ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μάχη Γιαννιτσών
20  Οκτωβρίου

460.—Ἀπεβίωσε στὰ Ἱεροσόλυμα ἡ Αὐτοκράτειρα Εὐδοκία, δέκα χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορα καὶ συζύγου της, Θεοδόσιου Β΄. Ἀφορμὴ γιὰ τὴν διαμονὴ της στὰ Ἱεροσόλυμα, ἦταν ἡ βεβαιότητα τοῦ Αὐτοκράτορα ὅτι οἱ συκοφαντίες ποὺ τῆς εἶχαν προσάψει κῦκλοι τοῦ Παλατιοῦ, ἦταν ἀληθινές. Ἡ Εὐδοκία γεννήθηκε τὸ 401 στὴν Ἀθήνα καὶ ὀνομαζόταν Ἀθηναΐς πρὶν βαπτιστεῖ Χριστιανή. Ἔργα της ὡς αὐγούστας, ἦταν ἡ ἵδρυση τοῦ Πανδιδακτηρίου, καὶ ἡ προώθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ῥητορικῆς.

1665.—Τρίκαλα και Καλαμπάκα, σείονται από σεισμό μεγέθους 6,0 Ρίχτερ.

1684.—(ή 1685) Οι Μανιάτες, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Επίσκοπό τους, αποφασίζουν να ξεσηκωθούν σε επανάσταση και έρχονται σε επαφή με τους Ενετούς.

1756.—Ισχυρός σεισμός με επίκεντρο τον Νομό Κορινθίας, έσεισε ολόκληρη την Πελοπόννησο και έγινε αισθητός μέχρι την Σικελία.

1805.—Ένας δυνατός σεισμός, περίπου 6,0 Ρίχτερ, χτυπά τα ξημερώματα τής Παρασκευής την νήσο Άνδρο. Μία ώρα μετά, στο νησί άρχισε να χιονίζει.

1820.—Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι Φιλικοί, αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στην Μολδοβλαχία. «[…] Οἱ Φιλικοί, ὀνειρευόμενοι γενικὴν ἐξέγερσιν τῶν Χριστιανῶν τοῦ Αἵμου, κατέβαλον ἀπείρους προσπαθείας νὰ  μυήσουν εἰς τοὺς σκοποὺς των ἰσχυροὺς ἄνδρας, ἰδίᾳ πολεμικούς, ἐξ ὅλων τῶν ὁμοδόξων λαῶν τῆς βαλκανικῆς. Ἀλλὰ ἡ ἀπήχησις τοῦ κηρύγματός των καὶ τ’ ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν των ὑπῆρξαν πενιχρά, μᾶλλον ἀσήμαντα.» Την ιστορική αυτή αλήθεια επεδίωξαν να αλλοιώσουν οι βούργαροι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο τής Σόφιας, Τοντόρωφ και Τράϊκοφ, με μία εργασία 1.020 σελίδων εκδόσεως 1971. Σε αυτήν, προσπαθούν να θεμελιώσουν τον παράδοξο ισχυρισμό ότι όλοι οι αγωνιστές τού ’21 με καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία, Θράκη και Μακεδονία, ήταν βούργαροι!..

1821.—Μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ Ὑψολίθου στὴν Ζάκυνθο στὶς 30 Σεπτεμβρίου / 12 Ὀκτωβρίου 1821, ὁ Φρειδερίκος Ἄνταμ, στρατηγὸς τῶν Βρετανικῶν δυνάμεων στὰ Ἑπτάνησα,  κηρύσσοντας στρατιωτικὸ νόμο, κατέπλευσε μὲ ἰσχυρό στρατό. Με συνοπτικὲς διαδικασίες δίκασε τοὺς συλληφθέντες καὶ τοὺς καταδίκασε σὲ θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ. Μὲ σκοπὸ τὴν τρομοκράτηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὸ σπάσιμο τοῦ ἠθικοῦ του, οἱ Ἄγγλοι μὴ σεβόμενοι τίποτα, βούτηξαν σὲ πίσσα τὰ σώματα τῶν ἀπαγχονισμένων ἡρώων, καὶ ἀφοῦ τὰ ἔκλεισαν σὲ κλουβιά, τὰ κρέμασαν σὲ κοινὴ θέα καὶ τὰ ἐγκατέλειψαν βορᾶ στὰ ὅρνεα. Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἑπτανήσου στὸν Ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ Γένους ἦταν σημαντική, τόσο γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς ποὺ συμμετεῖχαν σὲ αὐτόν, ὅσο καὶ γιὰ τὸ ἄσυλο ποὺ παρεῖχε στοὺς διωκόμενους Κλέφτες καὶ Ἀρματολούς τοῦ Μοριᾶ, τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, καὶ τῆς Ἠπείρου. Ἡ Ἱστορία δὲ ἐλάχιστες ἀναφορὲς κάνει στὸν καθοριστικὸ ῥόλο ποὺ διαδραμάτισε ἡ ἄμυνα τῆς Λευκᾶδος τὸ 1807 στὸν Ἀγῶνα τῆς παλιγγενεσίας, κατὰ τὴν ὁποία, ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη ἡγεσία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, συνεργάστηκαν γιὰ πρώτη φορά ὅλες οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τοῦ Γένους.

1822.—Το περιβόητο «Συνέδριο τής Βερόνα», των «μεγάλων» και «δίκαιων» τής Ευρώπης, δεν κάνει δεκτούς τους Έλληνες εκπροσώπους και καταλήγει να καταδικάσει την Ελληνική Επανάσταση (…)

.—Την ίδια ημέρα, οι επαναστατημένοι τού Γένους υπό τον Θ. Κολοκοτρώνη, αποκόπτουν τον ανεφοδιασμό τού Ναυπλίου από την Κόρινθο.

1827.—Ο Φαβιέ (Φαβιέρος), αφού απελευθέρωσε την πόλη τής Χίου, πολιορκεί με τον Τακτικό Στρατό το φρούριο, με εύστοχη δε βολή που έριξε ο ίδιος, κατόρθωσε να φράξει τον σωλήνα ενός από τα εχθρικά πυροβόλα που ενοχλούσαν περισσότερο τους Έλληνες.

.—(18-20/10 ν.ημ) Η Ρωσική μοίρα υπό τον Χέϋδεν, η Αγγλική υπό τον ναύαρχο Κόδριγκτον, και η γαλλική υπό τον ναύαρχο Δεριγνύ, ναυμαχούν και κατανικούν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον όρμο τού Ναβαρίνου. Η ναυμαχία ήταν αποτέλεσμα τής Συνθήκης τού Λονδίνου τής 6ης Ιουλίου την οποία είχαν υπογράψει οι τρείς «Προστάτιδες» Δυνάμεις, προβλέποντας την δημιουργία ενός αυτόνομου Ελληνικού κράτους υπό την επικυριαρχία τής τουρκίας, και την διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και από τα δύο μέρη. Όρισαν μάλιστα με μυστικό συμπληρωματικό άρθρο, ότι σε περίπτωση που η τουρκία δεν αποδεχόταν τους όρους αυτούς, οι τρεις Δυνάμεις θα χρησιμοποιούσαν την βία, αφού εξαντλούσαν κάθε ειρηνικό μέσο. Όμως, η Συνθήκη τού Λονδίνου, παρά την παρέλευση τριών μηνών, δεν είχε αναγνωριστεί ακόμα από τον σουλτάνο. Τα στρατεύματά του συνέχιζαν τις λεηλασίες και τις σφαγές στην Μεσσηνία και την Ηλεία. Η συμπεριφορά του αυτή έγινε αφορμή να συνέλθουν οι τρεις ναύαρχοι και να αποφασίσουν να πλεύσουν μέσα στον όρμο τού Ναβαρίνου όπου βρισκόταν ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος.

1832.—Μετά την δολοφονία τού Καποδίστρια, η κυβέρνηση που ακολούθησε, με Διάταγμά της κατήργησε όλα τα δικαστήρια εκτός από τα ειρηνοδικεία.

1836.—Ένα νέο Βασιλικό Διάταγμα συστηματοποιεί την υπηρεσία «περί τηρήσεως ληξιαρχικών βιβλίων», ώστε να καταχωρούνται επισήμως σε καταλόγους οι γεννήσεις και οι θάνατοι στην χώρα μας.

1844.—Συνεστήθη εν Αθήναις η «Εταιρεία των Ωραίων Τεχνών» υπό των Ι. Κωλέττη, Π. Αναγνωστόπουλου, Γ. Κουντουριώτου, Νικηταρά, Κ. Κανάρη, Κίτσου Τζαβέλλα, Δ. Πλαπούτα, Β. Πετμεζά, Σπυρ. Μήλιου, Λ. Κρεστενίτη, Κ. Κολοκοτρώνη, Π. Δηληγιάννη καί Κ. Παπαρρηγοπούλου. Στην διάρκεια τής πρώτης συνεδριάσεως, ο Φιλέλλην ζωγράφος Ραφαήλ Τζέκολι, ο οποίος είχε ζωγραφίσει την Αθήνα των πρώτων ελεύθερων χρόνων, παρουσίασε σχεδίασμα στο οποίο «παρίστατο η Ελλάς με λευκό φόρεμα, ανεγειρομένη από τάφου και καλούσα διά τού βλέμματος και των χειρών εις έγερσιν τας ένθεν και ένθεν εικονιζομένας Ζωγραφικήν, Μουσικήν, Γλυπτικήν και Αρχιτεκτονικήν».

1864.—Η Β΄«εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις», ψηφίζει το νέο Σύνταγμα. Θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 48 τής 17ης Νοεμβρίου 1864. Όταν ο Γεώργιος Α’ έφτασε στην Ελλάδα το 1863, είχε ήδη συγκληθεί  Εθνοσυνέλευση, με σκοπό την ψήφιση συντάγματος. Με το νέο σύνταγμα τού 1864, θεσπίσθηκε το πολίτευμα τής βασιλευομένης δημοκρατίας και ο  βασιλιάς οριζόταν ανώτατος άρχοντας τής πολιτείας.

1866.—Επαναστάτες Κρητικοί με επικεφαλής τον Παπά Μαρουλιανό, τον Στυλιανό Βαρδάκη και τον Χαρκιανό Νικόλαο Βενιανάκη, πολέμησαν στην περιοχή τού όρους Βρύσινας στο Ρέθυμνο, καταλαμβάνοντας τα υψώματα Ακόνια, Πέταλο και Κεντρί. Στην μάχη έλαβε μέρος με τους άνδρες του και ο Πάνος Κορωναίος, γενικός αρχηγός τού αγώνα. Ο εχθρός αρχικά αποκρούστηκε, αλλά έπειτα, όταν ενισχύθηκε με ισχυρή δύναμη από το Ρέθυμνο, ανάγκασε τους επαναστάτες να υποχωρήσουν.

1888.—Τελούνται τα εγκαίνια τού Ζαππείου μεγάρου, το οποίο αναγέρθηκε με δαπάνη των Ευάγγελου και Κωνσταντίνου Ζάππα.

1897.—Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις γιά την τελική υπογραφή τής Συνθήκης Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη (4/12ου), μεταξύ τής χώρας μας και των τούρκων.

1904.—Οι ηρωικοί οπλαρχηγοί Λάκης Νταϊλάκης, Καπετάν Παύλος από το Ζέλοβο και άλλοι Μακεδονομάχοι, σπέρνουν τον τρόμο και τον φόβο στις ληστρικές συμμορίες των βούργαρων.

.—Πολλοί φορείς και σύλλογοι σε όλη την επικράτεια, τελούν μνημόσυνα στην μνήμη τού Παύλου Μελά που έπεσε υπέρ πατρίδος στις 13 Οκτωβρίου.

1905.—Οι βούργαροι δολοφονούν τον πρόκριτο τού Πετριτσίου, Μήτα Φιλίππου.

1906.—Ο πρεσβευτής τής Ρουμανίας στην Κωνσταντινούπολη, διαψεύδει προς την Πύλη ότι στην περιοχή τής Μακεδονίας δρουν ρουμανοαλβανικές συμμορίες. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, είχαν εκδιωχθεί από την περιοχή περίπου 900 πράκτορες των Ρουμάνων,  όλοι τους δάσκαλοι και γιατροί. Πρώτος που έγραψε γιά τους Κουτσοβλάχους προπαγανδιστικές πραγματείες, είναι ο γνωστός μας Πουκεβίλ, πρόξενος τής Γαλλίας επί Αλή πασά στα Γιάννενα. Αυτός πρόβαλε την θεωρία, ότι οι Κουτσόβλαχοι είναι πανάρχαια Ιταλική φυλή… και υπήρξε τού ενδιαφέροντος τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κ. α. εχθρών τού Ελληνισμού. Εν συνεχεία, η Ιταλική Κυβέρνηση επέτυχε το 1905 με την βοήθεια και τής Γερμανίας, να εκδοθεί Σουλτανικός Ιραδές, με τον οποίο οι Κουτσόβλαχοι αναγνωρίζονταν ως ξεχωριστή εθνότητα και τους παραχωρούνταν το δικαίωμα να έχουν δικά τους σχολεία και εκκλησίες και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την Ρουμανική γλώσσα. Επί τού προκειμένου φαίνεται να υπήρξε Ρουμανο — Ιταλική συνεργασία, γιατί χρονολογικά συμπίπτει με τα τότε ανθελληνικά γεγονότα τής Ρουμανίας.

1907.—Νέα επίθεση από συμμορία βούργαρων στην περιοχή τού Μελένικου.

1911.—Παραιτείται η λεγόμενη «κυβέρνηση» Κρήτης. Γίνεται πρόταση γιά τον σχηματισμό νέας υπηρεσιακής κυβερνήσεως.

1912.—Οι τουρκικές δυνάμεις στις πόλεις τής Μακεδονίας αρχίζουν να διαλύονται η μία μετά την άλλη. Μετά την τουρκική στρατιά Στρυμόνος, σειρά είχε η μεραρχία Σερρών.

.—Εἴσοδος τῆς 7ης βουργαρικῆς μεραρχίας ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Θοδόρωφ στὸ Νέο Πετρίτσι Σερρῶν. Ἀκολούθησαν ἀκατανόμαστα ὄργια ἐναντίον τῶν μουσουλμάνων κατοίκων του, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀκολούθησαν τοὺς υπόλοιπους στὴν φυγὴ πρὸς τὴν Θεσσαλονίκη. Κατέσφαξαν 163 ἄτομα ὡς ἀντίποινα γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἀετοβουνίου καὶ τὴν δολοφονία τοῦ κομιτατζῆ Παῦλε στὴν Ῥάμνα. Τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμό, ναὶ μὲν δὲν τὸν ἄγγιξαν (αὐτὴ τὴν φορά), διότι εἶχε φιλοξενήσει τοὺς βούργαρους ποὺ εἶχαν φύγει ἀπὸ τὸ κατεστραμμένο Ἀετοβούνι, ἀλλὰ τοποθέτησαν ἄμεσα βούργαρο παπᾶ, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε καὶ διορίστηκε ὡς ἱερέας ἐπειδὴ εἶχε σκοτώσει 10 Ἕλληνες!..  Οἱ Ἕλληνες τοῦ Νέου Πετριτσίου Σερρῶν ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὸ βουργαρικὸ σχίσμα και μετά, διότι ἀρνιόντουσαν νὰ προσχωρίσουν στὴν βουργαρικὴ ἐξαρχία καὶ νὰ ἐκβουργαριστοῦν.

.—(π. ημ.) Οι Ελληνικές δυνάμεις, μάχονται σκληρά εναντίον των τούρκων στους κάτωθι τομείς: α) Στον Τομέα Ηπείρου νικούν τους τούρκους και πραγματοποιούν επιτυχημένη απόβαση στην Νικόπολη, απελευθερώνοντάς την. Την επιχείρηση υποστήριξαν από θαλάσσης και οι κανονιοφόροι «Α» και «Δ» τής Μοίρας Ιονίου, με Διοικητή τον Πλοίαρχο Δαμιανό, διεισδύοντας παράτολμα στον Αμβρακικό κόλπο τις πρώτες ώρες τής 4ης Οκτωβρίου 1912. Το Πρωτόκολλο παραδόσεως τής πόλεως υπογράφηκε στις 3 π.μ., ξημέρωμα τής 21ης Οκτωβρίου στην Νικόπολη.

.—β) (19-20/10) Στον τομέα των Γιαννιτσών (3η μεραρχία), κατόπιν θυελλώδους  επιθέσεως, εκδιώκουν τους τούρκους από τις ισχυρές τους θέσεις και απελευθερώνουν την πόλη των Γιαννιτσών. Κατά την μάχη έπεσαν υπέρ πατρίδος 10 αξιωματικοί και 178 οπλίτες. Οι τραυματίες ανήλθαν σε 785.

.—Στην ίδια περιοχή, προκεχωρημένα τμήματα στρατού με σχηματισμούς προσκόπων, απελευθερώνουν έπειτα από σφοδρό αγώνα το χωριό Πλατύ και την γέφυρα τού Λουδία.

.—(π.ημ. 20-21/10) Η πόλη τής Σιάτιστας απελευθερώνεται από τον τουρκικό ζυγό από το 4ου τάγμα Ευζώνων. Ήδη οι κάτοικοί της είχαν ξεσηκωθεί από τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ ο Ελληνικός Στρατός βάδιζε από Ελασσώνα προς Σέρβια. Με την είσοδο και των Ευζώνων μας, εξασφαλίστηκε και μονιμοποιήθηκε η ελευθερία της.

.—Το θωρηκτό «Σπέτσαι» ολοκληρώνει την απελευθέρωση τής Θάσου (βλ. 18/10). Σύμφωνα με λεπτομερή αναφορά τού Κυβερνήτη, ο ενθουσιασμός των κατοίκων ήταν τόσος, που φιλούσαν  τα χέρια των Ελλήνων αξιωματικών. Ο Κωνσταντίνος Μελάς, αδελφός τού Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, διορίστηκε προσωρινός κυβερνήτης. Σ’ ένα γράμμα του προς την Πηνελόπη Δέλτα, αναφέρει την Θάσο ως το ομορφότερο ελληνικό νησί, έναν αληθινό παράδεισο με γνήσιους Έλληνες, ακλόνητους πατριώτες και ευαίσθητο λαό.

1918.—(ν.ημ.) Οι κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως διατηρούν αποστάσεις και απομονώνουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Γερμανό Ε΄, εξ αιτίας τής φιλογερμανικής του στάσεως, η οποία στήριξε τους νεότουρκους. Μετά την αποτυχία τής συνοδικής επιτροπής να τον πείσει να παραιτηθεί, τον επισκέφτηκε ο Προύσης Δωρόθεος, ο οποίος τον έπεισε τελικά να υποβάλει στις 12/25 Οκτωβρίου την κανονική του παραίτηση από τον οικουμενικό θρόνο.

1919.—Οι Μανώλης Καλομοίρης και Κωνσταντίνος Ψαχός ιδρύουν το Ωδείο Εθνικής Μουσικής.

.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μ. Ασία δέχεται μικροεπιθέσεις άτακτων τούρκων (Τζεντίς).

1921.—Νέα σύμβαση Γαλλίας-τουρκίας, όπου μεταξύ άλλων καθορίζονται τα σύνορα τής τουρκίας (…)  Σύμφωνα με αυτήν την ύπουλη και επαίσχυντη Συμφωνία τής Άγκυρας, μεταξύ πολλών άλλων σοβαρότατων θεμάτων τα οποία προδιέγραψαν το μέλλον τής Μεσογείου και τής Ευρώπης, ανατράπηκε η (ούτως ή άλλως μη κυρωθείσα) Συνθήκη των Σεβρών, αλλά, επίσης, οι Γάλλοι εφοδίασαν με άφθονο πολεμικό υλικό τα στρατεύματα τού σφαγέα Κεμάλ.

.—Μὲ ὁμόφωνη ἔγκριση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἔγιναν ἀποδεκτοὶ οἱ ὅροι τοῦ σχεδίου Κῶρζον. Εἶχε προηγηθεῖ ἐνημερωτικὸ τηλεγράφημα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο στὶς 17 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὴν ἐκεῖ εὑρισκόμενη ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία. Ὁ λόρδος Κῶρζον εἶχε τονίσει στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία, ὅτι ἐφ’ ὅσον ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ἦταν ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθῇ, ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔπρεπε νὰ ἐμπιστευθῇ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις γιὰ τὴν σύναψη νέας Συνθήκης εἰρήνης μὲ τὴν τουρκία. Προϋπόθεση ἦταν ἡ αὐτονόμηση τῆς Σμύρνης μὲ χριστιανὸ διοικητή, ἡ ὁποία ὅμως θὰ παρέμενε ὑπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ σουλτάνου. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς θὰ παρέμενε στὴν Μικρᾶ Ἀσία μέχρι νὰ ὁργανωθῇ μικτὴ χωροφυλακή ἀπὸ ἀξιωματικοὺς τῶν Συμμάχων.

.—Η Ελληνική στρατιά στην Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις ληστών και τούρκων ατάκτων.

1922.—(ν.ημ) Οι Έλληνες που βρίσκονται στην Ανατολική Θράκη αρχίζουν την εγκατάλειψη τής περιοχής. Είχαν προηγηθεί οι υπογραφές των σχετικών συμφωνιών μεταξύ των «Συμμάχων» και των τούρκων, και, η αποδοχή τους από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως διαπραγματευτή και ακολούθως την ελληνική κυβέρνηση.

.—(π.ημ.) Έναρξη διαπραγματεύσεων γιά την Συνθήκη τής Λωζάννης.

1924.—(ή 1923) Ο κινηματογράφος  «Σίναμπαρ» στην Αθήνα (3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη),  γίνεται παρανάλωμα τού πυρός, εξ αιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στην καμπίνα προβολής. Εκείνη την εποχή το υλικό των ταινιών ήταν ιδιαίτερα εύφλεκτο. Λέγεται ότι απανθρακώθηκαν είκοσι άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Στην θέση του χτίστηκε το «Πανόραμα», που λειτούργησε έως το 1930 και κατόπιν ονομάστηκε «Ματζέτστικ».

1925.—Μετά τις σοβαρότατες συμπλοκές στα ελληνοβουργαρικά σύνορα στις 18 Οκτωβρίου, ο Πάγκαλος δίνει διαταγή εισβολής στην βουργαρία. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος κατά την διάρκεια τής εξουσίας του, υιοθέτησε εθνικιστική ρητορεία. Η προέλαση τού Ελληνικού Στρατού κατόπιν τής διαταγής του, αναχαιτίστηκε από την Κοινωνία των Εθνών η οποία με ψήφισμά της δικαίωσε την βουργαρία και υποχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει ως πολεμική αποζημίωση 50.000 χρυσές λίρες. Το περιστατικό είναι χαρακτηριστικό τού κακού χειρισμού τής δικτατορίας Πάγκαλου στα θέματα τής εξωτερικής πολιτικής και έμεινε στην ιστορία ως «Επεισόδιο τού Πετριτσίου».

1928.—Υπογράφονται οι συμβάσεις μεταξύ Ελληνικού κράτους και τής κοινοπραξίας των νεοϋορκέζικων εταιρειών Monks-Ulen (John Monks and Sons και Ulen and Co.) των Η.Π.Α., γιά έργα υποδομής στον Στρυμώνα ποταμό και την λίμνη Κερκίνη. Τα έργα περιελάμβαναν γιά την περιοχή Σερρών εκτροπή τού ποταμού Στρυμώνα προς την λίμνη Κερκίνη και δημιουργία στην θέση αυτή λεκάνης επισχέσεως των πλημμυρών τού ποταμού. Κατασκευή νέας κοίτης τού Στρυμώνα μέσω τής λίμνης Αχινού και των στενών τής Αμφιπόλεως στον κόλπο τού Ορφανού.

1929.—Πραγματοποιούνται τα εγκαίνια τού φράγματος τής λίμνης Μαραθώνα. Το μοναδικό – παγκοσμίως – επενδυμένο με πεντελικό μάρμαρο φράγμα τής λίμνης τού Μαραθώνα, θεμελιώθηκε το 1927 και εγκαινιάστηκε στις 20/10/1929, παρουσία τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, Ναυάρχου Κουντουριώτη και τού Πρωθυπουργού, Ελευθέριου Βενιζέλου. Εξ’ ολοκλήρου επενδυμένο από πεντελικό μάρμαρο, έχει μήκος 285 μέτρα, ύψος 54 μέτρα και πλάτος στην βάση 48 μέτρα, ενώ στην στέψη 4,5 μέτρα. Έχει υψόμετρο στέψης 227 μέτρα και υψόμετρο πόδα 137 μέτρα. Στην βάση του υπάρχει αντίγραφο τού θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς. Το έργο κόστισε στο ελληνικό κράτος 11.300.000 δολάρια και εκτελέστηκε από την  εταιρεία Ούλεν (ULEN) των Η.Π.Α.

1931.—(20-21/10) Ο Επίσκοπος Νικόδημος εισέρχεται στην Λεμεσό, όπου έγινε ογκώδες ενωτικό συλλαλητήριο στο στάδιο τής πόλεως. Μίλησαν εκτός από τον επίσκοπο, οι Ν. Κλ. Λανίτης και Ζήνων Ρωσσίδης. Στην συνέχεια έγινε διαδήλωση στους δρόμους τής πόλεως.

1935.—Η Βουλή, εγκρίνει το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τα σχετικά με την συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων.

1940.—Ο Έλληνας πρέσβης στην Ρώμη, ενημερώνει με επείγον μήνυμά του την ελληνική κυβέρνηση, ότι ο Μουσολίνι έχει ήδη αποφασίσει την κήρυξη τού πολέμου εναντίον τής χώρας μας.

1941.—Οι Γερμανοί προβαίνουν σε εκτελέσεις Ελλήνων στο χωριό Καλόκαστρο τού Δ. Ηρακλείας (Ν. Σερρών).

.—Η εξόριστη κυβέρνηση, με έδρα της πλέον το Λονδίνο, αποφασίζει με Συντακτική Πράξη την άρση τού στρατιωτικού νόμου, ο οποίος ίσχυε από το 1936 επί Ι. Μεταξά. Θα επαναφέρει σε ισχύ το Σύνταγμα τού 1911.

1942.—Αλματώδης ανατίμηση τής χρυσής λίρας στην χώρα μας.

.—Συμπλοκή μεταξύ εθνικών ομάδων ανταρτών με βούργαρους στην περιοχή τού Παγγαίου στον Νομό Δράμας.

1943.—Οι Γερμανοί υφίστανται δεινή ήττα σε μάχη με ανταρτικές ομάδες, κοντά στην Κερπινή των Καλαβρύτων. Ακολούθησαν εκτελέσεις κατοίκων τής περιοχής γιά αντίποινα. Από τις αρχές τού 1943, στον χώρο τής Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων, συνέβησαν σημαντικά αντιστασιακά γεγονότα, μεταξύ των οποίων η Μάχη Ρογών-Κερπινής (16-17/10/1943), η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την συντριβή τού Γερμανικού λόχου και την σύλληψη 86 Γερμανών αιχμαλώτων. Μετά την διαμόρφωση ενός γενικότερου κλίματος ανησυχίας γιά την αντιστασιακή δράση στην περιοχή των Καλαβρύτων, η 117 Μονάδα Κυνηγών αποφασίζει να δράσει.

.—Ο Μπακιρτζής στέλνει επιστολή στον Ψαρρό με την οποία στρέφεται ανοιχτά εναντίον τού ΕΔΕΣ, δηλώνει υπέρ τής εντάξεως τής ΕΚΚΑ στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, αλλά και τής ενεργού συμμετοχής των ένοπλων τμημάτων τής ΕΚΚΑ στον αγώνα κατά τού ΕΔΕΣ.

.—Την ίδια ημερομηνία υπάρχει αντίστοιχη επιστολή τού Γεώργιου Καρτάλη, πολιτικού αρχηγού τής ΕΚΚΑ, προς τον Ψαρρό, στην οποία λέει ότι η ΕΚΚΑ πρέπει να στηρίξει τον ΕΛΑΣ στον αγώνα του κατά τού ΕΔΕΣ, με συμβολική αποστολή 30 ανδρών, ενώ μιλάει ακόμα και γιά ένταξη τής ΕΚΚΑ στο ΕΑΜ.

.—Συνεχίζουν οι νέες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών σε Θεσσαλία και Ήπειρο. Πρόκειται γιά την επιχείρηση «Πάνθηρας», η οποία έγινε στο διάστημα μεταξύ 18/10ου και 7/11/1943.

.—Το ολοκαύτωμα τού χωριού Καστανιά Καλαμπάκας. Σαν σήμερα τις πρωινές ώρες οι Γερμανοί εισέβαλαν στην έρημη Καστανιά. Οι κάτοικοί της την είχαν εγκαταλείψει πανικόβλητοι, μετά από τα νέα γιά την λεηλασία και την πυρπόληση τής Καλαμπάκας. Την επόμενη μέρα θα αρχίσει η λεηλασία τού χωριού που θα διαρκέσει αρκετά. Όταν ανακάλυψαν οι Γερμανοί ότι οι κομμουνιστές  χρησιμοποιούσαν το χωριό ως ένα από τα αρχηγεία τους στην περιοχή, το Σάββατο 23 τού μήνα φυλάκισαν περίπου 155 κατοίκους (που επέστρεψαν), στην εκκλησία τού χωριού υπό την απειλή τής εκτελέσεως σε περίπτωση ανταρτικής επιθέσεως. Τελικά, την Τρίτη 26 τού μήνα, οι Γερμανοί πυρπόλησαν 194 κατοικίες και 266 αχυρώνες, μαζί με τα δημόσια κτήρια τού χωριού. Οι νεκροί τής Καστανιάς ήταν πολλές δεκάδες, μιάς και, μόνο την Κυριακή 24 τού μήνα σε επιδρομή την οποία ενήργησαν οι Γερμανοί στα γύρω δάση, φόνευσαν τουλάχιστον 46 άμαχους. Στο συγκεκριμένο χωριό οι Γερμανοί ανακάλυψαν 100 κιλά χρυσές λίρες, οι οποίες ήταν ένα από τα ταμεία των κομμουνιστών.

.—Την ίδια μέρα, την τύχη τής Καστανιάς ακολούθησε και το γειτονικό χωριό Αμάραντο. Δυστυχώς, στο χωριό αυτό οι κομμουνιστές είχαν επιτάξει το αρχοντικό τής ιστορικής οικογένειας Γιαννούση, μετατρέποντάς το σε νοσοκομείο τού ΕΛΑΣ.

.—Ακριβώς την ίδια τύχη με τα προηγούμενα, ακολούθησε το επίσης όμορφο ορεινό χωριό Καλλιρόη, το οποίο ήταν γειτονικό τους.

.—Από τις επιχειρήσεις τής δολοφονικής πορείας των Γερμανών, δεν γλύτωσε τού ολοκαυτώματος ούτε το χωριό τής Καλαμπάκας Δολιανά.

.—Η Κρανιά Καλαμπάκας, έρχεται να συμπληρώσει τον κατάλογο των χωριών τα οποία υπέστησαν ολοκαύτωμα από τους δολοφόνους Γερμανούς. Από το χωριό αυτό, το μόνο κτήριο που σώθηκε από την δολοφονική μανία τους, ήταν ο Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, περίπου 1,5 χιλιόμετρα έξω από αυτό. Τα όμορφα χωριά τού Ασπροπόταμου, γνώρισαν με τον πιό φρικτό τρόπο τον γερμανικό «πολιτισμό» (…)

.—Οι βάρβαροι Γερμανοί, σύρουν ως ομήρους έξι ανθρώπους από το χωριό Ανήλιο κοντά στο Μέτσοβο τής Ηπείρου. Δύο από τους ατυχείς ανθρώπους τους εκτέλεσαν, εκ των οποίων μία γυναίκα, ενώ προέβησαν και σε πυρπόληση των κατοικιών τους. Το χωριό αυτό, υπέστη τα πάνδεινα από τους απολίτιστους οι οποίοι επί ένα δίμηνο ενεργούσαν συνεχώς καταστροφικές επιδρομές εναντίον του.

.—Τμήματα των ΕΟΕΑ, υπό τον υπαρχηγό Κομνηνό Πυρομάγλου, μάχονται σκληρά με τμήματα κομμουνιστών τού ΕΛΑΣ υπό τον Άρη Κλάρα-Βελουχιώτη και τού γερμανικού στρατού ταυτόχρονα (…) Στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει ο Πυρομάγλου με τον Κλάρα-Βελουχιώτη, παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ο καπετάν Κόζιακας, ο οποίος διεμήνυσε στους Εθνικούς την απάντηση ότι, «ο Άρης μού είπε δεν συμφωνεί και γιά εμάς ο εχθρός είστε εσείς. Οι Γερμανοί αργά ή γρήγορα θα φύγουν. Να μάς παραδώσετε αμέσως τα Πράμαντα [μικρή κωμόπολη στα Τζουμέρκα], αλλιώς θα σάς σφάξουμε όλους» (…)

1944.—Ολοκληρώνονται οι ομαδικές εκτελέσεις Ελλήνων ανταρτών τής Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή Βροντούς τού Νομού Σερρών, από μεικτό τμήμα ΕΛΑΣ και βούργαρων. Τους άτυχους αντάρτες παγίδευσαν με δόλο οι βούργαροι και τους παρέδωσαν αμέσως στους κομμουνιστές, οι οποίοι και τους έκλεισαν στις φυλακές των Σερρών. Κατόπιν, από τις Σέρρες τους μετέφεραν τμηματικά στην Βροντού, όπου γινόταν η ομαδική σφαγή τους. Είχαν απαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου.

.—Οι βούργαροι φεύγουν από την Μακεδονία.

.—Οι Γερμανοί εκκενώνουν την Καλαμπάκα και το Καστράκι.

.—Οι απάνθρωποι Γερμανοί συλλαμβάνουν τον υπέργηρο ιερέα Ιωάννη Αναστασίου, εφημέριο των χωριών Γαλαστώνα και Γερακούς, τής Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, και τον δολοφονούν με βασανιστήρια.

.—Αναγνωριστική περίπολος τού Ιερού Λόχου αποβιβάστηκε στην Τήλο και ήλθε σε επαφή με τους τοπικούς παράγοντες που συνεργάζονταν με τους συμμάχους. Μετά από συστηματική παρακολούθηση, διαπίστωσαν ότι η φρουρά τού νησιού αποτελούνταν από 73 Γερμανούς και 80 άοπλους Ιταλούς, οχυρωμένους στο φρούριο Κάστελλο, κοντά στα Λειβάδια, το μοναδικό λιμάνι τού νησιού.

1947.—Εθνικές δυνάμεις απελευθερώνουν το Μέτσοβο, το οποίο πριν από διήμερο είχε καταληφθεί από τους κομμουνιστές.

1948.—Ημερομηνία θανάτου τού Μακεδονομάχου από την περιοχή των Σερρών, Δημήτριου Βιτσικάνου.

1950.—Μετά τον θάνατο τού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β΄, εκλέγεται ομόφωνα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου απ’ την Εκλογική Σύνοδο ο Μητροπολίτης Κιτίου, Μακάριος Γ΄. Στους στενότερους συνεργάτες του, συγκαταλέγονται ο Νίκος Κρανιδιώτης, Γενικός Γραμματέας τής Εθναρχίας, ο εθναρχικός σύμβουλος Ζήνων Ρωσσίδης και ο νέος Μητροπολίτης Κιτίου Άνθιμος. Το ΑΚΕΛ (κομμουνιστικό κόμμα Κύπρου) θέλοντας να ασκήσει πίεση, αντέδρασε αρνούμενο να συμμετάσχει στις αρχιεπισκοπικές εκλογές, αποκαλώντας τες «φάρσα τής εθνικοφροσύνης». Λίγο μετά την εκλογή του, ο Μακάριος επισκέφτηκε την Αθήνα. Στην διάρκεια τής επισκέψεώς του, το Συμβούλιο των Αρχηγών των ελληνικών πολιτικών κομμάτων αναγνώρισε ότι το Κυπριακό αποτελεί αλυτρωτικό ζήτημα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται από το ελληνικό κράτος, βεβαίως, «μέσα στα πλαίσια των συμμαχιών» τής χώρας.

1952.—Κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο τής εφημερίδας «Απογευματινή».

1953.—Κατόπιν γεωλογικών ερευνών στον Γαλλικό ποταμό, ανακαλύπτονται κοιτάσματα χρυσού των οποίων η παραγωγή υπολογίστηκε σε 250.000 χρυσές λίρες ετησίως.

1954.—Σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα ο πιλότος τής Π.Α. Ζαχαρίας Δραμουντανής, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως με αεροσκάφος το οποίο προσέκρουσε στην θάλασσα και βυθίστηκε κοντά στο πεδίο βολής Μαραθώνα. Ο πιλότος γεννήθηκε το 1932 στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.

1955.—Ομάδα τής ΕΟΚΑ, ύστερα από επιδρομή σε στρατιωτική αποθήκη τής Αμμοχώστου, πήρε 16 όπλα.

1961.—Σε αρνησικυρία προχώρησε ο τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος Φ. Κιουρτσούκ στην πρόταση δημιουργίας  ενιαίου κυπριακού στρατού.

1968.—Ἡ τορπιλάκατος «Ἠνίοχος», προσέκρουσε στὴν Νοτιοδυτικὴ ἄκρη τῆς νησίδας Δωροῦσα στὸν Ἀργοσαρωνικὸ καὶ βυθίστηκε χωρὶς νὰ ὑπάρξουν θύματα. Εἶχε παραληφθεῖ στὶς 11 Νοεμβρίου τοῦ 1966 μὲ Κυβερνήτη τὸν Ὑποπλοίαρχο Γ. Δεμέστιχα. Τὸ Ἑλληνικὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ στὸ διάστημα 1966 – 1967, παράγγειλε ἕξι τορπιλακάτους ποὺ τοὺς δόθηκαν τὰ παρακάτω ὀνόματα: «Ἀνδρομέδα», «Ἠνίοχος», «Κάστωρ», «Κύκνος», «Πήγασος», καὶ «Τοξότης». Ἦταν τὰ πρῶτα σκάφη μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ποὺ ἀγοράστηκαν μὲ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.

.—Ο μεγιστάνας Αριστοτέλης Ωνάσης νυμφεύεται την χήρα τού Τζον Κένεντι, Ζακλίν-Μπουβιέ-Κένεντι.

1979.—Ο Μόρνος λύνει το πρόβλημα υδρεύσεως τής Αθήνας.

1980.—Ξεσηκώνονται οι μοναχοί στα Μετέωρα, εξ αιτίας των γυρισμάτων τής ταινίας τού Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Μουρ και τίτλο «Γιά τα μάτια σου μόνο». Γιά να προστατέψουν τα μοναστήρια από την ιερόσυλη κάμερα των Άγγλων τεχνικών, τα κάλυψαν με αδιαφανές πλαστικό και σεντόνια.

1981.—Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση τού Ανδρέα Παπανδρέου.

1986.—Βόμβα στο ΙΔ’ Αστυνομικό Τμήμα Αττικής, από την τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ.

1988.—Ασκείται ποινική δίωξη κατά τού επιχειρηματία και προέδρου τού Ολυμπιακού Γ. Κοσκωτά.

1991.—Από το αστυνομικό δελτίο μαθαίνουμε ότι το τριήμερο είχαμε 13 νεκρούς και 120 τραυματίες, αποκλειστικά σε τροχαία αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Πρόκειται κυριολεκτικά γιά την μάστιγα τής εποχής, μιάς και οι υπολογισμοί έδειχναν ότι κατ’ έτος και αναλογικά, τα τροχαία ήταν υπεύθυνα γιά τον αφανισμό μιάς μικρής πόλης. Στις ημέρες μας (2016), αν και τα τροχαία μειώθηκαν κατά δεκάδες μονάδες αναλογικά, αποτελούν την 5η αιτία θνησιμότητας με το 39% των θανατηφόρων τροχαίων να αφαιρεί την ζωή νέων, ηλικίας από 15 ως 35 ετών (!..)

1993.—Το Βέλγιο αναγνωρίζει τα Σκόπια με το όνομα ΠΓΔΜ.

1995.—Την ίδρυση γραφείων συνδέσμου σε Αθήνα και Σκόπια, συμφωνούν Ελλάδα και Βαρντάρσκα Μπανόβινα.

2002.—Δεύτερη Κυριακή γιά τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές με τις οποίες το ΠαΣοΚ επανακτά την υπερνομαρχία Αθηνών, αν και είναι εμφανής η μείωση των δυνάμεών του σε όλη σχεδόν την χώρα. Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτη δύναμη σε δήμους τής Β΄ Αθηνών γιά πρώτη φορά μετά το 1974.

2017.—Με προσωρινή διαταγή τού  προέδρου τού Συμβουλίου τής Επικρατείας, Νίκου Σακελλαρίου, «πάγωσε» η νέα απόφαση πού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ γιά τις δηλώσεις ‘’Πόθεν Έσχες’’ μόνο όσον αναφορά το σκέλος των δικαστών και των εισαγγελέων. Το καθεστώς αυτό το οποίο αφορά μόνο τους δικαστές και όχι τους υπόλοιπους υπόχρεους, θα ισχύσει μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί τής αιτήσεως που κατέθεσαν οι δικαστικές ενώσεις.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση