Αρχείο ετικέτας ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΕΣ

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ-Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

,

,

Τηλέμαχος Κ. Λουγγῆς, διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὸ ΙΒΕ/ΕΙΕ

.

……….(…) Ὁ Προκόπιος, ποὺ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἰταλία ἐνῷ ἡ ὑπόλοιπη Δύση τοῦ εἶναι γνωστὴ ἀπό ἀναγνώσεις, ἀναφέρει ὅτι πέρα ἀπό τὴν Ἰταλία καὶ πρὶν ἀπό τὴν Ἱσπανία, ὑπάρχει ἡ ὀμιχλώδης Γαλλία, γεμάτη λίμνες καὶ ποτάμια, ὅπου ὁ Ῥῆνος καὶ ὁ Ῥοδανὸς ῥέουν ἀντίθετα ὁ ἕνας ἀπό τὸν ἄλλο [καὶ] ἐκεῖ ζοῦν ἀπό παλιὰ οἱ Γερμανοὶ ἤ Φράγγοι, βάρβαρο ἔθνος, μᾶλλον ἀσήμαντο στὴν ἀρχή. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ-Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΕΛΙΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

,

.

……….Μετά τον θάνατο τού Αυτοκράτορα Αρκάδιου, την 1η Μαΐου τού 408, τον διαδέχθηκε ο ανήλικος γυιός του, Θεοδόσιος Β΄ υπό την εποπτεία τού ικανού πατρικίου Ανθέμιου.   Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΕΛΙΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΙΧΑΗΛ Γ΄

,

Ἡ ἀναστήλωσις τῶν εἰκόνων - Εἰκόνα ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰῶνος. Βρίσκεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο
Ἡ ἀναστήλωσις τῶν εἰκόνων – Εἰκόνα ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰῶνος. Βρίσκεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο

.

.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΙΧΑΗΛ Γ’
ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

………..Η Θέκλα, ην ως είδομεν είχε παραλάβει ο πατήρ [Θεόφιλος], συμμέτοχον τής κυβερνήσεως, δεν διετήρησεν ειμή ψιλόν το όνομα τής αρχής, πάσα δε η πραγματική εξουσία περιήλθε εις χείρας τής βασιλίσσης Θεοδώρας, θείον αυτής εκ πατρός όντα, και τον αρχαίον λογοθέτην Θεόκτιστον. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΙΧΑΗΛ Γ΄