ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-08 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κωνσταντίνος Τσικλητήρας.
8 Ιουλίου

1499.—Τυπώθηκε στο τυπογραφείο των λογίων Βλαστού (από την Κρήτη) και Καλλέργη στην Βενετία, το Ετυμολογικόν Μέγα κατά αλφάβητον που αποτέλεσε το εκτενέστερο μεσαιωνικό λεξικό τής ελληνικής γλώσσας. Η έκδοση τού εν λόγω λεξικού ήταν πολυτελέστατη και σε ορισμένα αντίτυπα οι ξυλογραφίες τού εξώφυλλου ήταν τυπωμένες με αληθινό χρυσάφι. Στην αρχή τού λεξικού υπάρχει σημείωση σύμφωνα με την οποία η έκδοσή του έγινε με την οικονομική συμβολή τής Άννας Παλαιολογίνας Νοταρά, κόρης τού τελευταίου Μεγάλου Δούκα τής Κωνσταντινουπόλεως, Λουκά Νοταρά. «[…] Η Βενετία, ως κόρη τού Βυζαντίου αρχικά, αλλά και μετά την αυτονόμησή της, διατηρούσε δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη και πριν ακόμη από τον 10ο αιώνα, όπου ήταν εγκατεστημένοι εκεί Έλληνες καλλιτέχνες που έχαιραν εκτιμήσεως και ήταν περιζήτητοι γιά την τεχνική τους στην κατασκευή πολλών μνημείων τής πόλεως.» Μετά την Άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, ο αριθμός αυξήθηκε και υπολογίζεται ότι το 1479 θα έπρεπε να φτάνει τις 4.000 ψυχές. Με την πάροδο τού χρόνου οι Έλληνες είναι από τούς πρώτους που αξιοποίησαν την επαναστατική νέα τεχνολογία τής τυπογραφίας, και τα ελληνικά τυπογραφεία τροφοδοτούσαν με εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία όλη την ορθόδοξη Ανατολή.

1609.—Σε επιστολή τού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χριστόδουλου προς τούς Δυτικούς, τούς οποίους εκλιπαρεί γιά βοήθεια, μαθαίνουμε τις νέες επαναστατικές κινήσεις των Κυπρίων κατά τού οθωμανικού ζυγού.  

1656.—(6-8/7) Ο Βενετικός στόλος καταλαμβάνει την Τένεδο από τους οθωμανούς, η οποία όμως επανακαταλαμβάνεται από τους δεύτερους την άνοιξη τού 1657.

1743.—Οι τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Αναστάσιο, από το χωριό Άγιο Βλάσιο των Ιωαννίνων.

1770.—Οι τούρκοι, ως εκδίκηση γιά την μεγάλη καταστροφή την οποία υπέστησαν από τους Ρώσους στο Τσεσμέ (βλ. 5 Ιουλίου), ξεκινούν και σφάζουν χίλιους Έλληνες και Αρμένιους τής Σμύρνης.

1789.—Στα κατάστιχα των εξόδων τής Ύδρας, αναφέρονται οι απώλειες που προέκυψαν από τις πειρατικές επιθέσεις, καθώς επίσης και ένα μεγάλο ποσό το οποίο χάθηκε από την ίδια αιτία.

1791.—Δεύτερη αναφορά Ευρωπαίου αξιωματούχου από την Θεσσαλονίκη (βλ. 26/5ου), γιά την δράση τού Έλληνα πειρατή Γκέκα στον Θερμαϊκό.

1807.—Με την Συνθήκη τού Τιλσίτ, που υπογράφηκε από τον αυτοκράτορα τής Ρωσίας και τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τα Επτάνησα υπάγονται και πάλι στην γαλλική διοίκηση (βλ. και 7/7).

1821.—Ο Ελληνικός στόλος υπό τους Ι. Τομπάζη, Αποστόλη, Σαχτούρη, Τσαμαδό και Βούλγαρη, πυρπολεί οκτώ τουρκικά φορτηγά πλοία και ένα πολεμικό κοντά στο Τσαγκλί. «Ο Ελληνικός στόλος υπό τούς Ιακ. Τομπάζην, Ν. Αποστόλην, Γκίκαν Τσούπαν, Γ. Σαχτούρην, Αναστ. Τσαμαδόν, Ι. Βούλγαρην, Λαζ. Λελεχό κ.λπ. εν τω πορθμώ Τσαγκλί μεταξύ Σάμου και Μ. Ασίας, έκαυσε οκτώ φορτηγά τουρκικά πλοία, ως και το πολεμικόν πλοίον τού πλοιάρχου Πεισάς Καπτάν.»

1822.—Ο Κολοκοτρώνης συνεχίζει την επιστράτευση Ελλήνων τής Τριπολιτσάς, ένεκα τού κινδύνου τής εκστρατείας τού Δράμαλη στην Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα, αποστέλλει τον συγγενή του Αντώνιο Κολοκοτρώνη γιά ενέδρα στον Άη Γιώργη τής Νεμέας.

.—Την ίδια ημέρα, ο Αλή πασάς τού Άργους από το στράτευμα τού Δράμαλη, εισβάλει με ιππικό στην πόλη τού Ναυπλίου.

1824.—«Ο Ταχήρ Αμπάζμπεης Ντίμπρας εκυρίευσε το Λοιδωρίκιον τής Δωρίδος. Αρχηγοί των Ελλήνων ήσαν οι Σκαλτσάς και Σαφάκας.» Από άλλη πηγή:  Ολιγάριθμοι Έλληνες,  μετά από εξάωρη μάχη, υπό τούς Σκαλτσά και Σαφάκα, τρέπουν σε φυγή έξι χιλιάδες τουρκαλβανούς, υπό τους Αμπάς πασά, Βελή αγά και Πράχο Πρεβίστα, στην θέση Μπινίτσα Λιδορικίου.

1825.—Έξω από την Τρίπολη, οι Έλληνες υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη μάχονται εναντίον των τουρκοαιγυπτίων τού Ιμπραήμ. «Μάχη έξω τής Τριπόλεως αμφίρροπος, καθ’ ην εφονεύθησαν οι οπλαρχηγοί Γεωρ. Γκίκας και Πολυχρόνης. Ενταύθα αρχηγός των μεν Ελλήνων ήτο ο στρατηγός Δ. Υψηλάντης των δε τούρκων ο Ιμβραήμ πασάς.»

.—«Οι τούρκοι εκυρίευσαν τον Προκοπάνιστον, νησίδιον δύο ώρας μακράν τού Μεσολογγίου.» Κατά την πολιορκία τού Μεσολογγίου, οι τούρκοι τού Χοσρέφ φορτώνουν κανόνια σε πλεούμενα και καταφέρνουν να κυριεύσουν το νησάκι Προκοπάνιστο.

1828.—«Άφιξις Κυβερνήτου εις Αλμυρόν τού Δήμου Αβίας τής Επαρχίας Οιτύλου.»

1833.—Υπογράφεται μεταξύ Ρωσίας και οθωμανικής αυτοκρατορίας νέα Συνθήκη, η οποία έμεινε γνωστή ως Χουνκιάρ Ισκελεσί. Με μυστικό άρθρο αμοιβαίας αμυντικής Συνθήκης καθορίζονται τα παρακάτω: α) Ο Εύξεινος Πόντος καθίσταται ασφαλής και κλειστή θάλασσα τής Ρωσίας και β) παραχωρήθηκε μόνο στην Ρωσία η ελεύθερη πρόσβαση από τα Θρακικά Δαρδανέλια, αναγνωρίζοντάς της το δικαίωμα εξόδου πολεμικών σκαφών στο Αιγαίο. Το έγγραφο περιείχε επιπλέον δέσμευση γιά την περίπτωση επιθέσεως από τρίτους, σύμφωνα με την οποία, η τουρκία δεσμευόταν να κλείσει τα Θρακικά Στενά και η Ρωσία να τής παραχωρήσει 12 πολεμικά σκάφη και 15.000 στρατιώτες. Εν μέρει, η συμφωνία σχεδόν ανέτρεπε την μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας Συμφωνία των Δαρδανελίων (5/1/1809).

1842.—Τίθενται στον λόφο των Μουσών, τα θεμέλια τού Αστεροσκοπείου,  το οποίο ανεγέρθηκε με δαπάνες τού εθνικού ευεργέτη Γεώργιου Σίνα.

1845.—Άρθρο τής εφημερίδας «Αθήνα» αναφέρει τα εξής: «Το υδραγωγείο έχει ασφαλισθεί από τούς τούρκους προς τούς Αμπελοκήπους (κοντά στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων) διά να ποτίζουν τούς κήπους των. Τώρα οι κάτοικοι ζητούν να καθαρισθεί, διότι τα νερά είναι ακάθαρτα και φέρουν ασθενείας».

1851.—Σαν σήμερα γεννήθηκε ο αρχαιολόγος  Αρθούρος Έβανς, που έφερε στο φως τα Μινωϊκά ανάκτορα τής Κνωσού. «Μεταξὺ 1894 καὶ 1899, ταξίδεψε ἐκτενῶς στὴν Κρήτη σὲ ἀναζήτηση τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων γιὰ τὴν προ-ἀλφαβητικὴ γραφὴ στὸ Αἰγαῖο – μία ἀναζήτηση ποὺ ὁδήγησε στὸν ἐντοπισμό τριῶν συστημάτων γραφῆς ποὺ ὁ Ἔβανς ὀνόμασε, Κρητικὰ ἱερογλυφικά, Γραμμικὴ Α καὶ Γραμμικὴ Β. Ἀπὸ τὸ 1900 μέχρι τὸ 1931, διηύθυνε τὶς ἀνασκαφὲς στὴν Κνωσό, φέρνοντας στὸ φῶς τὸ μεγαλύτερο παλάτι ποὺ εἶναι γνωστὸ μέχρι σήμερα στὸ Αἰγαῖο καὶ προσθέτοντας ἕνα νέο κεφάλαιο στὴν ἱστορία τῆς αρχαιολογίας καὶ τέχνης τῆς Μεσογείου».

1872.—Μετά από διαφωνία του με τον βασιλέα γιά το θέμα των Λαυρεωτικών, παραιτείται ο Δημήτριος Βούλγαρης και κατά συνέπεια η κυβέρνηση. Την ίδια κιόλας ημέρα θα αντικατασταθεί από την κυβέρνηση τού Επαμεινώνδα Δεληγιώργη.

1874.—Οι καταιγίδες και τα ακραία γιά την εποχή φαινόμενα, προκαλούν σοβαρές πλημμύρες στον Βόλο.

1876.—Ρωσία και Αυστρία, κατόπιν τής μεταξύ τους υπογραφής Συνθήκης στο Ράϊχστατ τής Βοημίας, νομιμοποιούν την μέχρι τότε ανύπαρκτη βουργαρία. Οι πονηροί Αυστριακοί, μέσω τής δημιουργίας ενός νέου κράτους όπως η βουργαρία, εξασφάλιζαν (με την βοήθεια τής Ρωσίας πάντα), την επιρροή τους από την Αδριατική μέχρι τον Αξιό (…)

1905.—Οι αιμοδιψείς βούργαροι στην Μακεδονία, σφάζουν τους Έλληνες Αβραάμ και Θόδωρο Γιοβά από το χωριό Ραχοβίτσα.

1906.—Ο Μακεδονομάχος Λιάπης ή Μιναδάκης Γεώργιος, από το Ρέθυμνο, φονεύθηκε στο Λέχοβο.

1907.—Ο επικηρυγμένος βουργαροσυμμορίτης Ζάμπρο Καραγιοβάνης, επιτίθεται και τραυματίζει τον άτυχο ιερέα Δημήτριο από τα χωριό Ομαλό (κοντά στην Γουμένισσα).

1908.—Ο μακεδονομάχος Εμμ. Νικολούδης (από τους Λάκκους Κυδωνίας Χανίων), μεταφέρει την δράση του στην περιοχή Κέλλης, εκεί που τόσο γρήγορα έπεσε προδομένος ο νεώτερος αδελφός του Ευάγγελος (1906).

.—Στο ύψωμα τής Πιπερίτσας τού όρους Βόρας (Καϊμάτσαλάν), το αποτελούμενο από δέκα άνδρες Σώμα Νικολούδη, παρ’ ότι περικυκλωμένο από κομιτατζήδες, κατόρθωσε να συγκρατήσει τις επανειλημμένες εφόδους τους. Εφαρμόζοντας σχέδιο παγιδεύσεως εκατόν πενήντα συμμοριτών, και σε συνεννόηση με τα Σώματα των Βολάνη και Καραβίτη, τούς παρέσυρε σε καθορισμένη περιοχή. Οι εδαφικές δυσκολίες καθυστέρησαν την άφιξη των υπόλοιπων Μακεδονομάχων· ο Νικολούδης όμως με το ολιγάριθμο Σώμα του άντεξε στις επιθέσεις, έως ότου η άφιξη των Καραβίτη και Βολάνη αιφνιδίασε τούς βούργαρους, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή υφιστάμενοι μεγάλες απώλειες· όσοι επέζησαν διασώθηκαν από τουρκικό σώμα.

.—Ἀπεβίωσε ὁ Δημήτριος Βικέλας, πεζογράφος, ποιητής, μεταφραστής, συγγραφέας φιλολογικῶν καὶ ἱστορικῶν μελετῶν, πρῶτος πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἱδρυτὴς τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων. Ὁ Δημήτριος Βικέλας γεννήθηκε στὴν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου στὶς 15 Φεβρουαρίου 1833 καὶ ἀπεβίωσε στὴν Ἀθήνα στὶς 8 Ἰουλίου 1908. Ἡ οἰκογένεια τοῦ πατέρα του, Ἑμμανουήλ Βικέλα, ἦταν σπουδαία ἐμπορική οἰκογένεια, μὲ καταγωγὴ ἀπό τὴν Βέροια.Τὸ ἀρχικό ὄνομά της ἦταν Μπεκέλας. Ἡ οἰκογένεια τῆς μητέρας του Σμαράγδας ἦταν ἡ ἐπίσης μεγάλη ἐμπορική οἰκογένεια Μελᾶ. Φύση αἰσιόδοξη καὶ μὲ πρακτικὸ νοῦ, ὁ Βικέλας δραστηριοποιήθηκε ἀμέσως στὴν πραγματοποίηση τοῦ στόχου γιὰ τὴν μόρφωση τοῦ λαοῦ, τὴν ὁποία θεωροῦσε ὡς τὸ λυσιτελέστερο μέσο γιὰ τὴν ἀνόρθωση καὶ ἀνασυγκρότηση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους τῆς ἐποχῆς. «Ἄς ἐλπίζωμεν ὅτι ἡ διόρθωσις θὰ ἔλθη κάτωθεν διὰ τῆς βραδείας ἐξαπλώσεως τοῦ φωτισμοῦ», γράφει σὲ κείμενό του γιὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1897. Δύο χρόνια ἀργότερα, τὸν Μάϊο τοῦ 1899, ὁ Βικέλας ἵδρυσε τὸν Σύλλογο πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων.

1910.—Δολοφονική απόπειρα σημειώνεται εναντίον τού διευθυντή τής εφημερίδας «Ακρόπολις», Βλάση Γαβριηλίδη, ο οποίος διεξήγαγε συστηματικό και έντονο αγώνα γιά την εκκαθάριση τού Πανεπιστημίου από ανίκανους καθηγητές.(…)

.—Ο πλοίαρχος Ι. Δαμιανός αντικαταστάθηκε από τον πλοίαρχο Παύλο Κουντουριώτη στην κυβέρνηση τού θωρακισμένου «Αβέρωφ», μετά από την προσάραξή του στις Αγγλικές ακτές, ευτυχώς χωρίς σοβαρή ζημιά.

1911.—Παραιτείται ο πρόεδρος τής Βουλής, Νικόλαος Στράτος. Αντικαταστάτης του ορίζεται ο Δημήτριος Τσιριμώκος.

1912.—Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατέκτησε το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο στο μήκος άνευ φόρας στην Στοκχόλμη. Μπήκε στον τελικό με τούς αδελφούς, Πλατ Άνταμς και Μπεν Άνταμς, των Η.Π.Α., οι οποίοι παρ’ όλες τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το μήκους 3,37 μέτρων άλμα του.

1913.—Ξεκινά η περίφημη μάχη τής Κρέσνας. Ο Στρατός μας, στα πλαίσια τής άγριας καταδιώξεως των αιμοδιψών βούργαρων, βρίσκεται εμπρός στην στενωπό τής Κρέσνας όπου αρχίζει ένα νέο έπος. Οι μάχες διήρκεσαν συνολικά τρείς ημέρες μέχρι την 11η Ιουλίου, και ολοκληρώθηκαν με την συντριβή των εχθρών τού Γένους.

.—Στο βουργαρικό Μέτωπο οι Ελληνικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των βούργαρων και καταλαμβάνουν τα υψώματα 1300, 1900 και 1650.

1915.—Η χώρα μας συνεχίζει τις έντονες διαμαρτυρίες γιά τούς διωγμούς που υφίστανται οι ομογενείς τής Μ. Ασίας από τους τούρκους.

1919.—Στην Μ. Ασία σε ολόκληρο το Μέτωπο επικρατεί ηρεμία.

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μ. Ασία μάχεται τον τουρκικό με μάχες περιπόλων.

.—Μικτό απόσπασμα αποτελούμενο από το 33ο Σύνταγμα Πεζικού και την Ελληνική Μεραρχία Κυδωνιών, απελευθερώνει το Ντεμιρτζή τής Μικράς Ασίας.

.—Δεύτερη ημέρα τής πρώτης φάσης απελευθερώσεως τής Ανατολικής Θράκης. Το Μικτό Απόσπασμα τού αντ)ρχη Αναγνώστου Β. περιλαμβάνοντας το 27ο Σύνταγμα Πεζικού και μία Μοίρα Ορειβατικού Πυρ)κού (το οποίο δρούσε ανεξάρτητα από την Μεραρχία Σμύρνης, ως δεξιά Πλαγιοφυλακή τής Στρατιάς), αφού συγκεντρώθηκε ολόκληρο στην Τυρολόη, στράφηκε προς τα δυτικά και κατά το βράδυ έφθασε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μουρατλή.

.—Στην επιχείρηση τού Ε.Σ. γιά την απελευθέρωση τής Ανατολικής Θράκης, το Μικτό  Απόσπασμα τού Καραγάτς εξαπέλυσε την νύχτα ισχυρή επιθετική αναγνώριση προς την οδική γέφυρα τού Έβρου. Κατά την νυκτερινή αυτή επιχείρηση, σκοτώθηκαν ο Λοχαγός Πεζικού Νικόλαος Διαμάντης και 17 Εύζωνοι και αιχμαλωτίστηκαν από τούς τούρκους δύο Εύζωνοι, τους οποίους θανάτωσαν την άλλη ημέρα με φρικτά βασανιστήρια. Η Εθνική ευγνωμοσύνη, γιά να τιμήσει την θυσία των παλικαριών εκείνων, έδωσε το όνομα τού Λοχαγού στην γέφυρα, η οποία πέρασε στην νεώτερη πολεμική μας ιστορία, ως “Γέφυρα τού Λοχαγού Διαμάντη”.

.—Άφιξη τού βασιλέα Αλέξανδρου στο Δεδέ Αγάτς, και μετονομασία τής πόλεως προς τιμήν του. «Κατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Βασιλέα Ἀλεξάνδρου στὶς 8 Ἰουλίου 1920 στὴν πόλη, ὁ Δήμαρχος Ἐμ. Ἀλτιναλμάζης ποὺ τὸν ὑποδέχθηκε στὸ λιμάνι καὶ στὴν συνέχεια ἀπὸ ἄμβωνος ὁ Μητροπολίτης, στὴν δοξολογία ποὺ ἀκολούθησε στὴν Μητρόπολη, ἀνακοίνωσαν ὅτι, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀφιχθέντος Βασιλέως, θὰ ὀνομάζουν τὴν πόλη τους, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ». Αμέσως μετά την απελευθέρωση τής πόλεως, ο Μητροπολίτης, αφού συμβουλεύτηκε και τον λόγιο γιατρό της, Αχιλλέα Σαμοθράκη, ζήτησε ν’ αλλάξουν το τουρκικό όνομα και να δώσουν στην πόλη το όνομα «ΝΕΑΠΟΛΙΣ», αφού ήταν η νεώτερη μέχρι τότε Ελληνική πόλη. Όταν όμως έφτασε ο βασιλέας Αλέξανδρος, αποφασίστηκε να δοθεί το όνομά του προς τιμήν του.

1921.—Η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση. Μετά το πέρας των μαχών στο Αφιόν Καραχισάρ και την κατάληψη τής Κιουτάχιας, η λανθασμένη διαπίστωση ότι ο εχθρικός όγκος βρίσκεται στην περιοχή και μερικές διαταγές που έφθασαν καθυστερημένα, έδωσαν την ευκαιρία στην τουρκική διοίκηση να απαγκιστρώσει και να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της, ανατολικά τού Δορύλαιου, όπου και αποφάσισε να αντεπιτεθεί. Όλες οι απαραίτητες προπαρασκευές και μετακινήσεις των τουρκικών δυνάμεων έγιναν μέχρι το απόγευμα τής 7ης Ιουλίου. Παρ’ όλο που η πίεση ήταν μεγάλη, τα Ελληνικά τμήματα αντέταξαν έξοχη άμυνα, αντέδρασαν αποτελεσματικά και πέτυχαν μία σημαντική νίκη. Με το πέρας τής μάχης, οι απώλειες γιά τους Έλληνες ανήλθαν στους 1.491 νεκρούς, 6.472 τραυματίες και 110 αγνοούμενους, ενώ οι τούρκοι είχαν 12-16.000 απώλειες σε νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και αιχμαλώτους. Η τακτική αυτή νίκη των Ελλήνων, αν και δεν κατάφερε εν τέλει να προκαλέσει την πλήρη συντριβή των Κεμαλικών δυνάμεων, εν τούτοις προκάλεσε πανικό στην Σουλτανική κυβέρνηση που επιζητούσε τον άμεσο τερματισμό τού πολέμου. [Στοιχεία Κωνσταντίνος Χαλάστρας]

.—Εκδηλώθηκε η μεγάλη τουρκική επιθετική επιστροφή κατά τού Εσκί-Σεχίρ, η οποία επιμελώς σχεδιασμένη απέβλεπε στην καταστροφή και αιχμαλωσία όλων των Ελληνικών Μεραρχιών που βρίσκονταν στην περιοχή. Τελικά, η επέλαση τού Ιππικού μας έφτασε σε βάθος 4 χλμ., αποσυνθέτοντας εντελώς τον εχθρό και δίνοντας την νίκη στα Ελληνικά όπλα. Σε αυτήν την μάχη έπεσαν νεκροί από το σπαθί τού Έλληνα Ιππέα πάνω από 500 τούρκοι και αιχμαλωτίσθηκαν περίπου 100. Οι απώλειες των Ελλήνων ήταν ένας οπλίτης νεκρός, και αυτός από βολή Ελληνικού πολυβόλου, ελάχιστοι τραυματίες, και μερικοί ίπποι νεκροί ή τραυματισμένοι.

.—Ο Ελληνικός Στρατός, κατόπιν σκληράς καί πεισματώδους μάχης απελευθερώνει το Δορύλαιον. Οι τούρκοι ανασυντάχθηκαν και αντεπιτέθηκαν με σφοδρότητα. Οι Έλληνες αμύνθηκαν σταθερά στην μάχη τού Σεντί Γαζή και Εσκή Σεχίρ, έχοντας απώλειες 20 αξιωματικών και 120 οπλιτών. Τραυματίστηκαν 250. «Τὸ ἡθικόν τοῦ Στρατοῦ εἶχεν αἰσθητῶς ἀνορθωθῆ μόλις ἀνηγγέλθη ἡ ἐπάνοδος τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ἡ ἐκδηλωθεῖσα ἐπίθεσις ἐσάρωσε τὰ πάντα πρὸ αὐτῆς, ἐξεδίωξε τοὺς Τούρκους ἀπό τὴν Κιουτάχειαν καὶ τὸ Ἐσκή Σεχίρ, καὶ ἔφερε τὸν Ἑλληνικόν Στρατὸν εἰς τὸ μέσον τῆς ὁδοῦ πρὸς Ἄγκυραν. Ἐκεῖ ἡ πορεία ἀνεκόπη κατὰ τὴν αἱματηράν μάχην τοῦ Σαγγαρίου. Οἱ Ἕλληνες διέκοψαν τὴν ἐπαφήν καὶ ὑπεχώρησαν εἰς τὴν γραμμὴν Ἐσκή – Σεχὶρ – Ἀφιόν Καραχισᾶρ».

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία δρα με πυροβολικό και αποσπάσματα.

.—Παραιτείται η Κυβέρνηση τής Κωνσταντινουπόλεως, επειδή ο Σουλτάνος διαφωνεί με την πολιτική τής Άγκυρας των κεμαλιστών.

1941.—Ενθρόνιση τού πρώην μητροπολίτη Κορινθίας Δαμασκηνού στον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών. Πριν από λίγες μέρες είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, έπειτα από απαίτηση των γερμανικών αρχών κατοχής, ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, πρώην μητροπολίτης Τραπεζούντας, γιατί είχε αρνηθεί να ορκίσει την δωσιλογική κυβέρνηση Τσολάκογλου. Και ο Δαμασκηνός όμως κατά την διάρκεια τής γερμανικής κατοχής, εκφωνούσε άφοβα από τού άμβωνος κατηγορώ κατά των Γερμανών και όταν τον προειδοποίησε ο Τσολάκογλου ότι θα τον τουφεκίσουν απάντησε: “Οι στρατηγοί τουφεκίζονται, οι αρχιερείς απαγχονίζονται και είμαι έτοιμος προς τούτο”. Όταν ο βαρύς χειμώνας και ο λιμός τού 1941-1942  θέριζε τους Έλληνες, ο Δαμασκηνός έθεσε στην διάθεση τού αγώνα γιά εύρεση τροφίμων, όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τής Εκκλησίας. Η προσπάθεια προσέκρουσε στην άρνηση τής υποτιθέμενης συμμάχου Αγγλίας να επιτρέψει τον εφοδιασμό τής Ελλάδος με σιτάρι, αυτό όμως δεν τον πτόησε. Με το τέλος τού πολέμου διορίστηκε Αντιβασιλέας.  

1942.—Δύο Ιταλοί αξιωματικοί κλέβουν ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο τής Ολυμπίας.

1943.—Οι Γερμανοί συνέλαβαν 20 Κασταμονιτσανούς (Ν. Ηρακλείου) αμέσως μετά την δεύτερη δολιοφθορά (σαμποτάζ) τού αεροδρομίου Καστελλίου, και τούς οδήγησαν στις φυλακές τού Ηρακλείου. Εκεί, αφού κουρεύτηκαν, ξυρίστηκαν τα μουστάκια τους, ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν επί σαράντα ημέρες, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι μετά την παρέμβαση τού Ταγματάρχη διοικητή τού αεροδρομίου Καστελλίου, Τροστ ή Κουτσάφτη, όπως ήταν γνωστός στούς Καστελλιανούς.

.—Ιταλικό τάγμα υποστηριζόμενο από πυροβολικό και όλμους συμπλέκεται με μονάδα τού ΕΔΕΣ στην περιοχή Μηλιά Ηπείρου ανεπιτυχώς, με συνέπεια οι Ιταλοί να υποστούν σοβαρές απώλειες και να συμπτυχθούν προς τα Ιωάννινα.

.—Ένα από τα πρώτα πληγέντα χωριά κατά την εισβολή Ιταλών και αλβανών, ήταν και το Αηδονοχώρι τής Ηπείρου. Τότε (28/10/1940),  οι κάτοικοι, έσπευσαν να εγκαταλείψουν το χωριό αφότου δέχτηκαν εχθρικά βλήματα, αφήνοντας πίσω τους όλα τα υπάρχοντα και εφόδια. Ιταλοί, Τσάμηδες και αλβανοί οι οποίοι εισέβαλαν στο χωριό, κατέστρεψαν και έκλεψαν τα πάντα με συνέπεια όταν επέστρεψαν οι κάτοικοι έναν μήνα μετά, να μην βρουν στον τόπο τους παρά μόνο νερό (…) Σαν σήμερα, το ίδιο χωριό,  βομβαρδίστηκε από γερμανικά στρατεύματα τα οποία εισέβαλαν από την αλβανία. Έμεινε όρθιο μόνον ένα σπίτι και η εκκλησία. Από τα 22 άτομα που συνέλαβαν, οι πλέον τυχεροί υπήρξαν αυτοί οι οποίοι εκτελέστηκαν άμεσα, ενώ τους υπόλοιπους έριξαν στα φλεγόμενα σπίτια (…)

1944.—Οι Γερμανοί, στα πλαίσια επιχειρήσεων κατά ανταρτών, εισβάλουν γιά τρίτη φορά στο δυστυχές χωριό Φλαμπουράρι Ιωαννίνων και προκαλούν γενοκτονία. Συνολικά το χωριό γνώρισε 3 φορές τον «πολιτισμό» των Γερμανών, κατά τις οποίες διερπάγησαν τα τρόφιμα, τα ρούχα, τα έπιπλα, το βιός των κατοίκων (850 ζωντανά), ενώ προέβησαν σε εκτελέσεις 6 αθώων ψυχών. Στην συνέχεια πυρπόλησαν το χωριό και γιά την ακρίβεια καταστράφηκαν οι 85 από τις 90 κατοικίες, το σχολείο και η εκκλησία του.

.—Την ίδια ημέρα, οι αντίχριστοι Γερμανοί εισβάλουν γιά δεύτερη φορά και στο Ελατοχώρι των Ιωαννίνων. Εδώ, άρπαξαν όλα (μα όλα!) τα υπάρχοντα των κατοίκων, ισοπέδωσαν πλήρως το χωριό καταστρέφοντας και τις 65 κατοικίες,  δολοφόνησαν 3 κατοίκους εκ των οποίων τον ένα μετά από ανήκουστα βασανιστήρια. Ρήμαξαν τον τόπο.

1953.—Τριμερής διάσκεψη των ΥΠΕΞ Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας και τουρκίας, στην πρωτεύουσα Αθήνα.

1961.—Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, καθηγητής τής Ιατρικής και δοτός πρωθυπουργός τής Ελλάδας. Στο αξίωμα τού Πρωθυπουργού διορίστηκε από τους Γερμανούς και το κατείχε από τις 2 Δεκεμβρίου 1942 έως τις 7 Απριλίου 1943. Γιά την συνεργασία του με τους κατακτητές καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά, αλλά αργότερα έλαβε χάρη και πέθανε τελικά εκτός φυλακής. Ο Κωνσταντίνος Ι. Λογοθετόπουλος γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1878.

1965.—Ξεκινά η ρήξη τού πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τα Ανάκτορα, και αποτελεί την αρχή τής ανώμαλης κοινοβουλευτικής περιόδου που ονομάστηκε «Αποστασία», και οδήγησε στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών τής 21ης Απριλίου τού 1967.

1969.—Θεμελιώνεται το Ωδείο Αθηνών.

1977.—Κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του Τ-2Ε λόγω βλάβης, ο πιλότος μας Θεόδωρος Νησιωτάκης. Το αλεξίπτωτο όμως δεν άνοιξε, με αποτέλεσμα ο χειριστής να καταπέσει στην περιοχή τού αεροδρομίου Καλαμάτας και να σκοτωθεί. Την περίοδο εκείνη ήταν διοικητής τής 362 Μοίρας Προκεχωρημένης Εκπαιδεύσεως· ο πιλότος μας γεννήθηκε το 1937 στην Πάνορμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.

1982.—Ανοίγουν οι Τράπεζες τής χώρας μετά από απεργία διαρκείας (συνολικά 45 ημέρες).

1983.—Σκοτώθηκε κοντά στο χωριό Σκονίζο Κυδωνίας Χανίων Κρήτης, συνεπεία πτώσεως τού αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε κατά την διάρκεια διατεταγμένης αποστολής, ο πιλότος μας Σταύρος Χαρίτος.

1988.—Λόγω τού καύσωνα ο οποίος πλήττει την χώρα, καταγράφονται δεκάδες θάνατοι οι οποίοι έχουν την ζέστη ως κύριο αίτιό τους. Συνολικά τα θύματα που καταγράφηκαν ήταν 66 νεκροί.

1989.—Η κυβέρνηση Τζαννετάκη κερδίζει ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή, μετά από τρεις μέρες διαβουλεύσεων.

1990.—Υπογράφηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών η νέα συμφωνία οκταετούς διάρκειας γιά τις στρατιωτικές βάσεις των Η.Π.Α. Βάσει τής ανακοινώσεως τού Υπ.Εξ., με αυτήν την συμφωνία κατοχυρώθηκαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά μας συμφέροντα, ενώ προστατεύεται η εδαφική ακεραιότητα τής χώρας σε περίπτωση ένοπλης επιθέσεως ή απειλής… Στο πλαίσιο τής συμφωνίας, καταργήθηκαν οι βάσεις Ελληνικού, Νέας Μάκρης και κομβικών σταθμών, ενώ παραλάβαμε δωρεάν 62 αεροσκάφη και 4 αντιτορπιλικά. Επίσης συμφωνήθηκε αναχρηματοδότηση των υφισταμένων δανείων με ευνοϊκότερους όρους, ενώ μάς δόθηκε η δυνατότητα να μετάσχουμε στην διαμόρφωση ετησίων προτάσεων προς το Κογκρέσο των Η.Π.Α. γιά την παροχή αμυντικής βοήθειας. Γιά την νέα συμφωνία το μεν ΠαΣοΚ ισχυρίστηκε ότι δεσμεύει την χώρα στα στρατηγικά σχέδια των Η.Π.Α., εκθέτοντάς την παράλληλα σε σοβαρούς κινδύνους, ο δε Συνασπισμός προειδοποίησε ότι ο ρόλος που αποκτά η Κρήτη στα στρατηγικά σχέδια των Η.Π.Α. περικλείει τεράστιους κινδύνους…

1996.—Στην Κύπρο, ακόμα και στα κατεχόμενα, όλα τα πολιτικά κόμματα καταδικάζουν την δολοφονία τού τουρκοκύπριου δημοσιογράφου Κουτλού Ανταλί.

1997.—Συμφωνία γιά την προώθηση των διμερών τους σχέσεων υπογράφουν στην Μαδρίτη τής Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο Πρόεδρος τής τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ.

2001.—Εξ αιτίας τού κλίματος τρομοκρατίας, την βία και την νοθεία που σημάδεψαν τις εκλογές στην αλβανία, μόνον ένας ομογενής μας από την Βόρειο Ήπειρο κατάφερε να περάσει στον δεύτερο κύκλο των εκλογών τής γείτονος. Ήταν ο Ανδρέας Μήτσης.

2002.—Χωρίς να τού αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ο Παναγιώτης Κράμπης καταδικάζεται σε δις ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη (φυλάκιση) από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο γιά ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία τού επιχειρηματία Γιώργου Νικολαΐδη και τής Σούλας Καλαθάκη.

.—Ισχυρή καταιγίδα δημιούργησε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Αθηνών. Χαρακτηριστικό της ήταν τα μεγάλα ύψη τής βροχής, η ραγδαιότητα και η σχετικά μεγάλη διάρκεια (περίπου τρείς ώρες).

2013.—Ο ηθοποιός Νίκος Ναουμίδης απεβίωσε σε ηλικία 63 χρονών το Σάββατο το βράδυ από ανακοπή καρδιάς.

2015.—Στο νομοσχέδιο γιά την λεγόμενη Ιθαγένεια, ψηφίζεται στην ολομέλεια τής Βουλής και τροπολογία, βάσει τής οποίας καταργούνται οι κυρώσεις γιά μεταφορά λαθρομεταναστών. Την τροπολογία κατέθεσε προς ψήφιση η αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής (και αυτοκράτειρα πασών των Ρωσιών), Τασία Χριστοδουλοπούλου. Η τροπολογία καταργεί τις κυρώσεις γιά την μεταφορά λαθρομεταναστών με δημόσια ή ιδιωτικά μέσα, δίνοντας νομικό πρόσχημα στους δουλέμπορους. Τρία χρόνια μετά, με την συνεχόμενη παράνομη εισβολή αλλοδαπών διαφόρων εθνικοτήτων, τα λεγόμενα κέντρα «υποδοχής» στα νησιά να ασφυκτιούν και την απόφαση τής Γερμανίας γιά επαναπροώθηση στην Ελλάδα των αλλοδαπών, η αυτοκράτειρα Τασία προφανώς θα είναι απολύτως ικανοποιημένη.

2019.—Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ορκωμοσία του στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον τού Προκόπη Παυλόπουλου, κατευθύνθηκε προς το Μέγαρο Μαξίμου γιά να παραλάβει από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα την εξουσία. Ο νέος πρωθυπουργός επέλεξε να κρατήσει την βουλευτική έδρα στον Δυτικό Τομέα τής Β’ Αθηνών, γεγονός που έθεσε εκτός Κοινοβουλίου τον πρώην υφυπουργό, Γεράσιμο Γιακουμάτο. Την σύνθεση τής κυβερνήσεως ανακοίνωσε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, το απόγευμα τής ίδιας ημέρας. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο απαρτίζεται από 51 υπουργούς και υφυπουργούς, έχουν αξιοποιηθεί 21 εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, 18 εκ των οποίων τεχνοκράτες.

.—Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Λίνα Μενδώνη διαγράφηκαν από το ΚΙΝ.ΑΛ. (Κίνημα Αλλαγής), λόγω των διορισμών τους από την νέα κυβέρνηση ως, υπουργού Προστασίας τού Πολίτη γιά τον πρώτο και υπουργού πολιτισμού και αθλητισμού γιά την δεύτερη. Την απόφαση διαγραφής έλαβε η Επιτροπή Δεοντολογίας τού κόμματος.

.—Ως προς το υποτίθεται ‘’σοβαρό’’ θέμα των ποσοστώσεων … η νέα Βουλή αποτελείται στο 19,3% από γυναίκες. [Αναμένουμε επαναστατικές κινήσεις και από την κοινότητα των απροσδιορίστου φύλου γιά να μείνουν -όλοι/ες/λα- ικανοποιημέν….]

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση