ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΣΩΝ ΙΚΑΡΟΣ (+4/4/1913)

,

,

……….Στὶς 4 Ἀπριλίου 1913,  ἡ  Ἑλλάδα θρηνεῖ τὰ πρῶτα θύματα τῆς Στρατιωτικῆς Ἀεροπορίας.

……….Ὁ πρῶτος Ἕλληνας ἀεροπόρος ποὺ πέταξε μὲ ἐπιτυχία στὸν οὐρανὸ τῆς Ἑλλάδος, ἀνθυπολοχαγὸς Ἐμμανουὴλ Ἀργυρόπουλος καὶ ὁ συνεπιβάτης του, Μακεδονομάχος Κωνσταντῖνος Μάνος, ἐνῷ ἐκτελοῦσαν ἀεροπορικὴ ἀναγνώριση, τὸ ἀεροσκάφος τους κατέπεσε καὶ συνετρίβη κοντὰ στὴν λουτρόπολη τοῦ Λαγκαδᾶ. Τὸ ἀεροπλάνο τους ἦταν γαλλικῆς κατασκευῆς καὶ ἀποκτήθηκε ὡς τουρκικὸ λάφυρο ἀπό τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου βρέθηκε ἄθικτο καὶ κατασχέθηκε ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό.

……….Ἡ ἀποστολὴ τῶν ἡρώων μας ἦταν ἡ ἀνίχνευση τῶν κατεχομένων ἀπὸ τὸν βουργάρικο στρατὸ περιοχῶν πλησίον τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκείνη τὴν μοιραῖα ἡμέρα, ὁ Μάνος ἔπεισε τὸν Ἀργυρόπουλο νὰ πετάξῃ μαζὺ του, ἀναφέροντας ὅτι θὰ προτιμοῦσε νὰ πετάξουν μὲ τὸ «Ἀλκυῶν», τὸ ἰδιόκτητο ἀεροπλάνο ποὺ ἔφερε ὁ Ἀργυρόπουλος ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, καὶ μαζὺ του κατατάχθηκε ἐθελοντικά, μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ Α΄Βαλκανικοῦ πολέμου. Ὁ Ἀργυρόπουλος εἶπε στὸν Μάνο ὅτι ἡ «Ἀλκυῶν» κατεστράφη, τὸν καθησύχασε δὲ (χαριτολογῶντας μάλιστα), ὅτι λόγῳ τοῦ χρώματός του, μποροῦσε καὶ πετοῦσε πάνω ἀπὸ τοὺς τούρκους χωρὶς αὐτοὶ νὰ βάλουν ἐναντίον του, νομίζοντάς το δικὸ τους. Ὁ Μάνος γέλασε, καὶ οἱ δύο ἀπογειώθηκαν ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο Λεμπὲτ (στὴν σημερινὴ Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης), γιὰ μία πτήση πολὺ μεγαλύτερη καὶ πολὺ ψηλότερα ἀπ’ ὅσο εἶχαν φανταστεῖ, γιὰ τὸ μεγάλο ταξείδι πρὸς τὴν αἰωνιότητα.

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Μάνος, συμμετεῖχε στὶς Κρητικὲς ἐπαναστάσεις, στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα καὶ στὸν Α΄ Βαλκανικὸ πόλεμο. Ἦταν θεῖος τῆς Ἀσπασίας Μάνου, συζύγου τοῦ βασιλέα Ἀλεξάνδρου Α΄ τῆς Ἑλλάδος.


Αφήστε μια απάντηση