ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Δούκας Ἕκτωρ- «Ὁ τραυματισμός τοῦ  Καραϊσκάκη»
22 Απριλίου

238.—Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος θέτει εκτός νόμου τον καταγόμενο από την Θράκη Αυτοκράτορα, Μαξιμίνο Α΄. Όλοι γνώριζαν και είχε διαδοθεί ότι όταν ήταν βοσκός στα βουνά τής Θράκης, μπήκε σε μία τοπική  βοηθητική στρατιωτική ομάδα λόγω τού τεράστιου μεγέθους του και τής μεγάλης του σωματικής ρώμης και ότι έγινε Αυτοκράτορας κατά τύχη. Δεν ήθελε γύρω του κανέναν που να ήταν ανώτερος λόγω καταγωγής. Ο ίδιος προσπάθησε να εδραιώσει την θέση του μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των γερμανικών φύλλων, όμως οι στρατιωτικές του επιτυχίες δεν μέτρησαν περισσότερο από το βίαιο τού χαρακτήρα του, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί λίγο αργότερα.

960.—Ο Βασίλειος Β΄ σε ηλικία δύο ετών αναγορεύεται συναυτοκράτορας τού πατέρα του, Ρωμανού Β΄. Το μεθεπόμενο έτος συναυτοκράτορας ανακηρύσσεται και ο άλλος του αδελφός, ο Κωνσταντίνος Η΄.

1453.—Ο Μωάμεθ μεταφέρει διά ξηράς τουρκικά πλοία μέσα στον Κεράτιο. Η μεταφορά έγινε πανηγυρικά και με τυμπανοκρουσίες από ειδικά διαμορφωμένη δίοδο «δίολκο» στην περιοχή τού Γαλατά από το Διπλοκιόνιον ως απέναντι στο Κοσμίδιον περίπου. «Και ην ιδείν ξένον και ακοαίς άπιστον πλην των τεθεαμένων. Ο σουλτάνος την γην εθαλάσσωσεν και την ξηράν ως υγράν διαβάς τους Ρωμαίους ηφάνισεν».  

1804.—(21ή22). Μετά από την τρίμηνη πολιορκία, άσιτοι και καταπονημένοι, οι Σουλιώτες τής Μονής Σέλτσου στην Άρτα, υπέκυψαν. Οι τουρκαλβανοί, με προδοσία εξουδετέρωσαν την αντίσταση των φυλακίων «Προφήτης Ηλίας» και «Φράξος»,  εισβάλλοντας στον χώρο τού Μοναστηρίου.  Στην φονική και άνιση μάχη που επακολούθησε και γενικεύτηκε, άλλοι Σουλιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι αιχμαλωτίστηκαν, όπως ο τραυματισμένος Νότης Μπότσαρης. Άλλοι, κυρίως γυναικόπαιδα, 250 σύμφωνα με τον ιστορικό, γιά να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών, έστησαν το νέο Ζάλογγο και γκρεμίστηκαν σε βάραθρο 300 μέτρων, αφήνοντας τα κορμιά τους στον Αχελώο.

1807.—Οι Ρώσοι, μετά από την νικηφόρα ναυμαχία εναντίον των τούρκων, προσορμίζονται και καταλαμβάνουν την Τένεδο.

1812.—Τα Δωδεκάνησα και πιό πολύ η Νίσυρος, η ιδιαίτερη πατρίδα του, τιμούν τον Άγιο Γρηγόριο Γραβανό.

1821.—Αρχίζει η μάχη τής Αλαμάνας. «Μάχη Ἀλαμάνας τοῦ Δήμου Λαμίας τῆς ἐπαρχίας Φθιώτιδος, καθ’ ἥν συνελήφθη αἰχμάλωτος ὁ Ἀθανάσιος Διάκος (Μασαβέτας). Ἐφονεύθησαν οἱ ἐπίσκοποι Σαλώνων Ἠσαΐας, Καλύβας, Μπακογιάννης καὶ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Διάκου Γ. Μασαβέτας». Μετά από σύσκεψη στο χωριό Κομποτάδες, στις 20 Απριλίου 1821, η ελληνική δύναμη των 1.500 ανδρών χωρίστηκε σε τρία τμήματα: ο Δυοβουνιώτης θα υπερασπιζόταν την γέφυρα του Γοργοποτάμου με 600 άνδρες για να εμποδίσει το πέρασμα από τις πλαγιές τής Οίτης, ο Πανουργιάς με 500 άνδρες το πέρασμα προς Μπράλο που οδηγούσε στην Άμφισσα (Σάλωνα), και ο Διάκος με 500 άνδρες την γέφυρα τής Αλαμάνας και το πέρασμα προς Θερμοπύλες.

.—Όχλος τούρκων προβαίνει σε ανήκουστες καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη. Δέκα τρείς εκκλησίες και το τυπογραφείο τού Πατριαρχείου καταστρέφονται. «Καταστροφὴ ἐκκλησιῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει. Θάνατος δύο ἐφημερίων τοῦ Πατριαρχείου καὶ πολλῶν ἄλλων προκρίτων».

.—Το λείψανο τού Πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄παρέμεινε 11 ημέρες άταφον· (3 ημέρες στην αγχόνη και 8 ημέρες στην θάλασσα). Σαν σήμερα ημέρα Παρασκευή τής εβδομάδας των Μυροφόρων, ελληνικό πλοίο μετέφερε το ιερό σκήνωμα στην Οδησσό τής Ρωσίας. Εκεί έφθασε στις 12 Μαΐου 1821 μετά από ταξείδι 20 ημερών. Το λείψανο τού Ιερομάρτυρα, θείον σημείον τής Αγιότητος αυτού, διετηρείτο ΑΣΗΠΤΟΝ και ΕΥΩΔΕΣΤΑΤΟΝ! Το γεγονός βεβαιώθηκε από τις Ρωσικές Αρχές και ανεγράφη στο επίσημο πρωτόκολλο τού Τελωνείου τής Οδησσού.

.—Σε αντίποινα γιά τα ελληνικά χωριά που έκαιγε ο Κιαμήλμπεης, ο Παπαφλέσσας πυρπολεί το σπίτι του, καθώς και άλλα ονομαστά τουρκικά τής Κορίνθου. «Ὁ  Γρηγόριος Δικαῖος Φλέσσας ἔκαυσε τὴν ἐν Ἀκροκορίνθῳ οἰκίαν τοῦ Κιαμήλμπεη. Τούτου δ’ ἔνεκα ἡ μήτηρ τοῦ Κιαμήλμπεη διέταξε νὰ ἀποκεφαλίσωσι τὸν ὡς ὅμηρον Ἀνδρ. Νοταρᾶν».

.—«Ἄφιξις Ἑλληνικοῦ στόλου εἰς Τῆνον διευθυνομένου ὑπὸ τῶν Ἰάκ. Τομπάζη,  Γ. Σαχτούρη, Ἀναστ. Τσαμαδοῦ,  Λαζ. Λελεχοῦ, Ι. Βούλγαρη, Λαζ. Πινότση κλπ».

1822.—«Ἀπαγχονισμὸς 70 χωρικῶν Χίων ἐκ τῶν καταρτίων τῶν πλοίων ἔξω τῆς Χίου ὑπὸ τοῦ Ναυάρχου Καρᾶ -Ἀλῆ πασᾶ». Το μαύρο πέπλο τής απελπισίας έχει απλωθεί πάνω από την τραγική Χίο. Επί πέντε μήνες, από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο, οι σφαγές (από νήπια έως και γέροντες), οι βιασμοί, η πώληση σκλάβων, η λεηλασία των περιουσιών, τα βασανιστήρια των φυλακισμένων, ήταν καθημερινά γιά τους Χίους. Με την γνωστοποίση τού γεγονότος από Φιλέλληνες, η κοινή γνώμη τής Ευρώπης και τής Αμερικής συγκινήθηκε από το δράμα, και προσπάθησε να βοηθήσει. Καλλιτέχνες με έργα τους όπως ο Ευγένιος Ντελακρουά, τόνωσαν ακόμη περισσότερο το δημόσιο αίσθημα.

1825.—Οι τούρκοι καίουν την Βιστρινίτσαν Δωρίδος. «Οἱ Ταχὴρ Ἀμπάζμπεης Ντίμπρας καὶ Ἄγο Μουχουρδάρμπεης ἔκαυσαν τὴν Βιστρινίτσαν πρωτεύουσαν τοῦ Δήμου Τολοφῶνος τῆς Ἐπαρ. Δωρίδος».

.—Εις θέσιν Παπαδιά τής Ναυπακτίας, συνάπτεται μάχη μεταξύ των Ελλήνων υπό τον Σιαφάκαν και τούρκων, με αποτέλεσμα την νίκη των τούρκων. «Δύο Μάχες ἐν θέσῃ «Παπαδιᾶ» τῆς Ἐπαρχίας Ναυπακτίας ἀπέναντι Λομποτινᾶς, νίκη τούρκων. Εἰς ταύτην παρέστησαν ἀρχηγοὶ ἐκ μὲν τῶν Ἑλλήνων ὁ Σαφάκας, ἐκ δὲ τῶν τούρκων οἱ Σουλτσέμπεης Κόρτσα, Μπανούσμπεης Σέρβανης Ταχὴρ Ἀμπάζμπεης Ντίμπρας καὶ Ἄγο Μουχουρδάμπεης».

1827.—«Μάχη ἐν Φαλήρῳ καὶ νίκη τούρκων. Ἐν αὐτῇ ἐπληγώθη θανασίμως ὁ Γενικὸς Ἀρχηγὸς Καραϊσκάκης, ἐξ οὗ ἀπεβίωσε τῇ 4 ὥρα, τῆς νυκτὸς ἰδίου. Ἐνταῦθα ἀρχηγὸς τῶν τούρκων ἧτο ὁ Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶς». Μία απρογραμμάτιστη μικροσυμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και τούρκων στην περιοχή τού σημερινού Νέου Φαλήρου, ήταν η αφορμή γιά να βγεί ο Καραϊσκάκης – όντας άρρωστος λόγω τής φυματιώσεως που τον βασάνιζε – από την σκηνή του, με σκοπό να την σταματήσει. Μία σφαίρα όμως που κανείς δεν έμαθε ποτέ από πού προερχόταν, τον χτύπησε θανάσιμα· πέθανε την επόμενη, 23 Απριλίου ημέρα τής ονομαστικής του εορτής.

.—Ο Ιμπραήμ με 15.000 πεζούς Αιγύπτιους, 2.000 αλβανούς, 150 μαμελούκους και 25 πυροβόλα, επιχείρησε εισβολή στην ορεινή Τριφυλία. Στο Λάπι είχαν συγκεντρωθεί όλες οι δυνάμεις Τριφυλίας και Ολυμπίας, με γενικό στρατιωτικό αρχηγό των Αρκάδων, τον Αθανάσιο Γρηγοριάδη και υπαρχηγούς τους, Δ. Παπατσώρη, Δ. Παπαθεοδώρου, Γεώργιο Γρηγοριάδη, Αδάμ Παπατσώρη, Αναγνώστη Παπατσώρη, Γεώργιο Συρράκο και Γεώργιο Γκότζη. Η μάχη κράτησε επτά ώρες και αποκρούστηκαν εννέα έφοδοι των Αιγυπτίων. Επτακόσιοι Αιγύπτιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τριακόσιοι εξήντα τραυματίστηκαν. Οι απώλειες των Αρκάδων ήταν 52 νεκροί και 24 τραυματίες. Με την δύση τού ήλιου, ο Ιμπραήμ υποχώρησε και στρατοπέδευσε σε μία πεδιάδα, σε απόσταση μιάμισης ώρας από τα Σουλιμοχώρια. Οι Αρκάδες στρατοπέδευσαν στο χωριό Ψάρι. Εκεί θα δοθεί η επόμενη μάχη, στις 24 Απριλίου 1827.

1828.—Στις 22 Απριλίου 1828 (ν.ημ.) στο Παρίσι, στο Θέατρο «L` Odeon» ανεβαίνει το δράμα «Ηρωϊκό-Λυρικό σε τρείς πράξεις – Οι τελευταίες ημέρες τού Μεσολογγίου».”Le Dernier jour de Missologhi“, τού Γεωργίου Οζαννώ με  μουσική τού Xέρολντ Γκρας.  (βλ.και 10/4 π.ημ).

1830.—Με επιστολή που συνέταξε το ‘’Κρητικόν Συμβούλιον’’ προς τους λοιπούς Έλληνες και την Κυβέρνηση, θίγεται ουσιαστικά γιά πρώτη φορά αυτό που ονομάστηκε «Κρητικόν Ζήτημα» και απασχόλησε την ευρωπαϊκή διπλωματία γιά έναν περίπου αιώνα (‘’Question Cretoise’’ στην γλώσσα τής διπλωματίας τής εποχής).

.—Την ίδια ημέρα, η Γερουσία στο Ναύπλιο, επιδίδει Υπόμνημα στις Μεγάλες Δυνάμεις στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις της ως προς την μεθοριακή γραμμή την οποία χάραξαν. Μεταξύ άλλων, το Υπόμνημα αναφέρει ότι: «… οι αποσπώμενες περιοχές στην Στερεά Ελλάδα αντέταξαν λαμπρή άμυνα κατά των τουρκικών στρατευμάτων. Στην θάλασσα, η Κρήτη, η αδάμαστος Σάμος, οι νήσοι των Ψαρών και η Κάσος, υπήρξαν τα προπύργια κατά των τουρκικών και αιγυπτιακών στολών …. τρέμουμε μήπως εκούσιοι ενταφιασμοί ολόκληρων λαών, λυπήσουν μετ’ ολίγου τις συμπαθητικές ψυχές των φιλανθρώπων προστατών μας ηγεμόνων».

1835.—Μετακομιδή των οστών των ηρώων, Γεώργιου Καραϊσκάκη, Λάμπρου Βεΐκου, Ιωάννη Νοταρά και άλλων, οι οποίοι φονεύθηκαν στις μάχες τού Φαλήρου. Στην μεγαλοπρεπή τελετή, ο βασιλεύς Όθων αφαίρεσε τον Μεγαλόσταυρο από το στήθος του και τον τοποθέτησε επί τού λειψάνου τού Γεωργίου Καραϊσκάκη. «Ἀφήνω αὐτὸν διὰ παντὸς εἰς τὸν οἶκον σου -εἶπε- εἰς ἀνεξάλειπτον μνήμην τῆς πρὸς σὲ τοῦ ἔθνους εὐγνωμοσύνης». Ο βασιλεύς Όθων έδωσε επίσης 6.000 δραχμές και 500 στρέμματα εθνικής γης στην επαρχία Κορινθίας στην νεώτερη θυγατέρα τού Καραϊσκάκη, Πηνελόπη, γιά να παντρευτεί τον γυιό τού Σ. Νοταρά, με τον οποίο είχε μνηστευθεί όταν ακόμα ο πατέρας της ήταν ζωντανός. Εικάζεται ότι όταν ανακατασκευάστηκε το Μνημείο επί δημαρχίας Σκυλίτση Αριστείδη, τα οστά των αγωνιστών πετάχτηκαν από λάθος τού εργολάβου μαζί με τα μπάζα (!..) Μέρος όμως από τα οστά τού Ήρωα παρέμεινε στην Σαλαμίνα στον ναό τού Αγίου Δημητρίου.

1837.—Με το Βασιλικό Διάταγμα τής 22ας Απριλίου τού 1837 καθορίστηκε ο προσωρινός κανονισμός τού υπό σύσταση Οθώνειου Πανεπιστημίου (νυν Καποδιστριακού). Από τις 3 Απριλίου τού 1833 είχε ανατεθεί από τον βασιλέα Όθωνα στο τότε Υπουργείο Παιδείας και Εκκλησιαστικών, η ευθύνη συστάσεως «Υψηλοτέρων Εκπαιδευτικών Καταστημάτων και ενός Πανεπιστημίου και Ακαδημίας». Σύμφωνα με το καταστατικό του, το Πανεπιστήμιο θα περιλάμβανε αρχικά τέσσερεις Σχολές: Ιατρική, Θεολογική, Νομική και Φιλοσοφική. Ιδρυτής και χρηματοδότης του, ήταν ο βασιλέας τής Ελλάδος (Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach) Φρειδερίκος –Λουδοβίκος Όθων ο Α΄.

1848.—Ο στρατός υπό τον Γαρδικιώτη Γρίβα, καταδιώκει και κατατροπώνει τον στασιαστή Τζαμάλα στην Λιβαδειά. Ο Τζαμάλας, όταν το 1847 στασίασε στην Ναυπακτία ο συνταγματάρχης Φαρμάκης, εκδήλωσε κι’ ίδιος στασιαστικό κίνημα στην Φθιώτιδα. Όμως τελικά νικήθηκε από τα κυβερνητικά αποσπάσματα και κατέφυγε στην τουρκοκρατούμενη ακόμη Θεσσαλία, αρνούμενος την χάρη που έδωσε ο Όθωνας στις 25/3. Εισέβαλε ξανά από την Θεσσαλία αλλά νικήθηκε. Αργότερα έλαβε μέρος στην Θεσσαλική επανάσταση τού 1854 εναντίον τής τουρκικής κατοχής.

1854.—Οι τούρκοι αποκεφαλίζουν εις θέσιν Λειβάδι 26 προκρίτους τού Πολυγύρου, οίτινες είχον μετάσχει εις την υπό τον Τσάμην Καρατάσον επανάστασιν. «[…]Την ίδια τύχη στη συνέχεια είχαν και οι άλλοι πρόκριτοι Πολυγερινοί.Μόνο, όπως λέει η παράδοση, ένας γλύτωσε. Η φουστανέλα τού γέροντα Σφυρή κατατρυπήθηκε από τις σφαίρες των τούρκων, χωρίς όμως αυτός να πάθει τίποτε. Και σήμερα ακόμα σώζεται λαϊκό τραγούδι με το οποίο ο ανώνυμος Τυρταίος μαρτυρεί τα γεγονότα εκείνης τής παραμονής τού Αγίου Γεωργίου στις 22 Απριλίου 1854».

.—Ο Ν. Ζέρβας και ο Σπυρίδων Καραϊσκάκης με 400 άνδρες συγκρούονται στην Πλάκα Ιωαννίνων με τους τούρκους τού Πίτσιαρη, οι οποίοι ηττώνται και συμπτύσσονται στα Πέντε Πηγάδια Πρεβέζης, εγκαταλείποντας 200 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

1855.—Η Βουλή καθορίζει τις προϋποθέσεις γιά την σύσταση Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας παράλιας ναυσιπλοΐας.

1863.—Ένας μεγάλος σεισμός συμβαίνει (βλ.&10/4), ο οποίος αγγίζει σε ευρύτητα την Βυρηττό, την Τρίπολη, την Καλλίπολη, το Ηράκλειο και την Μερσίνα. Η σφοδρότητά του κατέστρεψε 13 χωριά στην Ρόδο, όπου πιθανολογείται το επίκεντρο, ενώ έγινε έντονα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή τής Ελλάδος. Το γεγονός δημοσίευσε η εφημερίδα «Εθνοφύλαξ» αναφέροντας ότι : «Τρομερός σεισμός, επισυμβάς εν Ρόδω, κατεκρήμνησεν υπέρ τας δισχιλίας οικοδομάς, υπό τα ερείπια των οποίων ενταφιάσθησαν δισχίλιοι άνθρωποι».

1866.—Ο Γεώργιος Σκούφος αναλαμβάνει δήμαρχος Αθηναίων. Η θητεία του έληξε στις 21 Απριλίου τού 1870, όπου τον διαδέχθηκε ο Κυριάκος Παναγής.

1867.—Μάχη τής Κράπης: 15.000 τούρκοι υπό τούς πασάδες Ομέρ και Μεχμέτ, επιτίθενται κατά των εις τα στενά τού Καλλικράτη και τής Κράπης Κρητών επαναστατών, αλλ’ αποκρούονται και τρέπονται εις φυγήν με μεγάλας απωλείας.

1870.—Ο Κυριάκος Παναγής αναλαμβάνει δήμαρχος Αθηναίων. Η θητεία του έληξε στις 22 Απριλίου τού 1874, όπου εξελέγη και πάλι ο ίδιος.

1881.—Η Αστυπάλαια αποκόπτεται από τον Καζά (επαρχία) τής Καλύμνου. Αργότερα καταλήφθηκε από τον ιταλικό στόλο, κατά τον Ιταλο-τουρκικό πόλεμο τού 1911-1912. Τελικά, υπό ιταλική κατοχή παρέμεινε μέχρι την Ένωση τής Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, το 1948.

1882.—(ἤ στις 19/4) Υπογράφεται επί κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη, η πρώτη σύμβαση γιά την κατασκευή και εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών γραμμών Πειραιώς – Ελευσίνος – Κορίνθου – Πατρών,  Κορίνθου – Άργους – Ναυπλίου και Άργους – Μύλων.

1884.—Εγκαινιάζονται οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι.

1888.—(ν. ημ.) Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλονίζει την νήσο Ζάκυνθο, δίχως όμως αναφορές γιά μεγάλης εκτάσεως ζημιές.

1894.—Απεβίωσε από φυματίωση ο ποιητής και πεζογράφος από την Ήπειρο Κώστας Κρυστάλλης, σε ηλικία 25 ετών. Στην σύντομη ζωή του, άφησε την σφραγίδα του, εμπνεόμενος από την τοπική παράδοση και μάλιστα με τα μέτρα που ήταν σε χρήση και στο δημοτικό τραγούδι, με τον λαϊκό δεκαπεντασύλλαβο. Η ποίηση αυτή αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό όπως αγαπήθηκε και ο ποιητής, στον οποίο η λατρεία τού αναγνωστικού κοινού έχει στήσει ως σήμερα τέσσερεις προτομές. Μαθητής ακόμη τής Ζωσιμαίας, διώχθηκε από πράκτορα τής ρουμανικής προπαγάνδας, λόγω τού πρώτου του ποιήματος: «Αἱ Σκιαὶ τοῦ Ἅδου», που παλλόταν από πατριωτική έξαρση.

1903.—Μετά από την ολιγόωρη ανάκρισή του από τις τουρκικές αρχές, ο Κρήτας Μακεδονομάχος Γεώργιος Πέρος αναχωρεί μέσω Γρεβενών γιά Βελεμίστιο κι’ από εκεί γιά Καλαμπάκα, με τελικό προορισμό την ελεύθερη Ελλάδα. Είχε ήδη εκτελέσει μιά μεγάλη (διατεταγμένη) περιοδεία μεταφέροντας επιστολές τού Παύλου Μελά (βλ. 21/4ου). Όταν έφτασε στην πρωτεύουσα τον παρέλαβε ο Βάρδας οδηγώντας τον κατ’ ευθείαν στην έπαυλη τού καπετάν Ζέζα, γιά να παραλάβει ο ίδιος την αλληλογραφία με τους Μακεδόνες συνδέσμους.

1904.—Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως τον τάφο τού Ιδομενέα στην Κνωσό τής Κρήτης.

1906.—(ν. ημερ.) Με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων από την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, διοργανώνεται στην Αθήνα η Μεσοολυμπιάδα στην οποία παίρνουν μέρος 884 αθλητές από 20 κράτη (ανάμεσά τους 300 Έλληνες και Ελληνίδες). Οι αγώνες είχαν μεγάλη επιτυχία, όμως, ως θεσμός δεν επιβίωσαν, διότι η Ελλάδα δεν άντεξε οικονομικά τις δύο επόμενες διοργανώσεις τους, το 1910 και το 1914, εξ αιτίας των πολέμων. Οι Μεσοολυμπιακοί Αγώνες τού 1906 διήρκεσαν έως και τις 2 Μαΐου.

.—Οι αιμοδιψείς βούργαροι, δολοφονούν αγρίως στο Κρούσοβο τής Μακεδονίας, τον Έλληνα ξενοδόχο Σωτήριο Μαρκόπουλο.

1912.—(π. ημ.) Αλλαγή τού κατοχικού καθεστώτος στα Δωδεκάνησα. Οι Ιταλοί αποβιβάζονται στην νήσο Ρόδο χωρίς σημαντική αντίσταση από τους τούρκους και προσαρτούν τα Δωδεκάνησα υπό τον τύπον τής προσωρινότητας.

.—Η τουρκία αποφασίζει το προσωρινό άνοιγμα των Δαρδανελίων, γεγονός που σχολιάζεται ως διπλωματική ήττα τής Πύλης.

1913.—Ελληνο-σερβική συνάντηση προς σύναψη πρωτοκόλλου, στο οποίο καταγράφονται με αδρές γραμμές τα ελληνοβουλγαρικά και σερβοβουλγαρικά σύνορα και προβλέπονται αμοιβαίες εγγυήσεις σε περίπτωση βουργαρικής επιθέσεως.

.—Η τουρκία παραχωρεί το Σκουτάρι στο Μαυροβούνιο.

1914.—Δεκατρείς ένοπλοι τούρκοι συλλαμβάνονται σε σπίτι στην Δράμα. Θα έστειναν ενέδρα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος βρισκόταν γιά διήμερο ταξίδι στην Πόλη.

1916.—Η κυβέρνηση συνήψε δάνειο με την Εθνική Τράπεζα ύψους 100.000.000 με σκοπό την εξόφληση των επιτάξεων και την βελτίωση τής περιθάλψεως.

1917.—(π.ημ.) «Μακεδονικό μέτωπο Α΄Π.Π.». Τα 1ο, 2ο καὶ 3ο Σύνταγμα Σερρών, διατάσσονται από τον Γάλλο Διοικητή τής 8ης Γαλλικής Ταξιαρχίας στην οποία υπαγόντουσαν, να επιτεθούν ως ακολούθως: Το 1ο Σύνταγμα, στην θέση Ραβινέ και στο δεξιό μέρος και νότια τού λόφου Σεμέν ντε Φερ. Το 2ο Σύνταγμα, θα επιτίθετο στο κέντρο και αριστερά τής παρατάξεως με τα τρία τάγματά του προς Μπομπαρντέ – Ντρομαντέρ, και το 3ο Σύνταγμα, στο άκρο αριστερό τής τοποθεσίας, ως πλαγιοφυλακή προς Σκρα μαζί με τους Γάλλους, γιά κατάληψη των οχυρωματικών θέσεων.

1919.—Στην πλατεία τού Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, πλήθος λαού συνέρχεται σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά την κατοχή των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς.

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός εκδιώκει τούρκους ατάκτους πέρα τής γραμμής αμύνης τού στρατού.

.—Το καθεστώς Βενιζέλου άρει τον στρατιωτικό νόμο από όλη την χώρα καθώς και την λογοκρισία τού Τύπου. Από την αμνηστία θα εξαιρέσει τις κυβερνήσεις Σκουλούδη και Λάμπρου (δηλαδή τους πολιτικούς του αντιπάλους…)

1921.—Ο πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης πραγματοποιεί επίσκεψη στο μέτωπο τής Μικράς Ασίας.

.—Στο μέτωπο τής Μ. Ασίας επικρατεί ηρεμία.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μικρά Ασία δέχεται επιθέσεις τουρκικών αποσπασμάτων.

1925.—Αρχίζουν στην Λεμεσό οι Α΄ Πανελλήνιοι Αγώνες Κύπρου, που θα διαρκέσουν μέχρι τις 26 τού μηνός.

1928.—Ημέρα Κυριακή στην Κόρινθο, όταν ένας ανεξήγητος γιά την εποχή καύσωνας πλήττει την πόλη. Ήταν τα προοίμια τού μεγάλου σεισμού, ο οποίος συνέβη στις 10.15 το βράδυ. Αν και οι νεκροί ανήλθαν στους 20, με τούς τραυματίες περίπου στους 30, διάφοροι προσεισμοί ανάγκασαν τον κόσμο να βγει από τα κτήρια και έτσι σώθηκαν πολλές ζωές. Το μέγεθος τού σεισμού υπολογίστηκε στα 6,3° Ρίχτερ, και ήταν αρκετό γιά την μεγάλη καταστροφή την οποία επέφερε.

1931.—Το Μουσείο Μπενάκη «Τω Έθνει δωρείται». Η επίσημη τελετή προσφοράς τού Μουσείου στην πολιτεία πραγματοποιήθηκε παρουσία τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, Αλέξανδρου Ζαΐμη και τού πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Μακρίδης ανέλαβε την Διεύθυνσή του.

1932.—Μετά από την απόρριψη των οικονομικών αιτημάτων τής Ελλάδος από το συμβούλιο τής ΚτΕ (Κοινωνίας των Εθνών), η χώρα μας κηρύσσει πτώχευση.

1934.—Ο αριθμός των θυμάτων στα Δωδεκάνησα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Οι Ιταλοί, δεν διστάζουν ακόμη και να δολοφονήσουν τους πολίτες, ενώ δεκάδες είναι οι απελαθέντες και αυτοεξορισθέντες.

1935.—Σύμφωνα με την απόφαση τού Στρατοδικείου, οι Αναστάσιος Παπούλας και Μιλτιάδης Κοιμήσης κρίνονται ένοχοι και καταδικάζονται σε θάνατο. Υπήρξαν από τούς πρωτεργάτες τού βενιζελικού πραξικοπήματος τής 1ης Μαρτίου, ενώ η εκτέλεσή τους θα γίνει στις 24 τού μήνα.

1936.—Ο Ι. Ράλλης αποκαλύπτει στην Βουλή το Σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα, κατά το οποίο ο Σοφούλης ήλθε σε μυστική συμφωνία (13/2/1936) με τους κομμουνιστές γιά να ανέλθει το κόμμα του στην εξουσία.

1939.—Απεβίωσε ο σπουδαίος μακεδονομάχος Γεώργιος Κατεχάκης (καπετάν Ρούβας).

1940.—Λόγω συγκρούσεως τού αεροπλάνου του με άλλο κατά την διάρκεια εκπαιδεύσεως μαθητή, σκοτώθηκε ο πιλότος μας Νικόλαος Παπαδόπουλος.

1941.—Ο βασιλεύς Γεώργιος Β΄ και η κυβέρνησις εγκαταλείπουν τας Αθήνας και μεταβαίνουν εις Κρήτην προς συνέχισιν τού αγώνος.

.—Τὴν πορεία τοῦ Χρυσοῦ στὴν Κρήτη ἀκολούθησε καὶ ἡ Διοίκηση τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος στὶς 22 Ἀπριλίου τοῦ 1941, μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Β΄ καὶ τῆς Κυβερνήσεως. Ἡ ἐπιβίβαση ἔγινε ὑπὸ τραγικὲς συνθῆκες σὲ μία παραλία τῶν Μεγάρων, ἐνῷ δίπλα τους φλεγόταν ἕνα βομβαρδισμένο ἀπὸ «στούκας» ἀτμόπλοιο. Στὴν Σούδα ἔφτασαν τὸ πρωΐ τῆς 23ης Ἀπριλίου, ὅπου σχεδὸν ἀμέσως δέχθηκαν ἐπιδρομὴ γερμανικῶν «στούκας». Δεύτερος σταθμὸς μετὰ τὴν Σούδα ἦταν τὰ Χανιά, στὰ ὁποῖα καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὸ ἐκεῖ Ὑποκατάστημα τῆς Τραπέζης.

.—Οι Γερμανοί έρχονται σε επαφή με τις Βρεττανο-ελληνικές δυνάμεις εις Θερμοπύλας, καταλαμβάνουν την Λαμίαν και η αεροπορία των βομβαρδίζει την θαλάσσια περιοχή Πειραιώς, Αιγίνης και Κορινθιακού κόλπου.

.—Βυθίζεται έξω από τις Λαγούσες νήσους πλησίον τής Αίγινας από γερμανικά βομβαρδιστικά, το αντιτορπιλικό «Ύδρα». Φονεύεται ο Κυβερνήτης, Αντιπλοίαρχος Θεόδωρος Πεζόπουλος και 38 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ναύτες. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ο πλοίαρχος Μεζεβίρης, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα είχε υψώσει το σήμα του στο «ΥΔΡΑ» από το α/τ «ΑΕΤΟΣ».

.—Βυθίζεται στον όρμο Αντικύρων στον Κορινθιακό κόλπο από γερμανικά βομβαρδιστικά, το πλωτό νοσοκομείο “Σωκράτης” με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Κ. Αρβανίτη.

.—Το αεροσκάφος τού πιλότου μας Γεώργιου Κυταριόλου, κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Αγρινίου γιά εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής, βγήκε από τον διάδρομο, ανατράπηκε και έπιασε φωτιά. Παρά τις προσπάθειες τού παρατηρητή και άλλων που έτρεξαν σε βοήθεια, δεν υπήρξε δυνατή η έγκαιρη απομάκρυνση τού χειριστή από την θέση του, με αποτέλεσμα να πεθάνει στο Νοσοκομείο Εκστρατείας Ερυθρού Σταυρού Αγρινίου από εκτεταμένα εγκαύματα.

.—Οι βούργαροι εισβάλουν   στο Σιδηρόκαστρο, το λεηλατούν και το καταστρέφουν. Ταυτόχρονα, εκδιώκουν τον εκείθε μητροπολίτη ο οποίος καταφεύγει στην Θεσσαλονίκη.

.—Ο βουργάρικος στρατός εισβάλει στην μαρτυρική Νιγρίτα. Αφού αφόπλισαν τους χωροφύλακες, ύψωσαν την σημαία τους στην πόλη και εγκατέστησαν δικό τους δήμαρχο […]

1942.—Νέο θύμα των αιμοσταγών Τσάμηδων, ο Σπύρος Ν. Ράφτης από το Γραικοχώρι της Θεσπρωτίας. Σκοτώθηκε από τους μουσουλμάνους γενίτσαρους συγχωριανούς τού Ιλιάζ Νέλιο και Ισούφ Μάζε.

1943.—Αντάρτες τής εθνικής αντιστασιακής οργανώσεως ΠΑΟ, επιτέθηκαν κατά βουλγαρικής δυνάμεως στο Λευκοχώρι τού Νομού Σερρών. Εξόντωσαν τρείς βάρβαρους.

1944.—Δεύτερο ολοκαύτωμα στο χωριό Μεσόβουνο Εορδαίας στον Νομό Κοζάνης, όπου πυρπολήθηκε ό,τι είχε απομείνει όρθιο από την πρώτη γερμανική επίθεση στις 23/10/1941, και φονεύθηκαν 108  – στην πλειοψηφία γυναικόπαιδα – που προσπάθησαν να σωθούν διά τής φυγής. Οι κάτοικοι, πρόσφυγες από τον Πόντο, ήταν από τους πρώτους που πήραν τα όπλα και πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Τον Οκτώβριο τού 1941, τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής είχαν εκτελέσει 157 άνδρες από 16 έως 60 ετών, και στην συνέχεια πυρπόλησαν το χωριό. Τα γυναικόπαιδα που επέζησαν, μεταφέρθηκαν στην Πτολεμαΐδα και διασκορπίστηκαν στους Νομούς Ημαθίας και Φλωρίνης, αλλά επέστρεψαν αργότερα και ξανάχτισαν πρόχειρο οικισμό, ο οποίος ισοπεδώθηκε στην δεύτερη επίθεση.

.—Οι Γερμανοί κατακτητές έσυραν έξω από το σπίτι τον κατάκοιτο γέροντα  π. Αθανάσιο Κατσαντώνη μαζί με την επίσης άρρωστη  πρεσβυτέρα του, και τους εκτέλεσαν πυροβολώντας τους.

.—Η πρώτη επιχείρηση γιά την κατάληψη των πλοίων που είχαν στασιάσει στην Αίγυπτο, ορίστηκε γιά την νύχτα τής 22ας Απριλίου 1944. Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματικοί, που από την όλη στάση τους δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη στους αξιωματικούς που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, τέθηκαν εκτός υπηρεσίας και απομακρύνθηκαν από την Αλεξάνδρεια. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος ένοπλες ομάδες που περιλάμβαναν αξιωματικούς κάθε βαθμού, ναυτικούς δόκιμους, υπαξιωματικούς, ναύτες, ακόμα και μερικούς αξιωματικούς τού Στρατού που παρουσιάστηκαν εθελοντικά.

.—Ο Άρης Βελουχιώτης περνά στην Πελοπόννησο και αναλαμβάνει την ηγεσία των εκεί κομμουνιστών. Δυστυχώς, ακόμη και όταν παρήλθε η γερμανική Κατοχή, δεν σταμάτησε η αιματοχυσία στην περιοχή.

.—Την ημέρα αυτή, οι Γερμανοί εισέβαλαν γιά πέμπτη φορά από την Πτολεμαΐδα στο χωριό Ερμακιά, σε διάστημα μόλις ολίγων ημερών, πυρπολώντας κατοικίες τού χωριού και φονεύοντας δύο γυναίκες. Στην περιοχή δρούσαν κομμουνιστές αντάρτες, των οποίων θύμα υπήρξε και ο π. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης (τον δολοφόνησαν σε μιά χαράδρα στις 22/3/1944, ανάμεσα στα χωριά Εξοχή και Ερμακιά). Το γεγονός ύπαρξης των κομμουνιστών οδήγησε σε αντίποινα κατά τα οποία οι Γερμανοί εισέβαλαν πέντε (5!..) φορές στο χωριό, σε διάστημα μόλις σαράντα ημερών (από 6/3ου μέχρι 22/4ου), σφάζοντας, καίγοντας, λεηλατώντας και προβαίνοντας σε κάθε είδους δηώσεις.

1946.—Αρχίζει τις Συνεδριάσεις της η Διάσκεψη τής Ολομέλειας των Παρισίων, κατά την διάρκεια των οποίων θα τεθεί πρόταση των τεσσάρων υπουργών των ισχυρών κρατών γιά απόδοση τής Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα. Το θέμα εισήγαγε η χώρα μας στην ‘’Συνδιάσκεψη των 21 εθνών’’ στο Παρίσι (29/7ου – 15/10/1946), αλλά η απάντηση που λάβαμε ήταν η γενική και αόριστη διαβεβαίωση, ότι, θα μοχθήσουν γιά την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα τής Ελλάδος…

1948.—Τριάντα κομμουνιστές αντάρτες εισέβαλαν στο Άγιον Όρος και λεηλάτησαν την Ι. Μ. Χιλιανδαρίου.

.—Λευκάδα. Ήταν 10:42 το πρωί, όταν τα 6,4 με 6,5 Ρίχτερ έπληξαν φονικά το νησί. Κατά την καταγραφή, μόνο στο νοτιοδυτικό τμήμα τής Λευκάδας κατέρρευσαν 244 κτήρια, 998 υπέστησαν σοβαρότατες βλάβες, ενώ υπήρξαν δύο νεκροί και 45 τραυματίες. Οι καταστροφές ήταν ευρύτατες, από τις οποίες δεν γλίτωσαν και τα γειτονικά νησιά.

1954.—Απεβίωσε στην Ελβετία σαν σήμερα, στην διάρκεια μιάς δεξιώσεως που μπορούσε να ήταν προς τιμήν του, ο εθνικός ευεργέτης Ευγένιος Ευγενίδης· ένας ιδιοφυής επιχειρηματίας διεθνών προδιαγραφών, ένας ευπατρίδης με μεγάλη καρδιά.

1964.—Η κυβέρνηση τής Κύπρου καλεί τον απόστρατο αντιστράτηγο Γεώργιο Γρίβα – Διγενή να ηγηθεί τής δημιουργίας Εθνικού Στρατού (τής Εθνικής Φρουράς).

1967.—Ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοίμαζαν πραξικόπημα οι στρατηγοί. Τους «πρόλαβαν» οι συνταγματάρχες.

.—Το δημοσιογραφικό συγκρότημα τής Ελένης Βλάχου (εφημερίδες «Καθημερινή», «Μεσημβρινή» και το περιοδικό «Εικόνες») κλείνει μετά από το στρατιωτικό πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου. Ακολούθησαν και άλλες εφημερίδες τής εποχής.

1974.—Στα πλαίσια κοινών ασκήσεων τού ΝΑΤΟ, ο Ανθυποσμηναγός Νικόλαος Γιολδάσης μετέβη στην Άγκυρα τής τουρκίας, πραγματοποιώντας (κατόπιν εντολής τού ΓΕΑ) χαμηλή πτήση με σκοπό την αναγνώριση καινούργιων στόχων στο εσωτερικό τής τουρκίας. Ο ιπτάμενός μας, χωρίς να τον εντοπίσουν τα «ραντάρ», έφτασε έως το αεροδρόμιο τής Άγκυρας, μετά από 25 λεπτά πτήσης μέσα στο τουρκικό έδαφος, με αποτέλεσμα και οι Αμερικανοί οι οποίοι συντόνιζαν την άσκηση, να δώσουν συγχαρητήρια στον Έλληνα πιλότο γιά το παραπάνω επίτευγμα.

1975.—Κατέπεσε αεροσκάφος τής Π. Α. λίγο μετά την απογείωσή του  από το αεροδρόμιο Μίκρας στον Θερμαϊκό, με αποτέλεσμα τον θάνατο τού χειριστή, Βασίλειου Σκούρα.

1982.—Ὑπογράφηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καὶ τοὺς ὑπουργοὺς Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κουτσόγιωργα Ἀγαμέμνωνα, Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Βερυβάκη Ἐλευθέριο, τὸ διάταγμα ὑπ᾿ ἀριθμὸν 297, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποφασίστηκε ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος στὴν Ἐκπαίδευση καὶ στὴν Διοίκηση.

1985.—Απεβίωσε ο γνωστός “κομφερασιέ“, ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Γιώργος Οικονομίδης ο πιό γνωστός “κονφερασιέ(παρουσιαστής εκδηλώσεων και εκπομπών, διασκεδαστής) και επίσης ηθοποιός, τραγουδιστής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, στιχουργός και «κυνηγός ταλέντων». Συνέβαλε αποφασιστικά στην ποιότητα τού θεάματος-ακροάματος. Έγραψε στίχους σε εκατοντάδες τραγούδια από τα οποία πάρα πολλά έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Συνεργάστηκε σχεδόν με όλους τους μεγάλους συνθέτες τού ελαφρού τραγουδιού (Σουγιούλ, Μωράκης, Μουζάκης, Γούναρης, Μαρκέας, Σπάθης, Πλέσσας, Ζαχά, Καπνίσης, Κατσαρός κ.α.), αλλά και σχεδόν με όλους τους σημαντικούς τραγουδιστές τής εποχής. Η περίφημη φράση του όταν άνοιγε τις εκπομπές του…”Φίλοι μου αγαπημένοι”, ήταν το σήμα κατατεθέν του. Έγραψε τους στίχους στον «Ύμνο τής 21 Απριλίου 1967» σε μουσική τού Γιώργου Κατσαρού (ο οποίος το αρνείται) τον οποίο  τραγούδησαν σε πρώτη εκτέλεση ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και η Βίκυ Μοσχολιού. Μεταπολιτευτικά ο Γιώργος Οικονομίδης στοχοποιήθηκε ως «συνεργάτης» τής δικτατορίας…

1986.—Το Κακουργιοδικείο Αθηνών, κρίνει πρωτόδικα ένοχο τον Αθ. Νάσιουτζικ γιά την δολοφονία τού 73χρονου λογοτέχνη, Αθανάσιου Διαμαντόπουλου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 97 χτυπήματα από σφυρί στο κεφάλι.

1990.—Πρόεδρος τής ελλαδικής Βουλής εκλέγεται ο Αθανάσιος Τσαλδάρης, με 151 ψήφους.

1992.—Διαδεχόμενος την θέση τού θανόντα Αντώνη Τρίτση, ο Λεωνίδας Κουρής είναι και επίσημα ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων.

1993.—Να καταργηθεί κάθε μνεία, ακόμη και προαιρετική, τού θρησκεύματος των Ελλήνων πολιτών στις νέες ταυτότητες ζήτησε από την ελλαδική Κυβέρνηση με ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 1986, με τον νόμο 1599, στο Δελτίο Ταυτότητας περιλαμβανόταν και το θρήσκευμα, όμως μόνον «εφ’ όσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο». Με τον νόμο 1988/1991, η σχετική διάταξη τροποποιήθηκε και η καταχώριση ξανάγινε υποχρεωτική. Τον Απρίλιο τού 1993 η κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας έφερε νομοσχέδιο προκειμένου να τροποποιηθεί η διάταξη γιά άλλη μία φορά, και να οριστεί η καταχώριση τού θρησκεύματος στις νέες ταυτότητες ως μη υποχρεωτική. Αυτό συνάντησε την σθεναρή αντίδραση όχι μόνον τής Εκκλησίας, αλλά και βουλευτών, με αποτέλεσμα ο τότε υπουργός Εσωτερικών Ι. Κεφαλογιάννης να αποσύρει την σχετική διάταξη.

1994.—121 κιλά ηρωίνης, την μεγαλύτερη ποσότητα που κατασχέθηκε μέχρι τότε στην χώρα μας, ανακαλύπτουν οι τελωνειακοί των Κήπων Έβρου σε τροχόσπιτο Γερμανών.

.—Μακεδονικό, Κυπριακό και ελληνοτουρκικά συζητούν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπιλ Κλίντον, στον Λευκό Οίκο.

1995.—Ο Ραούφ Ντενκτάς, επανεκλέγεται γιά τρίτη θητεία στην “προεδρία” τού ψευδοκράτους στα κατεχόμενα τής Κύπρου μας.

2001.—Η (Skoda) Σκόντα Ξάνθης, νικά τον Ηρακλή με 1-0. Αυτός ο φαινομενικά αδιάφορος αγώνας ωστόσο, περνά στην ιστορία αφού γιά πρώτη φορά στα χρονικά τού ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα τού Ηρακλή χρησιμοποιεί 4 τερματοφύλακες σε διάφορες θέσεις τής ενδεκάδας.

2011.—Νεκρό βρίσκει η γυναίκα του τον γνωστό “hip-hop” μουσικό, Ανδρέα Μαρνέζο.

2015.—Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιούν στο ΥΠΕΘΑ ενημέρωση τής επιτροπής τής Βουλής σχετικά με την Άμυνα. Αρκετοί από τούς βουλευτές που προσήλθαν – έναντι αμοιβής -, ενώ έθεταν την ερώτησή τους, δεν περίμεναν την απάντηση και αποχωρούσαν (!..), ενώ η ενημέρωση βρισκόταν σε εξέλιξη. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς, δεν έθεσαν καν ερώτηση, και απλώς αποχώρησαν.  Όσο γιά τις γυναίκες βουλευτές, τράβηξαν την προσοχή των Μέσων, όχι γιά το ενδιαφέρον που έδειξαν, όσο γιά τις στυλιστικές τους επιλογές και τον τρόπο καθίσματός τους…

.—Συλλαμβάνεται με την κατηγορία τής φοροδιαφυγής ο επιχειρηματίας Λεωνίδας Μπόμπολας, διευθύνων σύμβουλος τής Ελλάκτωρ  και κάτοχος τού 15%  των μετοχών τής εταιρείας. Είναι ο μικρότερος γυιός τού Γιώργου Μπόμπολα, ιδρυτή ομίλου ο οποίος διαχειρίζεται το 50% τού εθνικού δικτύου τής Ελλάδος, σωρεία δημοσίων έργων και σημαντικών Μ.Μ.Ε..  Προσήχθη στην Εισαγγελία όπου δήλωσε την πρόθεσή του να καταβάλει το φοροδιαφυγέν ποσό ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, όπως και έκανε, προκειμένου να μην συνεχιστούν σε βάρος του οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, η προανάκριση θα συνεχιστεί, ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει σε απαλλακτική διάταξη.

2016.—Δημοσίευση τού Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναφέρεται στην παρουσίαση τής μελέτης τής καινοτόμου αναστηλώσεως τού Ιερού Κουβουκλίου τού Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα από την Διεπιστημονική Ομάδα τού Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Η παρουσίαση τής μελέτης έγινε από την Μοροπούλου και τούς Γεωργόπουλο, Κορρέ και Σπυράκο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί έως τις 22/3/2017, σχεδόν έναν μήνα πριν από το ορθόδοξο Πάσχα, προκειμένου το Μεγάλο Σάββατο (15/4/2017) η τελετή αφής τού Αγίου Φωτός να πραγματοποιηθεί εντός τού αποκατεστημένου Ιερού Κουβουκλίου.

2018.—Θέμα ανταλλαγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που παραμένουν κρατούμενοι σε φυλακές τής Αδριανουπόλεως με τους οκτώ τούρκους αξιωματικούς που κατέφυγαν στην Ελλάδα, έθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του που παραχώρησε στο δίκτυο NTV. Οι τούρκοι αξιωματικοί είχαν καταφύγει στην Ελλάδα, μία μέρα μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην τουρκία το 2016.

2019.—Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο ποινικολόγοι, Αλέξανδρος Λυκουρέζος και Θεόδωρος Παναγόπουλος. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος με 50 χιλιάδες ευρώ εγγύηση, απαγόρευση εξόδου και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και ο Θεόδωρος Παναγόπουλος μόνον με απαγόρευση εξόδου. Είχαν προσαχθεί στο γραφείο τού εφέτη ειδικού ανακριτή Ευτ. Νικόπουλου στον 7ο όροφο τού Εφετείου από τις 19/4, βάσει εντάλματος, γιά τις κατηγορίες συστάσεως εγκληματικής οργανώσεως και τής απόπειρας εκβιάσεως κατά τού Αριστείδη Φλώρου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 21 χρόνια κάθειρξη γιά την υπόθεση τής εταιρείας παροχής ρεύματος, Energa. Στον ανακριτή οδηγήθηκε και ο δικηγόρος Θεόδωρος Παναγόπουλος γιά τον όποιον επίσης είχε εκδοθεί ένταλμα. Αντιμετωπίζει και αυτός τα αδικήματα συστάσεως εγκληματικής οργανώσεως και τής απόπειρας εκβιάσεως. Υπενθυμίζουμε ότι στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται και μέλη αλβανικής μαφίας οι οποίοι δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Μιχάλη Ζαφειρόπουλο ο οποίος ήταν δικηγόρος υπερασπίσεως τού Αριστείδη Φλώρου στην υπόθεση σκάνδαλο των εταιριών Energa – Hellas Power (βλ.15/2).

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση