ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΙΕΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΣ (+ 5/4/1944)

,

.

Μητρόπολις Καστοριᾶς

Ἱερ. Γεώργιος Μήτρας

 

……….Τὸ τέλος τοῦ π. Γεωργίου Μήτρα ἦταν σκληρό. Ἐφημέρευε στὴν Κλεισούρα, ἐπάνω στὴν ὀροσειρᾶ τοῦ Γράμμου. Στὸ ὀρεινὸ αὐτὸ χωριὸ γεννήθηκε ὁ π. Γεώργιος τὸ 1882.

……….Οἱ γραμματικὲς του γνώσεις δὲν ξεπερνοῦσαν τὴν ἕκτη τοῦ Δημοτικοῦ. Εἶχε ὅμως μεγάλη εὐσέβεια καὶ μιὰ ζωηρὴ ἐπιθυμία νὰ διακονήσῃ τὴν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό, μετὰ ἀπὸ τὸν γάμο του (1926), προσπάθησε, καὶ τὸ 1932 πραγματοποίησε τὸν παιδικὸ του πόθο, νὰ γίνῃ ἱερεύς. Μ΄ ὅλη τὴ λίγη μόρφωσί του, ἀνέπτυξε κάποια θρησκευτικὴ κι ἐθνικὴ δράσι στὸ χωριὸ του, ὅπου εφημέρευσε μέχρι τὶς 5 Ἀπριλίου 1944.

……….Αὐτὴ τὴν ἡμέρα οἱ Γερμανοὶ ἔκαμαν μιὰ λυσσασμένη ἐπιδρομὴ ἐναντίον τοῦ χωριοῦ. Ἔκαψαν τὰ σπίτια καὶ σκότωσαν 250 ἄτομα, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά. Τὸν π. Γεώργιο, τὸν σκότωσαν ἔξω ἀπ΄ τὸ σπίτι του, μαζὶ μὲ τὴν πρεσβυτέρα.

[Περισσότερα γιὰ τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς Κλεισοῦρας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: http://ellinoistorin.gr/  ]

[Ὁ πατέρας Γεώργιος, φέρεται ὡς ἀδελφὸς τοῦ ἱερέα Μάρκου Μητριάδη, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἀπὸ συμμορία τῆς ΝΟΦ, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1945].

*** *** ***

Ἐπιμέλεια κειμένου:  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή το βιβλίο: “Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1941-1949″. 

Γι' αὐτό, τῶν ἱερέων ποὺ ἐμαρτύρησαν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος τους,  ἄς εναι  μνήμη αωνίᾳ.

Αφήστε μια απάντηση