ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (+27/1/1827)

.

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

Διονύσιος Βούρβαχης – (1787 –  27/01/1827)
Ἄρθρο τοῦ Βούρβαχη Ἱερώνυμου

……….Ὁ ἥρωας συνταγματάρχης Διονύσιος Βούρβαχης, ἦταν ἀπό τὴν γενιὰ τῶν ἐκπατρισθέντων Βουρβάχων μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ Δασκαλογιάννη. Ὁ Διονύσιος γεννήθηκε στὸ πλοῖο τους, ποὺ τοὺς μετέφερε στὴν φιλόξενη γῆ τῆς ἐλεύθερης Κεφαλλονιᾶς. Ὁ πατέρας του Σωτήριος, Σφακιανὸς πλοιοκτήτης, διέπλεε μὲ τὸ ἱστιοφόρο του τὴν Μεσόγειο καὶ εἶχε γνωρισθεῖ μὲ τὸν πεθερὸ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ναπολέοντα. Ὁ Σωτήριος μετέφερε μήνυμα ἀπό τὴν Μασσαλία στὴν Αἴγυπτο γιὰ τὸν Ναπολέοντα, ποὺ τὸν προειδοποιοῦσε νὰ γυρίσῃ πίσω, γιατὶ τοῦ ἐτοίμαζαν  ἀντεπανάσταση.

……….Ὁ Ναπολέων ἐκτίμησε τὴν βοήθεια τοῦ Σωτηρίου Βούρβαχη, καὶ ἔδωσε στὴν οἰκογένειά του τὴν Γαλλικὴ ὑπηκοότητα. Ὁ Διονύσιος, φοίτησε στὴν σχολὴ ἀξιωματικῶν τῆς Γαλλίας, κι ἔφθασε γρήγορα μέχρι τὸν βαθμὸ τοῦ Συνταγματάρχη. Πολέμησε στὸ πλευρὸ τοῦ Ναπολέοντα ἀπό τὴν Ἰσπανία μέχρι τὴν Πολωνία καὶ τραυματίσθηκε τρεῖς φορές. Βοήθησε τὸν Βοναπάρτη νὰ γυρίσῃ πίσω ἀπό τὴν ἐξορία του, καὶ νὰ κάνῃ τὶς ἑκατὸ τελευταῖες μέρες πρὶν τὸ Βατερλώ.

……….Μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ναπολέοντα, τὸν ἀποστράτευσαν. Ἀκολούθως ὁ ἥρωας ἦλθε στὴν Ἑλλάδα (23/12/1826), συγκρότησε δικὸ του σῶμα ἀπό περίπου 800 ἄνδρες, πολέμησε ἐναντίον τοῦ Κιουταχῆ, ὅπου στὴν μάχη στὸ Καματερὸ Ἀττικῆς σκοτώθηκε στὶς 27 Ιανουαρίου 1827.

……….Ὁ Κιουταχῆς (Ρεσίτ πασᾶς), ἔστειλε τὸ κεφάλι του καὶ τὸ ξίφος του στὸν σουλτᾶνο, γιὰ νὰ τοῦ δείξῃ ὅτι νικάει Γάλλους στρατηγούς. Ὁ γιὸς του, Κάρολος, θὰ γίνῃ ἕνας ἀπό τοὺς ἱκανότερους Γάλλους ἀξιωματικούς. Πρὸς τιμήν τοῦ ἥρωα, ὁ δῆμος Καματεροῦ τελεῖ ἀθλητικούς ἀγῶνες μὲ τὴν ὀνομασία Βουρβάχεια. Ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης γράφει στὰ ἀπομνημονεύματά του:

……….«Εἶχ’ ἔρθει καὶ ἕνας ἀξιωματικός ἀπό τὴ Γαλλία, γενναῖος ἄντρας καὶ καλὸς ἄνθρωπος τὸν ἔλεγαν Μπούρμπαχη [ ] ἦταν κολονέλος εἰς τὴν Γαλλίαν. Ἀφοῦ ἄκουσε γιὰ τὴν λευτεριᾶ τῆς πατρίδας του, ἦρθε νὰ ἀγωνισθῇ ἀπαθεῖς πατριωτικῶς· πῆγε ναὕρη τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς πατριῶτες του, ηὕρε καὶ τὸν κόντε Μεταξᾶ καὶ τοὺς συντρόφους του. Τὸν ὁδηγοῦν καὶ πληρώνει ἐξ ἰδίων του καὶ συνάζει χίλιους ἀνθρώπους [ ] καὶ σκοτώθηκε ὁ ἀγαθός Μπούρμπαχης κι ἄλλοι δύο συνάδελφοί του φιλλέληνες».


Αφήστε μια απάντηση