ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

8/10/1912. Οι Λήμνιοι υποδέχονται το «Αβέρωφ»
8 Οκτωβρίου

314.—Στην πόλη Κίβαλι τής Παννονίας (λατινικά Colonia Aurelia Cibalae), σημερινό Vinkovci τής Κροατίας, πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα η μάχη που έμεινε γνωστή ως bellum Cibalense και έληξε με πύρρεια νίκη τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, εναντίον τού Λικίνιου. Οι σχέσεις των δύο Αυτοκρατόρων χειροτέρεψαν μετά την κυριαρχία τού Λικίνιου στο Ανατολικό τμήμα τής Αυτοκρατορίας. Οι δύο Αύγουστοι συγκρούστηκαν σαν σήμερα και ο στρατός τού Λικίνιου ηττήθηκε ύστερα από μία επιτυχημένη πλευροκόπηση τού ιππικού τού Κωνσταντίνου, με επικεφαλής τον ίδιο· ο Λικίνιος διέφυγε με το ιππικό που τού απέμεινε υπό την κάλυψη τής νύχτας (οι απώλειές του ανήλθαν σε 20.000 άνδρες) και κατέφυγε μαζί με την οικογένεια του και όλο του τον θησαυρό, στην Θράκη. 

451.—Στην Χαλκηδόνα, μία πόλη τής Βιθυνίας στην Μικρά Ασία, ξεκινά η 4η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αναγνωρίζεται τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από την Καθολική Εκκλησία. Η συγκεκριμένη Σύνοδος κατέταξε στις αιρέσεις τον Μονοφυσιτισμό και με το Διάταγμά της, αναγνωρίστηκε πλήρως η διττή φύση τού Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού.

1187.—Μεγάλη μάχη στην Ιάβολη (Ιάμπολη) τής Βόρειας Θράκης, μεταξύ Κουμάνων και τού στρατού τής Ρωμανίας. Η σχέση τής Αυτοκρατορίας με τους Κουμάνους ήταν ρευστή. Υπήρξαν φορές που χρησιμοποιήθηκαν ως σύμμαχοι, αλλά αντιστοίχως υπήρξαν πάμπολλες οι φορές που συγκρούστηκαν ως αντίπαλοι, ιδιαιτέρως στην περιοχή τής Θράκης. Το 1091, ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός, τους είχε χρησιμοποιήσει γιά να συντρίψει τους Πετσενέγους, τρία χρόνια όμως αργότερα, ο Αλέξιος σε μία φονική μάχη μεταξύ Αγχιάλου και Αδριανουπόλεως συνέτριψε νέα τους επιθετική ενέργεια. Γενικότερα και μέχρι τον 12ο αιώνα, ο Θρακικός χώρος δέχθηκε επανειλημμένα επιθέσεις και λεηλασίες από τους Κουμάνους (βλ.&18/10).

1608.—Με επιστολή τους, οι κάτοικοι τής Λεμεσού παρακαλούν και παρακινούν τους Δυτικούς γιά βοήθεια που θα τους απαλλάξει από τον οθωμανικό ζυγό.

1814.—Ὁ Ὁσιομάρτυς Ἰγνάτιος ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη.

1820.—Μὲ ἰδιαίτερο γράμμα πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, τὸ ὁποῖο μετέφερε μὲ εἰδική ἀποστολὴ ὁ ἐπιφανὴς Φιλικὸς Ἀντώνιος Πελοπίδας, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης παρακαλοῦσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ «[…] ἐμβάσῃ τόσον τῆς ὑμετέρας μακαριότητος τὰς συνεισφορᾶς, ὅσον καὶ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ ὁμογενῶν, εἴτε χρηματικάς, εἴτε εἶναι ζωοτροφίαι πρὸς τὸν ἐν παλαιοὶ Πάτρα τῆς Πελοποννήσου κύριον Ἰωάννην Παππᾶ Διαμαντόπουλον, συντροφεύουσα αὐτάς ἤ μὲ ἄνθρωπόν της ἐπίτηδες, ἤ μὲ τὸν κομιστὴν τοῦ παρόντος». Οἱ συνεισφορὲς αὐτές προορίζονταν, ὅπως συνήθως γραφόταν, γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ «Σχολείου τῆς Πελοποννήσου», τοῦ ὁποίου ὁ Ὑψηλάντης παρουσιαζόταν ὡς γενικὸς ἔφορος. Τὸ «Σχολεῖον» δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ συνθηματικὴ λέξη ποὺ ἀντικαθιστοῦσε τὴν λέξη «ἐπανάστασις».

1822.—Αρχίζει το Συνέδριο τής Βερόνα, μεταξύ των κρατών τής Ιεράς Συμμαχίας και μεγάλου αριθμού ηγεμόνων τής ιταλικής χερσονήσου, με πρωτοβουλία τής Αυστρίας. Μεταξύ των ζητημάτων που απασχόλησαν το Συνέδριο ήταν και το ελληνικό, λόγω τού ότι βρισκόταν σε έξαρση η Ελληνική Επανάσταση. Το Συνέδριο τής Βερόνα ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου.

1826.—Οι Έλληνες φρουροί τής Ακροπόλεως Αθηνών, εξήλθαν από τα τείχη ξιφήρεις και προξένησαν σοβαρές καταστροφές στους πολιορκητές τούρκους. «Ὁ ὑπονομευτὴς Κ. Νταλερόπουλος, ἤ Χορμοβίτης ἤναψε ὑπόνομον, ἐξελθόντες δὲ συγχρόνως καὶ οἱ ἐντὸς τοῦ φρουρίου Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν Ἕλληνες, κατέστρεψαν πολλὰ χαρακώματα τοῦ Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶ Κιουταχῆ.»

1827.—(π.ημ.) «Ναυμαχία Ναβαρίνου καὶ καταστροφὴ τουρκικοῦ καὶ Αἰγυπτιακοῦ στόλου ὑπὸ τῶν ναυάρχων τῶν τριῶν Μεγάλων Δυνάμεων Κόρδιγκτων τῆς Ἀγγλίας, Δεριγνῦ τῆς Γαλλίας καὶ Χέϋδεν τῆς Ῥωσσίας.» Η Ναυμαχία τού Ναβαρίνου προκλήθηκε μετά από την άρνηση τού Ιμπραήμ να υποταχθεί στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων, με στόχο την σύναψη ανακωχής μεταξύ τής τουρκίας και τής υπέρ τής ελευθερίας της, αγωνιζόμενης Ελλάδας.  Η καταστροφή τού τουρκοαιγυπτιακού στόλου είχε τεράστια απήχηση στην Ευρώπη και αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ελλήνων, οι οποίοι έβλεπαν πλέον την ποθητή τής ελευθερίας ημέρα να πλησιάζει.

1828.—Θεμελιώθηκε τὸ ἵδρυμα καὶ ὁ ναὸς ἐντός αὐτοῦ, τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Αἴγινας. Στὸν θεμέλιο λίθο ἦταν χαραγμένο τὸ ἑξῆς: «Ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος καθιερώνει τὸν ναὸν τοῦτον εἰς τὸν Σωτῆρα τῆς Ἑλλάδος Θεόν.» Ὁ Καποδίστριας ἵδρυσε στὴν Αἴγινα τὸ Ὀρφανοτροφεῖο γιὰ τὴν προστασία τῶν ὀρφανῶν Ἑλληνόπουλων. Στὶς 9 Μαρτίου 1829 ἔφτασαν τὰ πρῶτα 66 ὀρφανὰ ποὺ ἐξαγόρασαν οἱ Γάλλοι στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἡ οἰκοδομὴ τοῦ Ὀρφανοτροφείου εἶναι ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ ἔργο.  Ἁπλὸ καὶ σαφὲς στὴν ὀργάνωση καὶ τὴν μορφὴ του, εἶναι τὸ πρῶτο δημόσιο κτήριο ποὺ κατασκευάστηκε ἐπὶ Καποδίστρια, συνδυάζοντας τὶς ἀπόψεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν τόσο στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ὅσο καὶ στὴν Ἀνατολὴ γιὰ κτήρια μὲ παρόμοιες λειτουργίες, ἀλλὰ ἁπόλυτα ἐναρμονισμένο μὲ τὴν τοπικὴ ἀρχιτεκτονική.

1831.—Το δικαστήριο δικάζει εκ νέου την υπόθεση δολοφονίας τού Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Είχε προηγηθεί το Α’ στρατιωτικό συμβούλιο τού φρουρίου Ίτσ-Καλέ την προηγούμενη μέρα, το οποίο καταδίκασε, τους μεν Γεώργιο Μαυρομιχάλη και τον αστυνομικό Ιωάννη Καραγιάννη εις θάνατον, τον δε έτερο αστυνομικό Ανδρέα Γεωργίου σε φυλάκιση 10 ετών. Ο Άγγλος δικηγόρος υπερασπίσεως, ζήτησε και πέτυχε την αναβολή τής ποινής, στηριζόμενος στο ότι το στρατοδικείο,  δεν ήταν το όργανο το οποίο έπρεπε να εκδικάσει την υπόθεση.

1834.—Συνέρχεται το Στρατοδικείο στο οποίο δικαζόταν και ο ήρωας Μήτρος Πέτροβας, από τους πρωτεργάτες τού «Μεσσηνιακού κινήματος». Η απόφαση η οποία εκδόθηκε ήταν καταδικαστική, σε θάνατο με τουφεκισμό (όπως και η ποινή τού Κρίτζαλη στις 17/9ου). Οι δικαστές όμως ευχήθηκαν να τού δοθεί βασιλική χάρις, λόγω των αγώνων τού ήρωα και τής μεγάλης του ηλικίας. Η ευχή των δικαστών πραγματοποιήθηκε.

1838.—Ἡ  ὁμιλία τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη πρὸς τοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα και η διαχρονική της αξία. Επιλεγμένο απόσπασμα: «[…] Παιδιά μου! Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των

1897.—Σφοδρό χαλάζι με μέγεθος καρυδιού, στο Κάβο Ντόρο, προκαλεί ζημιές σε πλεούμενα σκάφη.

1901.—Δημοσίευση τής εφημερίδας Σκριπ, αναφέρει: «[…] Ὁ μετακληθὴς ἀπό τὴν Αὐστρία τεχνίτης, ἔφτασε προχθὲς τὸ ἀπόγευμα. Ὁ κ. Στοῦρμ φημίζεται ὡς ἕνας πολὺ ἐπιδέξιος τεχνίτης καὶ σὲ αὐτόν μάλιστα ὁφείλεται ἡ ἐπιτυχής συγκόλληση τοῦ χαλκίνου ἀγάλματος τῆς Ἐφέσου στὸ Μουσεῖο τῆς Βιέννης. Σήμερα θὰ ἐπισκεφθῆ τὸν ὑπουργό κ. Στάη καὶ ἐντός τῆς ἑβδομάδας αὐτῆς θὰ ἐπιληφθῆ τοῦ ἔργου τῆς συγκολλήσεως τοῦ Ἑρμοῦ.»

1907.—Οι Αρχές ανακαλύπτουν εργαστήριο πλαστών πιστοποιητικών στον Δήμο Πειραιά. Οι δράστες πλαστογραφούσαν ληξιαρχικά βιβλία και βιβλία τού Κοιμητηρίου.

1912.—(ν.ημ.) Μόλις τις παραμονές τής κηρύξεως τού Α΄ Βαλκανικού πολέμου και κατόπιν τής αποστολής Τελεσίγραφου από τέσσερεις χώρες προς την τουρκία (βλ. 5/10ου), οι Μεγάλοι (βάρβαροι) τής Ευρώπης συντάσσονται υπέρ τής τουρκίας. Μέσω πρεσβευτών, γνωστοποίησαν σε Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο και βουργαρία πω δεν θα επιτρέψουν καμμία αλλαγή τού βαλκανικού «Status Quo», ακόμη κι’ αν ο πόλεμος έχει αρνητική έκβαση γιά την τουρκία (!..)

.—Το 1ο  Τάγμα υπό τον Ταγματάρχη  Γεώργιο Κολοκοτρώνη – γνωστό ως «Τάγμα Κολοκοτρώνη» και αποτελούμενο από Κρήτες εθελοντές φοιτητές (βλ. 29/9ου), απεστάλη στο  Μακεδονικό μέτωπο.

.—(π.ημ.) Οι Ελληνικές δυνάμεις με τα τάγματα 1ο και 4ο, μάχονται σκληρά εναντίον των τούρκων συνεχίζοντας την προέλασή τους. Με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, οι δυνάμεις τού Στρατού Ξηράς είχαν προσανατολιστεί προς την Θεσσαλία και την Ήπειρο. Οργανώθηκαν τότε η Στρατιά Θεσσαλίας με Αρχιστράτηγο τον τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο και ο Στρατός τής Ηπείρου, με Διοικητή τον Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο Σαπουντζάκη. Όταν η Στρατιά Θεσσαλίας πέρασε τις πρωινές ώρες τής 5ης Οκτωβρίου την ελληνοτουρκική μεθόριο, και παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες στρατιώτες και πολλοί αξιωματικοί έβλεπαν μάχη γιά πρώτη φορά, η πεισματική αντίσταση των τούρκων δεν κατάφερε να ανακόψει την πορεία μας. Από τις 7 Οκτωβρίου η Στρατιά άρχισε την προς βορρά προέλασή της, γιά να συναντήσει τις κύριες τουρκικές δυνάμεις που αποτελούνταν από δύο και περισσότερες Μεραρχίες υπό τον Στρατηγό Χασάν Ταξίν Πασά και ήταν εγκατεστημένες αμυντικά στην οχυρή τοποθεσία Σαρανταπόρου και Λαζαράδων – Βαγκόπετρας.

.—Μικρό άγημα τού Ελληνικού Στόλου, υπό τον Ταγματάρχη Ιουλιανό Κονταράτο, απελευθερώνει την νήσο Λήμνο και υψώνει την Ελληνική Σημαία. Έτσι εξασφαλίζεται ο σπουδαιότατος λιμένας τού Μούδρου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως ναυτική βάση σ’ όλη την διάρκεια τού πολέμου.

.—Το Μαυροβούνιο κηρύσσει τον πόλεμο στην τουρκία.

1915.—Κατά την διάρκεια τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αυστριακές και Γερμανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Βελιγράδι.

1918.—(Α’ π.πόλεμος) Ανακαταλαμβάνεται από τον Ελληνικό στρατό η Δράμα, η οποία βρισκόταν υπό βουργαρικό ζυγό. Η Δράμα κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, περιήλθε στους βούργαρους, απελευθερώθηκε όμως και ενώθηκε με το Ελληνικό κράτος την 1η Ιουλίου 1913.  Στην διάρκεια τού Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1916, καταλήφθηκε ξανά από τους βούργαρους, με όλα τα δεινά που ακολούθησαν μέχρι το 1918, όπου απελευθερώθηκε ξανά από τον Ελληνικό Στρατό.

1919.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία γίνεται μάχη περιπόλων.

.—Δέκα μέρες μετά από την παραχώρηση στον Ελληνικό Στρατό άδειας πλήρους ελευθερίας κινήσεων, στην περίπτωση τουρκικών επιθέσεων, ο Βρετανός Στρατηγός Μιλν αλλάζει γνώμη, και, την αναιρεί. Διευκρίνιζε δε, ότι η πλήρης ελευθερία κινήσεων που έδωσε, αφορούσε μόνο την προσβαλλόμενη από τους τούρκους ζώνη, και ότι μετά το πέρας τής Ελληνικής αντεπιθέσεως, τα τμήματά μας έπρεπε να επιστρέψουν (!..) στις αρχικές τους θέσεις και όχι να παραμείνουν στις νεοκαταληφθείσες, επεκτείνοντας την γραμμή ελέγχου.

1920.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μ. Ασία οργανώνει την άμυνά του και δρα με περιπόλους.

1921.—Στην γραμμή άμυνάς του, η οποία έχει πολύ μεγάλο μήκος, ο Ελληνικός Στρατός δέχεται επιθέσεις τουρκικών αποσπασμάτων.

.—Ο πρωθυπουργός Γούναρης ο οποίος αναχώρησε πέντε μέρες νωρίτερα από την Ελλάδα, συναντάται με τον Γάλλο πρωθυπουργό Μπριάν. Ο δήθεν «σύμμαχος» Μπριάν, πέντε μέρες αργότερα υπέγραψε μυστική συμφωνία με τον Κεμάλ στην Άγκυρα.

1922.—Η Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε Μητροπολίτη Κρήτης και Πρόεδρο τής Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου τής Εκκλησίας Κρήτης, τον μεγάλο φιλόπατρη Τίτο τον Β΄.

1924.—Τίθεται γιά πρώτη φορά το ζήτημα τού Αυτοκέφαλου τής εκκλησίας στα Δωδεκάνησα. Αυτουργοί ήταν οι κατοχικοί Ιταλοί, οι οποίοι σε συνέργεια με τον Βενιζέλο αλλά και ευθύνες που ίσως βαραίνουν τον τότε μητροπολίτη, δημιούργησαν το πρόβλημα.

1927.—Στις εννέα το βράδυ, ομάδα χωροφυλάκων με χωρικούς από το χωριό Κέλλη, εντοπίζουν και εξολοθρεύουν τον βούργαρο κομιτατζή Ντίνε Ρούσεφ με έναν τοπικό –βουργαρόφρονα– συνεργάτη του. Ο δήμιος τού Ελληνισμού στα χρόνια τού Μακεδονικού Αγώνα, είχε περάσει τα σύνορα με σκοπό δολιοφθορές και φόνους στην πατρίδα μας.

1929.—Εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης ο μητροπολίτης Δέρκων και παίρνει το όνομα Φώτιος Β’.

1942.—Χάθηκε κατά την εκτέλεση αποστολής και ενώ μετέβαινε από την Ροδεσία στην Μέση Ανατολή, ο πιλότος μας Αθανάσιος Οικονόμου. Με την κατάρρευση τού Ελληνικού Μετώπου 1940-41, είχε διαφύγει στην Μέση Ανατολή, όπου έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις κατά των Ιταλών και των Γερμανών.

.—Οι Ελληνικές Μυστικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τον Άγγελο Έβερτ, τότε διοικητή τής Ασφάλειας Αθηνών, και το Αγγλικό Επιτελείο Μέσης Ανατολής, φυγαδεύουν την Σοφία Βέμπο στην Μέση Ανατολή. Η Βέμπο, μεταμφιεσμένη σε ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τον αδελφό της και πλαστή ταυτότητα (ως Σοφία Βαμβέτσου), επιβιβάστηκαν σε κάποιο καΐκι γιά την Κύμη και μέσω τουρκίας, Συρίας, Παλαιστίνης, μετά από ένα μήνα έφτασαν στην Αίγυπτο.

1943.—Μία μόλις μέρα μετά τα ολοκαυτώματα των χωριών Καλή Συκιά και Καλλικράτη τής Κρήτης, οι βάρβαροι Γερμανοί εισβάλουν στο μαρτυρικό χωριό Πατσιανού των Σφακίων. Δολοφόνησαν 27 αθώους χωρικούς, πυρπολώντας ταυτοχρόνως το χωριό, με το αιτιολογικό ότι έτσι θα έκαμπταν την αντίσταση των ανταρτικών εθνικών αντιστασιακών ομάδων στο νησί.

.—Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν πλήρως την Κω, κάμπτοντας κάθε αντίσταση στο νησί.

.—Μετά την αποτυχημένη επιχείρηση των Γερμανών γιά την κατάληψη τής Σύμης στα Δωδεκάνησα, αρχίζει ο βομβαρδισμός της ο οποίος διήρκεσε 18 ολόκληρες ημέρες, με τεράστιες καταστροφές και νεκρούς.

.—Το ιστορικό χωριό Επτάλοφος Αγόριανης, καταφύγιο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Κομνηνών, πατρίδα των αγωνιστών και οπλαρχηγών τού ’21 (Κομνά, Θόδωρου και Σταμάτη Τράκα κ.ά.), κάηκε σχεδόν ολοσχερώς από τους Γερμανούς κατακτητές ως αντίποινα γιά την δράση ανταρτών στην περιοχή. Προηγήθηκε το ολοκαύτωμα στο Κάτω Χωριό (Λιλαία) την προηγουμένη μέρα. Από τα 184 σπίτια του, κάηκαν τα 146 και όσοι κάτοικοί του δεν μπόρεσαν ή πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν, σφαγιάστηκαν ή κάηκαν ζωντανοί, από νήπια αβάπτιστα έως ανήμπορους γέροντες. Από μία και μόνη οικογένεια, μαρτύρησαν 7 άτομα. (Μία κόρη 17χρονη, πριν φονευθεί, βιάστηκε από 15 άτομα). Θύματα συνολικά 17.

1944.—Την νύχτα τής σημερινής, αρχίζουν να αποχωρούν οι Γερμανοί από το νησί τής Κέρκυρας. Πριν φύγουν, οι βάρβαροι τής Ευρώπης φόνευσαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα, τους Αρχιφύλακα Αυλωνίτη Αριστόβουλο και Αστυφύλακα Καρανάτση Νικόλαο. Όλες τις προηγούμενες μέρες είχαν αρχίσει συστηματικές λεηλασίες, πυροβολισμούς, ρίψεις χειροβομβίδων, δημιουργώντας ένα κλίμα πλήρους τρομοκρατήσεως. Την επόμενη μέρα, ενώ οι καμπάνες σείονταν χαρμόσυνα, οι αστυνομικοί έθαψαν τους ανθρώπους τους.

.—Την στιγμή που ο Ιερός Λόχος εγκαθίσταται στην Τήνο, το νησί εκκενώνεται από εχθρούς.

.—Μία βάρκα με αποστολή Καρπάθιων, η «Ιμμακολάτα», ταξίδεψε μέχρι την Αίγυπτο γιά να ανακοινώσει το μήνυμα τής ελεύθερης από τις 5 τού μηνός νήσου Καρπάθου.

1945.—Σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ κομμουνιστών και αστυνομίας στην Καλλιθέα.

1947.—Η εφημερίδα  «Ριζοσπάστης» δημοσιεύει τις αποφάσεις τής 3ης Ολομέλειας τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ. Μεταξύ αυτών, είναι και  η συνέχιση τού ένοπλου αγώνα κατά τής Ελλάδος ως «μοναδική και επιβεβλημένη λύση», σύμφωνα με την εισήγηση τού Νίκου Ζαχαριάδη. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε το δεύτερο δεκαπενθήμερο τού Σεπτεμβρίου, με τον Μάρκο Βαφειάδη να αποκαλύπτει (αργότερα), ότι στην συγκεκριμένη «Ολομέλεια» παρέστησαν μόνον 6 από τα 50 μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά).

1948.—Ο κομμουνιστής καπετάν Παπαγεωργίου, εισέβαλε και λεηλάτησε την Ι. Μ. Καρακάλλου στο Άγιον Όρος.

1951.—Ο Πρόεδρος τής Κύπρου Μακάριος Γ’, προσφεύγει στον Ο.Η.Ε., ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα των Κυπρίων να ενωθούν με την Ελλάδα.

1952.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Γρηγόριος Ασημακόπουλος, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως με αεροσκάφος, το οποίο προσέκρουσε στο έδαφος, μέσα στο αεροδρόμιο Ελευσίνας και συνετρίβη.

1955.—Οι ισχυρότατες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες στην Αθήνα, προκαλούν την κατάρρευση 24 κατοικιών.

1956.—Στην Λευκάδα, ο Εγκέλαδος κάνει ξανά την εμφάνισή του. Τα 5,2 Ρίχτερ προκάλεσαν ελαφρές σχετικά ζημιές.

1957.—(7-8) Οι ηρωομάρτυρες τής ΕΟΚΑ, Παπαχριστοφόρου Ευαγόρας  και Μυλωνάς Χρύσανθος, δολοφονήθηκαν από τον προδότη Μιχαήλ Ασσιώτη. Πρώτα δολοφονήθηκε ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου μέσα στο ορεινό κρησφύγετο, σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από την Γαλάτα και στην συνέχεια ο Μυλωνάς Χρύσανθος, ο οποίος μετέφερε αλληλογραφία και τροφή γιά τους αντάρτες, στο κρησφύγετο. Ο Ασσιώτης παραδόθηκε στους Άγγλους με τον οπλισμό του και συνέχισε το προδοτικό του έργο μέχρι την φυγάδευσή του στην Αγγλία.

1960.—Ο Γρίβας-Διγενής, ύστερα από μία μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα, εξαγγέλλει επίσημα την ίδρυση κόμματος, υπό την επωνυμία “Κίνησις Εθνικής Αναδημιουργίας“.

1969.—Κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, λόγω πτώσεως τού αεροσκάφους του στην θάλασσα ανατολικά τού Ρεθύμνου, σκοτώθηκε ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Κούβελας.

1973.—Διορίζεται από τον Παπαδόπουλο πρωθυπουργός ο Σπύρος Μαρκεζίνης, έχοντας ως κύρια αποστολή την προπαρασκευή και διενέργεια βουλευτικών εκλογών γιά τις 10/2/1974. Σαράντα μέρες αργότερα, η προσπάθεια θα καταρρεύσει με τα γεγονότα τού Πολυτεχνείου.

1977.—Ημερομηνία θανάτου τού τραγουδοποιού, Γεώργιου Χ. Παπαϊσιδώρου.

1979.—Απεβίωσε ο γλύπτης Βάσος Φαληρέας.

1984.—Καταργήθηκαν και ταυτόχρονα ενοποιήθηκαν τα δύο Σώματα Ασφάλειας, η Χωροφυλακή και η Αστυνομία των Πόλεων, υπό την  ονομασία Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ. ΑΣ.) Ο ιδρυτικός νόμος 1481/1984, υπογράφηκε την 01 Οκτωβρίου και τέθηκε σε ισχύ σαν σήμερα, με σκοπό, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση τής 16ης Αυγούστου, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό τού θεσμού τής Αστυνομίας.

1987.—Απεβίωσε ο λόγιος και πρώην Πρόεδρος τής Δημοκρατίας (1975-1980), Κωνσταντίνος Τσάτσος. Διαπρεπής Ακαδημαϊκός, ο οποίος όμως συνέπλευσε με τα νομοσχέδια υποβαθμίσεως τής γλώσσας μας.

.—Θεμελιώνεται επισήμως το «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο».

1992.—Σαν σήμερα απεβίωσε ο δημοσιογράφος, μουσικοσυνθέτης και λογοτέχνης, Χρήστος Χαιρόπουλος. Η δημοσιογραφική και συγγραφική του πορεία, δεν εμπόδισε την επιτυχημένη του καριέρα στο οπερετικό και επιθεωρησιακό θέατρο. Ως συνθέτης τού λεγόμενου «ελαφρού τραγουδιού», έγραψε αρκετά τραγούδια που αγαπήθηκαν. Κατά την διάρκεια τού Έπους τού 1940, είχε δώσει το σατυρικό του παρόν στην επιστράτευση των θεατρικών μας συγγραφέων. Μαζί με τον Δημήτρη Χρονόπουλο,  ανέβασε στο θέατρο «Ολύμπια» δύο επιθεωρήσεις. Το «Μάρε Νόστρουμ» και το «Κόβε Ρόδα» με τον θίασο τού Άγγελου Μαυρόπουλου και τής Πάολα.

1996.—Σε μία από τις πάμπολλες προκλητικές τουρκικές παραβιάσεις τού Ελληνικού εναερίου χώρου, τούρκικο F16 κατέπεσε νοτίως τής Χίου. Ο δεύτερος πιλότος διασώθηκε από τις Ελληνικές Αρχές και αφού νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο τής Χίου, μεταφέρθηκε με ένα Ελληνικό C130 στην τουρκία (!..) Οι πληροφορίες τότε ανέφεραν ότι το αεροσκάφος εμφάνισε μηχανική βλάβη.

.—Ο Απόστολος Κακλαμάνης εκλέγεται Πρόεδρος τής Βουλής. Θα επανεκλεγεί στις 21 Απριλίου 2000.

2003.—Στην Θεσσαλονίκη, καταγράφεται πτώση θερμοκρασίας 12 βαθμών μέσα σε 2 ώρες.

2007.—Απεβίωσε ο Κώστας Ανδρέου, ένας πολύ σημαντικός απόδημος Έλληνας καλλιτέχνης, που απέσπασε τις μεγαλύτερες διεθνείς διακρίσεις, κυρίως στην χώρα που εργάστηκε επί μισό αιώνα, την Γαλλία. Ήταν γλύπτης, ζωγράφος, χαράκτης, κατασκευαστής κοσμημάτων, μακετών και εφευρέτης τεχνικών. Σχεδόν αυτοδίδακτος («Ο Φειδίας τής οξυγονοκόλλησης τού 20ου αιώνα», όπως τον αποκάλεσαν το  1959 στην Ιταλία), προσμέτρησε κατά την διάρκεια τής ζωής του περισσότερες από 250 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις διεθνώς, μία τεράστια βιβλιογραφία, και αμέτρητα βραβεία και τιμές.

2008.—Η «τελική» πρόταση Νίμιτς γιά το θέμα τής ονομασίας των Σκοπίων. Η πρόταση προέβλεπε το «Βόρεια Μακεδονία»  γιά ορισμένες διεθνείς χρήσεις, καθώς και γιά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Σκοπίων, ενώ παρέπεμπε στην γραφειοκρατία τού Ο.Η.Ε. την αναγνώριση τής γλώσσας και τής εθνότητας ως «μακεδονικής», με τέτοιο τρόπο, που να παρακάμπτεται η οποιαδήποτε δυνατότητα παρεμβάσεως τής Ελλάδας (βλ.& 20/9). Το 2018 (ως δώρο γιά τα γενέθλια τού Νίμιτς), η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑνέλ ολοκλήρωσε την εκκρεμότητα, με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. 

2018.—Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά την ρήξη με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, υπογράμμισε το Αυτοκέφαλο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Προς το κυβερνητικό Μέγαρο Μαξίμου – μετά την αποκάλυψη γιά συμφωνία με τον πρωθυπουργό Τσίπρα σχετικά με την εκκλησιαστική περιουσία-, έστειλε μεν μήνυμα συνεργασίας και αγάπης, βάζοντας ωστόσο ως όριο, το συμφέρον τής Εκκλησίας.

.—«Ήρθανε τα άγρια να διώξουν τα ήμερα». Δημοσίευμα τοπικής διαδικτυακής εφημερίδας τής νήσου Λέσβου, αναφέρεται στο γκρέμισμα από αγνώστους στην θέση Απελή, ενός τσιμεντένιου σταυρού. Η Μ.Κ.Ο. «Συνύπαρξη» (!..), με ανακοίνωσή της είχε θεωρήσει την «[…] πράξη [τοποθετήσεως τού σταυρού ] παράνομη, αντιαισθητική, αλλά κυρίως προσβλητική γιά το σύμβολο τού χριστιανισμού (τ ό σ η  α ν η σ υ χ ί α !..) που είναι σύμβολο αγάπης και θυσίας και όχι ρατσισμού και μισαλλοδοξίας». Μέσω τής ανακοινώσεώς της, απαίτησε «[…] να αποκατασταθεί η αυθαιρεσία και η ακαταλληλότητα ύπαρξης θρησκευτικού συμβόλου σε χώρο λουομένων και η μετατροπή του σε εργαλείο επίδοξων σταυροφόρων» (!..) Σκοπός τής Μ.Κ.Ο. (σύμφωνα με την επίσημη προπαγανδιστική σελίδα της), είναι «[…] να ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό, ώστε να επιτευχθεί η ρήξη τής απομόνωσης και να αντιμετωπιστούν τα συναισθήματα φόβου και αδυναμίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και να συμβάλει στην ανάπτυξη τής κοινωνικότητας και τής κοινωνικής αλληλεγγύης αφήνοντας κατά μέρος τις διακρίσεις λόγω καταγωγής, φύλου, τάξης, θρησκείας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, σωματικών ικανοτήτων κ.λπ.» Μπλά, μπλά, μπλά….

.—Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ξεκίνησε σαν σήμερα από τις εγκαταστάσεις τού Ναυτικού Ομίλου Ρόδου, την προσπάθεια του να ενώσει την πρωτεύουσα τού Νομού Δωδεκανήσου με την ακριτική νήσο Μεγίστη (Ρόδος – Καστελλόριζο 140 χλμ χωρίς στάση). Ένα συμβολικό εγχείρημα το οποίο ο αθλητής ξεκίνησε στις 2 μ.μ. από την γλίστρα τού Ναυτικού Ομίλου Ρόδου. Δυστυχώς, μετά από τριάντα ώρες κολυμβήσεως και περίπου 100 χλμ στο ανοιχτό πέλαγος τού Αιγαίου, ο υπεραθλητής αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια την δεύτερη νύχτα, διότι παρά τις αρχικά καλύτερες προβλέψεις, οι καιρικές συνθήκες ήταν σχεδόν απαγορευτικές και επικίνδυνες. Παρουσίασε στομαχικές διαταραχές λόγω τού υψηλού κυματισμού οπότε και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση