ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014

.

27 Μαρτίου

,

1768.—«….ημέρα Μεγάλη Πέμπτη εις την ακολουθία των αγίων παθών τού Κυρίου ώρα τρίτη τής νυκτός έγινε σεισμός μεγάλος εις την Θεσσαλονίκην μ’ όλον όπου επεκράτησεν ολίγον [ ] ενόμησαν πολλοί ότι ήθελαν καταποντηθή».

1821.—Ο Αθανάσιος Διάκος με τον Βασίλη Μπούσγο και άλλους οπλαρχηγούς και προκρίτους τής περιοχής, κηρύσσουν την επίσημη έναρξη τού Αγώνα στην Βοιωτία, μετά από συγκινητική δοξολογία στην Μονή τού Οσίου Λουκά, στην οποία χοροστάτησαν οι Επίσκοποι Σαλώνων (Άμφισσας) Ησαΐας και Παλαντίου (Αταλάντης) Νεόφυτος.

.—«Οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ Μεγαρεῖς ἀπέκλεισαν τοὺς τούρκους ἐν Ἀκροκορίνθῳ, ἐν ᾦ ἐφονεύθη ὁ ὁπλαρχηγὸς Σπήλιος Νοταρᾶς, ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Κιαμήλμπεη συμπαρέλαβε μεθ’ ἑαυτῆς εἰς τὸ φρούριον, τὸν Ἀνδρέα Νοταρᾶν ὡς ὅμηρον. Ἀρχηγοὶ τοῦ κινήματος ἦσαν ὁ Ἐπίσκοπος Δαμαλῶν Ἰωνᾶς,  Ἀναγν. Πετμεζᾶς, Ν. Πετμεζᾶς, Χελιώτης, Κ. Δουζίνας, Γ.Κριεζῆς κ.ἄ».

.—«Ἀναχώρησις τούρκων Γαστούνης, πρωτευούσης τοῦ Δήμου Ἤλιδος τῆς Ἐπαρχίας Ἠλείας, διὰ χωρίον Λάλα τοῦ Δήμου Ὀλυμπίας».

.—«Πρώτη μάχη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη παρὰ τὸν Ἅγιον Ἀθανάσιον πλησίον τῆς Καρυταίνης τῆς Γορτυνίας, ἀμφίρροπος, κατὰ τούρκων Φαναριτῶν τῆς Ὀλυμπίας». Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επιτίθεται κατά των μεταβαινόντων εις Τρίπολιν τούρκων Φαναριτών Ολυμπίας εις τον Άγιον Αθανάσιον.

.—Μετά την μάχη που έδωσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Άγιο Αθανάσιο, γίνεται μάχη στο κομμένο τζαμί Καρυταίνης, όπου φονεύει πολλούς τούρκους. «Μάχη εἰς τὸ κομμένο τζαμὶ τῆς Καρυταίνης καὶ νίκη Ἑλλήνων. Ἀρχηγοὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Θ. Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Πλαπούτας, Ν. Ζαφειρόπουλος, Χριστόπουλος καὶ Τζανέτος, τῶν δὲ τούρκων ὁ Νουμάναγας».

.—Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης κατακόπτει τους τούρκους εις το Λιοντάρι.

.—«Ὁ Πανουργιᾶς ὕψωσε τὴν σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τὰ Σάλωνα»Ο Πανουργιάς με το σώμα του εισέρχεται στα Σάλωνα (Άμφισσα), αναγκάζοντας τους τούρκους να κλειστούν στο φρούριο τής πόλεως. Ήδη από τις 24 Μαρτίου στο ιστορικό μοναστήρι τού Προφήτη Ηλία, ο Σαλώνων Ησαΐας ευλόγησε το λάβαρο τής επαναστάσεως. Στις 25 και 26 Μαρτίου, ο Ιωάννης Γκούρας απελευθέρωσε το Γαλαξείδι και στις 27 Μαρτίου οι επαναστατημένοι Έλληνες εισήλθαν νικητές στα Σάλωνα.

.—Κυκλοφορεί στο Γαλαξείδι (το οποίο είχε απελευθερώσει ο Ιωάννης Γκούρας από τις 25-26 Μαρτίου), η πρώτη χειρόγραφη εφημερίδα τού Εικοσιένα, «Εφημερίδα τού Γαλαξειδίου». Υπήρξε καθαρά προπαγανδιστικό όργανο, με σκοπό την τόνωση και ενίσχυση τού αγωνιζομένου λαού τού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.

.—Συγχρόνως, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης απελευθερώνει το Βουκουρέστι. Την ίδια περίοδο ανακοινώνονται η αποκήρυξή του από τον τσάρο τής Ρωσίας, Αλέξανδρο Α΄, η διαγραφή του από τους ρωσικούς στρατιωτικούς καταλόγους και ο «αφορισμός» του από τον Πατριάρχη.

.—Βουκουρέστι, ημέρα Κυριακή. Ομάδα ανδρών με ηγέτη τον Φαρμάκη, αφού δίδουν τον νενομισμένο όρκο εξέρχονται τής οικίας τού Έλληνα (και Εθνικού ευεργέτη) Βέλλιου. Μαζί τους ο Αρχιμανδρίτης Παπαβασιλείου και άλλοι ιερείς οι οποίοι προΐστανται κρατώντας τα Ιερά Σύμβολα τής Εκκλησίας και το Λάβαρο ακολουθούμενοι από πλήθος ανδρών. Όλοι μαζί πορεύονται γιά την ηγεμονική οικία. Εκεί, μετά τις ψαλμωδίες, τα τροπάρια, τα θούρια τού Ρήγα κ.α., αφού ο Κωνσταντίνος Κυριάκος – Αριστίας (σημαντικός Έλλην αγωνιστής και ηθοποιός) στερέωσε την Σημαία στην κεντρική εμπρόσθια Πύλη, την προσκύνησαν άπαντες, πυροβόλησαν και πάλι στον αέρα αναφωνώντας: «Και εις τας πύλας τού Βυζαντίου».

1822.—(27-28) «Μάχη ἔξω τοῦ φρουρίου Ῥεθύμνης. Νίκη Ἑλλήνων εἰς ἥν ἐφονεύθη ὁ ὁπλαρχηγὸς Νικηφόρος Χατζηδάκης. Εἰς ταύτην ἔλαβον μέρος ὡς ἀρχηγοὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων, Βαλέστρας Γάλλος Συνταγματάρχης, τῶν δὲ τούρκων ὁ Καούρης».

1825.—Ο Ι. Γκούρας, μετά από εντολή τής κυβερνήσεως καταδιώκει και πολιορκεί τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στο μοναστήρι τής Βελιβούς, στους Λιβανάτες τού Νομού Φθιώτιδος. Δυστυχώς, ευρισκόμενος σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ο Ανδρούτσος λίγο αργότερα (5/4ου) θα αναγκασθεί να παραδοθεί, με την συνέχεια να είναι γνωστή (…)

1833.—Εκκλησία τής Ελλάδος: Ο αρμόδιος γιά τα Εκκλησιαστικά τού Συμβουλίου τής οθωνικής αντιβασιλείας, Μάουρερ, συγκροτεί κληρικολαϊκή νομοπαρασκευαστική επιτροπή, υπό την προεδρία τού Σπυρίδωνος Τρικούπη, με σκοπό την εκπόνηση οριστικού σχεδίου διοίκησης.

1854.—Τουρκικές δυνάμεις, υπό τον Καριοφίλ Μπέη, καταλαμβάνουν το Μέτσοβο και προβαίνουν σε λεηλασίες, καταστροφές και πυρπολήσεις 400 σπιτιών. Οι Ηπειρώτες επαναστάτες, υπό τον Θεοδωράκη Γρίβα καταφεύγουν στον Ζυγό Μετσόβου.

1863.—Μετά την κοινοβουλευτική παραίτηση τής κυβέρνησης Βόλβη, η εθνική συνέλευση συγκρότησε  νέα προσωρινή κυβέρνηση συνεργασίας, με πρόεδρο τον Διομήδη Κυριάκο, με υπουργούς και από τους ορεινούς και τους πεδινούς, στην οποία  μετείχαν οι Κουμουνδούρος, Θ. Δηλιγιάννης, Δ. Καλλιφρονάς και άλλοι. Η κυβέρνηση θα παραιτηθεί στις 19 Απριλίου, επειδή αδυνατούσε να επιβληθεί στους στρατιωτικούς. Επρόκειτο δηλαδή γιά παραίτηση κυβερνητική, που δεν είχε κοινοβουλευτική αιτία. Η κυβέρνηση Βόλβη καταψηφίστηκε στις 25 Μαρτίου, με ψήφους 118  κατά και 68  υπέρ, λόγω νομοσχεδίου  το οποίο προέβλεπε την αύξηση των αποδοχών των πληρεξουσίων,  στο οποίο αντέδρασε έντονα ο λαός.

1886.—Στην Ζάκυνθο, ένας αρκετά ισχυρός σεισμός σπέρνει τον πανικό και προκαλεί ζημιές.

1896.—Ο Παντελής Καρασεβδάς πρωτεύει στο αγώνισμα τής βολής των Ολυμπιακών Αγώνων, από απόσταση 200 μέτρων.

1897.—Στρατός τής Εθνικής Εταιρείας, εκ τριών χιλιάδων ανδρών, διαιρεθείς εις τρία σώματα, εισβάλλει εις το τουρκοκρατούμενον έδαφος.

1905.—Το σώμα τού καπετάν Βάρδα περνά από το Βογατσικό και από εκεί στο Διάνοβο, στο βουνό τού οποίου θα λημεριάσει γιά 3 ημέρες. Την προηγούμενη είχε διανυκτερεύσει στην Λόσνιτσα, αφού πλέον έπαψε να τους κυνηγά ο στρατός των τούρκων μετά την καταστροφή τής Ζαγορίτσανης (βλ. 25/3ου).

1906.—Δολοφονική απόπειρα βούργαρου κατά τού Κωνσταντίνου Γκίκα, εν μέσω τής αγοράς τού Περλεπέ. Ο αριθμός των επιθέσεων είναι τεράστιος σε όλη την Μακεδονία και θύματα πέφτουν καθημερινώς Έλληνες.

1913.—Έπειτα από τριάντα έτη έγγαμου βίου, ο Γιάννης Ψυχάρης παίρνει διαζύγιο από την γυναίκα του και κόρη τού φιλοσόφου Ρενάν, εξ αιτίας των ματιών μιάς μαθήτριάς του.

1914.—Μετά τον πνιγμό τού άτυχου Ιωάννη Βαλαωρίτη, γιού τού γνωστού ποιητή, στις 16 τού μήνα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει διοικητή τής Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδος, τον Ιωάννη Λ. Ευταξία.

1916.—Παραιτείται ο υπουργός των Οικονομικών τής κυβερνήσεως Στεφάνου Σκουλούδη, Στέφανος Δραγούμης. Την θέση του στο Υπουργικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο Μ. Χατζάκος.

1917.—Σαν σήμερα, βούργαροι, με αρχηγό το κάθαρμα Πανίτσα και έναν καθηγητή του πανεπιστημίου τής Σόφιας, εισβάλουν στην Μονή τής Εικοσιφοινίσσης στο όρος Παγγαίο και αφού ξυλοκοπούν αγρίως και επί ώρες τους μοναχούς, φορτώνουν απίστευτης αξίας θησαυρούς και χειρόγραφα σε 18 μουλάρια και εξαφανίζονται. Μέχρι σήμερα βρίσκονται στο εθνικό ιστορικό μουσείο Σόφιας το οποίο θα έπρεπε να έχει άλλη ονομασία.

1919.—Η Ελληνική ΙΙ Μεραρχία διέρχεται τον Δνείστερο ποταμό και συγκεντρώνεται στην περιοχή Παλάγκας Βεσσαραβίας, ενώ οι υπόλοιπες Μονάδες τού Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος θα διαβούν τον Δνείστερο στις 29-3-1919 γιά να  συγκεντρωθούν στο Μπουγάζ.

1920.—Στο μέτωπο Μ. Ασίας ο Ελληνικός στρατός δέχεται τουρκικές επιθέσεις.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις στο μέτωπο τής Μ. Ασίας εις τον τομέα τού Μπαχτετζίκ, κατορθώνουν και εκδιώκουν τις επιτεθείσες τουρκικές δυνάμεις.

1922.—Στο μέτωπο τής Μ. Ασίας γίνονται μάχες προφυλακών.

.—Πανικό και αναταραχές στις οικονομικές δοσοληψίες δημιουργεί ο νέος νόμος περί αναγκαστικού δανείου.

1929.—Υπογράφεται στο Βελιγράδι Ελληνο-γιουγκοσλαβικό Σύμφωνο φιλίας. Αν και οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ως προς την διατήρηση τού «Status quo», δεν συγκροτήθηκε περαιτέρω νέα ελληνο-γιουγκοσλαβική συμμαχία λόγω τής δυναμικής αντιπαλότητας τού ιταλικού παράγοντα.

1931.—Ο υπουργός Οικονομικών, Μαρής, σε συζήτηση στην Βουλή γιά τον προϋπολογισμό τού έτους 1931/1932, υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα ξεπερνούσε την κρίση και μάλιστα έκανε λεκτική επίθεση εναντίον όσων προέβλεπαν το αντίθετο. Είχε όμως άδικο, όπως αποδείχτηκε μόλις λίγους μήνες αργότερα. 

1938.—(27-28/3)Απεβίωσε ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (1876-1938), ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός τής Ελλάδος την περίοδο 7 Οκτωβρίου 1924 – 26 Ιουνίου 1925 και υπήρξε στενός συνεργάτης τού Ελευθερίου Βενιζέλου. Γεννήθηκε το 1875 στην Πάτρα, και, εξόριστος από το καθεστώς τού Ιωάννη Μεταξά στην Πάρο, αρρώστησε και πέθανε στην Αθήνα (στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός) στις 27 Μαρτίου 1938. Στην περίπτωση τού Μιχαλακόπουλου, ο Μεταξάς δεν είχε εφαρμόσει τον κανόνα εκτοπισμού σημαντικών πολιτικών προσώπων, χάριν σταθεροποιήσεως τής μέχρι τότε έκρυθμης καταστάσεως που είχε δημιουργήσει ο κοινοβουλευτισμός. Έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή απέναντι στον παλαιό Βενιζελικό πολιτικό. Όταν όμως σε ταξείδι του στο εξωτερικό, ο Μιχαλακόπουλος ήρθε σε επαφή με τον Άγγλο πρέσβη και τού ζήτησε να επέμβει η Αγγλία γιά να εκδιώξει τον Μεταξά, συνωμοτώντας  με την Έλενα Βενιζέλου, τότε ο Μεταξάς διέταξε την άμεση σύλληψη και τον εκτοπισμό του. Το επεισόδιο αυτό «στιγμάτισε» το καθεστώς τής 4ης Αυγούστου, χωρίς ωστόσο ο Μεταξάς να θεωρεί ότι έφερε προσωπική ευθύνη γιά τον θάνατο τού Μιχαλακόπουλου.

1941.—«Περί ώραν 4ην μ.μ. ελήφθη δελτίον ειδήσεων, το οποίον ανέφερε διά την εσωτερικήν ανωμαλίαν τής Γιουγκοσλαυίας. Πτώσις τής σερβικής κυβερνήσεως, αναχώρησις τού αντιβασιλέως Παύλου, δέσμευσις των ενόχων κινηματιών υπέρ τού Άξονος, συγκρότησις νέας κυβερνήσεως υπό τού αντιβασιλέως τής Σερβίας Πέτρου, και διοργάνωσις αυτής». Ο βασιλεύς τής Γιουγκοσλαβίας, Πέτρος, με τον αρχηγό τού Επιτελείου στρατηγό Σίμοβιτς, ανέτρεψαν την κυβέρνηση Σβέτκοβιτς και κατήγγειλαν το Σύμφωνο με τον Άξονα που υπογράφηκε δύο ημέρες πριν. (Ο βασιλεύς Πέτρος είχε παντρευτεί την κόρη τού βασιλέα των Ελλήνων Αλέξανδρου Α΄και τής Ασπασίας Μάνου).

.—Στο μέτωπο τής Ηπείρου, σημειούται μεταξύ των εμπολέμων δράσις πυροβολικού και περιπόλων.

.—(27-28/3)Ἡ ναυμαχία τοῦ Ματαπᾶ (Ταινάρου). Στὴν ναυμαχία τοῦ Ταινάρου, ὁ Ἀγγλικὸς στόλος συγκρούεται μὲ τὸν Ἰταλικό καὶ βυθίζει πέντε ἀπὸ τὰ πλοῖα τοῦ ἐχθροῦ. Ἰταλικά εὕδρομα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀποστολὴ νὰ πλήξουν τὴν νηοπομπὴ ποὺ εἶχε ἀποπλεύσει ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὶς 26 Μαρτίου μὲ προορισμὸ τὸν Πειραιᾶ ἔχοντας Διοικητὴ συνοδείας τὸν Πλοίαρχο Γρ. Μεζεβίρη, συνάντησαν πλοῖα τοῦ Βρετανικοῦ Στόλου στὴν περιοχὴ τοῦ ἀκρωτηρίου Ταινάρου. Τὰ πλοῖα τοῦ Βρετανικοῦ στόλου εἶχαν ὑποστήριξη καὶ ἀπὸ βομβαρδιστικά και τορπιλοπλάνα τὰ ὁποῖα ἔπληξαν τὸ ἰταλικό θωρηκτό «Βιτόριο Βένετο». Λόγῳ τῆς ἀποστάσεως μεταξὺ ἰταλικοῦ καὶ βρετανικοῦ στόλου, ὁ Ἰταλὸς ναύαρχος ἐκτιμῶντας  λανθασμένα, θεώρησε ὅτι δὲν ὑπῆρχαν στὴν περιοχὴ ὑπέρτερες ἐχθρικὲς δυνάμεις. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Βρετανικοῦ Στόλου ἀποφάσισε νὰ συνεχίσῃ τὴν δίωξη τοῦ ἰταλικοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν αἰφνιδιάσει. Τὸ Ἰταλικὸ Ναυτικὸ ἔχασε σ’ αὐτή τὴν ναυμαχία τρία βαριὰ εὕδρομα καὶ δύο ἀντιτορπιλικά, ἐνῶ οἱ ἀπώλειες τοῦ προσωπικοῦ ἔφθασαν περίπου τὶς 3.000, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Διοικητὴς τῆς 1ης μοίρας, Ναύαρχος Κατανέο (Cattaneo) καὶ οἱ κυβερνῆτες τῶν εὑδρόμων «Ζάρα»(RN ZARA) καὶ «Φιοῦμε»RN FIUME καὶ τῶν 2 ἀντιτορπιλικῶν.

.—Η Ελληνο-αγγλική νηοπομπή που είχε αποπλεύσει από την Αλεξάνδρεια με προορισμό τον Πειραιά, επανέρχεται στην αρχική της πορεία, κατόπιν ματαιώσεως τής επιθέσεως τού ιταλικού στόλου. Η νηοπομπή, αποτελούμενη από 7 μεγάλα μεταγωγικά που μετέφεραν στην Ελλάδα Βρετανικό Στρατό με τα εφόδιά του, έλαβε διαταγή τού Αρχηγού τού Στόλου τής Μεσογείου να αναστρέψει πορεία και να πλεύσει προς Αλεξάνδρεια μέχρι την αυγή και στην συνέχεια να ξαναπάρει την αρχική της πορεία, με σκοπό να αποφύγει τον Ιταλικό στόλο που είχε σκοπό να την προσβάλει. Η νηοπομπή συνοδευόταν από το α/τ «Βασιλεύς Γεώργιος Α΄» και 3 Αυστραλιανά αντιτορπιλικά υπό τις διαταγές τού πλοιάρχου Μεζεβίρη. Η συνοδεία αυτή συνδέθηκε με την ναυμαχία τού Ματαπά (Ταινάρου). Ο πλοίαρχος Μεζεβίρης ανέφερε ότι όταν το πρωί τής 28ης Μαρτίου, η νηοπομπή ξαναπήρε την αρχική της πορεία, το HMS «Calcutta» τού σήμανε ότι Ιταλικά εύδρομα είχαν βγει γιά να τους πλήξουν, αλλά συνάντησαν πλοία τού Βρετανικού Στόλου.

1944.—Κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων από τούς Γερμανούς, ο εφημέριος στην Ι. Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, υποκύπτει στον θάνατο.

.—Το μαρτυρικό τέλος τού ιεροδιάκονου και αδελφού τής Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Ερμιόνης, τής Ι. Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, Στέφανου Πουλή. Τον άτυχο διάκονο απήγαγαν κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ, τον οδήγησαν στο Ηλιόκαστρο (Καρακάσι) Ερμιονίδος, και, μετά τα βασανιστήρια τον θανάτωσαν κόβοντας σιγά-σιγά τον λαιμό του με μαχαίρι.

1945.— Βομβαρδισμός στην πόλη τής Κω από σμήνος Συμμαχικών αεροσκαφών προκαλεί το θάνατο 22 πολιτών.

1948.—Η Ελλάς καταγγέλλει εις τον Ο.Η.Ε. το υπό των κομμουνιστών ενεργούμενον παιδομάζωμα.

1949.—(27-30/3) Στο Μοσχοχώρι τής Καστοριάς, συνέρχεται το 3ο Συνέδριο τού ΝΟΦ. Ιδρύεται η «Κομμουνιστική Οργάνωσις Ελληνικής Μακεδονίας (ΚΟΕΜ)» με βουργαρόφιλη τάση.

1961.—Στην τουρκία καταργούνται τα πολιτικά κόμματα…

1964.—Έρχεται η πρώτη ειρηνευτική δύναμη τού ΟΗΕ στην Κύπρο, μετά τα αιματηρά επεισόδια τού ’63 στην μεγαλόνησο και τις συνεχείς απειλές των τούρκων γιά εισβολή. Η UNFICYP, όπως είναι γνωστή, συγκροτήθηκε γιά τον σκοπό αυτόν στις 4/3ου.

1967.—Ὁ γιατρὸς Ἰωάννης Κουντάνης, ὁ σεμνὸς ἥρωας τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ὁ ὁποῖος πρωτοστάτησε στὴν δημιουργία ἐθελοντικοῦ σώματος Ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς, ἔφυγε πλήρης ἡμερῶν, ἀλλὰ καὶ πλήρης πατριωτικοῦ, ἰατρικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν.

1970.—Αρχίζει η δίκη των μελών τής ‘’Δημοκρατικής Άμυνας’’ (27/3-12/4). Ανάμεσά τους, ο Σάκης Καράγιωργας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο στρατηγός Ιορδανίδης κ.ά. Στις 14/7/1969 είχε εκραγεί βόμβα στα χέρια τού καθηγητή Σάκη Καράγιωργα, τραυματίζοντας τον ίδιο και οδηγώντας στην εξάρθρωση τής Δ.Α. Συλλαμβάνονται οι Ι. Σταράκης, Σπ. Πλασκοβίτης, Γ. Α. Μαγκάκης, Γ. Κομποτιάτης, Χ. Ροκόφυλος, Σπ. Λουκάς, Α. Μιχαλακέας, Γ. Ιορδανίδης, Β. Παπαζήσης, Χ. Πρωτόπαππας, Ν. Κωσταντόπουλος, κ.ά. Διέφυγαν οι Γ. Κουβελάκης, Ν. Οικονομίδης, Ε. Οικονομίδου, Ε. Δεβλέτογλου, Ν. Βερνίκος και ο Κ. Σημίτης, που προσχώρησε στην συνέχεια στο ΠΑΚ.

1976.—Τοποθετείται ο θεμέλιος λίθος τού Δικαστικού Μεγάρου στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μέχρι το 1981, ο Άρειος Πάγος στεγαζόταν στο “Ιλίου Μέλαθρον”, το οποίο αρχικά υπήρξε η κατοικία τού διάσημου Γερμανού αρχαιολόγου, Ερρίκου Σλίμαν και έργο τού Γερμανού αρχιτέκτονα, Ερνέστου Τσίλλερ. Το σημερινό μέγαρο εγκαινιάσθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1981.

1978.—Σκοτώθηκαν οι αεροπόροι μας Δημ. Νικολάου και Νικηφόρος Γεωργίου, όταν το αεροσκάφος τους προσέκρουσε στην οροσειρά Αντιχάσια Τρικάλων.

1987.—Οι Ένοπλες Δυνάμεις τής χώρας τίθενται σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις προθέσεις τής Άγκυρας να προβεί σε έρευνες γιά πετρέλαιο επί τής ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την επόμενη μέρα, ο τούρκος πρωθυπουργός Τ. Οζάλ, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να γίνουν τέτοιου είδους έρευνες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εκτόνωση τής κατάστασης.

.—Ο Ανδρ. Παπανδρέου ανακοινώνει επισήμως ότι, η αμερικανική βάση τής Νέας Μάκρης πρέπει να κλείσει. Η απόφαση τού προέδρου τού Πα.Σο.Κ. ανακοινώθηκε και στον πρεσβευτή των Η.Π.Α., αλλά, 24 ώρες αργότερα την ανακάλεσε (…)

1995.—Την ευθύνη γιά την επίθεση με ρουκέτες κατά των εγκαταστάσεων τού “Mega Channel“, που έγινε στις 15/3, αναλαμβάνει η τρομοκρατική οργάνωση 17Ν. Θα ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη στις 31/3/1995.

2001.—Εγκαινιάζεται ο νέος αερολιμένας τής Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος».

2018.—Επιστρέφοντας ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από την Σύνοδο τής Βάρνας (βλ.26/3) στην τουρκία, παραχώρησε συνέντευξη στους δημοσιογράφους. Σε αυτήν συνέδεσε την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται προφυλακισμένοι στην Αδριανούπολη, με τους τούρκους στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα τού 2016 (βλ. 16/7). Στο πλαίσιο τής Συνόδου στην Βάρνα, τέθηκε και το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, γιά τους οποίους απάντησε ότι: «[ ] δεν είναι δίκαιο [ ] αυτοί που ασχολούνται τόσο γιά τους δύο Έλληνες στρατιώτες, να μην έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα εκδόσεως των τούρκων στρατιωτικών που αφού ενεπλάκησαν σε πραξικόπημα στην τουρκία έπειτα διέφυγαν στην Ελλάδα. Εμείς δεν συσχετίζουμε τα δύο θέματα (!..) Όμως αυτοί που έκαναν πραξικόπημα στην χώρα μας, βρίσκονται ακόμα στην Ελλάδα».

.—Την ίδια ημέρα, η τουρκική δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα αποφυλακίσεως των δύο Ελλήνων στρατιωτικών οι οποίοι κρατούνται επί 27 ημέρες προφυλακισμένοι στην Αδριανούπολη.

2019.—Ενώ ο τούρκος πρόεδρος επιμένει πως θα μετατρέψει την Αγιά Σοφιά από μουσείο σε τζαμί, πηγές τής UNESCO τού υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει πρώτα να ερωτηθεί εκείνη. Συγκεκριμένα, πηγή τής UNESCO μιλώντας στο Sputnik ανέφερε ότι: «Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή τής Σύμβασης γιά την Προστασία τής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, λαμβάνονται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς. […] Εφόσον μία χώρα έχει υπογράψει την σύμβαση και θέλει να αλλάξει το όνομα ενός μνημείου, θα πρέπει να υποβάλει την πρότασή της προς έγκριση στην επιτροπή».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση