ΤΟΥΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ ΕΠΟΥΛΗΣΑΝ…

,

,

Τοὺς παργινοὺς ἐπούλησαν…

.

Τοὺς παργινοὺς ἐπούλησαν σὰ γίδια, σὰ γελάδια !… [ ]

Τραβοῦν γυναῖκες τὰ μαλλιά, δέρνουνε τ’ ἄσπρα στήθια,

μοιριολογοῦν οἱ γέροντες μὲ μαῦρα μοιρολόγια,

παπᾶδες μὲ τὰ δάκρυα γδύνουν τὲς ἐκκλησιές τους !..

.

Βλέπεις ἐκείνη τὴ φωτιά, μαῦρο καπνὸ ποὺ βγάνει ;

Ἐκεῖ καίγουνται κόκκαλα, κόκκαλα τ’ ἀντρειωμένω,

ποὺ τήν τουρκιά τρομάξανε καί τὸ βεζίρη κάψαν.

Ἐκεῖ ‘ναι κόκκαλα γονιοῦ, ποὺ τὸ παιδί τὰ καίει,

νὰ μήν τὰ βροῦν οἱ λιάπηδες, τοῦρκοι μήν τὰ πατήσουν !.. []

.

Πάργα, τουρκιά σὲ πλάκωσε, τουρκιά σὲ τρογυρίζει –

δὲν ἔρχεται γιὰ πόλεμο – μὲ προδοσιά σὲ παίρνει !

Βεζίρης δέ σὲ νίκησε, μὲ τὰ πολλά τ’ ἀσκέρια –

φεῦγαν οἱ τοῦρκοι σὰ λαγοί τὸ παργινό ντουφέκι

κ’ οἱ λιάπηδες δέν ἤθελαν νάρτουν νὰ πολεμήσουν,

τ’ εἶχες λεβέντες σὰ θεριά, γυναῖκες ἀντρειωμένες,

πότρωγαν βόλια γιὰ ψωμί, μπαρούτι γιὰ προσφάγι !

Τ’ ἄσπρα πουλῆσαν τὸ Χριστό, τ’ ἄσπρα πουλοῦν καὶ σένα !..

.

Πάρτε μανάδες τὰ παιδιά, παπᾶδες τοὺς ἁγίους !

Ἄστε λεβέντες τ’ ἄρματα κι άφῆστε τὸ ντουφέκι !

Σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιά, ὅλα σας τὰ κιβούρια,

καὶ τ’ ἀντρειωμένα κόκκαλα ξεθάψτε τοῦ γονιοῦ σας,

τούρκους δὲν ἐπροσκύνησαν, τοῦρκοι μήν τὰ πατήσουν !

***

 «ἄσπρα = χρήματα»

*** *** ***

……….Στὸ Βιβλίο Α΄ τῶν Ἱστοριῶν τοῦ Ἡροδότου Ἀλικαρνασσέως, περιγράφεται μία ἀντίστοιχη τραγικὴ σκηνὴ ποὺ συνέβη στὴν πόλη τῆς Ἰωνίας, Φώκαια τὸν 6ο αἰῶνα π.Χ. Οἱ Φωκαεῖς πολιορκούμενοι ἀπὸ τοὺς Μήδους, ἀμύνθηκαν γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Ὁ Ἅρπαγος, ἔχοντας τὸ γενικὸ πρόσταγμα τῆς πολιορκίας, τοὺς ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ τοῦ ἦταν ἀρκετὸ νὰ γκρεμίσουν ἕναν μόνο προμαχώνα τοῦ τείχους, καὶ νὰ κατεδαφίσουν μόνο ἕνα σπίτι, άρκεῖ νὰ δηλώσουν ὑποταγή.

……….Ὅμως οἱ Φωκαεῖς, «περιημεκτέοντες τῇ δουλοσύνῃ», μὴ ἀνεχόμενοι τὴν ἰδέα τῆς ὑποταγῆς, έγκατέλειψαν γιὰ πάντα τὴν πόλη τους, φορτώνοντας στὶς πεντηκοντόρους τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κινητὴ τους περιουσία, καί, τὰ ἀγάλματα τῶν ναῶν τους μὲ τὰ ἀφιερώματα «[] πρὸς δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα τὰ ἐκ τῶν ἱρῶν καὶ τὰ ἄλλα ἀναθήματα…».

© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση