ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΙΑΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 

,

Δημήτριου Γ. Μαρκαντωνάτου

.

……….[ ]Ὁ Ἀλκιβιάδης εἶχε ὁμολογουμένως καταφέρει ἰσχυρά πλήγματα σὲ βάρος τῆς πατρίδας του (τῆς Ἀθήνας) καὶ ἄν αἰσθανόταν διάθεση γιὰ ἐκδίκηση, αὐτή σίγουρα εἶχε πλέον κορεσθεῖ. Ἐπιπλέον, ὁ ἴδιος εἶχε χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν Σπαρτιατῶν [ ] καὶ ἀντιλαμβανόταν ὅτι εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα νὰ ἀναπτύξῃ γέφυρες φιλίας μὲ τοὺς συμπατριῶτες του.

……….Ἔτσι, τὸ 412 π.Χ., ὁ δαιμόνιος γιὸς τοῦ Κλεινία ἔφθασε στὴν Αὐλή τοῦ Τισσαφέρνη καὶ ἔπεισε τὸν Πέρση σατράπη ὅτι ἦταν πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Περσίας ἡ ἀποδυνάμωση καὶ τῶν δύο μεγάλων ἑλληνικῶν πόλεων. Ὁ Πέρσης ἀξιωματοῦχος ἀπέσυρε τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή του πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, περιορίζοντας τὴν χρηματοδότηση τοῦ σπαρτιατικοῦ στόλου καὶ ἀρνούμενος νὰ τὸν ἐνισχύσῃ μὲ φοινικικὰ πλοῖα.

……….Ὁ Ἀλκιβιάδης εἶχε ἀρχίσει νὰ προετοιμάζῃ τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἐπιστροφή στὴ γενέτειρά του, ὅπου ἡ πολιτικὴ κατάσταση εἶχε στὸ μεταξὺ ἀλλάξει, καθὼς οἱ ὁλιγαρχικοὶ εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐξουσία [ ] περιορίζοντας τὶς δημοκρατικὲς ἐλευθερίες καὶ ἐπιβάλλοντας μία ἀριστοκρατική διοίκηση.

……….Ὅμως ὁ κύριος ὄγκος τοῦ ἀθηναϊκοῦ στόλου ποὺ ἕδρευε στὴν Σάμο, δὲν ἀποδέχθηκε αὐτήν τὴν πολιτικὴ ἀλλαγή καὶ οἱ στρατηγοὶ Θρασύβουλος καὶ Θράσυλλος, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν τόσο τὰ ἐλαττώματα ὅσο καὶ τὰ προτερήματα τοῦ Ἀλκιβιάδη, ἔκριναν ὅτι μόνο ἐκεῖνος θὰ μποροῦσε νὰ προστατεύσῃ τὴν Ἀθήνα ὄχι μόνο ἀπό τοὺς Σπαρτιᾶτες καὶ τοὺς Πέρσες, ἀλλά καὶ ἀπό τοὺς ἐσωτερικούς της ἐχθρούς, δηλαδὴ τὸ ὁλιγαρχικό καθεστὼς ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ.

,,,,,,,,,,Ἔτσι ὁ Ἀλκιβιάδης μετέβη στὴν Σάμο καὶ παρὰ τὶς ἀρχικές ἀντιδράσεις τῶν πληρωμάτων τοῦ στόλου, κατάφερε μὲ τὴν γοητεία καὶ τὴν μοναδικὴ δημαγωγικὴ του μαεστρία νὰ σαγηνεύσῃ τοὺς ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐξέλεξαν στρατηγὸ-αὐτοκράτορα, δηλαδὴ ἀρχηγό τοῦ στόλου μὲ διευρυμένες ἐξουσίες.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση