ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ (ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ).

,

,

……….Στις 24 Ιουνίου τού 1862, ο  Αλέξανδρος Καντακουζηνός διαδέχθηκε τον Ηπειρώτη Απόστολο Αρσάκη στην θέση τού Υπουργού Εξωτερικών τής Ρουμανίας.  Λόγω τής δολοφονίας τού Ρουμάνου πρωθυπουργού στις 8/6, την θέση ανέλαβε ο Αρσάκης, για μικρό όμως χρονικό διάστημα. Ο Αρσάκης ήταν μέλος τής επιτροπής που επεξεργάστηκε νομοθετικά το σχέδιο ένωσης των δύο ηγεμονιών (Βλαχίας και Μολδαβίας).

……….Η οικογένεια των Καντακουζηνών ήταν από τις παλαιότερες τού Βυζαντίου. Λίγο μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, αρκετά μέλη της μετανάστευσαν στην Ρουμανία. Τον 16ο αιώνα Καντακουζηνοί διετέλεσαν οσποδάροι (τοποτηρητές)  τής Βλαχίας, όταν η επαρχία αυτή ήταν φόρου υποτελής στους τούρκους. Κατείχαν τεράστιες εκτάσεις γης, τέτοιου μεγέθους, που ακόμη και μετά την απαλλοτρίωση που πραγματοποίησε η κυβέρνηση τής Ρουμανίας το 1923, παρέμεινε στην κατοχή τους καλλιεργήσιμη έκταση 10.000 στρεμμάτων στην περιοχή Τζιλαβέλε.

……….Χάρις στούς ελληνικής καταγωγής ηγεμόνες των παραδουνάβιων ηγεμονιών, η μέχρι τότε (15ος-16ος αι.) κυρίαρχη εκκλησιαστική και πολιτιστική επιρροή των νοτιοσλάβων και κυρίως των βουργάρων μοναχών, άρχισε να εξασθενεί βαθμιαία κάτω από την έντονη πίεση των ισχυρών ελληνικών πολιτιστικών επιδράσεων. Έτσι στα τέλη τού 16ου και κυρίως στις αρχές τού 17ου αιώνα, η ελληνική γλώσσα άρχισε σταδιακά να εκτοπίζει την επίδραση τής σλαβικής παιδείας, με αποτέλεσμα κατά τα τέλη τού 17ου αιώνα η «κουλτούρα σλαβόνα» να αντικατασταθεί από την «κουλτούρα γκρεκέσκα». Οι Έλληνες ηγεμόνες φρόντισαν να ιδρυθούν αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η πριγκίπισσα Ελένη Σούτσου. Έργο τού Λουί Ντιπρέ (Louis Dupre)
Η πριγκίπισσα Ελένη Σούτσου. Έργο τού Λουί Ντιπρέ (Louis Dupre)

……….Η εξάπλωση που γνωρίζει η ελληνική παιδεία στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τα τέλη του 17ου αιώνα είναι διάχυτη και ραγδαία. Ιδρύονται αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία διδάσκουν διεκεκριμένοι λόγιοι και τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό σπουδαστών. Μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων ξεχωρίζει η ελληνική «Ακαδημία» του Βουκουρεστίου, που ιδρύεται το 1679, στην Μονή του Αγίου Σάββα από τον ελληνορουμανικής καταγωγής Καντακουζηνό. Στην Ακαδημία δίδαξαν και οι διακεκριμένοι λόγιοι Σεβαστός Κυμινήτης (1689-1702) που καταγόταν από την Τραπεζούντα, και Παναγιώτης Σινωπεύς (1700-1719). Επίσης ιδρύονται και αναδιοργανώνονται τυπογραφεία.

***
  • Την έρευνα τού κυρίου Μπουζιά Αστέριου μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com. 
  • Γιά τον πρίγκιπα Σμηναγό Κωνσταντίνο Καντακουζηνό που έδρασε τον Β΄ Π.Π μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

……….Ο κύριος Μπουζιάς Αστέριος είχε την ευγενή καλοσύνη να προσθέσει ότι πρόκειται γιά ανακοίνωσή του στο ΚΒ´ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 25, 26, 27 Μαΐου 2001), δημοσιευμένη στα Πρακτικά τού Συνεδρίου, Μνήμη Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου (Ελληνική Ιστορική Εταιρεία), Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 89-105. Για το γενικότερο φαινόμενο τής επίδρασης τού βυζαντινού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, υπάρχουν και άλλες δημοσιεύσεις τού κυρίου Μπουζιά, κυρίως σε τόμους Πρακτικών Πανελληνίων Ελληνικών Συνεδρίων, τα οποία διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία στην Θεσσαλονίκη,καθώς επίσης και στο περιοδικό “Βυζαντιακά”.

Αφήστε μια απάντηση