ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ (1780-1861)

Διονύσιος Εὐμορφόπουλος. – Ἐλαιογραφία ἀγνώστου ζωγράφου (;) – Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.

.

Ο Ιθακίσιος αγωνιστής τού ’21 Διονύσιος Ευμορφόπουλος

,

Νίκου Ραυτόπουλου-Γιωργούλη – Ἐφημερίδα «Ὀδυσσεύς»,

Ἰούνιος –Αὔγουστος 2007

……….[…]  Ὁ Διονύσιος Εὐμορφόπουλος πιθανὸν γεννήθηκε στὴν Ἐξωγὴ τῆς Ἰθάκης τὸ 1770 (ἤ 1785), καὶ ὅταν ἀκόμη ἦταν ἔφηβος ἀκολούθησε τὸν πατέρα του, γενόμενος ναυτικός. (Ἄλλη πηγὴ ἀναφέρει ὅτι ἡ οἰκογένειά του ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἰθάκη μετὰ τὰ Ὀρλωφικὰ (1770), προερχόμενη ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ, καὶ ὅτι ὁ πατέρας του, συμμετεῖχε ὡς κυβερνήτης καταδρομικοῦ στὴν πολεμικὴ μοῖρα τοῦ Λάμπρου Κατσώνη).

……….Ἐνῷ βρισκόταν στὸ Γαλάτσι τῆς Ῥουμανίας, τὸν χειμῶνα τοῦ 1818 μυήθηκε στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, ὅπου, ἀφοῦ  παραχώρησε τὸ πλοῖο του στοὺς συγγενεῖς του, ἀφοσιώθηκε στὸν ἀγῶνα. Σὰν ἀπεσταλμένος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ σχέδιο πυρπολήσεως τοῦ τουρκικοῦ στόλου, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔμεινε ἀπραγματοποίητο λόγῳ προδοσίας.

……….Ἔκτοτε, ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση βρέθηκε στὴν Ἑλλάδα καὶ πῆρε μέρος σὲ πολλὲς ἐπιχειρήσεις μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἀγῶνα. Στὶς 29 Μαρτίου 1821, ὁ Διονύσιος Εὐμορφόπουλος βρέθηκε μαζὶ μὲ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καὶ τὸν Ἠλία Μαυρομιχάλη στὸ συμβούλιο τοῦ στρατοπέδου τῆς Καρύταινας, ὅπου ἀποφασίστηκε ἡ πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς.

……….Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1822, ἐνῷ προχωροῦσε ἀκάθεκτη ἡ στρατιᾶ τοῦ Δράμαλη μὲ 35.000 πεζοὺς καὶ ἱππεῖς καὶ τὸ κύριο σῶμα τοῦ στρατοῦ του στράφηκε πρὸς τὸν ἀνατολικώτερο (καὶ ἀφύλακτο) δρόμο μέσῳ Ἁγίου Σώστη, τὴν κρίσιμη στιγμὴ ἔφθασαν τὰ σώματα τοῦ Νικηταρᾶ καὶ τοῦ Εὐμορφόπουλου καὶ ἔσωσαν τὴν κατάσταση, τρέποντας τοὺς τούρκους σὲ φυγή.


  •  Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση