ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

29 Απριλίου

1091.—Αὐτοκράτωρ Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός καὶ ἡ πλέον αἱματηρὴ μάχη τοῦ 11ου αἰῶνα, χάρις στὴν ὁποία γλύτωσε τὴν Θρᾲκη ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν βαρβάρων Πατζινάκων. Τὴν Τρίτη 29 Ἀπριλίου 1091, ἔπειτα ἀπὸ ὁλονύκτια προσευχή τὸ στράτευμα μὲ ἡγέτη τὸν Αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α΄Κομνηνό βγῆκε πάνοπλο ἀπὸ τὸ στρατόπεδο καὶ στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους Λεβούνιου (κοντὰ στὴν παραλιακὴ πόλη Αἷνος τῆς ἀνατολικῆς Θρᾲκης), ἐξολόθρευσε 60.000 Πατζινάκες. Στὴν μάχη ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας ἔφιππος, ἔσπερνε τὸν ὄλεθρο ἀνάμεσα στὶς βαρβαρικές ὀρδές. Οἱ αἰχμάλωτοι μαζὶ μὲ τὰ γυναικόπαιδα ὑπερέβαιναν τοὺς 50.000. Σφαγιάστηκαν ὅλοι μέχρι τὸ βράδυ.

1272.—Αρχίζει η κυριαρχία των Γάλλων στην Κέρκυρα. Ο αδελφός τού βασιλέα τής Γαλλίας Λουδοβίκου, Κάρολος ο Α’, αναλαμβάνει υπό την κατοχή του το φρούριο τής Κέρκυρας από τον Αΐμο Αλλαμάνο.

1565.—Από έγγραφα τής εποχής με σημερινή ημερομηνία, μαθαίνουμε την δράση αιμοσταγών οθωμανών πειρατών. Είχαν ρημάξει την περιοχή μεταξύ Κρήτης-Τήνου, με το δεύτερο νησί να έχει κυριολεκτικά καταστραφεί από λεηλασίες και τους κατοίκους του να γεμίζουν τα σκλαβοπάζαρα. Τους σκλάβους τους οποίους άρπαζαν οι τούρκοι, υποχρέωναν σε βίαιο εξισλαμισμό.

1572.—Ο ναύαρχος τού Συμμαχικού στόλου (Ιερά Συμμαχία), ορίζει μηνιαίο μισθό ως αποζημίωση στον τραυματία τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου, Μιχαήλ Θερβάντες (συγγραφέας τού Δον Κιχώτη).

1718.—Ο γνωστός την εποχή εκείνη Σκιαδάς, εξαγοράζει σκλάβους-θύματα πειρατών-, έναντι τού ποσού των 1.800 ρεαλίων (νόμισμα εποχής). Οι άτυχοι άνθρωποι, κυρίως νησιώτες ή κάτοικοι παράλιων περιοχών, κινδύνευαν καθημερινά τόσο από πειρατές όσο από τους υπερτοκισμούς των αισχροκερδών.

1821.—Ο ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία τού Ιάκωβου Τομπάζη, εμφανίζεται στο Αιγαίο. Αποτελείται από 21 πλοία (7 σπετσιώτικα, 11 υδραΐκα και 3 ψαριανά). Κατά τον πλου του προς την Χίο, καταβύθισε τέσσερα τουρκικά πλοία. Σκοπός τού ελληνικού στόλου ήταν να εμποδίσει την μεταφορά τουρκικών στρατευμάτων από την Μικρά Ασία στην επαναστατημένη Ελλάδα.

1822.—Οι Κρήτες επαναστάτες συνάπτουν μάχην εναντίον των τούρκων έξω τού φρουρίου των Κυδωνιών Κρήτης. Κατ’ αυτήν φονεύθηκε ο πλοίαρχος των Κασίων, Θ. Καταρτζής. «Μάχαι ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἔξω τοῦ φρουρίου Κυδωνιῶν τῆς Κρήτης ἐν μιᾷ τῶν ὁποίων ἐφονεύθη ὁ ἀρχηγὸς πλοίαρχος τῶν Κασίων Χριστιανῶν Θεόδωρος Καταρτζῆς ὡς καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν ὀθωμανῶν Καραγκιουλέμπεης. Ταύτην διηύθυνον οἱ ὁπλαρχηγοὶ Β. Χάλης, Σήφακας, Πρωτοπαπαδάκης κ.λπ. Νίκη Κρητῶν». Συχνότατη ἦταν ἡ συνεργασία καὶ ἐπικοινωνία Κρητῶν καὶ Κασίων κατὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν φωλιὰ τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν (τὴν Κάσο) θέλησαν νὰ ἐξαφανίσουν οἱ Αἰγύπτιοι καὶ νὰ τὴν ἐκμηδενίσουν.

1825.—Οι τούρκοι συνεχίζουν τον κανονιοβολισμό των Ελλήνων υπερασπιστών τού Μεσολογγίου. Από τις 15 Απριλίου έφθασαν και στρατοπέδευσαν μπροστά στο Μεσολόγγι τριάντα περίπου χιλιάδες τούρκοι με αρχηγό τον Κιουταχή Μεχμέτ, ξεκινώντας την δεύτερη πολιορκία τής ηρωικής πόλεως. Πριν αρχίσει τον βομβαρδισμό τής πόλεως, ο Κιουταχής πρότεινε με διαπραγματεύσεις την παράδοσή της. Μετά την απόρριψη των τουρκικών προτάσεων, το Μεσολόγγι αποκλείστηκε και από την θάλασσα από τον στόλο τού Χορσέφ και τού Γιουσούφ πασά.

1827.—Σε μάχη στον Αετό τής Μεσσηνίας, οι Έλληνες συνέτριψαν τον στρατό τού Αιγύπτιου Ιμπραήμ. Αρχικά οι αλβανοί του όρμησαν με αλαλαγμούς και κυρίευσαν δύο ταμπούρια αναγκάζοντας τούς υπερασπιστές τους να υποχωρήσουν μέσα στο χωριό. Στην συνέχεια, μαζί με τους Αιγύπτιους προχώρησαν πολεμώντας στην μέση τού Αετού και παρά τις απώλειές τους, περικύκλωσαν τους Αρκάδες υπερασπιστές. Ο Δημήτριος Παπατσώρης όμως, από το Ψάρι, έσπευσε προς βοήθεια μαζί με άλλους αγωνιστές, και κτύπησε τους εχθρούς από τα νώτα τρέποντάς τους σε φυγή.

1854.—Η Γαλλία και η Αγγλία αξιώνουν με τελεσίγραφο από την ελληνική κυβέρνηση ν’ αποκηρύξει τα επαναστατικά κινήματα στην Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ενώ η τουρκία λόγω τής εμπόλεμης καταστάσεως με την Ρωσία, δεν μπορούσε να στείλει στρατό γιά την καταστολή τής επαναστάσεως σε Θεσσαλία και Ήπειρο, φρόντισαν οι δύο χριστιανικές δυνάμεις να το πράξουν αντ’ αυτής. Οι πρέσβεις πίεζαν και απειλούσαν τον Όθωνα, εν τούτοις ο ίδιος έμενε ανένδοτος, διότι πίστευε ότι εστάλη από την θεία πρόνοια γιά να απελευθερώσει τα υπό τουρκικό ζυγό αλύτρωτα ελληνικά εδάφη. Γι’ αυτό και εφάρμοσαν την αγαπημένη τους τακτική, τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο ελληνικός λαός περιήλθε σε μαρτυρική ζωή, στερούμενος βασικών ειδών, συν την επιδημία χολέρας που μεταδόθηκε από γαλλικά πληρώματα. Με το τελεσίγραφο που επέδωσαν οι πρέσβεις των δύο Δυνάμεων στις 29 Απριλίου, έδιναν στον Όθωνα προθεσμία 15 ημερών.

1863.—Ο Μπενιζέλος Ρούφος είναι ο νέος κυβερνήτης τής χώρας. Τα κόμματα ‘’Ορεινοί’’ τού Μπενιζέλου Ρούφου και ‘’Πεδινοί’’, τού Δημήτριου Βούλγαρη, βρίσκονταν κυριολεκτικά  σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο Ρούφος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Πάτρα στην επανάσταση εναντίον τού Όθωνα, αποτελώντας ουσιαστικά τον αντι-οθωνικό πυρήνα. Μετά την εκδίωξη τού βασιλέα, την διακυβέρνηση τού κράτους ανέλαβε η τριανδρία των Βούλγαρη, Κανάρη και Μπενιζέλου Ρούφου, οι οποίοι ορίστηκαν αντιβασιλείς. Χρημάτισε γιά μικρά διαστήματα πρωθυπουργός τής Ελλάδος, τα έτη 1863 και 1865-66. Εκείνη την εποχή στην Αθήνα μάχονταν γιά την κυριαρχία στην εθνοσυνέλευση οι δύο αντίπαλες παρατάξεις, των πεδινών και των ορεινών, και  παρ’ ολίγο να προκαλέσουν εμφύλιο πόλεμο. Το γεγονότα αυτά έμειναν γνωστά ως Ιουνιανά.

.—(ν.ημ.) Ημερομηνία γεννήσεως τού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, στην Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου.

1871.—Μεταφορά τής λάρνακας με το σεπτό σκήνωμα τού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ από την Οδησσό στην Αθήνα. Τοποθετήθηκε σε «ειδικώς κατασκευασθέντα περικαλλή τάφο» εντός τού μητροπολιτικού ναού. Ο σουλτάνος Αβδούλ Αζίζ γιά να μην θιγεί το τουρκικό γόητρο, είχε εναντιωθεί σ’ αυτή την μεταφορά και ζήτησε να γίνει ο ενταφιασμός στην Κωνσταντινούπολη, επιθυμώντας, όπως δήλωσε, «να διορθώσει την αδικία την διαπραχθείσα υπό τού προκατόχου του, Μαχμούτ Β΄».

1880.—Ψηφίζεται από την Βουλή το «εισαχθέν υπό τής κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη» νομοσχέδιο, με το οποίο η στρατιωτική θητεία γινόταν υποχρεωτική, με ρητή απαγόρευση τής αντικαταστάσεως, όπως γινόταν προηγουμένως.

1891.—Οι Κυκλάδες (και περισσότερο η Κύθνος), οι οποίες ζούνε ημέρες τρόμου εξ αιτίας των σεισμών, δέχονται την μεγαλύτερη ένταση τού φαινομένου η οποία φθάνει στα 6,3 Ρίχτερ. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές και οι βλάβες σε κτήρια.

1897.—Συνεχίζεται ο πόλεμος Ελλήνων και τούρκων στην Θεσσαλία.

.—Ρωσία και Αυστροουγγαρία υπογράφουν μεταξύ τους Συμφωνία στην Πετρούπολη. Οι δύο χώρες συναποφάσισαν να προστατέψουν τα δικά τους συμφέροντα στην Βαλκανική, συμπεριλαμβανομένης τής Βορείου Ηπείρου και τα εδάφη βορείως της, αυτά που μετά ονόμασαν «αλβανία».

1900.—Στο ναό τού Αμαλίειου Ορφανοτροφείου, ανακαλύπτεται  αργυρό δοχείο το οποίο περιείχε την καρδιά τού Δημήτριου Υψηλάντη. Διαφορετική πηγή αναφέρει ως έτος ανακαλύψεως το 1894, κατά το οποίο δεν αποκαλύφθηκε στην ειδική κρύπτη μόνο η ταριχευμένη καρδιά τού Δημήτριου, αλλά και τού Αλέξανδρου.

1903.—Σωρεία βομβιστικών επιθέσεων από βούργαρους πράκτορες στην Θεσσαλονίκη και αλλού. Τράπεζες και Δημόσια κτήρια είναι κυρίως οι στόχοι και οι νεκροί ανέρχονται στους 115.

1905.—Εκτελείται στην Καστοριά ο Μακεδονομάχος Γεώργιος Παπαϊωάννου (Αρκάς).

.—Μεγάλη μάχη τού σώματος τού Μακεδονομάχου καπετάν Ρέμπελου (Χρήστος Τσολακόπουλος από την Επίδαυρο Αργολίδας) με την βουργάρικη συμμορία τού βοεβόδα Ντάνε. Οι άνδρες μας έπεσαν σε παγίδα και περικυκλώθηκαν από τους εγκληματίες, αλλά κατόρθωσαν να διασπάσουν την εχθρική ζώνη και υπό τον Ρέμπελο (έφιππο) κατατρόπωσαν τους εχθρούς φονεύοντας αρκετούς και τραυματίζοντας πολλούς περισσότερους, κρατώντας όμως και τρείς αιχμάλωτους. Στην μάχη έπεσε ο ήρωας Γεώργιος Κουκουτσέας.

1910.—Η Πύλη διαμαρτύρεται προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, ζητώντας να ακυρωθεί ο όρκος των πληρεξούσιων τής Κρήτης στο όνομα τού Βασιλέα Γεώργιου Α’, ως άκυρος.

1912.—Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την νήσο Κάσο στα Δωδεκάνησα.

1914.—Οι Βορειοηπειρωτικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν την Κολώνια. Ενώ η κυβέρνηση τής Ελλάδος υπέκυψε στους εκβιασμούς των Μεγάλων Δυνάμεων εγκαταλείποντας την Βόρειο Ήπειρο στο μένος των αλβανών, οι βορειοηπειρώτες έλαβαν την κατάσταση στα χέρια τους ξεκινώντας τον δικό τους αγώνα, ανακηρύσσοντας αυτονομία και οργανώνοντας ένοπλη αντίσταση.

1917.—Οι Γερμανοβούργαροι στο Σκρα τής Μακεδονίας, συνεχίζουν την επίθεσή τους εναντίον των συμμαχικών θέσεων και ιδίως των Ελληνικών. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις οργανώνονται γιά την αντεπίθεση,  ενώ η Ελλάδα βρίσκεται εν μέσω Εθνικού Διχασμού. Στο συμμαχικό μέτωπο συμμετέχει ο Εθνικός Στρατός τής πραξικοπηματικής κυβερνήσεως Βενιζέλου, που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη.

1919.—Η Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι επικυρώνει απόφαση, με την οποία αναθέτει στην Ελλάδα την αποστολή στρατού γιά να επιβάλει την τάξη και να προστατεύσει τον Χριστιανικό πληθυσμό στην περιοχή τής Σμύρνης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος την αποδέχθηκε χωρίς να εξασφαλίσει την παραμικρή εγγύηση από τους δήθεν «Συμμάχους» μας, είτε γιά στρατιωτική, είτε γιά οικονομική βοήθεια. Όταν τον Μάϊο τού 1920 συναντήθηκε ο Βενιζέλος στο Λονδίνο με τους Τσώρτσιλ και Ουίλσον, ο Τσώρτσιλ είπε στον Βενιζέλο ότι η Αγγλία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει με στρατεύματα, ούτε στην Θράκη, ούτε στην Μικρά Ασία και ο Ουίλσον είπε ξεκάθαρα ότι «ούτε σε άνδρες ούτε σε χρήματα θα βοηθήσουμε τους Έλληνες». Ο Βενιζέλος άκουγε ατάραχος τις προειδοποιήσεις.

1920.—Με νέα προκήρυξή της προς τον λαό, η αντιπολίτευση κατακρίνει ως ανεπαρκή τα ληφθέντα μέτρα από την Κυβέρνηση Βενιζέλου, την οποία θεωρούσε ότι κατείχε την εξουσία παρανόμως, ζητώντας την διενέργεια εκλογών.

 .—Στο Μέτωπο τής Μ. Ασίας επικρατεί ηρεμία.

1921.—Στο Μέτωπο τής Μ. Ασίας σημειώνεται δράση πυροβολικού και περιπόλων.

.—Συλλήψεις υπόπτων γιά την συνωμοσία των Ιωαννίνων, με την κατηγορία ότι ενεργούσαν κατά τής ασφάλειας τής χώρας.

1922.—Ψηφοφορία στην ελληνική Βουλή εξασφαλίζει την οριακή πλειοψηφία στην Κυβέρνηση με μία ψήφο.

 .—Η Στρατιά στην Μ. Ασία δρα διά περιπόλων.

1926.—Αρχίζουν στην πρωτεύουσα ελληνοτουρκικές συνομιλίες γιά διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

1929.—Αναβάλλονται γιά τον Οκτώβριο οι ελληνικές δημοτικές εκλογές.

1930.—Αυτοκτονεί σε ηλικία 28 ετών η ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη. Ήταν από την Καλαμάτα, γνωστή γιά τον έρωτά που έτρεφε γιά τον επίσης ποιητή, Κώστα Καρυωτάκη.

1933.—Ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του, απεβίωσε ο σημαντικός ποιητής μας από την Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου, Κωνσταντίνος Καβάφης.

1936.—Στις 29 Απριλίου οι καπνεργάτες τής Θεσσαλονίκης κατέρχονται σε απεργία, η οποία στις 9 Μαΐου μεταβλήθηκε σε πανεργατική. Η κυβέρνηση την κατέστειλε με βία.

1941.—Σαν σήμερα ορκίστηκε η πρώτη δοσιλογική Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον στρατηγό Γεώργιο Τσολάκογλου. Από το ημερολόγιο τού Αρχιεπίσκοπου Χρύσανθου διαβάζουμε: «[…] Πληροφοροῦμαι ὅτι ὁ στρατηγός Τσολάκογλου ἀφοῦ συνῆψε τὴν ἐπονείδιστον συμφωνία μὲ τοὺς Γερμανούς ἐπάνω στὸ Μέτωπο, κατελθῶν εἰς Αθήνας πρόκειται, ἐντολῇ τῶν Γερμανῶν, νὰ σχηματίσῃ Κυβέρνησιν. Τοῦτο μὲ στεναχωρῆ πολύ διότι θὰ περιπέσωμεν εἰς δεινά... […] Προτιμότερον μόνοι οἱ Γερμανοί νὰ ἔχουν τὴν εὐθύνη τῆς διοικήσεως ὁπότε θὰ εἶναι προσεκτικότεροι». Ήταν ο ίδιος που όταν τού ζήτησαν να ορκίσει την κυβέρνηση, απάντησε: «[…] Δὲν μπορῶ νὰ ὁρκίσῳ Κυβέρνηση προβληθεῖσα ἀπὸ τὸν ἐχθρό, ὑμεῖς γνωρίζομεν ὅτι τὰς Κυβερνήσεις ὁρίζη ὁ λαός ἤ ὁ Βασιλεῦς. Ἐδῶ τώρα οὔτε ὁ λαός ἐψήφισε τὴν Κυβέρνησιν, οὔτε ὁ Βασιλεῦς τὴν ὅρισε. Πῶς ζητᾶτε νὰ ὁρκίσῳ Κυβέρνηση ὑποδειχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ; Διὰ νὰ εἶναι ὄργανό των;». Τελικά, στις 11 π.μ. ορκίστηκε η πρώτη κατοχική κυβέρνηση από τον διάκονο τής εκκλησίας τού Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Φυσικά ούτε ο Τσολάκογλου ούτε οι Γερμανοί λησμόνησαν την συμπεριφορά τού Χρύσανθου· στις 2/6/1941 παύθηκε με Συντακτική Πράξη τής ψευδοκυβέρνησης.

.—Οι Γερμανοί συνεχίζουν την προέλασή τους προς Τρίπολη, την οποία βομβάρδισε η αεροπορία τους.

.—Τα βρετανικά στρατεύματα, τα οποία άρχισαν στις 24 τού μήνα να εκκενώνουν την Ελλάδα, ολοκληρώνουν την αποχώρησή τους.

.—Αφικνείται στην Κρήτη με το επιτελείο του, ο Στρατηγός Φράϋμπεργκ, διοικητής τής Νεοζηλανδικής Μεραρχίας, ο οποίος την επόμενη ημέρα ανέλαβε την διοίκηση των ελληνο-βρετανικών δυνάμεων τής νήσου.

.—Εκτεταμένη και θρασύτατη ήταν η διάρρηξη και κλοπή τού Μουσείου Θηβών. Ένοχοι ήταν τα στρατεύματα κατοχής.

.—Στις 29 Απριλίου, ο στρατηγός Λουίτζι Ματσίνι (Διοικητής τής μεραρχίας Άκουϊ), απευθύνει διακήρυξη προς τους Κερκυραίους ως «Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων τής Επτανήσου και Στρατιωτικός Διοικητής τής νήσου Κερκύρας». Είχε προηγηθεί συνάντηση, στα Βασιλικά Ανάκτορα με τις Ελληνικές Πολιτικές Αρχές τού νησιού, όπου δήλωσε ότι αναλάμβανε την στρατιωτική διοίκηση τής Κέρκυρας κατ’ εντολή τής Ρώμης. Κατά την διάρκεια καταλήψεως τής Κέρκυρας, η ιταλική προπαγάνδα είχε προβλέψει να υπάρχουν εκεί Ιταλοί πολεμικοί ανταποκριτές και κινηματογραφικά συνεργεία, γιά να απαθανατίσουν την δήθεν ειρηνική κατάκτηση!..

.—Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την Κεφαλλονιά.

1943.—Κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων που υπέστη από κομμουνιστές αντάρτες τού ΕΛΑΣ, ο ιερέας και εφημέριος τής Ι. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, Αθανάσιος Παπαχρήστου, εξέπνευσε.

.—Αντάρτες τής εθνικής αντιστασιακής οργανώσεως ΠΑΟ, στήνουν ενέδρα κατά μεικτής δυνάμεως βούργαρων και ΕΛΑΣιτών, στο χωριό Πρόχθιο τού Νομού Κιλκίς. Εξόντωσαν δύο βούργαρους και έλαβαν αιχμάλωτους τρεις ελλαδίτες συνεργάτες τους.

1944.—29 προς 30 τού μήνα, μία μικτή ομάδα από Ιερολοχίτες και Βρετανούς καταδρομείς, πραγματοποιούν επιχείρηση στην νήσο Αμοργό. Φόνευσαν 6 εχθρούς και έλαβαν λάφυρα.

1948.—Μάχες μεταξύ τού Στρατού και των κομμουνιστών, οι οποίοι έπεσαν σε ενέδρα στο χωριό Πλατανάκια, στην οροσειρά Κερκίνη.

1954.—Κατέπεσε και ανεφλέγη στο έδαφος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης εκπαιδευτικής πτήσεως, αεροσκάφος τής Π.Α.,  με αποτέλεσμα τον θάνατο τού Σμηνία Παπαγιαννόπουλου Αριστείδη και τού Ανθυποσμηναγού Ράπτη Γεώργιου. Το περιστατικό έγινε 500 μέτρα νοτιοδυτικά τού διαδρόμου τού αεροδρομίου Ελευσίνας.

1961.—Απεβίωσε ο μαρξιστής ιστορικός Γιάννης Κορδάτος. Αρθρογραφούσε από το 1917 στον «Ριζοσπάστη», τού οποίου ανέλαβε τη διεύθυνση από το 1921 έως και το 1924. Ήταν ιδρυτικό στέλεχος τού Σ.Ε.Κ.Ε. (1917) το οποίο μετεξελίχθηκε το 1920 σε Κ.Κ.Ε., ανέλαβε το ύψιστο κομματικό αξίωμα το 1922 ως Γενικός Γραμματέας τής Κεντρικής Επιτροπής και παρέμεινε στην θέση αυτή έως το 1924, οπότε αποχώρησε διαφωνώντας με την θέση τού κόμματος γιά το Μακεδονικό.   

1975.—Σε επίθεση τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ αποδίδεται ο εμπρησμός οκτώ αμερικανικών αυτοκινήτων στην Ελευσίνα.

1976.—Δακτυλιοειδής έκλειψις τού ηλίου, γιά 6 λεπτά, ορατή στην Ελλάδα.

1977.—Καταργείται το ‘’ρυθμιστικό’’. Εφημερίες σε όλα τα νοσοκομεία.

1982.—Στο ΦΕΚ Α΄52, δημοσιεύεται η απόφαση εφαρμογής τού μονοτονικού συστήματος στην Εκπαίδευση και στην Διοίκηση.

1984.—Γίνεται γνωστό το γεγονός τού πρώτου θανάτου Έλληνα πολίτη από τον θανατηφόρο ιό τού AIDS, στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Θύμα ήταν ένας άνθρωπος μόλις 37 ετών.

1987.—Τρεις βόμβες τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ στο κτήριο τού Β΄ Δημοσίου Ταμείου και Εφορίας Κληρονομιών, στην Α΄ Δ.Ο.Υ. και στα γραφεία τής εταιρίας «Union Carbide».

1992.—Στην ελληνοκυπριακή πλευρά ρίχνει το βάρος τής ευθύνης γιά μη πρόοδο στο Κυπριακό ο τούρκος πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ, μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο Τζώρτζ Μπους, στις Η.Π.Α.

1993.—Ο πρώην πρόεδρος τής Κύπρου Γεώργιος Βασιλείου, ιδρύει νέο κόμμα, με το όνομα “Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών”. Αργότερα το «Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών» ενώθηκε με το ΑΔΗΣΟΚ και μετονομάσθηκε σε «Ενωμένοι Δημοκράτες».

1996.—Σαν σήμερα, η  19χρονη αθλήτρια τού Tae Kwon Do Μαρία Γουρουφίδου, έχασε την ζωή της σε τροχαίο ατύχημα. Ήταν μέλος τού αθλητικού συλλόγου Μενεμένης, και σκοτώθηκε όταν το λεωφορείο το οποίο μετέφερε την ελληνική αποστολή, ανατράπηκε καθώς επέστρεφε από το Βέλγιο όπου διεξήχθη το 17ο ανοιχτό Διεθνές Πρωτάθλημα.

1999.—Ο Στέφανος Μάνος ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος με την επωνυμία «Οι Φιλελεύθεροι».

2004.—Την έντονη ανησυχία του γιά έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων τον Αύγουστο εξ αιτίας των Ολυμπιακών Αγώνων, εξέφρασε ο διοικητής τής Τράπεζας της Ελλάδας, Νίκος Γκαργκάνας. Συνέστησε στην Κυβέρνηση να τηρήσει ”σφιχτή” δημοσιονομική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό τάχθηκε κατά των γενναιόδωρων αυξήσεων στον δημόσιο τομέα. Οι παντοδύναμοι και χρυσοπληρωμένοι συνδικαλιστές των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ τής κοινοβουλευτικής κομματοκρατίας, διαμαρτυρήθηκαν εντόνως, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσουν την παραίτηση τού Γκαργκάνα.

2008.—Υπογράφεται στην Μόσχα η Συμφωνία γιά τον αγωγό φυσικού αερίου “Σάουθ Στριμ”, από τους υπουργούς Ενέργειας τής Ελλάδος και τής Ρωσίας, παρουσία τού Προέδρου τής Ρωσικής Ομοσπονδίας και τού Έλληνα Πρωθυπουργού.

2011.—Δημοσιεύεται στὸ ΦΕΚ 97 τῆς 29ης Ἀπριλίου 2011, ἡ τροποποίηση τοῦ ν.3126/2003 γιὰ τὴν ποινικὴ εὐθύνη τῶν Ὑπουργῶν καὶ ἄλλες διατάξεις. Μεταξὺ ἄλλων, ἡ πρόταση γιὰ ἄσκηση ποινικῆς διώξεως ὁρίζει ὅτι ὑποβάλλεται ἀπὸ τριάντα τουλάχιστον βουλευτὲς μὲ συγκεκριμένη ἀναφορά στὰ στοιχεῖα τῆς ἀξιόποινης πράξεως καὶ μνεία τῶν διατάξεων ποὺ παραβιάστηκαν, διαφορετικά εἶναι ἀπαράδεκτη. Στὴν περίπτωση ποὺ ἀπόφαση δικαστικῶν θεωρήσει ὅτι συντρέχει περίπτωση γιὰ διερεύνηση ποινικῆς εὐθύνης, τότε, ἡ Βουλή καὶ πάλι θὰ ἔχει τὸν τελευταῖο λόγο, διότι ἄν δὲν ὑπάρξει ἁπόλυτη πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν, δὲν προχωράει σὲ διενέργεια προκαταρκτικῆς ἐξέτασης. Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ δικαστικὴ ἐξουσία εἶναι ἀνεξάρτητη.

2013.—Ἀπεβίωσε τὴν Μεγάλη Δευτέρα ἡ Μαριάννα Ζαχαριάδη, πρωταθλήτρια Κύπρου στὸ ἀγώνισμα τοῦ ἅλματος ἐπὶ κοντῷ. Ἡ Ἑλληνίδα ἀθλήτρια ἦταν 23 ἐτῶν καὶ ἄφησε τὴν τελευταία της πνοή σὲ νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν λόγῳ ἐπιπλοκῶν καρκίνου τοῦ λεμφατικοῦ ἱστοῦ.

2019.—Στις 07:43 π.μ. εκδηλώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 R με επίκεντρο 64 χλμ Ανατολικά – Νοτιοανατολικά τής νήσου Καρπάθου στο Αιγαίον Πέλαγος. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 35 χλμ και δεν αναφέρθηκαν ζημιές.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση