Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ (6/4/1941) – ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΙΤΑ

.

Ἡ Γερμανικὴ εἰσβολὴ – σχέδιο Μαρίτα

.

……….1941. Στὶς 05:15 ὥρα τῆς 6ης Ἀπριλίου ἡ πανίσχυρη ψυχρὴ Γερμανικὴ πολεμικὴ μηχανή, ἐπιτίθεται κατὰ τῆς ἡρωικῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὴν τελευταία ἀποτυχία τῆς «Ἐαρινῆς ἐπίθεσης» τῶν ἰταλῶν. Ἡ ἐπίθεση ἐκδηλώθηκε σὲ ὅλη τὴν γραμμὴ τοῦ μετώπου ἀνατολικὰ τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ μὲ τὴν ὑποστήριξη μεγάλου ἀριθμοῦ ἀεροπλάνων κάθετης ἐφορμήσεως (Στούκας), καὶ σφοδρῶν πυρῶν πυροβολικοῦ. Ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ συνεχίζει νὰ ἀμύνεται τοῦ Πατρίου Ἐδάφους. Μέχρι τὸ πρωὶ τῆς 10ης Ἀπριλίου, διεξήχθησαν ἐπικοὶ ἀγῶνες καὶ διαδραματίστηκαν σκηνὲς ἐξόχου ἡρωισμοῦ, κυρίως στὰ ὁχυρᾶ τῆς «Γραμμῆς Μεταξᾶ».

……….Μεταξὺ τῶν ἡρωικῶς πεσόντων στὴν ὀρεινὴ διάβαση Μπέλες, εἶναι ὁ ἔφεδρος Ἐπιλοχίας πεζικοῦ, Δημήτρος Ἴτσιος (τοῦ Εὐσταθίου), ὁ ὁποῖος ὡς διοικητής τῶν πολυβολείων Π-7 καὶ Π-8, συνέχιζε νὰ θερίζῃ μὲ τοὺς συμπολεμιστὲς του τοὺς εἰσβολεῖς.

……….Ἡ θυσία του ἔχει καταγραφεῖ σὲ σχετικὴ πολεμικὴ ἔκθεση τοῦ 111/70 τάγματος Πεζικοῦ. Ἡ σορὸς του, μαζὶ μὲ τῶν ἄλλων συμπολεμιστῶν του, ἐτάφη στὴν Ὀμορφοπλαγιᾶ καὶ τὸ 1946 ἡ σύζυγός του Ἄννα, μαζὶ μὲ ἄλλους συγχωριανούς, μετέφεραν τὰ ὁστᾶ τῶν πεσόντων στὸ Ἡρῶο τοῦ χωριοῦ Ἄνω Πορόια.

***

……….Ἐνῷ οἱ συζητήσεις συνεχίζονταν χωρὶς οἱ Γιουγκοσλάβοι νὰ ἀποσαφηνίζουν τὴν θέση τους, στὶς 2 Μαρτίου 1941 οἱ Γερμανοὶ ἄρχισαν νὰ εἰσέρχονται στὴν βουλγαρία ὁπότε ὁ Ἕλληνας ἀρχιστράτηγος Παπάγος ἔκρινε τὴν ἐκκένωση τῆς περιοχῆς ἀνατολικὰ τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ ὡς ἄκαιρη καὶ ἀσύμφορη. Σὲ ἀλλεπάλληλες ἑλληνο-βρετανικὲς συσκέψεις ποὺ ἀκολούθησαν ἀπὸ 2 ἔως 4 Μαρτίου, τελικὰ ἀποφασίστηκαν:

  • α) Ἡ Δυτικὴ Θρᾲκη θὰ ἐκκενωνόταν ἐκτός ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν ὀχυρῶν Ἐχίνου, καὶ Νυμφαίας καὶ τῆς Ταξιαρχίας Ἔβρου μὲ μερικοὺς λόχους προκάλυψης.
  • β) Οἱ ἑλληνικές δυνάμεις θὰ κατανέμονταν, ἀφενὸς ἀνατολικὰ τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία, μὲ τρεῖς Μεραρχίες Πεζικοῦ, μία Μηχανοκίνητη Μεραρχία (πρόσφατα ἀτελῶς συγκροτηθείσα), τὴν Ταξιαρχία Νέστου, τὸ Ἀπόσπασμα Κρουσίων καὶ τὶς δυνάμεις τῶν ὀχυρῶν καὶ ἀφετέρου στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία στὴν τοποθεσία Βερμίου-Ὀλύμπου ὑπὸ τὸ νεοσύστατο ΤΣΚΜ μὲ δύο Μεραρχίες Πεζικοῦ, ποὺ ἔσπευσμένα εἶχαν συγκροτηθεῖ καὶ μὲ σοβαρὲς ἐλλείψεις σὲ προσωπικὸ καὶ μέσα στὶς ὁποῖες θὰ προστίθετο καὶ τὸ βρετανικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα μὲ δύο αὐτοκινούμενες Μεραρχίες Πεζικοῦ καὶ μία Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.

……….[] Οἱ Γερμανοὶ βάσισαν τὰ σχέδιά τους στὴν προϋπόθεση ὅτι λόγῳ τοῦ κύριου βάρους ποὺ εἶχε δοθεῖ στὸ μέτωπο τῆς Ἠπείρου, οἱ Ἕλληνες θὰ στεροῦντο ἐπαρκούς ἔμψυχου δυναμικοῦ ὑλικοῦ γιὰ νὰ ἀμυνθοῦν στὰ σύνορα ἔναντι Γιουγκοσλαβίας καὶ βουλγαρίας.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε  στό : www.e-istoria.com

Σχετικοί σύνδεσμοι: 

Αφήστε μια απάντηση