ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ

,..

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

.

« μὴ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, κενὰ γὰρ ἀποβήσεται αὐτῷ·»

ΙΩΒ, 15, 31

.

……….Η είδηση που είχε προκαλέσει μια βιαστική ειρήνη μεταξύ Φράγκων και Αρμενίων, που είχε κάνει τον Πρίγκιπα Raymond να μη θέλει ν’ αφήσει την Αντιόχεια και που τώρα έκανε τον Zengi να δείξει έλεος στους εχθρούς του, ήταν ότι ένας μεγάλος στρατός βάδιζε μέσα στην Κιλικία, με επικεφαλής τον ίδιο τον αυτοκράτορα, Ιωάννη τον Κομνηνό.

……….Από τότε που ο αυτοκράτωρ Αλέξιος δεν είχε έρθει στην Αντιόχεια κατά τη διάρκεια της Πρώτης Σταυροφορίας, οι πολιτικοί της Φραγκικής Ανατολής είχαν τελείως αγνοήσει το Βυζάντιο. Παρ’ όλο ότι η απόπειρα του Bohemund να εισβάλει στην αυτοκρατορία από δυσμών είχε τελείως αποτύχει, ο Αλέξιος δεν είχε μπορέσει να επιβάλει την εκτέλεση των όρων της συνθήκης που είχε συνάψει με τον Bohemund. Όπως ήξεραν καλά οι Φράγκοι της Αντιόχειας, είχε απασχοληθεί από φροντίδες πιο κοντινές προς τη βασιλεύουσα.

……….Αυτές οι φροντίδες κράτησαν περίπου τριάντα χρόνια. Υπήρξαν διαλείποντες πόλεμοι σε όλα τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έγιναν εισβολές των Πολόβτσων στον κάτω Δούναβη, όπως το 1114 και το 1121. Υπήρχε αδιάκοπη ένταση με τους Ούγγρους στον μέσο Δούναβη, η οποία ξέσπασε σε πόλεμο το 1128.


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση