαινόμενο στην Κρήτη, όταν ο Εγκέλαδος κτυπά το νησί γιά τέταρτη φορά μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Ήταν 20:00 η ώρα το βράδυ και το φαινόμενο συνοδεύτηκε από μεγάλο κρότο. Οι δονήσεις είχαν ξεκινήσει στις δύο τού μήνα.

1834.—Χάρη στις προσπάθειες τού τοπικού επισκόπου και το φιλότιμο των κατοίκων, συγκεντρώνεται αξιοπρεπές ποσόν το οποίο επιτρέπει την συνέχιση λειτουργίας τού ‘’αλληλοδιδακτικού σχολείου’’ των Σερρών (στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

1836.—Μία από τις τελευταίες μάχες τού ήδη διαλυθέντος κινήματος των «Ακαρνανιακών», συμβαίνει έξω από το μοναστήρι τής Αρέθας. Οι κυβερνητικές δυνάμεις εξακολουθούν να διώκουν τους αρχιλήσταρχους.

1838.—Διαμαρτυρίες των κατοίκων τής Ύδρας λόγω τού διατάγματος  γιά υποχρεωτική στρατολόγηση. Οι κάτοικοι ζητούν να εξαιρεθούν, οι διαμαρτυρίες κρατούν πέντε ημέρες, αλλά ουδέν επέτυχαν.

.—Οι αρχές καταφέρνουν να συλλάβουν και να οδηγήσουν εκ νέου στις φυλακές τον αρχιλήσταρχο Νεχλιβατζή, ο οποίος δραπέτευσε από τις φυλακές τής Χαλκίδας και εντοπίστηκε στην Σύρο. Μαζί μ’ αυτόν είχαν δραπετεύσει ο Βενετάς και δώδεκα εγκληματίες σύντροφοί του, το όλον 26 ληστές.

1855.—(ν. ημ.) Καταστρεπτικός σεισμός κτυπά γιά δεύτερη φορά την Προύσα τής Βιθυνίας, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τον πρώτο. Δυστυχώς, οι κάτοικοι τής πανάρχαιας αυτής ελληνικής γης, έζησαν το ολέθριο πέρασμα τού Εγκέλαδου στις 28 Φεβρουαρίου τού ίδιου έτους.

1859.—Νέος νόμος «περί Τραπέζης» δίνει το δικαίωμα στην Εθνική να χορηγεί ενυπόθηκα δάνεια (έναρξη κτηματικής πίστης) και να εξασφαλίζει κεφάλαια με ομολογιακά δάνεια. Παράλληλα, ο νόμος ρυθμίζει θέματα μεσεγγυήσεως, αναγκαστικής εκτελέσεως και εκποιήσεως.

1867.—Απεβίωσε στην Κωνσταντινούπολη ο φιλόσοφος και ιατρός, Στέφανος Καραθεοδωρή, γεννημένος στο Μποσνοχώρι (Βοσνοχώρι) τής επαρχίας Αδριανουπόλεως. Σπούδασε στην γενέτειρα πόλη του και εν συνεχεία στα  εκπαιδευτήρια των Κυδωνιών. Στην Αδριανούπολη εξάσκησε το επάγγελμα τού ιατρού αλλά και δίδαξε στην παλαιά του σχολή, ανθρωπολογία, φιλοσοφία και μαθηματικά. Το 1836 όταν είχε ξεσπάσει στην Κωνσταντινούπολη επιδημία πανώλης, ο Μαχμούτ Β΄ καθ’ υπόδειξη τού Καραθεοδωρή, διέταξε την έκδοση θρησκευτικού διατάγματος με το οποίο επέτρεπε την ίδρυση υγειονομικής υπηρεσίας και την απομόνωση των ασθενών. Έτσι σώθηκε η Πόλη από την επιδημία. Γιά να δείξει ο σουλτάνος την ευαρέσκειά του προς τον Στέφανο Καραθεοδωρή, επέτρεψε την ανέγερση τής εκκλησίας τής Παναγίας Κουμαριώτισσας. Ο τάφος τού Στέφανου Καραθεοδωρή αναγέρθηκε προς τιμήν του στον αυλόγυρο τής εκκλησίας. (Ο πάππος τού περίφημου μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή ήταν ανεψιός ή εξάδελφος τού Στέφανου).

1878.—Ημερομηνία θανάτου τού λόγιου συγγραφέα, Δημήτριου Σκαρλάτου Βυζάντιου, πατέρα των δημοσιογράφων και λογοτεχνών, Αναστάσιου και Αλέξανδρου Βυζάντιου. Με καταγωγή από το Ιάσιο τής Μολδαβίας, μία από τις ανθούσες παροικίες τού Ελληνισμού, λόγω τής επαναστάσεως τού 1821 και σε ηλικία 24 ετών, εξορίστηκε με την οικογένειά του στην Μ. Ασία, όπου μετά από πολλές περιπέτειες κατέληξε το 1830 στο νεοϊδρυθέν βασίλειο τής Ελλάδος. Η εξαιρετική παιδεία που έλαβε (σπούδασε στην Σχολή τής Ξηροκρήνης, στον Βόσπορο), τον κατατάσσει στις πνευματικές μορφές τού 19ου αιώνα, που με τα λεξικά και τις γλωσσικές θέσεις του, διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στην ελληνική λογιοσύνη.

1890.—Ελήφθη η απόφαση μετατροπής τής νήσου Έλις των Η.Π.Α. σε μεταναστευτικό κέντρο και ο έλεγχος τής μεταναστεύσεως παραδόθηκε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το νησί έγινε ο πρώτος σταθμός των Ελλήνων μεταναστών προτού πατήσουν την λεγόμενη «Γη τής Επαγγελίας». Εκεί υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις γιά να εγκριθεί ή όχι η είσοδός τους στις Η.Π.Α. Σήμερα ένα μουσείο θυμίζει εκείνες τις μέρες.

1891.—(ν. ημ.) Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλονίζει την νήσο Ζάκυνθο, δίχως όμως αναφορές γιά μεγάλης εκτάσεως ζημιές.

1896.—Επεισοδιακή άτυπη συμμετοχή τής Σταματίας ή Σταμάτας Ρεβίθη, πρώτης γυναίκας μαραθωνοδρόμου στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών, μία ημέρα μετά από την νίκη τού Σπύρου Λούη. Την επεισοδιακή άτυπη συμμετοχή της, μαρτυρούν εφημερίδες τής εποχής, όπως η «Ακρόπολις», το «Άστυ», ο «Νέος Αριστοφάνης» και η «Messager d’ Athènes». Παρά την αμετάκλητη απόφαση τής επιτροπής η οποία τής αρνήθηκε ακόμα και ανεπίσημα να ακολουθήσει την ομάδα των αθλητών, στις 11 Απριλίου (την επομένη τού θριάμβου τού Σπύρου Λούη), θα βρεθεί ξανά στην γραμμή εκκινήσεως τού Μαραθώνα, αποφασισμένη να τρέξει την διαδρομή μόνη.

.—Έγινε  εν μέσω παλλαϊκού συναγερμού η κηδεία τού Χαρίλαου Τρικούπη, τού οποίου τον νεκρό ταριχευμένο είχε μεταφέρει από τις Κάννες η αδελφή του Σοφία. «Κατά ρητήν θέλησιν τού μεταστάντος, δεν επετράπη να εκφωνηθούν επικήδειοι ή επιτάφιοι λόγοι». Η εφημερίδα «Ακρόπολις» στην περιγραφή της, πρόσθεσε τα εξής: «Και ο θάνατός του ο τραγικός, και η ιστορία του η ηρωϊκή, και η αποχή του η ευγενής και η σιωπή του η ιπποτική, επιτείνουσι την θλίψιν».

1897.—Μάχη Δελερίων κατά την οποία ο Ελληνικός στρατός αναγκάσθηκε να συμπτυχθεί προς την Λάρισα ενώπιον των προελαυνουσών από Μελούνας υπερτέρων τουρκικών δυνάμεων. Οι κάτοικοι τού  Τύρναβου και των γύρω χωριών, βλέποντας  τα ελληνικά στρατεύματα  να συμπτύσσονται, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έφυγαν με κάθε μέσο (σούστες, κάρα κ.λ.π.) προς την Λάρισα. Η ανάμειξη τού άμαχου πληθυσμού  με τα  υποχωρούντα στρατεύματα, επέφερε μεγάλη σύγχυση. Ο τουρκικός στρατός κατέλαβε τον Τύρναβο στις 12 Απριλίου 1897.

.—Στον τομέα τής Ηπείρου (Πέντε Πηγάδια), το τάγμα Κουμουνδούρου μάχεται σκληρά εναντίον των τούρκων, και αφού έχασε δυο αξιωματικούς και 178 οπλίτες αναγκάζεται να συμπτυχθεί.

.—Κατά την διενέργεια επιθετικής αναγνωρίσεως στην Σκάλα Λεπτοκαρυάς, έπεσε υπέρ Πατρίδος ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης. Ήταν Κυβερνήτης τορπιλοβόλου τύπου 11 και φονεύθηκε εντός τής λέμβου τού σκάφους.

1903.—Στο λιμάνι τής Θεσσαλονίκης καταπλέει το ατμόπλοιο «Κεφαλληνία». Μεταξύ των επιβατών είναι δύο εξαιρετικής σημασίας πρόσωπα γιά το μέλλον τής Μακεδονίας, οι Κρήτες Γεώργιος Πέρος και Γεώργιος Δικώνυμος. Λίγο μετά την κάθοδό τους από το πλοίο, συνάντησαν τους Ευθύμιο Καούδη και Λαμπρινό Βρανά με τους οποίους είχαν συνεννοηθεί. Ήταν όλοι τους διακεκριμένοι Μακεδονομάχοι, Κρητικοί και εκ των πρωτεργατών τού Αγώνος, όλοι στρατολογημένοι από τον ίδιο τον Παύλο Μελά.

1905.—Οι τριάντα τρείς Κρήτες Μακεδονομάχοι με αρχηγό τον Μπενή, οι οποίοι έφθασαν γιά να ενισχύσουν τον Κατεχάκη, συναντούν το σώμα τού Αρχηγού και αυτά των Κατσίγαρη και Σκουντρή στο δάσος τής Στενημάχου και ενώνονται.

1906.—Δολοφόνοι βούργαροι εισέβαλαν την νύχτα στο χωριό Κρουσέβιτσα, τής περιοχής Μοριχόβου, απαγάγοντας ύπουλα τον Χρήστο Μπογόγια. Τον άτυχο Έλληνα κατακρεούργησαν.

.—Τα σώματα των Μακεδονομάχων Μπίνη, Καραμανώλη (Κατσίγαρη) και Ρούβα (Κατεχάκη), ενώ λημέριαζαν νύχτα στο δάσος κοντά στο χωριό Κοροπάνι (Κ. Μακεδονία), δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από τούρκικο στρατό. Με την πρώτη ομοβροντία έπεσαν 14 παλικάρια, αλλά μετά από σκληρή μάχη επικράτησαν οι Μακεδονομάχοι, με τους τούρκους να αποχωρούν έχοντας επίσης βαριές απώλειες. Εκτός των άλλων απωλειών μας, νεκρός έπεσε ο υπαρχηγός τού Μπίνη, Γεώργιος Γιαννουλάκης, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν οι Ρούβας και Κατσίγαρης.

1910.—Συνομολογείται δάνειο 500.000 λιρών μεταξύ τής Τραπέζης Αθηνών, και Άγγλων και Γάλλων κεφαλαιούχων, το οποίο θα διετίθετο γιά την εκρίζωση των σταφιδαμπέλων στην Πελοπόννησο.

.—Το νέο νομοσχέδιο τού Υπουργείου Παιδείας, προβλέπει την μετατροπή τής τριετούς φοιτήσεως διδασκαλίας δημοτικής σε τετραετή, καθώς και την προσθήκη τής γαλλικής και τής γερμανικής γλώσσας όπως και την χειροτεχνία και την σκοποβολή.

1911.—Καταφθάνει η βρετανική ναυτική αποστολή (υπό τον ναύαρχο Τάφνελ), έργο τής οποίας είναι η αναδιοργάνωση τού πολεμικού μας ναυτικού.

1912.—Έφτασε στην Ελλάδα αγγλική αποστολή γιά την εκπαίδευση τού στρατού. Από τα μέσα Ιανουαρίου υπήρχαν ήδη γαλλικά στρατεύματα με τον ίδιο σκοπό.

1914.—Οι Μεγάλες Δυνάμεις απαιτούν από την Ελλάδα να εκκενώσει και την υπόλοιπη Βόρεια Ήπειρο μεταξύ Κακαβιάς και Δελβινακίου. Επίσης απαιτούν να αποδώσει στην τουρκία την Ίμβρο, την Τένεδο και το Καστελλόριζο και να ψηφίσει τον νόμο γιά την παραχώρηση τής νήσου Σάσσωνος στην αλβανία.

1915.—Η Βουλή τής Κύπρου, με ψήφισμά της, ζητεί την Ένωση με την Μητέρα Ελλάδα.

.—Ορίζεται η 31η Μαΐου ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός τής Μ. Ασίας, εδραιώνει τις θέσεις του και δέχεται μικροεπιθέσεις ατάκτων τούρκων.

.—Μετά την αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων, Σώμα Στρατού υπό τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη αρχίζει την απελευθέρωση τής Δυτικής Θράκης. Η κίνηση τού Στρατού θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου.

1921.—Σε όλο το μέτωπο τής Μ. Ασίας επικρατεί ηρεμία.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία οχυρώνει τις θέσεις της.

.—Ο πιλότος μας Αθανάσιος Νιννιός, κατά την διάρκεια εκτελέσεως διατεταγμένης αποστολής και ενώ ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο τού Μπαλ Μαχμούτ, προσέκρουσε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο έδαφος και κάηκε μαζί με το αεροπλάνο. Ο πιλότος μας πήρε μέρος στις επιχειρήσεις τής Μικράς Ασίας υπηρετώντας στη Β΄ Μοίρα Αεροπλάνων που έδρευε στο Ουσάκ, και ανήκε στον Αεροπορικό Τομέα Σμύρνης. http://www.pasoipa.org.gr/

1924.—Ο στρατιωτικός νόμος που επιβλήθηκε σε ορισμένους Νομούς τής χώρας (βλ. 03/04), επεκτείνεται σε Θεσσαλία, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα.

1932.—Εν μέσω καταγγελιών γιά βία και νοθεία, δήμαρχος Πειραιά εκλέγεται ο προσκείμενος στον Βενιζέλο, Μιαούλης.

1941.—Οι Γερμανοί επιχείρησαν αναγνωριστική επίθεση κατά τού Ντελίνσκι Ντολ αλλά το Σύνταγμα Δωδεκανησίων τους απώθησε πέρα από την Κέλλη.

.—Ο γερμανικός στρατός εισβάλει στα Γιαννιτσά σαν σήμερα 11 Απριλίου 1941 (Μεγάλη Παρασκευή) στις 10 το πρωί.

.—Τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλουν στο Διδυμότειχο. Αυτή η περιφέρεια υπήρξε μόνο υπό γερμανική κατοχή. Θα αποχωρήσουν στις 28/8/1944.

.—Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ ναύαρχου Σακελλαρίου στὸ βιβλίο του: «Ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον», ἡ μεταφορὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Χρυσοῦ στὴν Κρήτη πραγματοποιήθηκε μὲ τὸ «Σπέτσαι», σὰν σήμερα.

.—Βυθίζεται κοντά στον Καφηρέα από γερμανικό βομβαρδιστικό, το πλωτό νοσοκομείο “Αττική“, υπό τον πλοίαρχο Δημήτριο Μελετόπουλο. Το πλοίο έφερε εμφανώς τα διεθνή χαρακτηριστικά των πλωτών νοσοκομείων τού Ερυθρού Σταυρού. Το ‘’Αττική’’ είχε αποπλεύσει από την Καβάλα και την Θάσο και μετέφερε στον Πειραιά 11 ασθενείς στρατιώτες, 28 αδελφές νοσοκόμους, 17 στρατιωτικούς γιατρούς με πλήρωμα (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ναύτες) 110 άνδρες. Συνολικά πνίγηκαν 22 άτομα και σκοτώθηκαν 28, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης τού πλοίου Πλοίαρχος Δημήτριος Μελετόπουλος. Στην διάσωση των ασθενών, τόσο το πλήρωμα όσο και οι γιατροί και οι νοσοκόμες, επέδειξαν αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και ψυχραιμία.

.—Ελληνοβρετανικές δυνάμεις αποκρούουν σφοδρές γερμανικές επιθέσεις στην περιοχή Βεύης-Κλειδί στο Πισοδέρι Μακεδονίας.

1944.—Μεγάλης εκτάσεως επιχείρηση των Γερμανών κατά αντάρτικων ομάδων στον Ελικώνα. Συνολικά, η «Καλοκαιρινή καταιγίδα» όπως ονομάστηκε, είχε διάρκεια 2 εβδομάδων.

.—Αποτέλεσμα των δίχως οίκτο βασανιστηρίων, είναι ο μαρτυρικός θάνατος στα χέρια κομμουνιστών ανταρτών τού ΕΛΑΣ, τού ιερέα και εφημέριου τής Ι. Μητροπόλεως Αργολίδος, Βασίλειου Φράγγου.

1945.—Καταδρομική επιχείρηση Ιερολοχιτών στην Μήλο και καταστροφή εγκαταστάσεων επικοινωνίας.

.—Ιδρύεται το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα τού Στέλιου Βαλιούλη.

1947.—Η άγρια δολοφονία και ο σταυρικός θάνατος τού ιερέα Γεώργιου Σκρέκα, εφημέριου τής Μεγάρχης τής Ι. Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών. Ο άτυχος ιερέας έπεσε θύμα των κομμουνιστών τού ΕΛΑΣ, από τούς οποίους υπέστη απάνθρωπα βασανιστήρια. Τελικά, ημέρα Μεγάλης Παρασκευής, δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο, αφού οι δήμιοί του τον σταύρωσαν όπως τον Χριστό.

1955.—Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο τής εβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας “Αθλητικό Φως” (που αργότερα μετονομάσθηκε σε “Φως των Σπορ”), και εκδίδεται καθημερινά.

.—Ο Σοφοκλής Βενιζέλος ιδρύει νέο κόμμα με το όνομα “Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση”.

1962.—Καταγράφονται συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και Αστυνομίας στην πρωτεύουσα Αθήνα, οι οποίοι έμειναν γνωστοί σαν ‘’αγώνες τού 1-1-4’’.

1964.—Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου ανακοινώνει απόφαση η οποία καθιερώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση γιά όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, την διδασκαλία τής δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες τής εκπαιδεύσεως, την δωρεάν διανομή συγγραμμάτων σε άπορους μαθητές και την εφαρμογή τού «Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου».

1969.—Ἀπεβίωσε  ὁ Μακεδονομάχος τοῦ Λιβαδεροῦ, Δημήτριος Ἀρίδας. Οἱ πληροφορίες ποὺ ὑπάρχουν γι’ αὐτόν στηρίζονται ἀποκλειστικά σὲ προφορικὲς μαρτυρίες-διηγήσεις ἀνθρώπων, ποὺ εἴτε ἦταν συγγενεῖς του,  εἴτε γνώριζαν γι’ αὐτόν.  Μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ συνδέσμου, προωθοῦσε βορειότερα «τὰ εὐζωνάκια» ποὺ ἔρχονταν ἀπό «τὸ Ἑλληνικό» καὶ τὰ ἔφερνε σὲ ἐπαφή μὲ ἀρχηγούς μεγάλων ὁμάδων, ποὺ δροῦσαν εἴτε αὐτόνομα, εἴτε ὑπό τὴν καθοδήγηση Ἑλλήνων ἀξιωματούχων. Ξεκίνησε τὴν δράση του ἀπὸ μικρὴ ἀκόμα ἡλικία ὡς ἀρχηγὸς μικρῆς ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἰσχυρῆς ὁμάδας κλεφτῶν ποὺ συγκρούστηκε ἀρκετὲς φορὲς μὲ τούρκους ἀλλὰ καὶ μὲ βούργαρους.

1970.—Τερματίζει η δίκη στο έκτακτο Στρατοδικείο των μελών τής τρομοκρατικής οργανώσεως «Δημοκρατική Άμυνα». Συνολικά, παραπέμφθηκαν 35 άτομα γι’ ανατρεπτική δράση και εκρήξεις βομβών, ενώ άλλα είκοσι άτομα βρίσκονταν στο εξωτερικό. Σύμφωνα την απόφαση τού δικαστηρίου, φυλακίσθηκαν οι 20 και 13 μέλη αφέθηκαν ελεύθεροι.

1973.—Η Βουλή αρχίζει να συζητά την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Θράκη. Τελικά, με το υπ’ αριθ. 87 τής 27/7/1973, πάρθηκε η τελική απόφαση.

1979.—Ο απεσταλμένος τής χώρας μας, υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Ράλλης, ενημερώνει την κυβέρνηση γιά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ένταξη τής Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ. Στις 28 Μαΐου 1979, στο Ζάππειο μέγαρο, θα συνυπογράψει την Συνθήκη Εντάξεως.

1989.—Η ελληνική Κυβέρνηση αποφασίζει να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας γιά την προστασία των δικαστικών από πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις, μετά από σχετικές απειλές.

1990.—Η Ν.Δ. υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με ποσοστό 46,88% και με 150 έδρες σχηματίζει κυβέρνηση με την στήριξη τού ενός βουλευτή που εκλέχθηκε με την ΔΗ.ΑΝΑ. Το Πα.Σο.Κ με 38,61% εκλέγει 123 βουλευτές.

.—Τὶς νυκτερινὲς ὥρες τῆς 11ης Ἀπριλίου, τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Κορίνθου δέχτηκε τὴν ἐπίθεση σπείρας τουλάχιστον τεσσάρων ἀρχαιοκαπήλων, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ τραυμάτισαν τὸν φύλακα, στὴν συνέχεια, ἀπὸ δύο αἴθουσες τοῦ Μουσείου, ἀφαίρεσαν συνολικὰ 271 ἀρχαῖα ἀντικείμενα μεγάλης ἀρχαιολογικῆς καὶ χρηματικῆς ἀξίας. Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 μὲ ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ὑπῆρξε στὴν Ἑλλάδα μία ἀκολουθία κλοπῶν στοὺς ἀρχαιολογικούς χώρους καὶ τὰ Μουσεῖα τῆς Σπάρτης, τῆς Σικυώνος, τῆς Τεγέας Ἀρκαδίας, τῶν Ὠρεῶν Εὐβοίας, τοῦ Αἰγίου, τοῦ Θυρίου Αἰτωλοακαρνανίας, τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Ὀλύνθου, τῆς Ῥόδου, τῆς Ῥωμαϊκῆς Ἀγορᾶς, τῶν Θερμῶν Σάμου, τοῦ Ἀμφιαρείου καὶ τῆς Σκάλας Ὠρωποῦ, τῆς Ἐπιδαύρου, τῆς Λέσβου, τῆς Αἴγινας, τῶν Θηβῶν, τῆς Πάρου, τοῦ Πυθαγορείου Σάμου, τῆς Γόρτυνος Κρήτης. Στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία παραμένουν μέχρι σήμερα ἀνεξιχνίαστες καὶ τὰ κλοπιμαῖα ἄφαντα.

1991.—Έναν μόλις μήνα μετά την έναρξη τού ειδικού δικαστηρίου το οποίο δίκαζε την υπόθεση γιά το σκάνδαλο Κοσκωτά, ο πρώην αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως τού Πα.Σο.Κ, Μ. Κουτσόγιωργας, παθαίνει εγκεφαλικό μέσα στην αίθουσα. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 18/4ου, θα καταλήξει.

1994.—Τρεις επιθέσεις με ρουκέτες πραγματοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν. Οι δύο επιτυχημένες, στην λεωφόρο Κηφισίας με στόχο την ασφαλιστική εταιρεία «Alico» και με διαφορά δύο λεπτών αργότερα, με στόχο τα γραφεία τής «Νασιονάλε Νεντερλάντεν». Η τρίτη στο λιμάνι τού Πειραιά με στόχο το βρετανικό αεροπλανοφόρο «Αρκ Ρουαγιάλ», που τελούσε υπό την διοίκηση τού ΝΑΤΟ, απέτυχε.

1995.—Ο Γερμανός Υπ.Εξ. Κλάους Κίνκελ δηλώνει γιά το Σκοπιανό, ότι, η χώρα του είναι αλληλέγγυα προς την Ελλάδα ως κοινοτικός εταίρος, αλλά ότι θεωρεί λάθος το «εμπάργκο» κατά των Σκοπίων. Τον αποκλεισμό είχε επιβάλει η κυβέρνηση τού Α. Παπανδρέου, μετά από τις πομπώδεις εξαγγελίες του στην Θεσσαλονίκη (από το μπαλκόνι), όπως ότι «το όνομα είναι η ψυχή μας».

1996.—Ο ΥΠΕΞ των Σκοπίων Φερσκόφσκι, δηλώνει ότι ο μόνος συμβιβασμός που είναι διατεθειμένος να κάνει, είναι να επιτρέψει στην Ελλάδα να αποκαλεί την χώρα του με οποιοδήποτε όνομα θέλει.

.—Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που το πετυχαίνει. Στον τελικό των τεσσάρων («φάιναλ-φορ»), που έγινε στο Παρίσι, επικράτησε τής Μπαρτσελόνα με 67-66.

2017.—Εν μέσω πολιτικών τυμπανοκρουσιών παραδίδεται στην κυκλοφορία το νέο τμήμα τής Εθνικής Οδού Αθηνών  –  Θεσσαλονίκης στην περιοχή Τεμπών – Παντελεήμονα, παρουσία τού πρωθυπουργεύοντος Αλέξη Τσίπρα, τού υπουργού Υποδομών Σπίρτζη, τού μισού υπουργικού συμβουλίου αλλά και τής επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής. Υποτίθεται ότι με τον νέο δρόμο αυξήθηκε η ασφάλεια μετακινήσεως, ενώ μειώθηκε κατά 20 λεπτά ο χρόνος διελεύσεως. Ταυτοχρόνως τα διόδια αυξήθηκαν κατά 30 λεπτά. Όμως φεύ, σε λίγες ημέρες (το τριήμερο τής Πρωτομαγιάς), ο πανηγυρικά εγκαινιασμένος νέος δρόμος θα ξανακλείσει μετά από τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργήθηκαν.  Η ολοκλήρωση τού έργου υπολογίσθηκε στα τέλη Αυγούστου…

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση