Ο ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (15-16/9/1943)

,

13-16 1943

,

 Ὁ μαῦρος Σεπτέμβρης γιὰ τὰ χωριὰ τῆς Δυτικῆς Ἱεράπετρας, Μύρτο, Λουτράκι, Ρίζα, Μουρνιές, Γδόχια, Μᾶλλες, Χριστός, Παρσᾶ, Μῦθοι.

Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῶν χωριῶν τῆς Βιάννου (13-14/9), οἱ Γερμανοὶ προχωροῦν στὰ χωριὰ τοῦ δυτικοῦ διαμερίσματος τῆς ἐπαρχίας Ἱεράπετρας. Ἡ διαταγὴ εἶναι ρητή. Νὰ καταστραφῇ ὅλη ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀνατολικὰ τῆς Βιάννου χωριό, μέχρι τὸν χείμαρρο Μύρτου.

Τὸ πρωί τῆς 15ης Σεπτεμβρίου, ἡμέρα Τετάρτη, τὰ τάγματα θανάτου ξεκινοῦν. Οἱ ἀνυποψίαστοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς, ὅντας πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν Σύμη, τὴν περιοχὴ ὅπου συγκρούστηκαν οἱ ἀντάρτες μὲ τοὺς Γερμανούς (12/9), πίστευαν ὅτι δὲν θὰ τοὺς καταλογίζονταν εὐθύνες. Μὲ τὴν ἄφιξη ὅμως τῶν Γερμανῶν, κατάλαβαν ὅτι ὁ σκοπὸς δὲν ἦταν καλός.

Μάταια ὁ πρόεδρος τοῦ Μύρτου, Μιχαὴλ Ἀνδρεοπούλης τοὺς καλόπιασε μὲ καρύδια, ἀμύγδαλα καὶ ρακί. Τοῦ εἶπαν μόνο ὅτι ἔχουν δύο ὧρες προθεσμία νὰ πάρουν οἱ κάτοικοι ὅ,τι μποροῦσαν καὶ νὰ φύγουν. Μάταια τοὺς παρακάλεσε τρεῖς φορὲς, μὴ μπορῶντας νὰ πιστέψῃ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε. Μεταξὺ τῶν 17 ἐκτελεσμένων τοῦ Μύρτου στὶς 15/9, ἦταν καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ. Ὁ τραγικὸς ἀπολογισμὸς εἶναι 131 νεκροὶ στὰ χωριὰ τῆς Δυτικῆς Ἱεράπετρας ἄν ἔχουν καταγραφεῖ ὅλοι. Ἑκατοντάδες νοικοκυριᾶ καταστράφηκαν. Ἡ πείνα καὶ ἡ ἀθλιότητα σκέπασε ὅσους ἐπέζησαν, μὲ μόνη διέξοδο τὴν ἐπαιτεία.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση