Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

,

Ο αρμοστής τής Κοινωνίας των Εθνών για τους πρόσφυγες Νάνσεν, στην παραλία τής Ραιδεστού (Οκτώβριος 1922 ).
Ο αρμοστής τής Κοινωνίας των Εθνών για τους πρόσφυγες Νάνσεν, στην παραλία τής Ραιδεστού (Οκτώβριος 1922 ).

 

ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἰάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

Στὴν Ἑλλάδα ἡ δεκαετία τοῦ 1920 σφραγίσθηκε ἀπὸ τὴν ἔντονη πληθυσμιακὴ κινητικότητα, ἰδιαίτερα στὶς βόρειες ἐπαρχίες, Μακεδονία καὶ Θρᾲκη. Καραβάνια προσφύγων καὶ μεταναστῶν συνωστίζονταν στὰ λιμάνια, στὰ μεθοριακὰ περάσματα καὶ στὰ λοιμοκαθαρτήρια, θύματα τῶν πολιτικῶν καὶ διπλωματικῶν διαπραγματεύσεων τῶν παρασκηνίων. Ἐξυπηρετῶντας κυρίως πολιτικὲς σκοπιμότητες, τὴν ἀνάγκη δηλαδὴ νὰ διασφαλισθῇ ἡ περίφημη «πληθυσμιακὴ ὁμοιογένεια», πραγματοποιήθηκαν δύο ἀνταλλαγὲς πληθυσμῶν.

Ἡ πρώτη, ἡ ὁποία ἀποφασίσθηκε μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Νεϊγὺ τὸ 1919, ἦταν ἐθελοντικὴ καὶ ἀφοροῦσε τὴν ἀμοιβαία μετανάστευση τῶν «φυλετικῶν, θρησκευτικῶν ἤ γλωσσικῶν» μειονοτήτων ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Βουλγαρία. Ἡ δεύτερη ἀποφασίσθηκε στὴν Λωζάννη τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1923, ἦταν ὑποχρεωτικὴ καὶ προέβλεπε τὴν ἀμοιβαία μετανάστευση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Τουρκίας καὶ τῶν μουσουλμάνων τῆς Ἑλλάδας. Ἐξαιρούνταν οἱ χριστιανοὶ τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου καὶ οἱ μουσουλμάνοι τῆς Δυτικῆς Θρᾲκης. Καὶ οἱ δύο ἀνταλλαγὲς πληθυσμῶν πραγματοποιήθηκαν στὴν δεκαετία τοῦ 1920 ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, ἡ ὁποία συνέστησε δύο Μικτὲς Ἐπιτροπές, Ἑλληνοβουλγαρικῆς καὶ Ἑλληνοτουρκικῆς Μετανάστευσης προκειμένου νὰ ἐπιβλέψουν τὴν διαδικασία τῆς μετακίνησης τῶν πληθυσμών.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση