ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ (+ 11/5/1907)

.

.,

   ,

,
Ζαχαριᾶς Ἀνδροῦτσος ἤ Παπαδᾶς 
Καπετάν Φούφας

,

……….Ὁ Ζαχαριᾶς Ἀνδροῦτσος ἤ Παπαδᾶς ἦταν Ἀνθυπολοχαγὸς Πεζικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὸ Πλατανάκι τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας.  Εἰσῆλθε στὴν τουρκοκρατούμενη τότε Μακεδονία τὸ 1906, ἔχοντας ὡς περιοχὴ δράσης τὸ ὄρος Βίτσι καὶ τὰ γύρω χωριά.

……….Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ  Ἀγῶνα, σύσσωμο τὸ χωριὸ Παλαιοχώρι (σημερινὸ Φούφα), τάχθηκε στὸ πλευρὸ τῶν ἀνταρτικῶν μας Σωμάτων, μολονότι ἡ βουργαρικὴ προπαγάνδα προσπάθησε μάταια νὰ κλονίσῃ τὴν προσήλωση τῶν κατοίκων του στὰ Ἐθνικὰ ἰδεώδη.

……….Ἡ πρώτη νίκη τοῦ Σώματος τοῦ καπετὰν Φούφα, πραγματοποιήθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ 1906 στὴν περιοχὴ Κορεστίων, ὅταν ἀπέκρουσε τουρκικὴ ἐπίθεση 250 ἀνδρῶν. Στὶς 31 Ἰουλίου 1906, ὁ Ἀνθυπολοχαγὸς Παπαδᾶς ἐπέστρεψε στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καὶ σχεδὸν ἕναν χρόνο ἀργότερα, στὶς 10 Ἀπριλίου 1907, ἐπανῆλθε στὴν Μακεδονία ἐπικεφαλῆς 35 ἀνδρῶν,  ἔχοντας ὡς προορισμὸ καὶ πάλι τὸ Βίτσι.

……….Τὴν ἴδια ἡμέρα, ὁ Βολάνης καὶ τὸ Σῶμα του, μὲ τὸ ὁποῖο εἶχε ἑνωθεῖ ὁ Καραβίτης καὶ οἱ ἐπιζήσαντες ἀπό τὴν ὁμάδα του, προχώρησαν ἀπὸ τὴν Καμπάσνιτσα στὴν Μπελκαμένη στὸν δρόμο τους πρὸς τὰ σύνορα, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα· εἶχαν ν’ ἀντιμετωπίσουν ὀρεινοὺς  χειμάρρους καὶ ποταμοὺς φουσκωμένους ἀπὸ τὰ χιόνια ποὺ ἔλιωναν. Διασχίζοντας τὸν Ἀλιάκμονα, συναντήθηκαν μὲ τὸν καπετάν Φούφα καὶ τοὺς ἄνδρες του, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεφε  γιὰ τὴν δεύτερη (καὶ τελευταία) ἀποστολὴ του στὴν Μακεδονία.

……….Στὴν αἱματοβαμμένη γῆ τοῦ τότε Παλαιοχωρίου σημειώθηκε τὴν 11 Μαΐου τοῦ 1907, σφοδρὴ μάχη. Ὁ καπετὰν Φούφας ἐπιτέθηκε ἐναντίον σώματος κομιτατζήδων τὸ ὁποῖο εἶχε ἐγκατασταθεῖ στὸ χωριό. Ἔπεσε στὴν μάχη ἡρωικὰ μαζὶ μὲ τέσσερεις ἀπὸ τοὺς συμπολεμιστὲς του.  Σὲ ἔνδειξη τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης, τὸ 1932, ἡ Κοινότητα μετονόμασε τὸ χωριὸ ἀπὸ Παλαιοχώρι σὲ Φούφας. Τὸ Ἡρῶο μὲ τὴν προτομὴ του καὶ τὰ ὀνόματα τῶν πεσόντων, βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὸ σπίτι στὸ ὁποῖο ἔγινε ἡ μάχη καὶ οἱ Μακεδονομάχοι μας ἄφησαν τὴν τελευταία τους πνοή.

Τὰ ὀνόματα τῶν τεσσάρων πεσόντων συμπολεμιστῶν τοῦ καπετάνιου εἶναι:

Παναγιώτης Κόντης, Κωνσταντῖνος Σκορδάτος, Ἰωάννης Σαρδέλης καὶ Χρίστος Κούγιας.

……….Μεταξὺ τῶν ἐπιζησάντων συμπολεμιστῶν του, ἦταν καὶ ὁ Μανιάτης Φουρίδης Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους (ὅπως ἀρκετοὶ Μακεδονομάχοι), συμμετεῖχε στὸν Ἀπελευθερωτικὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγῶνα, παρακούοντας τῆς ἐντολὲς τῆς Κυβερνήσεως Ἐ. Βενιζέλου.

***

Πηγὲς ἀναφέρουν ὡς ἡμερομηνία τῆς μάχης καὶ τοῦ θανάτου τῶν ἡρώων μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 11, τὴν 8η και τὴν 10η Μαΐου 1907.

***

Πηγή εικόνας :  http://eliaserver.elia.org.gr/  φέρουσα τὸν τίτλο: «Ὁ  καπετάν Φούφας (Ζαχαριᾶς Ἀνδροῦτσος ἤ Παπαδᾶς) Ἀνθυπολοχαγὸς Πεζικοῦ ἡρωικῶς πεσὼν ἐν Μακεδονίᾳ τῇ 10 Μαΐου 1907.
Πηγὴ βιογραφίας :  www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση