Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1920 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΛΕΙΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

,

Ο περίβολος τού μεγάρου τής παλαιάς Βουλής με το άγαλμα τού Τρικούπη.

.

Η πολιτική μεταβολή τής 1ης Νοεμβρίου 1920 και τα προβλήματα που εκαλείτο να αντιμετωπίσει η νέα Κυβέρνησις

.

……….Οι εκλογές τής 1ης Νοεμβρίου έδωσαν την πλειοψηφία στην αντίπαλη τού Ελευθερίου Βενιζέλου πολιτική παράταξη. Μετά από τρείς ημέρες σχηματίσθηκε κυβέρνηση υπό τον Δημήτριο Ράλλη, και μετά από μερικές ημέρες ανατέθηκε η Αντιβασιλεία στην Βασιλομήτορα Όλγα.

……….Στις 5 Νοεμβρίου, ο Αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος ζήτησε την αντικατάστασή του, ο οποίος σημειωτέον, όταν έμαθε την εκλογική αποτυχία των Φιλελευθέρων,  διέταξε την άμεση μεταφορά τού 8ου συντάγματος Κρητών υπό τον αντισυνταγματάρχη Θεόφιλο Βουτσινά και μιάς μοίρας ορειβατικού πυροβολικού στην Σμύρνη, ώστε αυτές να μεταφερθούν στην Αθήνα και να αποτρέψουν την ανάληψη τής εξουσίας από την «Ηνωμένη Αντιπολίτευση». Ανακάλεσε όμως αυθημερόν την διαταγή, μετά από τηλεγράφημα τού Βενιζέλου που έλαβε στις 3 Νοεμβρίου, το οποίο τον καλούσε να πειθαρχήσει στην νέα κυβέρνηση. Είναι ίσως η μοναδική φορά που ο Ελευθέριος Βενιζέλος διέταξε την ανάκληση στρατιωτικού πραξικοπήματος.

……….Μετά την παραίτηση Παρασκευόπουλου, η Κυβέρνηση ανέθεσε την ηγεσία των Ελληνικών δυνάμεων Μικράς Ασίας στον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Παπούλα. Σε αυτόν δόθηκαν οδηγίες να διοικήσει «ἐν πλήρῃ Ἰσότητι, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν φρονημάτων», γιά να εμπνεύσει στο στράτευμα την απαραίτητη γαλήνη και ομόνοια.

……….Στις 9 Νοεμβρίου ανέλαβε τα καθήκοντά του και την ίδια ημέρα το Γενικό Στρατηγείο στην Σμύρνη μετονομάσθηκε σε «Στρατιά Μικράς Ασίας».

……….Η Κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές τής 1ης Νοεμβρίου, παρέλαβε από την προκάτοχό της τα παρακάτω προβλήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει :

  1. Την συνθήκη των Σεβρών, η οποία ουδέποτε επικυρώθηκε, τόσο από τους «Συμμάχους», όσο και από τους τούρκους και ο μόνος τρόπος επιβολής της ήταν διά των όπλων.
  2. Την υπάρχουσα βαθειά εχθρότητα μεταξύ των Ελληνικών πληθυσμών τής Μικράς Ασίας και των τούρκων, οι οποίοι σχεδίαζαν (και ήδη εφάρμοζαν) την πλήρη εξόντωσή τους.
  3. Την βαθειά εσωτερική πολιτική διαίρεση τής Ελλάδος.
  4. Την ανάγκη κατοχής των περιοχών Σμύρνης, Ουσάκ, Προύσας από τον Ελληνικό στρατό με δύναμη τής τάξεως των 100.000 ανδρών.
  5. Μία αβέβαιη γιά την Ελλάδα διπλωματική κατάσταση στην Ανατολή, η οποία παρουσιαζόταν ως εξής:

α) Η Σοβιετική Κυβέρνηση το 1917 αποκήρυξε τις παραχωρήσεις που είχαν γίνει στην Ρωσία επί Τσαρικού καθεστώτος από το 1915, και το φθινόπωρο τού 1920 επέστρεψε στην τουρκία τις περιοχές Αρδαχάν, Κάρς και Βατούμ.

β) Η ελπίδα αναθέσεως εντολής στις Ηνωμένες Πολιτείες γιά την Αρμενία είχε διαλυθεί, και η Αρμενία είχε περιέλθει υπό τουρκική επιρροή.

γ) Η Ιταλία και η Γαλλία, είχαν οριστικώς πλέον προσανατολιστεί προς την ιδέα συμφιλιώσεως με τους τούρκους γιά να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή.

δ) Οι Βρεττανοί αξιωματικοί που ήσαν εντεταλμένοι γιά τον έλεγχο των σιδηροδρομικών γραμμών, των αποθηκών και γενικώς τής τηρήσεως των όρων τής ανακωχής τού Μούδρου, είχαν εγκαταλείψει από τον Φεβρουάριο τού 1920 το εσωτερικό τής τουρκίας.

……….Παρ’ όλα αυτά, η νέα Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει την πολιτική τής προκατόχου της επί τού Μικρασιατικού ζητήματος. Η μελέτη τής μαχητικής ικανότητας τής Στρατιάς όταν ανέλαβε την διοίκηση ο Παπούλας, έδειξε την ύπαρξη μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό και υλικό, από πυρομαχικά έως μεταφορικά μέσα.

***
Σύνταξη κειμένου και επιμέλεια :  Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο
Πηγή: ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1919-1922 – Γ.Ε.Σ.
Πηγή εικόνας: http://www.nhmuseum.gr/el/
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»