ΝΥΓΜΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ – ΡΙΑΝΟΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ – ΑΤΑΥΤΙΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

 

Hercules at the crossroads ( 1675-1680).Annibale Carracci for the Camerino of the Palazzo Farnese, Rome c. 1595
«Ο Ηρακλής στο σταυροδρόμι». Δημιουργία τού Αννίβα Καράτσι – Παλάτσο Φαρνέζε – Ρώμη (Hercules at the crossroads ( 1675-1680).Annibale Carracci for the Camerino of the Palazzo Farnese, Rome c. 1595)

ΝΥΓΜΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ – ΡΙΑΝΟΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ – ΑΤΑΥΤΙΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

 

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

(…) «…Συναρπαστικά επίκαιρο – εάν όχι σαφώς διαχρονικόκαι κατ’ εξοχήν διδακτικό, το ευσύνοπτο ποίημα τού Ριανού προβάλλει ένα ψυχολογικό και κοινωνιολογικό πρόβλημα, πηγή τού οποίου είναι το αμέτρως διευρυμένο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών συμπολιτών. Κατά τον ποιητή, η ποιότητα τού βίου και τού μέλλοντος των ανθρώπων εξαρτάται από την εκ μέρους τους ορθή ή εσφαλμένη χρήση των «αμφίρροπων δώρων» των θεών, ενώ αυτή η χρήση ελέγχεται και κατευθύνεται από τον νου και την αρετή τού καθενός, θέση που τονίζει εμμέσως αλλά επαρκώς την αναμφισβήτητη αξία τής φιλοσοφίας στην ζωή των θνητών…»

Ολόκληρο το ενδιαφέρον κείμενο, το ποίημα και την βιογραφία τού Ριανού, μπορείτε να διαβάσετε στο: https://www.academia.edu/

Αφήστε μια απάντηση