ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΜΑΪΟΥ

 

10 Μαΐου

1032.—Τίθενται τα θεμέλια τής Ιεράς Μονής Καμίνου (ή Κάμενας), κοντά στο Δέλβινο στην Βόρειο Ήπειρο. Το ιστορικότατο μοναστήρι χτίστηκε το έτος 1032, επί Αυτοκράτορα Ρωμανού τού Αργυρού και Πατριάρχη Αλέξιου Στουδίτη, διακρινόμενο ιδιαίτερα τόσο γιά την θρησκευτική του αποστολή όσο επίσης την εκπαιδευτική, καθ’ ότι διατηρούσε σχολή στην διάρκεια των ετών 1275 – 1627.

1329.—Ο Αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος κατά την εκστρατεία του εναντίον των τούρκων τού Ορχάν Γκαζί (πατέρα τού Μουράτ Α΄), ηττάται στην μάχη τού Πελεκάνου, στην Ασιατική ακτή τής Προποντίδας. Ενώ στην αρχή η εξέλιξη τής μάχης ήταν υπέρ των Ρωμαίων, ο τραυματισμός τού Αυτοκράτορα στο γόνατο από βέλος και η απόσυρσή του γιά να τού φροντίσουν το τραύμα, λειτούργησε αρνητικά στην ψυχολογία τού στρατεύματος. Όταν δε κυκλοφόρησε η φήμη ότι το τραύμα ήταν θανάσιμο και οι οθωμανοί ετοιμάζονταν γιά αντεπίθεση, οι στρατιώτες εγκατέλειψαν το πεδίο τής μάχης. Η μάχη αυτή θα επισφραγίσει την παρουσία τού οθωμανικού “μπεηλικιού” στην περιοχή. Θα ακολουθήσει η πτώση τής Νίκαιας και τής Νικομήδειας και η σταδιακή αποχώρηση των χριστιανικών πληθυσμών από τις περιοχές. Από όσους έμειναν, οι περισσότεροι εξισλαμίστηκαν. Η Νίκαια, ονομαστή από την πρώτη μακρά πολιορκία των σταυροφόρων τού έτους 1096, έπειτα δε ως πρωτεύουσα τού βασιλείου τής Νίκαιας από το 1204, επί Ορχάν ήταν η πρώτη πόλη τής Βιθυνίας και το πρώτο φρούριο τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα Ανατολικά σύνορα. Η πολιορκία της από τον Ορχάν, άρχισε το 1330.

1364.—Οι Ενετοί τιμούν την επέτειο καταλήψεως τής Κρήτης και καθιερώνουν την αυτή ημέρα ως εορτάσιμη, καταργώντας την εορτή τού πολιούχου τής νήσου, Αγίου Τίτου. «…Από κακό σε χειρότερον επέσασιν οι μαύροι, και δεν κατέχουσι να πουν τούρκ’ είν’ καλλιά, γή (ή) Φράγκοι…», θα γράψει ο ποιητής.

1525.—Μία καθαρά τοπικού χαρακτήρα συνθήκη, γνωστή ως συνθήκη Ταμασίου Καρδίτσης, υπογράφεται μεταξύ τής τουρκίας και τού τότε Μπεηλέρμπεη τής Ρούμελης. Σύμφωνα με αυτήν, αναγνωρίζεται η αυτονομία των χωριών των Αγράφων.

1611.—Ο στολίσκος των κουρσάρικων τής Φλωρεντίας επιτίθεται σε μικρό τουρκικό σκάφος από το οποίο αιχμαλωτίζει έναν τούρκο επιβάτη ως σκλάβο. Στις 8 τού μήνα είχαν επιτεθεί σε άλλο πλοίο από το οποίο πήραν 33 τούρκους, ενώ στις 7 Μαΐου οι ίδιοι είχαν καταλάβει και το κάστρο τού Δίστου στην Εύβοια (βλ. ημερ.)

1770.—Οι Μανιάτες, μένεα πνέοντες διά την επιδειχθείσαν υπό τού Χατζή Οσμάν πασσά θηριωδίαν έναντι των απεσταλμένων των (3-8 Μαΐου 1770), περικυκλώνουν την νύχτα παρά το βουνό τής Ξινοκαβάλλας – στην θέση Τρικεφάλι – το στρατόπεδο των τούρκων και επιπίπτουν πανταχόθεν εναντίον των, προξενήσαντες εις αυτούς τρομακτικήν πανωλεθρίαν, ενώ ταυτοχρόνως άλλες ομάδες κατακόπτουν την τουρκικήν οπισθοφυλακήν παρά την κοιλάδα τού Βαθέος. Εκ τού εκ 16.000 τουρκικού στρατού, μόλις περί τας 5.000 διεσώθησαν εν κακή καταστάσει εις τον Μυστράν. Μεταξύ των φονευθέντων ήσαν, ο Χατζή Οσμάν πασσάς και υπέρ τους 80 αξιωματικοί του. Εις χείρας των νικητών περιήλθον άφθονα όπλα και πολεμοφόδια, δέκα πυροβόλα και όλες οι αποσκευές τού τουρκικού στρατού. Εις την επίθεσιν αυτήν, έλαβον σπουδαίον μέρος και περί τας 2.000 γυναίκας, εκ των οποίων 10 εφονεύθησαν και 18 ετραυματίσθησαν.

1770.—Αναφορά τού Γάλλου προξένου στα Χανιά, γνωστοποιεί την εξαφάνιση όλων των τουρκικών εμπορικών πλοίων στα οποία δούλευαν Σφακιανοί. Αμέσως μετά την έναρξη τού Ρωσο-τουρκικού πολέμου, οι Κρήτες ήρθαν σε συνεννόηση με τους Ρώσους κι’ αφού μετέφεραν τα γυναικόπαιδά τους στα Κύθηρα γιά ασφάλεια, ξεσηκώθηκαν ομοθυμαδόν. Στην φωτιά τού πολέμου και οι κάτοικοι των Σπετσών.

1775.—Απεβίωσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ Χαντζερής. Διετέλεσε Πατριάρχης δύο φορές, τα έτη 1763-1768 και 1773-1774. «Ο Σαμουήλ Χαντζερής, πρώην μητροπολίτης Δέρκων, άνδρας με μεγάλη μόρφωση, ήθη αυστηρά και δυνατό χαρακτήρα, διαχειρίστηκε τις αιχμηρές υποθέσεις τού Γένους σε δύσκολες περιστάσεις και κατόρθωσε ν’ αποδώσει στον οικουμενικό θρόνο κάτι από την παλιά του αίγλη. Ο Νερουλός τον αναφέρει ως φίλο των γραμμάτων και τής μυήσεως τού Γένους στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, κυρίως την γαλλική, αλλά ο Γεδεών τού καταλογίζει συντηρητικό πνεύμα, αστοργία και περιφρόνηση προς τους μεγάλους διδασκάλους τού Γένους, Βούλγαρη και Νικηφόρο Θεοτόκη, τους μύστες των θετικών επιστημών στην Ελλάδα

1798.—Οι Αυστριακοί, παραδίδουν τον Ρήγα Φεραίο και τους εννιά συντρόφους του στον υποδιοικητή (καϊμακάμη) τού Βελιγραδιού. Φυλακίστηκαν στο φρούριο Neboisa, όπου βρήκαν τον θάνατο κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων.

1799.—Στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, γεννιέται ο Βλαχικής καταγωγής Αγωνιστής τού ’21 Χριστόδουλος Χατζηπέτρος. Υπήρξε μία ιδιαίτερη περίπτωση Έλληνα οπλαρχηγού καθώς δεν προήλθε από τις τάξεις των Κλεφτών, αλλά από μία εύπορη οικογένεια προκρίτων εκτός Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Επέδειξε γενναιότητα και εγκαρτέρηση στις πολεμικές κακουχίες, πάντοτε υποστήριξε την νομιμότητα και ποτέ δεν πήρε μέρος σε εξεγέρσεις και στάσεις. Το σώμα δε στρατιωτών που διοικούσε, το συντηρούσε με δικές του οικονομικές θυσίες, οι οποίες ανήλθαν με μέτριους υπολογισμούς σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο γρόσια, ποσό αστρονομικό γιά την εποχή.

1821.—Ο Α. Κριεζής, επιβαίνων τού «Νηρέως», επιτίθεται κατά τουρκικού πάρωνος εντός τού όρμου τής Αγίας Μαρίνας (Μαλιακός κόλπος ) και τον ανατινάσσει έπειτα από δίωρον σκληρόν αγώνα.

.—Οι οπλαρχηγοί των Αγράφων Κώστας (Στεργιώπουλος) Βελής, Λογοθέτης (Γιώργος) Ζώτος και Σταμούλης Γάτσος, κηρύσσουν την Επανάσταση στο Κεράσοβο Αγράφων.

.—Αρχίζουν οι προπαρασκευές γιά την μεγάλη μάχη στο Βαλτέτσι.

.—Μετά την κήρυξη τής επαναστάσεως στην Μαγνησία (7/5ου) από τον Άνθιμο Γαζή, καταφθάνει με ενισχύσεις γιά τους τούρκους ο Μεχμέτ Μελέκ πασάς τής Λάρισας. Λίγο αργότερα αυτό θα σημάνει την κατάληξη τής επαναστάσεως τού Πηλίου.

.—Ο Θεόφιλος Καΐρης υψώνει το λάβαρο τής Επαναστάσεως στην νήσο Άνδρο.

1824.—Συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβερνητικές και αντικυβερνητικές δυνάμεις κοντά στο Άργος και το Ναύπλιο. «Οι Αντικυβερνητικοί κατηγορούσαν τους Κυβερνητικούς ότι θέλουν να παραδώσουν την Ελλάδα στους Άγγλους, ενώ οι Κυβερνητικοί εξέφραζαν τους φόβους τους γιά τις δικτατορικές τάσεις των στρατιωτικών – οπλαρχηγών, που αποτελούσαν την ραχοκοκαλιά των Αντικυβερνητικών

1825.—Ο Ελληνικός Στόλος επιχειρεί ανεφοδιασμό των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι. Τρείς χιλιάδες άνδρες υπό τους Κίτσο Τζαβέλλα και Γεώργιο Καραΐσκάκη, στρατοπέδευσαν στην περιοχή γιά να ενισχύσουν την ηρωική πόλη. Οι πολιορκημένοι ενήργησαν έξοδο προκαλώντας σοβαρές απώλειες στον εχθρό.

1826.—Ο Ιμβραήμ πασάς πυρπολώντας με τα στρατεύματά του τα πάντα, φθάνει στην Τρίπολη. «Ἄφιξις Ἰμβραὴμ πασᾶ εἰς Τρίπολιν».

1827.—Ο επικεφαλής τού Ελληνικού στόλου, Κόχραν, βομβαρδίζει δύο αιγυπτιακές φρεγάτες έξω από την Γλαρέτζα Ηλείας και φονεύει πολλούς τουρκοαιγυπτίους. «Κανονιοβολισμός δύο Αἰγυπτιακῶν κορβεττῶν κατὰ τὴν Γλαρέντζαν τοῦ Δήμου Μυρτουντίων τῆς Ἡλείας ὑπὸ τοῦ στολάρχου Κόχραν, ἐξ οὗ ἐφονεύθησαν πολλοί.»

1854.—Οι επαναστάτες τής Θεσσαλίας με αρχηγό τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρο καταλαμβάνουν την Καλαμπάκα.

.—Στο Καρπερό Γρεβενών, οι επαναστάτες υπό τον Ζιάκα, συγκρούονται με τους τούρκους και τους αναγκάζουν να υποχωρήσουν στα Γρεβενά με βαριές απώλειες που ανήλθαν σε 250 νεκρούς.

1859.—Τα λεγόμενα Σκιαδικά. Γυμνασιόπαιδες με σαφή προτίμηση στα ελληνικής κατασκευής ψάθινα καπέλα τους, συγκρούονται με τους εισαγωγείς από το εξωτερικό ψάθινων καπέλων. «[…] Αλλ’ οι υπάλληλοι των εισαγόντων εκ τού εξωτερικού ψάθινων καπέλλων, ωργάνωσαν απειλητικήν διαδήλωσιν εναντίον των, και εκακοποίησαν τινάς εξ αυτών. Οι μαθηταί αντεπετέθησαν με μεγάλην ορμήν και επηκολούθησεν αληθινή σύρραξις.»

1860.—Ολοκληρώνεται η αλληλουχία σεισμικών δονήσεων στην Κρήτη, μικρού μεν μεγέθους, η οποία όμως άρχισε την 1η τού μήνα. Το φαινόμενο θα επαναληφθεί το πρώτο δεκαήμερο τού Αυγούστου.

1866.—Από την δράση τού ηφαιστείου τής Θήρας, ήδη από τον Ιανουάριο, αναδύθηκαν δύο νέες βραχονησίδες, οι οποίες όμως αργότερα θα καταδυθούν και πάλι.

1867.Ο Ρεσίτ πασάς που πήγε να βοηθήσει τους τούρκους στην Κίσσαμο, καταφέρνει να επιστρέψει κακήν κακώς στο Ηράκλειο, με πολλές απώλειες.

1878.—Ημερομηνία γεννήσεως τού σημαντικού Έλληνα ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη. Εξ ίσου σπουδαία με το έργο του είναι και η παρέμβαση που έκανε ως καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία και δίδαξε επί 18 χρόνια. Πέρασε τα τελευταία χρόνια τού βίου του απομονωμένος στο σπίτι του, στην περιοχή τής Ακροπόλεως, έχοντας ως μοναδικό κρίκο επικοινωνίας την σύζυγό του, Ιουλία Βαλσαμάκη, αρνούμενος να συμβιβαστεί.

1899.—Με πρωτοβουλία τού διοικητή τής Ε.Τ.Ε. Στέφανου Στρέιτ, αποφασίζεται η ίδρυση τής Τράπεζας Κρήτης στην Κρητική Πολιτεία. Ο υποδιοικητής Ι. Α. Βαλαωρίτης παρακολουθούσε στενά, και κατά περιόδους επιτόπου, την οργάνωση τής νέας Τράπεζας. Η Εθνική συμμετείχε στο αρχικό κεφάλαιο με 1.500.000 δραχμές που αντιπροσώπευαν 8.000 μετοχές, ενώ ο διοικών σύμβουλος και στην συνέχεια διοικητής τής Τράπεζας Κρήτης, Ι. Σακελλαρίου, ήταν πρώην στέλεχος τής Εθνικής.

1902.—Ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα. Ο χειρουργός Μαγγίνας, αφαίρεσε με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο τον δεξιό του νεφρό. Η εγχείρηση αυτή είχε ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις ένα τοις χιλίοις.

1904.—(ν. ημ.) Μικροζημιές καταγράφηκαν από τις δύο νέες σεισμικές δονήσεις στην Λευκάδα.

1905.—Ημερομηνία γεννήσεως τού ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη, μουσικοσυνθέτη, στιχουργού και τραγουδιστή από την Σύρο. Η ανάγκη τής επιβίωσης οδήγησαν τον Μάρκο από την παιδική ηλικία να εγκαταλείψει το σχολείο και να βγει στην βιοπάλη. Λαθρεπιβάτης έφτασε στον Πειραιά και στον αγώνα του γιά το μεροκάματο, ήλθε σε επαφή με τους τεκέδες και τον υπόκοσμο, αλλά και με το μπουζούκι. Όταν άκουσε τον Νίκο Αϊβαλιώτη,  – όπως είπε κι ο ίδιος – έκανε όρκο ότι αν δεν μάθαινε μπουζούκι θα έκοβε τα χέρια του. Μέσα σε λίγους μήνες ο αυτοδίδακτος Συριανός άρχισε να γράφει – χωρίς να γνωρίζει νότες – τα πρώτα του τραγούδια. Ο μύθος τού ρεμπέτικου τραγουδιού και τού Μάρκου Βαμβακάρη έχει γεννηθεί.

.—Οι αιμοχαρείς και επίβουλοι βούργαροι δολοφονούν αγρίως τον Έλληνα (μυλωνά στο επάγγελμα) Γεώργιο Μπόζιο και την σύζυγό του, στην Κατούντζα. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με ανηλεείς σφαγές αμάχων.

1906.—Μακεδονομάχοι προσέβαλαν το χωριό Μακροχώρι Βέροιας με στόχο βουργαροκομιτατζήδες και προδότες.

.—Την εσπέρα τής σημερινής, βούργαροι οι οποίοι εισέβαλαν στο χωριό τής Κορυτσάς Βίμπελη, απήγαγαν και κατακρεούργησαν τον άτυχο ιερέα π.Χρήστο. Αμέτρητα τα εγκλήματά τους σε ολόκληρη την Βόρειο Ελλάδα.

1907.—Ο υπολοχαγός Σάρρας, αρχηγός τού δυτικού τμήματος τής λίμνης των Γιαννιτσών, καταλαμβάνει μετά από πολλές συμπλοκές την βουργαρική καλύβα Πάτωμα, το ορμητήριο των κομιτατζήδων στην λίμνη.

1912.—Σε απάντηση τής επιστρατεύσεως των τούρκων στην τουρκία, ο Ελληνικός στρατός πραγματοποιεί μεγάλα γυμνάσια στην Στερεά Ελλάδα.

.—Ημέρα Παρασκευή, Ρόδος. Οι Ιταλοί συνέλαβαν μέσα στο Φρούριο (Κάστρο) στην τουρκική και εβραϊκή συνοικία, όλους τους ενήλικες μουσουλμάνους.

1914.—Οι νεότουρκοι πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση την εθελοντική ανταλλαγή τού Ελληνικού πληθυσμού τού βιλαετίου Σμύρνης, με τους μουσουλμάνους τής Μακεδονίας.  Εν τω μεταξύ στην Ανατολική Θράκη είχε τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκδιώξεως τού Ελληνισμού. Το σχέδιο είχε τεθεί σε εφαρμογή από την τουρκική κυβέρνηση και εκτελούνταν από τα τοπικά όργανα με την συμμετοχή αλβανών μουσουλμάνων και ελληνομαθών τουρκοκρητών προσφύγων, οι οποίοι αυτοπαρουσιάζονταν ως πράκτορες τής ελληνικής κυβερνήσεως και καλούσαν τους Έλληνες σε μετανάστευση.

1915.—Ο Βασιλέας Κωνσταντίνος Α΄, ασθενεί. Οι γιατροί διέγνωσαν πλευρίτιδα.

1917.—Άλλος ένας ισχυρός σεισμός συγκλονίζει την Πρέβεζα. Παρά τα 6,1 Ρίχτερ, δεν καταγράφηκαν αξιόλογες βλάβες.

1919.—Στην περιοχή Σμύρνης συνεχίζεται από τον Ελληνικό στρατό η εκκαθάριση από ληστές και άτακτους τούρκους.

1920.—Σ’ ολόκληρο το Μέτωπο τής Μικράς Ασίας, σημειώνεται δράση περιπόλων.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τού Εκστρατευτικού Σώματος τής Μικράς Ασίας συνάπτουν σφοδρή μάχη εναντίον των τούρκων.

.—Η Πολεμική μας Αεροπορία θρηνεί τον Γεώργιο Βαλσαμάκη. Σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα κατά την διάρκεια τής μετασταθμεύσεως τής Δ΄ Μοίρας Αεροπλάνων από το αεροδρόμιο τής Μίκρας στο αεροδρόμιο Καζαμίρ Σμύρνης. Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως πλήρωμα, με χειριστή τον επίσης άτυχο Επιλοχία Πετράκη Γρηγόριο, κατέπεσε κατά την απογείωση μέσα στο αεροδρόμιο Μίκρας και αποτεφρώθηκε.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μικρά Ασία καταδιώκει τουρκικά άτακτα στοιχεία.

1923.—Ελλάδα και Σερβία προχωρούν στην υπογραφή Συμβάσεως στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με αυτήν, η Ελλάδα παραχωρούσε μέρος τού λιμένα τής Θεσσαλονίκης στην Σερβία γιά 50 χρόνια (!..), με δικαιώματα σε σιδηροδρομικές γραμμές επίσης. Δυστυχώς, εξ αιτίας ορισμένων δυσνόητων και ακατάληπτων σημείων στην Σύμβαση, λόγω τού ότι ήταν συντεταγμένη στην πτωχή γαλλική, εκτός από το γεγονός ότι οι Σέρβοι κατάφεραν και επέκτειναν την τελωνειακή ζώνη αργότερα (29/9ου), η παιδαριώδης αβλεψία τής κυβερνήσεως έδωσε το δικαίωμα στους Αγγλο-Γάλλους να παρέμβουν στα εσωτερικά τής χώρας με νομικίστικα «δικαιωματικές» επεμβάσεις (…)

1925.—Η Αγγλία ανακηρύσσει την Κύπρο αποικία της.

1929.—Μετά την κήρυξη πτωχεύσεως τής «Αγγλοαμερικανικής Τράπεζας», πλήθος από καταθέτες κάνουν άγρια επιδρομή εναντίον των κτηριακών της εγκαταστάσεων.

1933.—Στην Βουλή των Ελλήνων κατατίθεται πρόταση γιά παραπομπή σε δίκη τού Ελευθέριου Βενιζέλου, ως ηθικού αυτουργού στο πραξικόπημα που σημειώθηκε παραμονές των εκλογών Μαρτίου.

1934.—Ολοκληρώνεται το ταξείδι τού Γεώργιου Κονδύλη, πρωθυπουργού τής Ελλάδος, στην πρωτεύουσα τής τουρκίας Άγκυρα. Το ταξείδι του έγινε λίγες ημέρες πριν, στις 6/5ου.

1936.—Μία ημέρα μετά τον θάνατο διαδηλωτή στην Θεσσαλονίκη, στην κηδεία του σπεύδουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων. Όλες τις προηγούμενες ημέρες, η πόλη θύμιζε πεδίο μάχης.

1941.—Απαγορεύονται στην κατεχόμενη Ελλάδα οι προβολές ταινιών από την Αγγλία και τις Η.Π.Α., ενώ ζητείται η παράδοση των ραδιοφωνικών δεκτών .

.—Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Κέα.

1943.—Λίγες ημέρες αφότου συγκροτήθηκε το γενικό στρατηγείο των κομμουνιστών τού ΕΛΑΣ (2/5ου), ο στρατιωτικός αρχηγός τής τριμελούς ηγεσίας που προέκυψε, Στέφανος Σαράφης, ξεκινά γιά το βουνό. Η συνέχεια γράφτηκε με αίμα.

1944.—Οι Γερμανοί στο Σκοπευτήριο τής Καισαριανής εκτελούν 92 Έλληνες, οι 10 εκ των οποίων, γυναίκες.

.—Καταδρομείς τού Ιερού Λόχου και Βρετανοί, πραγματοποιούν επιχειρήσεις στην νήσο Πάρο εναντίον των Γερμανών. Οι επιχειρήσεις έγιναν στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 18 τού μήνα και είχαμε 3 τραυματίες, ενώ ο εχθρός μέτρησε 7 νεκρούς και έναν τραυματία.

.—Σε επίσημες επιστολές τους προς τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, οι φιλομπολσεβίκοι που συμμετέχουν στην «Κυβέρνηση τού βουνού», καταδικάζουν την αιματηρή εξέγερση των ομοφρόνων τους στην Μέση Ανατολή. Στις 17 τού μήνα θα ακολουθήσει το Συνέδριο τού Λιβάνου, όπου τους προσφέρθηκαν πλουσιοπάροχα θέσεις στην κυβέρνηση «Εθνικής Ενότητας». Στην συνέχεια οι κομμουνιστές  αναίρεσαν εκ νέου τα συμφωνηθέντα.

1945.—Ο Γερμανός στρατηγός Ρέντακ υπέγραψε στην βίλα Αριάδνη τού Ηρακλείου την παράδοση των στρατευμάτων τής περιοχής Χανίων στον Ανώτατο Συμμαχικό Αρχηγό Μεσογείου, Ταξίαρχο Κίρκμαν και στον Έλληνα Στρατιωτικό Διοικητή Κρήτης, Υποστράτηγο Φουντουλάκη.

.—Έφτασε στην Ρόδο ο συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες, διοικητής τού Ιερού Λόχου, ο οποίος στην συνέχεια, διορίστηκε Αρχηγός τής Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής. Τις επόμενες ημέρες η είδηση που κυριάρχησε στις ελληνικές εφημερίδες είναι η επικείμενη επίσκεψη τού Αντιβασιλέα και Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Δαμασκηνού, στην ελεύθερη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα.

1947.—Ψηφίζεται στην Βουλή των ΗΠΑ το σχέδιο Τρούμαν το οποίο προβλέπει παροχή οικονομικής βοήθειας στην χώρα μας. Από τις 24 Φεβρουαρίου, ο Βρετανός πρέσβης στις Η.Π.Α. είχε γνωστοποιήσει στον Αμερικάνο υπουργό Εξωτερικών την αδυναμία τής Βρετανίας να συνεχίσει την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ελλάδα μετά τις 31 Μαρτίου 1947.

1948.—Κατά την εκτέλεση πολεμικής αποστολής στην περιοχή Γρεβενών, αεροσκάφος μας χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά των κομμουνιστών και συνετρίβη κατά την προσγείωσή του σε ανώμαλο έδαφος, με αποτέλεσμα τον θάνατο τού χειριστή Επισμηναγού Γκολφινόπουλου Γεωργίου και τού συνεπιβάτη του, Αρχισμηνία Σταθόπουλου Ευάγγελου.

1955.—Εισάγεται το πάγιο τέλος στους λογαριασμούς τού Ο.Τ.Ε., τής Δ.Ε.Η. και τής ΟΥΛΕΝ.

1956.—Οι Άγγλοι απαγχονίζουν στο προαύλιο των φυλακών τής Λευκωσίας, τους νεαρούς Κύπριους αγωνιστές, Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου. Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί τον θάνατό τους. Ογκώδεις και αιματηρές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκροτούνται σε όλη την χώρα. Ο Καραολής πρόσφερε ποικίλες υπηρεσίες στον Αγώνα. Από τον τμήμα πληροφοριών, την μεταφορά και απόκρυψη οπλισμού, έως την εκτέλεση βομβιστικών επιθέσεων. Ο Ανδρέας Δημητρίου όπως και ο Καραολής, ήταν από τους πρώτους που εντάχθηκαν στην ΕΟΚΑ και έδρασε κυρίως με τις ομάδες τής Αμμοχώστου. Μία από τις σημαντικές δράσεις του ήταν η αρπαγή όπλων μέσα από τις στρατιωτικές αποθήκες τού λιμανιού τής Αμμοχώστου τον Δεκέμβριο τού 1955, με αποτέλεσμα τον εξοπλισμό διαφόρων ανταρτικών ομάδων.

1959.—Ολοκληρώνεται η επίσκεψη τού πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και τού υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Αβέρωφ στην τουρκία, σε επισφράγιση τής υποτιθέμενης προσεγγίσεως που επήλθε μεταξύ των δύο χωρών, μετά την υπογραφή των επί τού Κυπριακού Συμφωνιών.  

1967.—Ένας Αναγκαστικός Νόμος τού καθεστώτος τής 21ης Απριλίου (Α.Ν. 3/1967), ορίζει ως όριο ηλικίας των καθηκόντων τού Αρχιεπισκόπου το 80ο έτος τής ηλικίας του. Επρόκειτο γιά ωμή παρέμβαση τού καθεστώτος στα Εκκλησιαστικά, με μοναδικό σκοπό να πλαισιώσει τις νέες θέσεις με δικούς του ανθρώπους. Τραγελαφικό στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (Κοτσώνης) ανέλαβε τον θώκο πριν ακόμη παραιτηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄.

1968.—Μετά από δεκαοκτάμηνη χηρεία τού θρόνου, εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ο Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως και Σεϋχελλών νήσων, Νικόλαος Στ΄.

1980.—Ο Γεώργιος Ράλλης αναλαμβάνει την πρωθυπουργία τής χώρας (10.5.1980-21.10.1981) μετά από την παραίτηση τού Κωνσταντίνου Καραμανλή και την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα τού Προέδρου τής Δημοκρατίας. Προηγήθηκε αναμέτρηση γιά την προεδρία τού κόμματος τής Νέας Δημοκρατίας μεταξύ τού Ευάγγελου Αβέρωφ και τού ίδιου (βλ. και 8/5).

.—Αναστατώνεται η Αθήνα από εκρήξεις 18 αυτοσχέδιων βομβών.

1981.—Τελετή θεμελιώσεως τού Πολιτιστικού Κέντρου Αθηνών από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, έργο το οποίο (τελικά) δεν αποπερατώθηκε ποτέ.

1984.—Σε ορεινή περιοχή τού χωριού Αμάραντος Καλαμπάκας, συνεπεία πτώσεως τού αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε κατά την διάρκεια διατεταγμένης αποστολής, σκοτώθηκε ο πιλότος μας, Καρακώστας Ευστράτιος.

1989.—Το ελικόπτερο τής 358 Μοίρας Έρευνας Διασώσεως τής 112 Πτέρυγας Μάχης (Ελευσίνα), με χειριστή τον Σμηναγό Γέπη Ανδρόνικο και πλήρωμα ελικοπτέρου τον Ανθυπασπιστή Γκόλια Αγαθοκλή, προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα σύρματα τής Δ.Ε.Η. και έπεσε στην λίμνη. Νεκροί και οι δύο αεροπόροι μας.

.—Ελεύθερος γιά λόγους υγείας και υπό βαρείς όρους αφέθηκε ο Γιώργος Λούβαρης, ο οποίος κατηγορείτο γιά ανάμιξη στο σκάνδαλο Κοσκωτά.

1993.—Στην Αθήνα, στην διάρκεια συσκέψεως των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, επιβεβαιώνεται η ενιαία και φιλειρηνική πολιτική τής Ελλάδας και η αντίθεσή της σε οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής εμπλοκής στα Βαλκάνια.

1995.—Στις φυλακές Κορυδαλλού, τριάντα κρατούμενοι προσπαθούν να αποδράσουν, ενώ στο τμήμα ανηλίκων, αλβανοί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις των φυλακών.

2001.—Απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών ο Νικόλαος Σαμψών, στέλεχος τής ΕΟΚΑ και αρχηγός των πραξικοπηματιών στην Κύπρο.

2018.—Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Θεσσαλονίκη η καταρρακτώδης βροχή που την έπληξε από το πρωί. Η σφοδρή βροχόπτωση με χαλάζι πλημμύρισε δρόμους, ενώ κινδύνευσαν και άνθρωποι. Προβλήματα λόγω τής κακοκαιρίας προκλήθηκαν στην υδροδότηση και στην ηλεκτροδότηση. Το κέντρο τής Θεσσαλονίκης δεν είχε νερό μέχρι το απόγευμα τής επόμενης ημέρας λόγω τού ότι τροφοδοτείτο από το αντλιοστάσιο τού Δενδροπόταμου. Από την κακοκαιρία και την εισροή υδάτων σε υπόγειους υποσταθμούς, τέθηκαν εκτός λειτουργίας 12 κύριες υπόγειες γραμμές μέσης τάσης στο κέντρο τής πόλεως.

.—Η δεύτερη πιό γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία τής Eurostat που δημοσιεύτηκαν, καθώς γιά κάθε τρία άτομα σε παραγωγική ηλικία, το 2017 αντιστοιχούσε ένας ηλικιωμένος άνω των 65 ετών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων παρουσιάζει το Λουξεμβούργο…

.—Σκληρή μάχη μαίνεται στο εσωτερικό τού ΣΥΡΙΖΑ γιά την περικοπή συντάξεων η οποία έχει υπογραφεί από τον Ιανουάριο τού 2018 και τις κινήσεις στις οποίες πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση μετά τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση υπακούοντας στην απαίτηση τού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.), είχε προνομοθετήσει περικοπές στις συντάξεις με ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, σε ένα – επικοινωνιακού τύπου κατά μείζονα λόγο – «παιχνίδι», στελέχη τού ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να πείσουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

2019.—Νέα πλειοψηφία- «κουρελού» -, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση, προέκυψε από την διαδικασία τής ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνολικά, από τους 289 βουλευτές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, 153 τάχθηκαν υπέρ τής κυβερνήσεως, ενώ 136 ψήφισαν κατά. Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ, είναι και ο νεοδιορισμένος υπουργός Τουρισμού, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, και ο βουλευτής τής Ένωσης Κεντρώων, Γιάννης Σαρίδης. Οι βουλευτές τής οριακής «πλειοψηφίας» υποδέχθηκαν την ανακοίνωση τού αποτελέσματος με χειροκροτήματα και κραυγές πανηγυρισμού, ενώ η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου χοροπηδούσε από την χαρά της.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση