ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

20 Σεπτεμβρίου

331 π.Χ. .—Ἡ ὁλική ἔκλειψη πρὶν ἀπὸ τὴν μάχη τῶν Γαυγαμήλων. Λίγες μόλις ἡμέρες πρὶν ἀπό τὴν μεγάλη μάχη τῶν Γαυγαμήλων, συνέβη ὁλική ἔκλειψη σελήνης ποὺ ἀπό τοὺς στρατιῶτες τοῦ Ἀλέξανδρου θεωρήθηκε κακὸς οἰωνός. Φυσικά, ὁ Ἀλέξανδρος πολὺ γρήγορα ἄλλαξε τὰ δεδομένα. «[…] κι ἄλλοι ἀναθυμόνταν, πὼς ὅταν ὁ Ξέρξης ὥρμαε στὴν Ἑλλάδα, καὶ βρισκόταν ἀκόμα στὶς Σάρδεις, ἔγινε ἔκλειψη ἡλίου, κι’ οἱ μάγοι τότε τὴν ξήγησαν μὲ τὸ πὼς ὁ ἥλιος ἦταν τῶν Ἑλλήνων ἄστρο (ἐνῶ τῶν Περσῶν τὸ φεγγάρι), κι’ ἄρα λοιπὸν τώρα ποὺ τῶν Περσῶν σβῆσαν οἱ θεοὶ τ’ ἄστρο θάφτασε ἡ ὥρα τους!… Καὶ στὸν ἴδιο τὸν Ἀλέξανδρο εἶπε ὁ μάντης ὁ Ἀρίστανδρος, πὼς τὸ φαινόμενο γι’ αὐτόν εἶναι καλοσημαδιὰ καὶ μὲς στὸ μῆνα θὰ πολεμήσῃ ! Ἔκανε ὕστερα θυσία στὴ Σελήνη, στὸν Ἥλιο, στὴ Γῆ, ὁ Ἀλέξανδρος..- καὶ τὰ σφάγια προμήνυσαν νίκη!». [Πηγή: Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο “Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου”, Johann Gustav Droysen.]

325 π.Χ.—Ο Ελληνικός Στόλος τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπό τον Ναύαρχο Νέαρχο τον Κρήτα, αποπλέει από το λιμάνι Πάτταλα (στις εκβολές τού Ινδού ποταμού) και μετά από πολλές αντιξοότητες και σφοδρές θαλασσοταραχές, θα φτάσει στα τέλη Δεκεμβρίου στην Αρμόζεια τής Περσίας – σημερινά στενά τού Ορμούζ (βλ. και 2/10, 28/10).

1351.—Ἡ Θεοδώρα Καντακουζηνή, ἀνεψιὰ τοῦ Αὐτοκράτορα τῆς Ῥωμανίας Ἰωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνοῦ, παντρεύεται τὸν νεαρὸ ἀκόμη Αὐτοκράτορα τῆς Τραπεζοῦντας, Ἀλέξιο Γ΄ Μέγα Κομνηνό. Ἀπὸ τὸν γάμο τους ἀπέκτησαν ἕξι παιδιά. Ἡ Δρ Ἱστορίας, Φιλόλογος, Α. Βακαλούδη, συνοψίζει τὰ βασικὰ γνωρίσματα μιᾶς ὑποψήφιας Αὐτοκράτειρας «[….] στὴν ἀνυπέρβλητη ὡραιότητα, τὴν παρθενία, τὴν εὐγένεια καταγωγῆς καὶ τὴν ἄμεπτη ἠθική». Ἀναφορικά μὲ τὴν Τραπεζοῦντα, ἡ χρυσὴ περίοδός της εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν Ἀλέξιο τὸν 3ο, ὁ ὁποῖος ἀποκατέστησε τὴν εἰρήνη μετὰ ἀπό δεκαετὴ ἐμφύλιο πόλεμο, νίκησε τοὺς τουρκομάνους, ἔχτισε μοναστήρια καὶ εὐαγεῖς οἴκους καὶ ὁδήγησε τὴν Αὐτοκρατορία σὲ πρωτοφανὴ ἄνθηση.(…) Ἀνανέωσε τὶς συμμαχίες μὲ τοὺς γειτονικοὺς τούρκους ἐμίρηδες καὶ τοὺς Γεωργιανοὺς μὲ ἐπιγαμίες, καὶ βοήθησε στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν. (Ἀναφέρεται καὶ τὸ 1350 ὡς ἔτος τοῦ γεγονότος).

1628.—Ο τρομερός Άγγλος αρχιπειρατής sir Kenelm Digby αποσύρει τα πλοία του στην ξηρά, στα λιμάνια Πεταλάς και Άγιος Παντελεήμονας τής Ζακύνθου, γιά επισκευή και συντήρηση.

1688.—Δέκα ημέρες μετά την αποτυχημένη μεγάλη επίθεση στην Χαλκίδα, ο στρατός τής Φλωρεντίας εγκαταλείπει τους συμμάχους του των ενωμένων χριστιανικών δυνάμεων. Λίγες ημέρες μετά, θα τον ακολουθήσουν οι Ιππότες τής Μάλτας.

1698.—Οι ναυμαχίες μεταξύ Δυτικών και οθωμανών στο Αιγαίο βρίσκονται σε έξαρση. Ο ναύαρχος Ντολφίνο συγκρούεται δύο φορές με πλοία τού τούρκου ναύαρχου Χουσεΐν πασά (γνωστού με το παρατσούκλι Μετζομόρτο που σημαίνει μισοπεθαμένος γιά τους Ιταλούς), τον οποίο νικά και καταδιώκει.

1715.—Ἡ νησίδα Σούδα εξακολουθεῖ νὰ πολιορκεῖται ἀπὸ τοὺς τούρκους. Ὅμως, τὰ ξημερώματα τῆς 20ης Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκαν στὸ σπίτι τοῦ  ἔκτακτου Προβλέπτη τῆς Σούδας, Ἀλοΰσιου Μάνιο, στρατιῶτες, καὶ τοῦ ἐδήλωσαν ὅτι, «[…] ἐφόσον οἱ Ἕλληνες φρουροὶ ἐγκατέλειψαν τὰς θέσεις, ἦτο εἰς αὐτούς ἀδύνατον νὰ έξακολουθήσουν τὴν ἄμυναν, διότι ἐφοβοῦντο μήπως τοὺς κτυπήσουν ἐκ τῶν ὄπισθεν, εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν οἱ Τοῦρκοι ἤθελον ἀρχίσει τὴν ἔφοδον.»

1793.—Απεβίωσε σε βαθιά γεράματα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωαννίκιος ο Γ΄.

1804.—Οι τούρκοι σφάζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Ιλαρίωνα από την Κρήτη.

1807.—Μετά από δύο μήνες γεμάτους στερήσεις, κακουχίες και ατυχίες στην Μακεδονία, ο θρυλικός Νίκος Τσάρας επιστρέφει στην Σκόπελο. Οι Ρώσοι που τόσα και τόσα τού είχαν τάξει, τελικά, δεν εμφανίστηκαν πουθενά και ο Τσάρας μετά βίας σώθηκε χάρις στα μοναστήρια τού Άθου.

1811.—Ο Γάλλος πρόξενος Χανίων καταγγέλλει την πειρατική δράση πολλών νησιωτών (Υδραίων, Σπετσιωτών, Σκοπελιτών, Ψαριανών, μέχρι και Άγγλων), οι οποίοι, την συγκεκριμένη χρονιά είχαν ρημάξει την θάλασσα με αποτέλεσμα κάθε είδους σπόροι γιά την τουρκία, όπως επίσης ζώα, λαχανικά και άλλα, να περάσουν σε χέρια Άγγλων και Ελλήνων εμπόρων.

1821.—Καταστρέφεται το Γαλαξείδι από τούς τούρκους τού καπουδάν Νουαΐχ Ζααδέ Αλή (Καρά-Αλής). «Ὁ καπετὰν Νουαίχ Ζααδὲ Ἀλήμπεης (Καρᾶ Ἀλῆς) ἐκυρίευσεν τὸ Γαλαξείδιον τῆς Παρνασίδος καὶ ὅλα τὰ εὑρεθέντα ἐν τῷ λιμένι πλοῖα. Μεθ’ ὅ ἔκαυσεν τὴν πόλιν.»

1823.—«Στρατοπέδευσις Μουστάι πασᾶ τῆς Σκόδρας ἐν Παλησσαλτσένῃ τρεῖς ὥρας μακρὰν τοῦ Αἰτωλικοῦ.»

1824.—Στην μάχη τού Σισίνη με τούρκους στο Μαρκόπουλο Ηλείας, νικητές είναι οι δεύτεροι με αρχηγό τον Ντελή Αχμέτ μπέη.  «Οἱ τοῦρκοι ἐκυρίευσαν τὸ Μαρκόπουλον, χωρίον τοῦ Δήμου Μορτουντίων τῆς Ἐπαρχίας Ἠλείας. Φυγὴ Ἑλλήνων, ὧν  ἀρχηγὸς ἦτο ὁ Χρ. Σισίνης τῶν δὲ τούρκων ὁ Δελῆ Ἀχμέτ-μπεης.»

1827.—Καταστρέφεται η Μεσσηνία από τούς τούρκους.«Ὁ Κεχαγιάμπεης τοῦ Ἰμβραὴμ πασᾶ ἔκοψε ἅπαντα τὰ καρποφόρα δένδρα τῆς Μεσσηνίας ἐν ὅλῳ 85.000.»

.—Ο Κόδριγκτον ο οποίος είχε ξεκινήσει την προηγούμενη ημέρα από την Κέρκυρα με τέσσερα μόνον πλοία, συναντά και αντιμετωπίζει σαράντα πλοία τού Ιμπραήμ έξω από την Πάτρα. Σκοπός τού Κόδριγκτον ήταν να κερδίσει χρόνο γιά τον Άστιγγα, ο οποίος είχε μόλις νικήσει τον τουρκικό στόλο, αλλά κινδύνευε σε σύντομο διάστημα να αντιμετωπίσει και τον τουρκοαιγυπτιακό τού Ιμπραήμ.

1828.—Τέσσερα ελληνικά πολεμικά πλοία εισέρχονται με τόλμη στον Αμβρακικό κόλπο, κυριεύουν σαράντα τρία τουρκικά πλοιάρια και βυθίζουν μία κανονιοφόρο.

.—Συνεχίζεται η αποχώρηση από την Πελοπόννησο τού στρατού τού Ιμπραήμ, και η επιστροφή του μετά από τρία χρόνια στην βάση του, αφήνοντας τις «καλλίτερες» αναμνήσεις στους Έλληνες στο διάστημα αυτής τής «φιλικής συνύπαρξης»…

.—Νέες ενισχύσεις υπό τον Ιωάννη (Γιαννάκη) Στράτο γιά τον Τζαβέλλα, ο οποίος γιά πολλοστή ημέρα συνεχίζει την πολιορκία τής Λομποτινάς Ναυπακτίας.

1833.—Πραγματοποιείται ειρηνική συγκέντρωση των Κρητών στις Μουρνιές, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν γιά τα φορολογικά μέτρα και να συντάξουν αναφορά προς τις Μεγάλες Δυνάμεις. Το πρώτο πολιτικό κίνημα των Κρητών μετά την Επανάσταση, πραγματοποιήθηκε όταν μερικές χιλιάδες χριστιανοί συγκεντρώθηκαν άοπλοι στο χωριό Μουρνιές κοντά στα Χανιά, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν γιά τα φορολογικά μέτρα και τις άλλες αυθαιρεσίες τού Μουσταφά πασά. Οι παρευρισκόμενοι συνέταξαν στις 20 Σεπτεμβρίου μία αναφορά προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, όπου διεκτραγωδούσαν την κατάστασή τους, ενώ παράλληλα επεδίωξαν με αποφασιστικότητα να διαφυλάξουν τον ειρηνικό χαρακτήρα τής εκδηλώσεως, εμποδίζοντας- χαρακτηριστικά  – την συμμετοχή οπλοφόρων Σφακιανών. Εν τούτοις, η αντίδραση τής τουρκικής Διοικήσεως υπήρξε άμεση: Το ιππικό διέλυσε βίαια την συγκέντρωση και στην συνέχεια σαράντα ένας από τούς πρωτοστατήσαντες στο κίνημα αλλά και αρκετοί άλλοι χριστιανοί σε όλο το νησί, συνελήφθησαν και απαγχονίστηκαν, γιά παραδειγματισμό.

1846.—Πρωτοφανής παρέμβαση των Άγγλων στο έργο τής ελληνικής κυβερνήσεως. Με αφορμή μία επιστολή διαμαρτυρίας (την οποία μπόρεσαν και υπέκλεψαν οι πράκτορες τής Αγγλίας) τού Κωλέττη προς τους τούρκους, γιά την απαίτησή τους να στείλει πίσω στην Κρήτη όσους κατέφυγαν στην ελεύθερη Ελλάδα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ως ανίκανη, φαύλη, καταπιεστική κ.λπ.

1850.—Διαπιστώνεται ότι έχει γίνει παραχάραξη των τραπεζογραμματίων των 10 δραχμών τής δεύτερης εκδόσεως σε πενηντάδραχμα. Γι’ αυτό αποσύρεται από την κυκλοφορία η αξία των 50 δραχμών και δεν θα ξανακυκλοφορήσει μέχρι το 1928.

1863.—Μετά την παραίτηση τού Ιωακείμ Β΄, νέος Οικουμενικός Πατριάρχης ανακηρύσσεται ο Σωφρόνιος Γ΄ (κατά κόσμον Σταύρος Μεϊδαντζόγλου).

1867.—Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ πλήττει την Μάνη, το Γύθειο και την ευρύτερη περιοχή. Εκτός από  τις καταστροφές, δεν θρηνήθηκαν θύματα.

1868.—Μάχη μεταξύ επαναστατημένων Κρητών και τούρκων στο Φόδελε Μαλεβιζίου.

1876.—Τα ξημερώματα τής σημερινής, οι τέσσερεις απανωτές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την Πελοπόννησο, προκάλεσαν ζημιές μέχρι την Κρήτη. Περιορίστηκαν στον Νομό Χανίων.

1904.—Ο ήρωας Μακεδονομάχος Μανώλης Κατσίγαρης (καπετάν Καραμανώλης), αναχωρεί από την Κρήτη γιά την Ανατολική Μακεδονία. Επρόκειτο γιά τον σωματοφύλακα τής μετέπειτα εθνομάρτυρας Αικατερίνης Χατζηγεωργίου, ο οποίος είχε καταγωγή από το Νίππος Αποκορώνου Χανίων.

1905.—Η τρομοκρατία των βούργαρων στην Μακεδονία. Μία φονική βουργάρικη συμμορία απαγάγει τον Έλληνα Γεώργιο Γιοβάν από το χωριό Μουσομίτσα. Δύο ημέρες μετά και κατόπιν αρνήσεως τού Έλληνα να γίνει γενίτσαρος, θα σφαχτεί αγρίως.

.—Η κυβέρνηση υπογράφει συμβόλαιο γιά την ναυπήγηση δύο νέων αντιτορπιλικών τού στόλου μας.

1908.—Το κακουργιοδικείο τού αυτόνομου, αλλά υπό τουρκική επικυριαρχία, καθεστώτος τής Σάμου, καταδικάζει τον Θ. Σοφούλη και 18 οπαδούς του σε θάνατο. Η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ.

1912.—Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, που έχει αποβιβαστεί στην Σάμο με αντάρτικες δυνάμεις από τις 7 Σεπτεμβρίου, καλεί το λαό τής νήσου να εξεγερθεί κατά των τούρκων.

.—Η χώρα μας αποκτά τα ακόλουθα τέσσερα νέα αντιτορπιλικά: “Λέων”, “Πάνθηρ”, “Αετός” και “Ιέραξ”.

1915.—(π.ημ.) Ἀπόβαση τοῦ κυρίως σώματος τῶν Ἀγγλογάλλων στὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία ἐπειδή ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν μόνη ὁδό ἐπικοινωνίας καὶ ἀνεφοδιασμοῦ ποὺ εἶχε ἀπομείνει γιὰ τὴν σύμμαχο Σερβία, δηλαδὴ τὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ ἐπειδή ταυτόχρονα ἦταν διάχυτος ὁ φόβος δημιουργίας γερμανικῶν βάσεων ὑποβρυχίων ποὺ θὰ ἀπειλοῦσαν τὶς βρετανικὲς συγκοινωνιακὲς ἀρτηρίες μέσῳ Σουέζ, ἀποφάσισαν νὰ δημιουργήσουν πολεμικὸ μέτωπο στὴν Μακεδονία.

1916.—Οι υποτιθέμενοι «Σύμμαχοι» Γάλλοι, συλλαμβάνουν τον ιερέα Μακεδονομάχο Πέτρο Παπαναστασίου στο Αμύνταιο και τον καταδικάζουν σε τρία χρόνια εξορίας. Ο ηρωικός ιερέας με συνεργάτες του, είχε καταφέρει να εξολοθρεύσει ομάδα βούργαρων δολοφόνων στην περιοχή, και απ’ ό,τι φαίνεται, δωσίλογοι βουργαρόφρονες τής περιοχής τον συκοφάντησαν στους Γάλλους, κι’ αυτοί με την σειρά τους, αντί να τον επαινέσουν τον εξόρισαν (!..). Το κυνήγι εναντίον των Μακεδονομάχων σε εκείνα ακριβώς τα χρόνια, υπήρξε χαρακτηριστικό.

1917.—Η Σερβική κυβέρνηση μετά από αρκετούς μήνες παραμονής στην νήσο Κέρκυρα, αναχωρεί γιά να εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη μαζί με την Σερβική Βουλή.

1919.—Τομέας Καΰστρου τής ΙΙ Μεραρχίας. Κατόπιν αδείας τού Άγγλου Στρατηγού Μιλν γιά την διάλυση των τούρκων ατάκτων, καταλαμβάνεται η κωμόπολη Κιούρε μαζί με δύο σημαντικούς υψοδείκτες στα νότιά της, από τους οποίους περνούσε ημιονική οδός.  Η κατάληψη τού Κιούρε και τον δύο αυχένων, έθεσε τέρμα στις ενέργειες των ατάκτων στην κοιλάδα τού Καΰστρου.

1921.—(17-25/9) Αρχίζει η μάχη τού Ακροϊνού (Αφιόν Καραχισάρ). Το 1ο Σώμα Στρατού εξαπολύει επίθεση κατά των τουρκικών δυνάμεων σε τρία σημεία, μέσω των I, II και IV Μεραρχιών. Το Α΄ Σώμα Στρατού αποφάσισε να αναλάβει την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων, μετά από τις επιθετικές κινήσεις των τουρκικών δυνάμεων σε Αφιόν Καραχισάρ και Εσκή Σεχήρ, και τις πρώτες μάχες που σημειώθηκαν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

.—Το απόγευμα τής ίδιας μέρας, στάθμευσε στο Αφιόν Καραχισάρ το 41ο Σύνταγμα Πεζικού τής ΧΙΙ Μεραρχίας, η οποία είχε αναχωρήσει στις 16 Σεπτεμβρίου από το Ντερμπέντ και έφτασε στις 20/9 στο Ινάς.

1922.—Ο Βενιζέλος ενημερώθηκε επίσημα από τον Άγγλο υπουργό Εξωτερικών στο Λονδίνο, την απόφαση τής Αντάντ γιά το ξεπούλημα τής Ανατολικής Θράκης. Την ίδια μέρα, τηλεγράφημά του στην Αθήνα έγραφε: «[…] Η απώλεια τής Ανατολικής Θράκης είναι ανεπανόρθωτη εφ’ όσον οι Δυνάμεις αποφάσισαν την απόδοσή της στην τουρκία. Εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να κρατήσει την Θράκη ερχόμενη σε σύγκρουση με τους πρώην συμμάχους μας, οι θερμές μου ευχές θα συνοδεύουν αυτόν τον αγώνα τού έθνους, αλλά, θα αρνηθώ την αποδοχή τής τιμητικής εντολής να αντιπροσωπεύσω την χώρα στο εξωτερικό.»

.—Πραγματοποιείται η πρώτη συμμαχική συνεδρίαση στην διάσκεψη των Μουδιανιών, όπου την Αγγλία αντιπροσώπευε ο Στρατηγός Χάριγκτον, την Ιταλία ο Στρατηγός Μομπέλι, και την Γαλλία ο Στρατηγός Σαρπύ. Την επόμενη μέρα οι δήθεν «Σύμμαχοι» κάλεσαν την τουρκία, ενώ η ελληνική αντιπροσωπεία βρισκόταν ακόμα εν πλω προς τα Μουδανιά. Στην πορεία τής συνεδριάσεως, με υπόδειξη των δήθεν «Συμμάχων» και τού Ελευθέριου Βενιζέλου, η Ανατολική Θράκη θα παραδοθεί στην τουρκία. Πρόκειται γιά μιά ιδιόρρυθμη διάσκεψη ανακωχής,  η οποία προδίκαζε την Συνθήκη Ειρήνης και που υποχρέωνε τον έναν από τους δύο αντιπάλους να υποχωρήσει πολύ πέραν τής γραμμής την οποία κατείχε, παραχωρώντας μεγάλες εκτάσεις στον αντίπαλο.

1923.—Στα πλαίσια των εξευτελισμών που δέχεται η Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες εξ αιτίας τής δολοφονίας μελών τής Επιτροπής Διαχαράξεως των ελληνοαλβανικών συνόρων, ένοπλο ιταλικό τμήμα προσπαθεί να εισβάλει στα Ιωάννινα. Τους ‘’καραμπινιέρους’’ απέτρεψε ο διοικητής τής 8ης Μεραρχίας Αθανάσιος Μάρκου, ενώ λίγες ημέρες μετά, αποδείχθηκε ότι τους άτυχους ανθρώπους είχαν δολοφονήσει αλβανοί εγκληματίες. Προφανώς, από τα γεγονότα, η Ιταλία ήταν προετοιμασμένη γιά να εκμεταλλευτεί κάθε συμβάν, με απώτερο (και διαχρονικό) σκοπό να υφαρπάξει Ελληνικά εδάφη.

1924.—Γεννιέται ο σχεδιαστής μόδας Τζέιμς Γκαλάνος στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. από Έλληνες μετανάστες, με καταγωγή από την Νάουσα· ήταν το τρίτο παιδί και ο μοναδικός γιός τής οικογένειας. Ο Γαλανός από νεαρή ηλικία είχε αποφασίσει το τί ήθελε, και η οικογένειά του τον στήριξε στις αποφάσεις του. Στα πρώτα δύσκολα βήματά του, κατάφερε να βρεθεί στο Παρίσι όπου και μαθήτευσε γιά ένα χρόνο στον Οίκο τού Robert Piguet, περίοδος που καθόρισε την μετέπειτα πορεία του. Εμφανίστηκε γιά πρώτη φορά με το όνομά του στην Νέα Υόρκη το 1952. Κατόρθωσε να ενώσει την γαλλική παράδοση στην ραπτική με το αμερικάνικο έτοιμο ένδυμα, εμμένοντας και διατηρώντας την ποιότητα. Γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκε ως ένας από τούς μεγαλύτερους Αμερικανούς σχεδιαστές. Το πρώτο του βραβείο κέρδισε το 1954 και ήταν το Βραβείο Κριτικών Coty· έκτοτε ακολούθησαν βραβεία όπως το «Neiman Marcus», «Filene» τού Ομίλου «Fashion», των «Sunday Times», και τού Συμβουλίου των Σχεδιαστών Μόδας των Η.Π.Α. Τα σχέδιά του εκτίθενται στις μόνιμες συλλογές πολλών σημαντικών Μουσείων, καθώς και σε αναδρομικές εκθέσεις που οργανώνονται από ιδρύματα όπως το «Los Angeles County Museum of Art», το «Fashion Institute of Technology» τής Νέας Υόρκης, το Ινστιτούτο «Σμιθσόνιαν», το «Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης», το «Μουσείο τού Μπρούκλιν», το «Μουσείο Τέχνης τής Φιλαδέλφειας», το «Ohio State University», το «Dallas Museum of Art», και η «Western Reserve Historical Society» στο Κλίβλαντ.

1925.—Ο Φώτης Γιαγκούλας, θρυλικός λήσταρχος από το Μεταξά Κοζάνης, σκοτώνεται σε συμπλοκή που κράτησε οκτώ ώρες με χωροφύλακες στην περιοχή Κλεφτόβρυση τού Ολύμπου. Την ίδια μέρα, σε συμπλοκή, σκοτώθηκαν οι Πάντος Μπαμπάνης, λήσταρχος, Κωνσταντίνος Σαλιώρας, χωροφύλακας, και Τσαμήτρας, λήσταρχος.

1933.—Ο κατοχικός Ιταλός διοικητής Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο, στέλνει απειλητική επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη, πως, αν δεν εγκρίνει το Αυτοκέφαλο στην περιφέρειά του θα κηρύξει άμεσα τις μητροπόλεις αυτές σε διωγμό [….]

1939.—Στην Κεφαλλονιά καταγράφεται σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ. Αρκετές είναι οι ζημιές.

1941.—Νέα θύματα σφαγών από τους αιμοδιψείς Τσάμηδες, ο Βασίλειος Κομίνης και ο Κωνσταντίνος Λώλης από το Λαδοχώρι τού Νομού Θεσπρωτίας. Τους σκότωσαν μουσουλμάνοι τής οικογένειας των Φεταχαίων από το Γραικοχώρι.

1942.—(ἤ στὶς 22) Ὁ οὐλαμός καταστροφῶν τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως Π.Ε.Α.Ν. (Πανελλήνιος Ἕνωσις Ἀγωνιζομένων Νέων), μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχηγό της Κώστα Περρίκο, ἀξιωματικό τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας, ἀνατίναξε τὰ γραφεῖα τῆς προδοτικῆς φιλοναζιστικῆς ὀργανώσεως ΕΣ.Π.Ο. («Ἐθνικοσοσιαλιστική Πατριωτικὴ Ὀργάνωση») στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, στὰ Πατήσια, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο 43 Γερμανῶν καὶ 29 μελῶν τῆς ΕΣΠΟ καὶ τὸν τραυματισμό ἄλλων 3 Γερμανῶν στρατιωτῶν καὶ 27 μελῶν τῆς ΕΣΠΟ. Οἱ περισσότεροι ἀπό τοὺς ἥρωες τῆς ΠΕΑΝ πλήρωσαν τὴν τόλμη καὶ τὴν φιλοπατρία τους μὲ τὴν ζωὴ τους, καθὼς προδόθηκαν στὴν Γκεστάπο. Πεσόντες ὑπέρ Πατρίδος: (7-1-1943: Ἐκτελέστηκαν οἱ: Ἀθ. Σκούρας, Ι. Κατεβάτης, Δ. Λόης καὶ Διονύσιος Παπαδόπουλος), (4-2-1943: Ἐκτελέστηκε ὁ Κωνσταντῖνος Περρίκος. Ἡ Ἰουλία Μπίμπα ὁδηγήθηκε στὴν Γερμανία, ὅπου ἐκτελέστηκε μὲ ἀποκεφαλισμό στὶς 26/2/1943). Στὴν ἀνατίναξη τῆς ΕΣΠΟ συμμετεῖχαν και οἱ Ἀντ. Μυτιληναῖος, Σπ. Γαλάτης (οἱ ὁποῖοι τοποθέτησαν τὴν βόμβα), Ν. Μοῦρτος, Ν. Λάζαρης, Σπ. Στανωτᾶς, Π. Λαμέρας, οἱ ὁποῖοι γλύτωσαν, ἐκτός τοῦ Ν. Λάζαρη, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἀπό τὴν κομμουνιστικὴ ΟΠΛΑ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1944 στὴν Ἀθήνα. Δυστυχῶς, ἡ δράση τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως Π.Ε.Α.Ν. παραμένει σὲ πολλοὺς ἄγνωστη, καθὼς ἡ ἐθνική ἀντίσταση μονοπωλεῖται ἀπό τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

1944.—Στο Μελισσοχώρι τής Μακεδονίας υπογράφεται Σύμφωνο μεταξύ Κ.Κ.Ε. και βουργάρικου στρατού, γιά μελλοντική συνεργασία και κοινό αγώνα εναντίον όσων αντιτίθενται στο Κ.Κ.Ε. και στον ΕΛΑΣ. Οι επικεφαλής Γιουνόφ γιά τους βούργαρους, Αυγερινός  γιά τον ΕΛΑΣ και Στασινόπουλος γιά την λεγόμενη «Κυβέρνηση τού βουνού», αφού επικύρωσαν το Σύμφωνο τού Πετριτσίου (βλ. 12/7/1943), συνυπέγραψαν – μεταξύ άλλων – την «κατάργηση συνόρων», ενώ συμφώνησαν να μην υπάρξουν μεταξύ τους πολεμικές επιχειρήσεις. Η συμφωνία περιελάμβανε και σύμπραξη εναντίον ελληνικών σωμάτων (κυβερνητικών και μη), εφοδιασμό των βούργαρων από τον ΕΛΑΣ γιά την δημιουργία «Διεθνούς Μακεδονίας», και την μη σύλληψη βούργαρων στην Μακεδονία, την Θράκη, και αλλού. 

.—Ο Ιερός Λόχος ολοκληρώνει την εγκατάσταση τής βάσεώς του στην Χίο.

.—Στην Ρόδο, τον Γερμανό διοικητή Kleemann διαδέχθηκε ο συνταγματάρχης Otto Wagener, ο οποίος ανήκε στα S.S.  Κατέπληξε τον λαό, όχι μόνο με νεώτερα αυστηρότερα διατάγματα, αλλά επειδή παντού φανταζόταν δήθεν δολιοφθορές και επιβουλή τής ασφάλειας τού γερμανικού στρατού.

.—Οι Γερμανοί βομβαρδίζουν την Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

1946.—Εξορίζονται ο αρχηγός τού ΕΛΑΣ στρατηγός Στέφανος Σαράφης και 32 αξιωματικοί τού ΕΑΜ.

1948.—Ο στρατός μας χρησιμοποιεί μέχρι και τα άρματα γιά να υπερασπιστεί την Καστοριά, η οποία κινδυνεύει από την επίθεση κομμουνιστών. Σαν σήμερα διεξάγεται η μεγάλη μάχη τής Καστοριάς μεταξύ τού Εθνικού Στρατού και κομμουνιστών κατσαπλιάδων. Ο Στρατός, θα εξολοθρεύσει κυριολεκτικά τους εχθρούς σε Δενδροχώρι και στο δάσος τής Λαπάνας, ενώ από τα μεσάνυχτα ήδη έχει αρχίσει την πλήρη εκκαθάριση τής περιοχής η οποία θα κρατήσει μέχρι την επομένη. Η συγκεκριμένη επίθεση των κομμουνιστών ήταν πολύνεκρη γιά τους ίδιους, μιάς και οι απώλειές τους ανήλθαν σε 528 νεκρούς, 47 τραυματίες και 135 αιχμαλώτους.

1949.—Ο Εθνικός στρατός συνεχίζει την επιχείρηση εκκαθαρίσεως των τελευταίων κομμουνιστικών υπολειμμάτων στο Βίτσι.

1951.—Το ανώτατο συμβούλιο τού ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Οττάβα, αποφασίζει την ένταξη τής Ελλάδος και τής τουρκίας στην Συμμαχία…

1956.—Οι Άγγλοι στην Λευκωσία καταδικάζουν τούς νεαρούς αγωνιστές, Στέλιο Μαυρομμάτη, Ανδρέα Παναγίδη και Μιχαήλ Κουτσόφτα σε απαγχονισμό. Σε ολόκληρη την Ελλάδα οργανώνονται συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Η εκτέλεση θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου.

1957.—Σκοτώθηκε λόγω πτώσεως και συντριβής τού αεροσκάφους του στην περιοχή τού αεροδρομίου Αγρινίου, ο πιλότος μας Γεώργιος Αθανασόπουλος. http://www.pasoipa.org.gr/ 

.—Το κυπριακό εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη τής 12ης Συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών.

1960.—Εγκαινιάζεται στην Θεσσαλονίκη το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, με αφορμή τα εικοσιπέντε χρόνια τής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη τής Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη». Είναι το παλαιότερο φεστιβάλ στα Βαλκάνια και από το 1992 έγινε διεθνές, περιλαμβάνοντας Διαγωνιστικό Τμήμα ταινιών μεγάλου μήκους πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών με την πρώτη ή την δεύτερη ταινία τους.

1961.—Παραιτείται ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο.

.—Σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση με αρχηγό τον Κ. Δόβα έως τις 4/11/1961.

1962.—Λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Ελλάδα γιά την αντιμετώπιση τής λειψυδρίας.

1971.—Ἀπεβίωσε ὁ διακεκριμένος ποιητὴς καὶ νομπελίστας, Γιῶργος Σεφέρης. Πρωτοπαρουσιάστηκε στὰ ἑλληνικὰ γράμματα μὲ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Στροφὲς» τὸ 1931. Κρίνοντας τὸ ἔργο του θὰ πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὴν βαθύτατη καὶ εὐρεία μόρφωσή του, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἐξοικείωση μὲ τὰ κείμενα τῶν ἀρχαίων, κι’ ὕστερα στοὺς ῥωμαϊκοὺς καὶ ῥωμαίικους χρόνους, μέχρι τὸ θρυλικὸ ῾21 καὶ τοὺς δασκάλους τῆς γνήσιας ἐθνικῆς παραδόσεως, ὅπως τὸν Μακρυγιάννη καὶ μετέπειτα τὸν λαϊκὸ ποιητὴ τῆς ζωγραφικῆς Θεόφιλο. Αὐτὸς «ὁ κόσμος τῆς ῥωμιοσύνης» γυρίζει συνέχεια στὸ νοῦ του καὶ αὐτὸν ζεῖ στὰ ὁράματά του καὶ αὐτὸν προσπαθεῖ ν᾿ ἀναστηλώσῃ μέσ᾿ ἀπὸ τὰ χαλάσματα καὶ τὰ συντρίμμια τῶν ἀνασκαφῶν μὲ τοὺς στίχους τῶν ποιημάτων του.

1972.—Ἡ διάτρητη πολεμικὴ σημαία τοῦ ὑποβρυχίου «Τρίτων Ι», παραδίδεται στὸν Ἕλληνα πλωτάρχη Ι. Μανιάτη ἀπὸ τὸν Γερμανὸ πλωτάρχη Γκέρο Κλάινερ. Ἡ σημαία εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ ὑποβρύχιο στὶς 16 Νοεμβρίου 1942, λίγο πρὶν βυθιστεῖ καὶ παρέμεινε στὴν κατοχὴ τοῦ Γερμανοῦ κυβερνήτη τοῦ «2102», ὑποπλοίαρχου τότε Γκέρο Κλάινερ. Ὁ Γερμανὸς ἀξιωματικὸς εἶχε φερθεῖ ἐξαιρετικὰ στοὺς Ἕλληνες ἐπιζῶντες ποὺ αἰχμαλωτίστηκαν. Ὡς πλωτάρχης ἐ.ἀ. πλέον, παρέδωσε σὰν σήμερα στὸ Κίελο, τὴν διάτρητη σημαία στὸν πλωτάρχη Ι. Μανιάτη, κυβερνήτη τοῦ νέου ὑποβρυχίου  «Τρίτων», τὸ ὁποῖο ναυπηγεῖτο ἐκεῖ. (Πηγὴ τὸ ἄρθρο τοῦ Ἀνάργυρου Φαγκρίδα στὸ περιοδικὸ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, τεῦχος 1- Ἰανουάριος – Μάρτιος 2005, μὲ θέμα τὸ ὑποβρύχιο Τρίτων, τὴν δράση του καὶ τὸ ἡρωικό του τέλος).

1973.—Ορκίζεται «αιρετός πρόεδρος» ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.

.—Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1973 (χωρίς ἀκριβή ἡμερομηνία), τοῦρκοι κατάδικοι ποὺ κυκλοφορούσαν ἐλεύθερα στὴν Ἴμβρο, δολοφόνησαν τὸν Στέλιο Καβαλλέρο, ἔμπορο ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Παναγιᾶς. Τὸ ἀκρωτηριασμένο του σῶμα βρέθηκε ἀπὸ γείτονες στὸν πυθμένα ἑνὸς πηγαδιοῦ. Τὸ τραγικὸ γεγονὸς ἐντάσσεται στὸ γενικότερο πρόγραμμα τῆς τουρκίας (ποὺ γιὰ ἄλλη μία φορὰ «τίμησε» τὴν ὑπογραφή της), γιὰ δημογραφικὴ ἀλλοίωση καὶ ἀφελληνισμὸ τῶν νήσων Ἴμβρου καὶ Τενέδου. Δημιούργησε στὴν Ἴμβρο «ἀνοιχτὲς ἀγροτικὲς φυλακὲς» στὶς ὁποῖες μεταφέρθηκαν ἀπὸ φυλακὲς ἄλλων περιοχῶν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπικίνδυνους κατάδικους. Τοὺς παραχωρήθηκε τὸ δικαίωμα νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, τρομοκρατῶντας, λεηλατῶντας, βιάζοντας καὶ δολοφονῶντας τοὺς Ἕλληνες κατοίκους. Τὸ ἴδιο σχέδιο δημογραφικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τουρκικοῦ ἐποικισμοῦ ποὺ ἔγινε στὴν Ἴμβρο, ἐφαρμόστηκε καὶ στὴν Βόρεια Κύπρο καὶ γίνεται ἀπόπειρα νὰ ἐφαρμοστῇ καὶ στὴν Θρᾲκη.

1974.—Ο Γεώργιος Μαύρος εκλέγεται πρόεδρος τής Ενώσεως Κέντρου από την κοινοβουλευτική ομάδα τού κόμματος.

1983.—Ο υπουργός Παιδείας Α. Κακλαμάνης καταθέτει στην Βουλή νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και την δημιουργία των ΤΕΙ. (Ακόμα μία ιστορική μεταπολιτευτική μεταρρύθμιση τής Παιδείας…).

1990.—Αρχίζουν στις εγκαταστάσεις τού Ολυμπιακού Σταδίου οι εργασίες τού 2ου Συνεδρίου τού ΠαΣοΚ, στο οποίο συμμετέχουν 4.000 και πλέον αντιπρόσωποι, ενώ είχε προηγηθεί το σκάνδαλο Κοσκωτά. Το κλίμα που επικρατεί είναι «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών»  των στελεχών, καθώς είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια αμφισβητήσεως τού Ανδ(τ)ρέα Παπανδρέου. Θα μείνει στην ιστορία ως το «Συνέδριο τής νοθείας». Παρ’ όλη την αμφισβήτηση, το 2ο Συνέδριο επανεξέλεξε ομόφωνα τον Ανδρέα Παπανδρέου πρόεδρο τού κόμματος, ενώ θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η θέση τού Γραμματέα τής Κεντρικής Επιτροπής εκλέγοντας τον Άκη Τσοχατζόπουλο στην θέση αυτή. («Ο tempora! o mores!» Κικέρων).

1995.—Αποχαιρετιστήριος αγώνας γιά τον Γιώργο Κούδα στον αγώνα Ελλάδας- Νέας Γιουγκοσλαβίας (0-2) στην Τούμπα. Ο Κούδας συμμετείχε σε 504 αγώνες με τον ΠΑΟΚ.

.—Η Πειθαρχική Επιτροπή τής UEFA, σε έκτακτη συνεδρίασή της στο Οπόρτο, αποβάλλει την «Ντιναμό Κιέβου» από το Κύπελλο Πρωταθλητριών, επιβάλλοντας τριετή αποκλεισμό γιά απόπειρα δωροδοκίας τού Ισπανού διαιτητή Αντόνιο Χεσούς Λοπέζ Νιέτο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

1996.—Ιταλικό δικαστήριο αποφασίζει την επιστροφή στην χώρα μας 187 αρχαιοτήτων, που προέρχονται από λαθροανασκαφές.  

1997.—Ο τούρκος αρχηγός ΓΕΣ στρατηγός Καρανταγί, δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα γιά την αποτροπή τής εγκαταστάσεως στην Κύπρο των ρωσικών πυραύλων.

2011.—Δύο υδροστρόβιλοι στην Ζάκυνθο, ένας στον Πατραϊκό κόλπο και ένας νεκρός στο Βλυχό Λευκάδας, είναι το χαρακτηριστικό των καιρικών φαινομένων τής ημέρας.

2017.—Την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών τού Αιγαίου από τους λεγόμενους «πρόσφυγες» ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Στην συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του γιά το ολοένα και αυξανόμενο κύμα τον λεγόμενων «προσφύγων» το τελευταίο διάστημα. Την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, περιέγραψε ο δήμαρχος Σάμου, Γιώργος Αγγελόπουλος, όπου πλέον οι λαθροέποικοι που βρίσκονται στο νησί έχουν φτάσει τις 3.500.

.—Δημοσίευμα τού Τύπου αναφέρει ότι έφυγε από την ζωή ο πρώην βουλευτής και δήμαρχος Καστοριάς Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης. Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1931 στην Πεντάβρυσο Καστοριάς, σπούδασε στην  Φιλοσοφική Σχολή τού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γιά πολλά χρόνια υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες τής εκπαιδεύσεως. Πριν από έναν μήνα δώρισε στον δήμο Καστοριάς όλη την προσωπική συλλογή βιβλίων του, η οποία ανέρχεται σε 20.000 τόμους.

2018.—Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τής Σχολικής Εφορείας τού 6/θ Μειονοτικού Σχολείου Π. Χρύσας και με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με τα βιβλία τού ελληνόγλωσσου προγράμματος που διδάσκονται στα Μειονοτικά σχολεία Θράκης, αποφασίστηκε η αποχή των μαθητών από τα μαθήματα, από την Δευτέρα (24-9-2018) μέχρι την θετική κατάληξη τού αιτήματος. Γενικότερα οι γονείς των μαθητών δημοτικών μειονοτικών σχολείων σε Εχίνο και Κένταυρο, πήραν αυτή την απόφαση επειδή οι δάσκαλοι θα μοιράσουν στους μαθητές τα βιβλία τής Φραγκουδάκη και όχι τα βιβλία που διδάσκονται οι μαθητές στα δημόσια ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση