Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ

,

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ,

Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ

……….Στὶς 14 Ἰουλίου 1888, ἐπί ὑπουργίας Γεωργίου Θεοτόκη, καὶ μὲ τὸ διάταγμα  «περὶ γενικοῦ ὁργανισμοῦ τῶν πληρωμάτων στόλου», συστάθηκε στὸν θωρακοδρόμονα «Βασίλισσα Ὅλγα», ἡ Σχολὴ Ναυτοπαίδων, ποὺ διευθυνόταν ἀπό μάχιμο ἀξιωματικό τοῦ πλοίου.

……….«Οἱ ναυτόπαιδες γιὰ νὰ καταταγοῦν, ἔπρεπε νὰ διανύουν τὸ 15ο ἤ 16ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους, καὶ νὰ εἶναι σωματικὰ καὶ πνευματικὰ ὑγιεῖς. Ἔπρεπε δὲ νὰ προέρχονται ἀπό τὶς περιοχὲς Βόλου, Πειραιῶς, Σύρου, Πατρῶν καὶ Κερκύρας. Στὰ ἑλληνικά πλοῖα κατὰ τὴν Ἐπανάσταση καὶ πρὶν ἀπ’αὐτήν, οἱ ναυτόπαιδες ἦταν συγγενεῖς τοῦ καπετάνιου καὶ τοῦ πληρώματος ποὺ ἀποτελοῦσαν οἱ ναῦτες.

……….Ὁ πατέρας ἤ ὁ στενὸς συγγενής, ἔπαιρνε τὸ παιδὶ ἀπό 7 χρονῶν σὰν μοῦτσο κι ὅταν ἔφτανε σὲ ἡλικία 16 ἐτῶν, ἦταν ὥριμος ναύτης στὸ ναυτικὸ ἐπάγγελμα. Ἡ πρώτη προσπάθεια γιὰ σύσταση σχολῆς ναυτοπαίδων, ἔγινε μὲ τὸ διάταγμα τῆς 17ης Μαρτίου 1879, τὸ ὁποῖο ὅριζε ὅτι ὁ πάρων «Ἀθηνᾶ» θὰ χρησιμοποιῆτο γιὰ σχολεῖο ὑπαξιωματικῶν, ναυτῶν καὶ παίδων. Μὲ τὸ διάταγμα τοῦ 1888, καθορίστηκε μὲ κάθε λεπτομέρεια ἡ λειτουργία τῆς σχολῆς, συγκεντρώθηκαν δὲ ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ ὑπηρετοῦσαν στὰ πλοῖα μὲ προορισμὸ νὰ γίνουν ὑπαξιωματικοί γιὰ τὸ Βασιλικὸ Ναυτικό.

***
Λεπτομέρειες γιὰ τὸ ἱστορικό τῆς Σχολῆς στό : http://www.hellenicnavy.gr/

Αφήστε μια απάντηση