ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ)

,

Γιαννιᾶς Κωνσταντῖνος (1760-1805)

,

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Γιαννιᾶς ἦταν Κλέφτης ποὺ ἔδρασε στὴν Πελοπόννησο. Ὁ Γιαννιᾶς γεννήθηκε στὴν Προστοβίτσα Τριταίας τὸ 1760 καὶ ἦταν γιὸς τοῦ παπᾶ τῆς περιοχῆς. Τὸ ὄνομά του ἦταν Ἀνδρέας, ἐνῶ τὸ πραγματικὸ του ἐπώνυμο ἦταν Γιαννόπουλος σύμφωνα μὲ τὸν Τρικούπη στὴν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ποὺ ἀναφέρει τὸν γιὸ του Γιαννόπουλο.

……….Ὁ Γιαννιᾶς [ ] ἀρραβωνιάστηκε σὲ ἡλικία 22 ἐτῶν ἀλλὰ δὲν νυμφεύθηκε γιατὶ τὰ ἔβαλε μὲ τὸν Καψομάλη, τὸν εἰσπράκτορα τῶν τούρκων. Αὐτός, γιὰ νὰ πάρει ἐκδίκηση, πάντρεψε τὴν ἀρραβωνιαστικιὰ τοῦ Γιαννιᾶ μὲ τὸν γιὸ του.

……….Μαζὶ μὲ τὸν Τζιμίκο, γιατρό καὶ πρωτοπαλίκαρο, ἔκανε τὸν πρῶτο του ἄθλο (σύμφωνα μὲ μαρτυρίες), ποὺ ἦταν ἡ σύλληψη τοῦ ἔφιππου Μαχμούτ Μπέη ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ τὸν ὁποῖο γύμνωσε καὶ στὴν συνέχεια ἔφυγε μὲ τὸ ἄλογό του. Κατὰ τὰ ἔτη 1787 – 1805 μὲ δύναμη 60 ἀνδρῶν βρέθηκε ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ ὀνομαστοῦ Ζαχαριᾶ. Συμμετεῖχε στὴν μάχη τοῦ Ταίναρου καὶ μὲ τὴν συμβολὴ τοῦ Κατσώνη νίκησε τὸν Γαλλοτουρκικὸ στρατό, ποὺ ἤθελε τὴν ἐξολόθρευση τῶν Ἀρματολῶν.

……….Ὁ πασᾶς μὲ τὸν στρατὸ του, ποὺ ἀπαρτιζόταν ἀπὸ 5.000 τούρκους, ἐπιτέθηκε στὸν Ζαχαριᾶ καὶ στὸν Ἀνδροῦτσο, πατέρα τοῦ ξακουστοῦ Ὀδυσσέα, καὶ σὲ 1500 παλικάρια. Τότε ὁ Γιαννιᾶς μὲ τοὺς συναγωνιστὲς του, σκότωσαν 4.000 τούρκους καὶ κατέλαβαν 12 τουρκικὰ πλοῖα. Ὁ Κατσώνης διέφυγε μέσα ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στόλο καὶ ὁ Ζαχαριᾶς μὲ τὸν Γιαννιᾶ βοήθησαν τὸν Ἀνδροῦτσο νὰ δραπετεύσει μέσα ἀπὸ χιλιάδες τούρκους. Τὴν περίοδο αὐτὴ κρύφτηκαν στὴν τεράστια σπηλιὰ τοῦ Κλαπανάρη στὸ Ἀνδρώνι.

……….Πέρασαν ἀπὸ τὸν Ὠλονὸ καὶ ἔφτασαν στὸ Αἴγιο γιὰ νὰ βοηθήσουν τὸν Ἀνδροῦτσο καὶ τὰ παλικάρια του νὰ περάσουν μὲ ἀσφάλεια στὴν Ῥούμελη. Ὕστερα ὁ Γιαννιᾶς κατέβηκε στὸν βάλτο τῆς Αἰτωλείας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ βρέθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια.

……….Δυστυχῶς, τὸ 1805 ἔπεσε σὲ παγίδα ποὺ τοῦ εἶχαν στήσει, τραυματίστηκε καὶ τὸν συνέλαβε στὴν Κερτίζα ὁ παλιὸς του φίλος Κονταχμέτης ὁ Λαλιώτης. Τὸν μετέφεραν στὴν Πάτρα καὶ τὸν κρέμασαν σὲ μιὰ μελικοκιὰ κοντὰ στὸν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Πλατεία Μαροῦδα, μαζὶ μὲ τὸν γιατρὸ Τζιμίκο. Σήμερα ὑπάρχει κοντὰ στὸν ναό, τὸ ἄγαλμα τοῦ Γιαννιᾶ, ἐνῶ ἡ πλατεία ἔχει τὸ ὄνομά του. Ἐπίσης, πρὸς τιμὴν του γράφτηκαν δημοτικὰ τραγούδια καὶ πολλὰ δέντρα σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἀχαΐας πῆραν τὸ ὄνομά του.


  • Πληροφορίες εἰκόνας: Ὁ ἀνδριάντας τοῦ Γιαννιᾶ στὴν Πάτρα.
  • Ἐπιμέλεια εἰκόνας καὶ κειμένου: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση