ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΓΙΑΜΑ

,

,

Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τῶν Μακεδονομάχων ἀδελφῶν Δογιᾶμα

 

Οἱ καπεταναῖοι ἀδελφοὶ Δογιᾶμα ἦσαν οἱ Τραϊανός, Λᾶζος, Μῆτρος καὶ Γκόνος. Εἶχαν δὲ καὶ μία ἀδελφὴ, τὴν Μαρία, ἡ ὁποία παντρεύτηκε στὸ χωριὸ Μπαροβίτσα (Καστανερὴ) στὴν οἰκογένεια Κεχαγιᾶ. Οἱ καπεταναῖοι γεννήθηκαν καὶ ἀνδρώθηκαν στὴν Μπαροβίτσα, ἕνα μικρὸ χωριὸ γαντζωμένο κυριολεκτικὰ στὸν ὀρεινὸ ὄγκο τοῦ Πάϊκου καὶ μαζὶ μὲ ἄλλους παθιασμένους νέους οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ δοῦν τὴν Μακεδονία ἐλεύθερη καὶ ἑνωμένη μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, συγκρότησαν ἕνα ντόπιο ἀντάρτικο σῶμα μὲ ἀρχηγὸ τὸν Λᾶζο, τὸ ὁποῖο ἐμάχετο τόσο ἐναντίον τῶν βούλγαρων κομιτατζήδων ὅσο καὶ κατὰ τῶν τούρκων. Εἶναι μοναδικὴ ἡ περίπτωση μία οἰκογένεια νὰ ἔχει τρεῖς ἀδερφοὺς ὁπλαρχηγοὺς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα. 

(…) Ἡ δράση τῶν καπεταναίων ἀρχίζει τὸ 1904 στὶς περιοχὲς Γευγελῆς, Γουμενίσσης καὶ Γιαννιτσῶν. Πρῶτος βγῆκε στὸ βουνὸ νὰ πολεμήσῃ ἀρχικὰ ἐναντίον τῶν τούρκων ὁ Τράϊος καὶ ἀκολούθησε ἔπειτα ὁ Λᾶζος. Οἱ τοῦρκοι συνέλαβαν τοὺς Μῆτρο καὶ Γκόνο καὶ τοὺς μετέφεραν στὰ Γιαννιτσᾶ, ἀλλὰ κατάφεραν νὰ ξεφύγουν καὶ νὰ συναντήσουν τοὺς δύο ἀδερφούς. Συνεργάστηκαν στενὰ τόσο μὲ τὰ ἄλλα ντόπια ἀντάρτικα σώματα, ὅπως τοῦ καπετὰν Γκόνου Γιῶτα, ὅσο καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα Ἑλληνικὰ Σώματα τοῦ Χρ. Τσότσου, Χρ. Καραπάνου, Γ. Καραϊσκάκη, Μιχ. Σιωνίδη κ.ἄ.

Ἀπό ἀριστερά ὁ Γεώργιος-Γκόνος Γιώτας μὲ τὸν καπετὰν Ἀκρίτα-Μαζαράκη στὸ κέντρο καὶ τὸν Λάζαρο Δογιᾶμα δεξιὰ. Καθισμένος ὁ Ματόπουλος Ἀπόστολος.

Οἱ ἀδελφοὶ Δογιᾶμα βοήθησαν μάλιστα καὶ στὴν ἐξόντωση τοῦ ἀρχικομιτατζῆ Ἀποστόλ Πέτκωφ.

(…) Στὴν περιοχὴ τοῦ Πάϊκου δὲν ὑπῆρχαν ἑλληνικὰ ἀντάρτικα σώματα καὶ γι’ αὐτό ὁ Τράϊος εἶχε ἐνταχθεῖ στὴν βουλγαρικὴ συμμορία πρὶν ἀπὸ τὸ 1903 καὶ πολεμοῦσαν ἐναντίον τῶν τούρκων. Μετὰ τὸ 1903 ἀφοῦ εἶδε ὁ Λᾶζος ὅτι οἱ βούλγαροι στρέφονταν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, φόνευσαν τρεῖς κομιτατζῆδες καὶ δύο πράκτορες τοῦ χωριοῦ του. Οἱ τρεῖς ἀδερφοὶ Μῆτρος, Γκόνος καὶ Λᾶζος προσχώρησαν στὸ ἀντάρτικο σῶμα τοῦ καπετὰν Κόδρου Μιχαὴλ Μωραῒτη καὶ ἔλαβαν μέρος στὴν μάχη ἐναντίον τουρκικοῦ ἀποσπάσματος στὶς 19 Μαῒου 1905 στὴν περιοχὴ Γκαντάτσκι μεταξὺ Τσέρνα Ρέκα (σημ. Κάρπη) καὶ Καστανερῆς.

(…) Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ καπετὰν Λάζου στὴν λίμνη Γιαννιτσῶν μὲ ἑπτὰ ὀπαδούς πραγματοποιήθηκε στὶς 3 Νοεμβρίου 1905, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἔξι ὀπαδῶν τοῦ γιοῦ τοῦ Κωνσταντίνου Γκάτσου, Εὐάγγελου ἀπὸ τὴν Καστανερή, καὶ τῶν πέντε ὀπαδῶν τοῦ σωματοφύλακα Μῆτρε Κᾶλτσε ἀπὸ τὸν Πεντάλοφο. Σκοπὸς του ἦταν νὰ καταδιώξουν τὸν βοεβόδα Ἀποστόλ…

 Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση