Αρχείο ετικέτας ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

ΡΩΜΑΝΙΑ – Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ LA_MESE_originale

Ἡ ζωὴ στὴν πόλη καὶ στὴν ὕπαιθρο

……….[ ]Ὤς τὸν 7ο αἰῶνα ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε μείνει χωρὶς ἀντίπαλο. Τὸν 5ο ἤδη αἰῶνα, ὁ πληθυσμὸς της, χωρὶς τὰ προάστια, πρέπει νὰ ἦταν ἕνα ἑκατομμύριο καὶ ὁ ἀριθμός αὐτὸς διατηρήθηκε ὤς τὴν λατινικὴ κατάκτηση. Μετὰ τὴν λατινικὴ κατάκτηση, ἄρχισε νὰ λιγοστεύει μὲ γρήγορο ῥυθμό, ὥσπου τὸ 1453, αὐτοὶ ποὺ ἔμεναν δὲν ἦταν οὔτε ἑκατὸ χιλιάδες. Συνέχεια ανάγνωσης ΡΩΜΑΝΙΑ – Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

479 π. Χ – 2015 μ. Χ. ΠΛΑΤΑΙΕΣ, ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ – Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ (ΤΡΙΚΑΡΗΝΟΥ) ΟΦΕΩΣ

.

,

479 π. Χ – 2015 μ. Χ. Πλαταιές, Μαντείον Δελφών, Κωνσταντινούπολις – η μοίρα  τού  αφιερωματικού χάλκινου τριπλού (τρικάρηνου) όφεως

.

……….Ὅταν μετὰ τὴν νικηφόρο μάχη τῶν Πλαταιῶν τῷ 479 π. Χ., ἀπὸ τὸ δέκατο τῶν λαφύρων κατασκευάσθηκε καὶ ἀφιερώθηκε στὸ ἱερὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν χρυσὸς τρίποδας-λέβητας, τοποθετημένος πάνω σὲ τρεῖς περιπλεγμένους χάλκινους ὄφεις, κανεὶς δεν θὰ εἶχε φανταστεῖ τὴν μοῖρα ποὺ περίμενε αὐτὸ τὸ ἀφιέρωμα. Συνέχεια ανάγνωσης 479 π. Χ – 2015 μ. Χ. ΠΛΑΤΑΙΕΣ, ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ – Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ (ΤΡΙΚΑΡΗΝΟΥ) ΟΦΕΩΣ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 .

 .

Το «Γενέθλιον Πόλεως»

……….Οι Βυζαντινοί είχαν υιοθετήσει το ρωμαϊκό έθιμο τής «natalis dies», τού εορτασμού δηλαδή τής γενεθλίου ημέρας των πόλεων. Γνωρίζουμε ότι πολλές ήταν οι πόλεις των οποίων εορτάζονταν τα γενέθλια, όπως γιά παράδειγμα το Κοτυάειον, στο οποίο ο σχετικός εορτασμός περιελάμβανε και ιπποδρομικούς αγώνες. Ωστόσο λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο εορτασμού των γενεθλίων μιάς πόλης έχουμε μόνον γιά την πρωτεύουσα τής Αυτοκρατορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ