Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

,

 

 

 

Ὁ  ὁπλισμὸς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα

Βλάσης Βλασίδης

……….Οἱ περισσότερες μελέτες ποὺ δημοσιεύονται σχετικὰ μὲ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα (1904-1908), ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὴν δράση τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ ὑπερασπίσουν τοὺς ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν πίεση τῶν Βουλγάρων κομιτατζήδων. Ἀντίθετα σπανίζουν οἱ μελέτες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ρίξουν φῶς στὴν ὀργάνωση τοῦ Μακεδονικοῦ  Ἀγώνα καὶ νὰ ἐρευνήσουν τὰ ζητήματα ἐπιμελητείας, ὅπως ἐκεῖνο τοῦ ὁπλισμοῦ ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς ἄντρες τῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἐντόπιους Ἕλληνες. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ προσπαθήσῃ νὰ δώσῃ κάποιες πληροφορίες γιὰ τὰ ὅπλα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν δημιουργία δικτύου μεταφορᾶς ὁπλισμοῦ καὶ πυρομαχικῶν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος στὴν ὑπόδουλη Μακεδονία.

……….Οἱ ἄντρες τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων ἦταν συνήθως ὁπλισμένοι μὲ τυφέκιο, περίστροφο, μαχαίρι, μιὰ ἤ δύο χειροβομβίδες καὶ ἀρκετὰ φυσίγγια. Τὸ τυφέκιο ἦταν συνήθως Γκράς (Gras) 11 χλστ.

……….Τὸ τυφέκιο αὐτὸ εἶχε κατασκευαστεῖ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1874. Χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν γαλλικὸ στρατὸ στὸ διάστημα 1874-1886. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἄρχισε νὰ ἐξοπλίζεται μὲ τὸ τυφέκιο αὐτὸ τὸ 1877. Ἀποτέλεσε τὸ βασικὸ ὅπλο τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων κατὰ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα ἐπειδὴ ἦταν φτηνὸ καὶ χρησιμοποιούνταν ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό.

Gras mle 1874

……….Τὰ Γκράς (Gras) μπορεῖ νὰ ἦταν φτηνά, ἀλλὰ δὲν ἀποτελοῦσαν τὴν καλύτερη ἐπιλογὴ γιὰ τὰ ἀνταρτικὰ σώματα. Τὸ τυφέκιο αὐτὸ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰ. θεωρούνταν ἤδη παρωχημένης σχεδίασης μὲ πολλὰ μειονεκτήματα σὲ σχέση μὲ ἄλλα ἀντίστοιχα τυφέκια τῆς ἐποχῆς. Τὰ κυριότερα [μειονεκτήματα] ἦταν:

  • Ἔκανε πολὺ θόρυβο.
  • Ἔβγαζε λάμψη ἀπὸ τὴν κάνη, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἄντρες τῶν σωμάτων νὰ γίνονται ἀντιληπτοὶ τὴν νύχτα ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους.
  • Τὰ φυσίγγια ἦταν μεγάλα καὶ βαριὰ προκαλῶντας κούραση στοὺς ἄντρες στὶς μεγάλες πορεῖες. Ἐπίσης ἦταν πεπαλαιωμένα καὶ πολυχρησιμοποιημένα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἐμπλοκές, ἀλλὰ καὶ σοβαρότερες βλάβες, νὰ παρουσιάζονται μὲ μεγάλη συχνότητα.

……….Πολὺ λιγότερο διαδεδομένο μεταξὺ τῶν ἀντρῶν τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων ἦταν τὸ τυφέκιο Μάνλιχερ (Mannlicher) 6,5 χλστ.

……….Tὸ Μάνλιχερ (Mannlicher) ποὺ διέθετε περιστρεφόμενο μηχανισμὸ τροφοδοσίας, ἦταν σαφῶς καλύτερο ἀπὸ τὸ Γκράς (Gras), ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀκριβότερο καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἦταν εὔκολο νὰ διαθέτουν τὰ ἀνταρτικὰ σώματα τέτοια τυφέκια. Μὲ Μάνλιχερ (Mannlicher) ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἐξ ἴσου ἀξιόμαχα Μάουζερ (Mauser) ἦταν ἐξοπλισμένοι οἱ Βούλγαροι κομιτατζῆδες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πλεονεκτοῦν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ στὴν δύναμη πυρὸς στὶς συγκρούσεις μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἀνταρτικὰ σώματα.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση